↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو تنباکویی خیلی روشن

رنگ مو تنباکویی خیلی روشن | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو تنباکویی خیلی روشن را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو تنباکویی خیلی روشن را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو تنباکویی خیلی روشن : اوقات خوش خودش؛ و آقای واتکینز با خوشحالی این مکاشفه را پذیرفته پروتئین تراپی مو بود و او و همسرش نام خود را در قراربالیاژ مو داد فروش که پدر تنظیم بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود قرار بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودند. قیمت خرید سی و هفتصد دلار پروتئین تراپی مو بود، که رقم خود آقای واتکینز پروتئین تراپی مو بود – او گفته پروتئین تراپی مو بود که این زمین تپه ای پنج دلار در هر جریب ارزش رنگ مو دارد، و او پیشرفت های خود را پانصد دلار تخمین زده پروتئین تراپی مو بود. بابا گفت واقعاً ارزش آن را نداشتند، ویرانه‌های زیادی پروتئین تراپی مو بودند.

رنگ مو : پول داشت. بانی توضیح بالیاژ مو داد که پدر به پدر و مادرش پیشنهاد خرید مزرعه را بالیاژ مو داده و وام مسکن را پرداخت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و بگذارد آنها تا زمانی که می‌خواهند در آنجا زندگی کنند، با یک اجاره بسیار ناچیز. اشک روی گونه های روت جاری کراتینه مو شد و او مجبور کراتینه مو شد سرش را برگرداند. او نمی توانست خود را کنترل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و این شرم آور پروتئین تراپی مو بود، زیرا او چیزی نداشت که با آن اشک ها را پاک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ مو تنباکویی خیلی روشن

رنگ مو تنباکویی خیلی روشن : اما تو پروتئین تراپی مو بودی! اخطار نیست؟» بنابراین بانی که مستقیماً مورد حمله قرار گرفت، سر تکان بالیاژ مو داد و اعتراف بیبی لایت مو کرد. و روت رنگ آمیزی بیبی لایت مو کرد و شروع به لکنت گفتن تشکر شرمسارانه خود بیبی لایت مو کرد – او نمی دید که چگونه می توانند آن را جبران کنند – آنها روزگار سختی داشتند. بانی جلوی او را گرفت – این همه مزخرف پروتئین تراپی مو بود، بابا بیشتر از آن چیزی که می دانست باید با آن چه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

هر ذره لباسش برای پوشاندن پاهای برهنه اش لازم پروتئین تراپی مو بود. او از روی تخته سنگ سر خورد و کمی گریه از دید او دور کراتینه مو شد. و بانی نگران نشسته پروتئین تراپی مو بود، نه از این نمایش احساسات، بلکه از جنگ اخلاقی که در روح او جریان رنگ مو دارد. او به خودش گفت، واقعاً درست رنگ مو است که انگیزه او از آوردن پدر به اینجا کمک به واتکینزها پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. روغن فقط بهانه ای برای متقاعد بیبی لایت مو کردن پدر پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ موی شامپاینی پوست پیازی

برای این موضوع، پدر مزرعه را می خرید، فقط برای کمک به خانواده، و بدون هیچ روغنی. ممکن پروتئین تراپی مو بود بحث و جدل لازم باکراتینه مو شد، اما او این کار را می بیبی لایت مو کرد! پس بانی خودش را دلداری بالیاژ مو داد. اما او در تمام مدت به این فکر می بیبی لایت مو کرد که آن عمل جراحی در کابین انجام می نانو کراتین مو شود، در حالی که اینجا نشسته پروتئین تراپی مو بود و اجازه می بالیاژ مو داد روث او را به عنوان یک قهرمان و یک ناجی تصور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

بابا گفته پروتئین تراپی مو بود: «پول نفت یک پیرمرد ضعیف النفس مثل آن پیرمرد بیچاره چه فایده ای می تواند داشته باکراتینه مو شد؟» بانی می‌دانست که پدر هم در مورد روت همینطور بحث می‌بیبی لایت مو کرد: او سالم و شاد پروتئین تراپی مو بود و با پاهای قهوه‌ای برهنه‌اش زیر آفتاب نشسته پروتئین تراپی مو بود. این بهترین چیز در جهان برای او پروتئین تراپی مو بود – خیلی بهتر از این که پاهایش با جوراب های ابریشمی گران قیمت پوشیده نانو کراتین مو شود.

و همه چیز درست پروتئین تراپی مو بود. اما پس از آن – یک شیاد کوچک در ذهن بانی بحث و جدل را شروع بیبی لایت مو کرد – چرا زنان دیگر باید جوراب ابریشمی داشته باشند؟ خاله اما، سر میز آرایشش، نه تنها جوراب های ابریشمی، بلکه کرست های وارداتی از پاریس، و یک داروخانه کامل پر از لوازم آرایشی داشت. چرا عمه اما خوب نیست که اینجا زیر آفتاب با پاهای قهوه ای برهنه بنشیند و از بزها مراقبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟ هشتم صدای بابا پروتئین تراپی مو بود که بانی را صدا می بیبی لایت مو کرد.

  ترکیب رنگ مو مسی طلایی

رنگ مو تنباکویی خیلی روشن : پس خداحافظی بیبی لایت مو کرد و به سمت پایین آرویو دوید. بابا توی ماشین نشسته پروتئین تراپی مو بود. او گفت: “ما داریم به بهشت ​​می رویم.” “اما ابتدا کفش های روغنی آنها را عوض کنید.” بانی این کار را بیبی لایت مو کرد و کفش ها را در عقب ماشین گذاشت. او سوار کراتینه مو شد و آنها به سمت پایین خط رفتند و پدر با لبخندی شاد گفت: “خب پسر، ما صاحب مزرعه بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم.” پدر از بازی ای که اخیراً انجام بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود.

سرگرم کراتینه مو شد و به بانی در مورد آن گفت، بدون توجه به احتمال عوارض در احساسات بانی. پدر با درایت شروع به صحبت با آقا و خانم واتکینز در مورد کمپروتئین تراپی مو بود نان خانواده بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و این باعث کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که آقای واتکینز همه چیز را تعریف الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. در مقابل مزرعه یک وام مسکن هزار و ششصد دلاری وجود داشت که نزدیک به سیصد دلار سود معوقه داشت و آنها آخرین اخطار را از بانک دریافت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند.

که هفته آینده مراحل توقیف آغاز خواهد کراتینه مو شد. بنابراین بابا توضیح بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود که جایی برای کمپینگ تابستانی می‌خواهد، جایی که پسرش بتواند در آن زندگی در فضای باز داشته باکراتینه مو شد، و او مزرعه را به قیمت منصفانه بخرد. بیچاره خانم واتکینز شروع بیبی لایت مو کرد به گریه بیبی لایت مو کردن – به نظر می رسید او در این مکان به دنیا آمده پروتئین تراپی مو بود، خانه او پروتئین تراپی مو بود. بابا گفت نیازی به نگرانی نیست.

ممکن رنگ مو است آنها درست بمانند و تمام حقوق کشاورزی آن محل را داشته باشند، او آن را به مدت نود و نه سال با ده دلار در سال به آنها اجاره می دهد. پیرمرد دست بابا را گرفت. او گفت که می دانست خداوند آنها را نجات خواهد بالیاژ مو داد. پدر تصمیم گرفت که سرنخ خوبی رنگ مو است، بنابراین توضیح بالیاژ مو داد که خداوند او را بر اساس مکاشفه کلام حقیقی فرستاده رنگ مو است.

  مدل رنگ مو برای پایین مو

بعد از آن آقای واتکینز هر کاری را که خداوند به پدر گفته پروتئین تراپی مو بود انجام بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود! و جی. آرنولد راس امور آن خانواده را سر و سامان بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود، شرط ببندید – بالیاژ مو دادن پول آنها به مبلغان مذهبی دیگر مزخرف نخواهد پروتئین تراپی مو بود! لرد به پدر گفته پروتئین تراپی مو بود که به آقای واتکینز بگوید که او باید از پولش برای تغذیه و پوشاک و آموزش فرزندانش رنگ مو استفاده الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. به علاوه خداوند به او گفته پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو تنباکویی خیلی روشن : که حقوق صاحبان سهام در زمین او نباید به صورت نقدی پرداخت نانو کراتین مو شود، بلکه باید شامل گواهی سپرده در یک شرکت اعتماد باکراتینه مو شد که درآمد کمی به آنها پرداخت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، حدود پانزده دلار در ماه – بسیار زیاد. بهتر از این رنگ مو است که ماهیانه نزدیک به ده دلار سود وام مسکن را به بانک بپردازید! علاوه بر این، خداوند دستور بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود که این پول در امانت برای کودکان نگهداری نانو کراتین مو شود.

و دوست بانی، پل، می تواند از پدر به خاطر ذخیره سهمش تشکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. آقای واتکینز گفته پروتئین تراپی مو بود که یکی از پسرانش گوسفندی سیاه رنگ مو است و شایسته مراقبت خداوند نیست، اما پدر این را به عنوان مکاشفه کلام حقیقی بیان بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود که هیچ گوسفندی به این سیاهی وجود نرنگ مو دارد مگر اینکه خداوند آن را سفید خواهد شست.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه