↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو موکا گرم

رنگ مو موکا گرم | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو موکا گرم را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو موکا گرم را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو موکا گرم : صخره شیب دار نزدیک دهانه ریو نگرو حد شمالی آن در ساحل پاتاگونیا رنگ مو است. و آنها در آنجا حدود چهارصد مایل از خط مرکزی بزرگ محل سکونت خود در آند سرگردان کراتینه مو شده اند. بیشتر در جنوب، در میان پرتگاه های پررنگ در سر پورت دیزایر، الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کندور غیر معمول نیست.

رنگ مو : در چشم انداز پاتاگونیا گواناکو جایگزین غزال و آگوتی خرگوش می نانو کراتین مو شود. 24 آوریل . -مانند دریانوردان قدیم هنگام نزدیک کراتینه مو شدن به یک سرزمین ناشناخته، ما پیش پا افتاده ترین نشانه تغییر را بررسی و تماشا بیبی لایت مو کردیم. تنه درختی یا تخته سنگی بدوی با شادی مورد رنگ مو استقبال قرار گرفت، گویی جنگلی را دیدیم که در کناره های کوردیلا رکراتینه مو شد بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. با این حال، بالای یک بانک سنگین از ابرها، که تقریباً دائماً در یک موقعیت باقی می‌ماند.

رنگ مو موکا گرم

رنگ مو موکا گرم : امیدوارکننده‌ترین علامت پروتئین تراپی مو بود و در نهایت به یک منادی واقعی تبدیل کراتینه مو شد. در ابتدا ابرها به جای انبوه بخاری که توسط قله های یخی آنها متراکم کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، با خود کوه ها اشتباه گرفتند. 26 آوریل . – ما امروز با تغییر قابل توجهی در ساختار زمین‌شناسی دشت‌ها مواجه کراتینه مو شدیم. از همان ابتدا شن های رودخانه را به دقت بررسی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودم و در دو روز آخر متوجه وجود چند سنگریزه کوچک از بازالت بسیار سلولی کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودم.

تعبالیاژ مو داد و اندازه آنها به تدریج افزایش یافت، اما هیچ کدام به بزرگی سر یک مرد نپروتئین تراپی مو بودند. اما امروز صبح، سنگریزه‌های همان صخره، اما فشرده‌تر، ناگهان فراوان کراتینه مو شد و در عرض نیم ساعت، در فاصله پنج یا شش مایلی، لبه زاویه‌دار یک سکوی بزرگ بازالتی را دیدیم. هنگامی که به پایگاه آن رسیدیم، متوجه کراتینه مو شدیم که نهر در میان بلوک های سقوط بیبی لایت مو کرده حباب می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

برای بیست و هشت مایل بعدی مسیر رودخانه با این توده های بازالتی پر کراتینه مو شد. فراتر از این حد، قطعات عظیم سنگ‌های بدوی که از صخره‌سنگ اطراف به دست آمده‌اند، به همان اندازه زیاد پروتئین تراپی مو بودند. هیچ یک از قطعات با اندازه قابل توجهی شسته نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود بیش از سه یا چهار مایل پایین رودخانه زیر منبع اصلی خود: با توجه به سرعت منحصربفرد حجم عظیم آب در سانتا کروز، و اینکه هنوز در هیچ قسمتی از رودخانه رخ نمی‌دهد.

  رنگ موی بلوند قوس و قزح

این مثال بارزترین نمونه رنگ مو است. ناکارآمدی رودخانه ها در حمل و نقل حتی قطعات با اندازه متوسط. بازالت تنها گدازه ای رنگ مو است که از زیر دریا جاری کراتینه مو شده رنگ مو است. اما فوران ها باید در بزرگ ترین مقیاس پروتئین تراپی مو بوده باشند. در نقطه ای که برای اولین بار با این سازند روبرو کراتینه مو شدیم ضخامت آن 120 فوت پروتئین تراپی مو بود. در ادامه مسیر رودخانه، سطح به طور نامحسوس بالا آمد و توده ضخیم تر کراتینه مو شد.

به طوری که در چهل مایلی بالاتر از ایستگاه اول 320 فوت ضخامت داشت. ضخامتی که ممکن رنگ مو است نزدیک به کوردیلا باکراتینه مو شد، من هیچ راهی برای دانستن آن ندارم، اما سکوی آنجا به ارتفاع حدود سه هزار پا از سطح دریا می رسد: بنابراین باید به کوه های آن زنجیره بزرگ برای منبع آن نگاه کنیم. ; و شایسته چنین سرچشمه‌ای نهرهایی رنگ مو است.

که بر بستر دریا به فاصله صد فرسنگ جاری کراتینه مو شده‌اند. در نگاه اول به صخره های بازالتی در طرف مقابل دره، مشخص پروتئین تراپی مو بود که این اقشار زمانی متحد کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. پس چه نیرویی توده‌ای از سنگ‌های بسیار سخت را که ضخامت متوسطی نزدیک به سیصد فوت و وسعت آن از کمتر از دو مایل تا چهار مایل متغیر پروتئین تراپی مو بود.

در امتبالیاژ مو داد یک خط کامل از کشور برداشته رنگ مو است؟ رودخانه، اگرچه قدرت بسیار کمی در حمل و نقل حتی قطعات ناچیز رنگ مو دارد، اما در گذر زمان ممکن رنگ مو است با فرسایش تدریجی خود اثری ایجاد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که قضاوت در مورد میزان آن دشوار رنگ مو است. اما در این مورد، فارغ از بی اهمیت پروتئین تراپی مو بودن چنین عاملی، دلایل موجهی می توان برای این باور قائل کراتینه مو شد.

  بهترین رنگ مش برای موی مشکی

رنگ مو موکا گرم : که این دره قبلاً توسط یک بازوی دریا اشغال کراتینه مو شده رنگ مو است. در این کار نیازی به توضیح دلایل منتهی به این نتیجه نیست، که از شکل و ماهیت تراس های پلکانی در دو طرف دره، از نحوه گسترش کف دره نزدیک به آند به دست آمده رنگ مو است. دشتی بزرگ مانند مصب با تپه های شنی روی آن و از وقوع چند صدف دریایی که در بستر رودخانه افتاده رنگ مو است.

اگر فضایی داشتم می‌توانستم ثابت کنم که آمریکای جنوبی قبلاً در اینجا توسط یک تنگه قطع کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و مانند ماژلان به اقیانوس‌های اطلس و اقیانوس آرام می‌پیوست. اما هنوز ممکن رنگ مو است این سوال مطرح نانو کراتین مو شود که بازالت جامد چگونه حذف کراتینه مو شده رنگ مو است؟ زمین شناسان قبلاً عمل خشونت آمیز برخی از خرابی های عظیم را وارد بازی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

اما در این مورد چنین رنگ مو است این فرض کاملاً غیر قابل قبول پروتئین تراپی مو بود. زیرا همان دشت‌های پلکانی با صدف‌های دریایی موجود بر روی سطح آن‌ها، که در مقابل خط طولانی ساحل پاتاگونیا قرار تمام دکلره مو دارند، از هر طرف دره سانتا کروز می‌روند. بنابراین هیچ اقدام احتمالی هیچ سیل نمی تواند زمین را چه در داخل دره و چه در امتبالیاژ مو داد ساحل آزاد مدل سازی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

و با تشکیل چنین دشت ها یا تراس های پلکانی خود دره گود کراتینه مو شده رنگ مو است. اگرچه می دانیم که جزر و مدی وجود رنگ مو دارد که در تنگه ماژلان با سرعت هشت گره در ساعت جریان رنگ مو دارد، با این حال باید اعتراف کنیم که فکر بیبی لایت مو کردن به تعبالیاژ مو داد سال ها، قرن به قرن، تقریباً سر را گیج می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. جزر و مد، بدون کمک موج‌سواری سنگین، می‌بایست منطقه و ضخامت گدازه‌ای جامد بازالتی را خورده باکراتینه مو شد.

  رنگ موی بلوند رزگلد

با این وجود، باید باور کنیم که لایه‌هایی که توسط آب‌های این تنگه برنگ مو استانی تضعیف کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، به قطعات عظیمی شکسته کراتینه مو شد و این لایه‌های پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده در ساحل ابتدا به بلوک‌های کوچک‌تر، سپس به سنگ‌ریزه‌ها و در نهایت به غیر قابل لمس‌ترین گل تبدیل کراتینه مو شدند. جزر و مد به سمت اقیانوس شرقی یا غربی کشیده کراتینه مو شد. با تغییر در ساختار زمین‌شناسی دشت‌ها، شخصیت منظره نیز تغییر بیبی لایت مو کرد.

در حالی که در حال چرخیدن به برخی از ناپاک‌های باریک و صخره‌ای پروتئین تراپی مو بودم، تقریباً می‌توانستم تصور کنم که دوباره به دره‌های بایر جزیره سنت جاگو برگردم. در میان صخره های بازالتی گیاهانی پیدا بیبی لایت مو کردم که در هیچ جای دیگری ندیده پروتئین تراپی مو بودم، اما برخی دیگر را به عنوان سرگردانی از Tierra del Fuego تشخیص بالیاژ مو دادم. این سنگ های متخلخل به عنوان مخزنی برای آب کم باران عمل می کنند.

و در نتیجه در خطی که سازندهای آذرین و رسوبی به هم می پیوندند، چند چشمه کوچک (نادرترین اتفاقات در پاتاگونیا) فوران آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. و آنها را می‌توان از فاصله دور با تکه‌های محدود کراتینه مو شده از گیاهان سبز روشن تشخیص بالیاژ مو داد. [تصویر] 27 آوریل . – بستر رودخانه نسبتاً باریک‌تر کراتینه مو شد و از این رو جریان سریع‌تر کراتینه مو شد. در اینجا با سرعت شش گره در ساعت می دوید.

رنگ مو موکا گرم : به همین دلیل، و از بسیاری از قطعات زاویه ای بزرگ، ردیابی قایق ها خطرناک و پر زحمت کراتینه مو شد. این روز من یک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کندور شلیک بیبی لایت مو کردم. از نوک بال تا نوک بال هشت و نیم فوت و از منقار تا دم چهار فوت اندازه گیری کراتینه مو شد. پا. شناخته کراتینه مو شده رنگ مو است که این پرنده دارای گستره جغرافیایی وسیعی رنگ مو است که در سواحل غربی آمریکای جنوبی، از تنگه ماژلان در امتبالیاژ مو داد کوردیلا تا هشت درجه شمال رنگ مو استوا یافت می نانو کراتین مو شود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه