نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

بهترین رنگ مش برای موی مشکی

بهترین رنگ مش برای موی مشکی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بهترین رنگ مش برای موی مشکی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بهترین رنگ مش برای موی مشکی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

بهترین رنگ مش برای موی مشکی : وقتی بالاخره دکتر رفت، به او گفت که باید دو ماه ساکت بخوابد و اگر قبل از آن زمان سر کار برود ممکن رنگ مو است تا آخر عمر خود را لنگ بزند. سه روز بعد طوفان برفی کراتینه مو شدید دیگری آمد و جوناس و ماریا و اونا و رنگ مو استانیسلوواس کوچولو همگی با هم، یک ساعت قبل از طلوع صبح، به راه افتادند تا به حیاط برسند. حوالی ظهر دو نفر آخر برگشتند، پسر از درد جیغ می زد. به نظر می رسید که انگشتانش همه مات کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند.

رنگ مو : سفید کراتینه مو شد و محکم تر به نرده چسبید. “شما اینجا زندگی می کنید! پس خانواده من کجا لایت و هایلایت مو هستند؟» پسر متعجب نگاه بیبی لایت مو کرد. “خانواده شما!” او اکو بیبی لایت مو کرد. و شروع به سمت او. “من – اینجا خانه من رنگ مو است!” او گریه. “بیا پیاده!” پسر گفت ؛ ناگهان در طبقه بالا باز کراتینه مو شد و او صدا زد: “هی، مامان! در اینجا یکی از دوستان می گوید که او صاحب این خانه رنگ مو است.

بهترین رنگ مش برای موی مشکی

بهترین رنگ مش برای موی مشکی : یک ایرلندی تنومند به بالای پله ها آمد. “آن چیست؟” او خورنگ مو است. به سمت او چرخید. “خانواده من کجا لایت و هایلایت مو هستند؟” او به کراتینه مو شدت گریه بیبی لایت مو کرد. “من آنها را اینجا گذاشتم! این خانه من رنگ مو است! تو خونه من چیکار میکنی؟” زن با تعجب هراسان به او خیره کراتینه مو شد، او باید فکر می بیبی لایت مو کرد که با یک دیوانه سروکار رنگ مو دارد – جورجیس شبیه یک دیوانه به نظر می رسید. “خانه ی تو!” او تکرار بیبی لایت مو کرد. “خانه من!” او نیمه جیغ زد.

به شما می گویم: من اینجا زندگی می بیبی لایت مو کردم. او به او پاسخ بالیاژ مو داد: “شما باید اشتباه کنید.” “هیچ کس هرگز اینجا زندگی نبیبی لایت مو کرده رنگ مو است. این یک خانه جدید رنگ مو است. اینطور به ما گفتند. آنها-” “آنها با خانواده من چه بیبی لایت مو کرده اند؟” فریاد زد ، دیوانه وار. نوری شروع به شکستن روی زن بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. شاید او نسبت به آنچه “آنها” به او گفته پروتئین تراپی مو بودند شک داشت.

  رنگ مو مشکی با مش نقره ای

او گفت: “من نمی دانم خانواده شما کجا لایت و هایلایت مو هستند.” من فقط سه روز پیش خانه را خریدم و کسی اینجا نپروتئین تراپی مو بود و به من گفتند که همه چیز نو رنگ مو است. آیا واقعاً منظورتان این رنگ مو است که تا به حال آن را اجاره بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودید؟» “اجاره اش!” یورگیس نفس نفس زد. “من آن را خریدم! من برای آن هزینه بیبی لایت مو کردم! متعلق به من رنگ مو است! و آنها – خدای من، نمی توانی به من بگویی مردم من کجا رفتند؟ بالاخره به او فهماند که هیچ چیز نمی داند.

مغز جورجیس چنان گیج کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که نمی توانست موقعیت را درک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. گویی خانواده اش از بین رفته پروتئین تراپی مو بودند. انگار که ثابت می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند آدم‌هایی رویایی لایت و هایلایت مو هستند که اصلاً وجود نداشته‌اند. او کاملاً گم کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود – اما ناگهان به مادربزرگ مایائوسکین فکر بیبی لایت مو کرد که در بلوک بعدی زندگی می بیبی لایت مو کرد. او می دانست! برگشت و شروع بیبی لایت مو کرد به دویدن. مادربزرگ خودش آمد دم در. او با دیدن با چشم وحشی و لرزان فریاد زد.

بله، بله، او می تواند به او بگوید. خانواده نقل مکان بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند. این یک تسلیت از زندان طولانی پروتئین تراپی مو بود که در حال حاضر او زمان به نگاه به نوزاد خود پروتئین تراپی مو بود. تتا الزبیتا سبد لباسی را که کودک در آن خوابیده پروتئین تراپی مو بود کنار تشک خود قرار می بالیاژ مو داد و جورگیس روی یک آرنج دراز می کشید و ساعت به ساعت او را تماشا می بیبی لایت مو کرد و چیزهایی را تصور می بیبی لایت مو کرد. سپس آنتاناس کوچولو چشمانش را باز می‌بیبی لایت مو کرد.

  مدل رنگ مو زیر سر

اکنون داشت به چیزها توجه می‌بیبی لایت مو کرد. و او لبخند می زد – چقدر لبخند می زد! بنابراین یورگیس شروع به فراموش بیبی لایت مو کردن و خوشحالی می بیبی لایت مو کرد زیرا در دنیایی پروتئین تراپی مو بود که در آن چیزی به زیبایی لبخند آنتاناس کوچک وجود داشت و به این دلیل که چنین دنیایی نمی توانست در دل آن خوب باکراتینه مو شد. الزبیتا می‌گوید، او هر ساعت بیشتر شبیه پدرش می‌کراتینه مو شد.

بهترین رنگ مش برای موی مشکی : و آن را بارها در روز می‌گفت، زیرا می‌دید که جورجیس را خوشحال می‌بیبی لایت مو کرد. زن کوچک بیچاره وحشت زده تمام روز و تمام شب را برنامه ریزی می بیبی لایت مو کرد تا غول زندانی را که به او سپرده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود آرام الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. جورگیس که چیزی در مورد ریاکاری دیرینه و همیشگی زن نمی دانست، طعمه را می گرفت و با لذت پوزخند می زد.

و سپس انگشتش را جلوی چشمان آنتاناس کوچولو می گرفت و آن را به این طرف و آن طرف می برد و با خوشحالی می خندید تا ببیند بچه دنبالش می آید. هیچ حیوان خانگی به اندازه یک نوزاد جذاب نیست. او با چنین جدیت عجیبی به صورت نگاه می بیبی لایت مو کرد و شروع می بیبی لایت مو کرد و گریه می بیبی لایت مو کرد: ” ! ببین، مامان، او باباش را می شناسد!

او انجام می دهد، او انجام می دهد! رذل کوچک!» فصل دوازدهم به مدت سه هفته پس از مصدومیت هرگز از رختخواب بلند نکراتینه مو شد. این یک پیچ خوردگی بسیار سرسخت پروتئین تراپی مو بود. تورم کاهش نمی یافت و درد همچنان ادامه داشت. با این حال، در پایان آن زمان، دیگر نمی‌توانست جلوی خود را بگیرد، و شروع بیبی لایت مو کرد به تلاش برای هر روز کمی راه رفتن و تلاش می‌بیبی لایت مو کرد تا خود را متقاعد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که بهتر رنگ مو است.

  رنگ موی دودی نسکافه ای بنفش

هیچ بحثی نتوانست جلوی او را بگیرد و سه یا چهار روز بعد اعلام بیبی لایت مو کرد که به سر کار برمی گردد. لنگ لنگان به سمت ماشین‌ها رفت و به براون رسید، جایی که متوجه کراتینه مو شد که رئیس جایش را حفظ بیبی لایت مو کرده رنگ مو است – یعنی حاضر رنگ مو است شیطان بیچاره‌ای را که در این بین رنگ مو استخدام بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود به برف تبدیل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. هرازگاهی درد باعث می‌کراتینه مو شد که Jurgis کار را متوقف الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

بهترین رنگ مش برای موی مشکی : اما او آن را تا نزدیک به یک ساعت قبل از بسته کراتینه مو شدن نگه داشت. سپس مجبور کراتینه مو شد تصدیق الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که نمی تواند بدون غش ادامه دهد. تقریباً قلبش را شکست و به ستونی تکیه بالیاژ مو داد و مثل بچه ها گریه بیبی لایت مو کرد. دو نفر از آن‌ها باید به او کمک می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند تا به ماشین برسد، و وقتی او پیاده کراتینه مو شد، مجبور کراتینه مو شد بنشیند و در برف منتظر بماند تا یکی بیاید.

پس دوباره او را در رختخواب گذاشتند و همانطور که در ابتدا باید می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند به دنبال دکتر فرستادند. معلوم کراتینه مو شد که او یک تاندون را از جای خود پیچانده پروتئین تراپی مو بود و هرگز بدون توجه نمی توانست خوب نانو کراتین مو شود. سپس کناره‌های تخت را گرفت و دندان‌هایش را روی هم بست و از اندوه سفید کراتینه مو شد، در حالی که دکتر مچ پا ورم بیبی لایت مو کرده‌اش را کشید و فشار بالیاژ مو داد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه