↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع مدل رنگ مو صورتی

انواع مدل رنگ مو صورتی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع مدل رنگ مو صورتی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع مدل رنگ مو صورتی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع مدل رنگ مو صورتی : زیرا وقتی پلی کروم روی آن خم کراتینه مو شد، اندکی آه از خوشحالی کشید. “چرا، آینه رنگ مو است!” او گریست؛ چون می‌توانست تمام چهره زیبا و لباس پرزدار و رنگین کمانی‌اش را که مثل زندگی طبیعی در رنگ مو استخر منعکس کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود ببیند.

رنگ مو : یکی پس از دیگری بر روی چمن فرود آمدند، تصادفی رخ بالیاژ مو داد، جایی که قبل از اینکه بتوانند جلوی خود را بگیرند، برای مدتی غلتیدند و غلتیدند. مرد پشمالو به دنبال آنها پرواز بیبی لایت مو کرد، اول سر، و در پشته ای در کنار توتو روشن کراتینه مو شد، توتو که در آن زمان بسیار هیجان زده پروتئین تراپی مو بود، یکی از گوش های الاغ را بین دندان هایش گرفت و تکان بالیاژ مو داد و آن را تا جایی که می توانست نگران بیبی لایت مو کرد.

انواع مدل رنگ مو صورتی

انواع مدل رنگ مو صورتی : و مرد پشمالو در ناامیدی پروتئین تراپی مو بود، زیرا نمی‌توانست کاری برای جلوگیری از هجوم وحشیانه قایق شنی انجام دهد. “مراقب باش!” پلی کروم جیغ “مراقب باش!” پلی کروم جیغ آنها به لبه صحرا رسیدند و به صخره ها برخورد آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. هنگامی که دوروتی، باتن-برایت، توتو و پولی در منحنی مانند موشک های آسمانی در هوا پرواز آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

با عصبانیت غرغر بیبی لایت مو کرد. مرد پشمالو سگ کوچولو را رها بیبی لایت مو کرد و نشست تا اطرافش را نگاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. دوروتی یکی از دندان های جلویش را حس می بیبی لایت مو کرد که با ضربه زدن به زانویش هنگام افتادن، لق کراتینه مو شد. پولی با غم و اندوه به اجاره‌ای با لباس مجلسی زیبایش نگاه می‌بیبی لایت مو کرد، و سر روباه دکمه‌برایت به سرعت در سوراخی گیر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و پاهای چاق کوچکش را دیوانه‌وار تکان می‌بالیاژ مو داد تا آزاد نانو کراتین مو شود.

  انواع رنگ مو نسکافه ای بدون دکلره

در غیر این صورت آنها از ماجرا آسیبی نبینند. بنابراین مرد پشمالو برخرنگ مو است و باتن برایت را از سوراخ بیرون کشید و به لبه صحرا رفت تا به قایق شنی نگاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اکنون فقط توده‌ای از تراشه‌ها پروتئین تراپی مو بود که به صخره‌ها له کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. باد بادبان را پاره بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و به بالای درختی بلند برده پروتئین تراپی مو بود که تکه های آن مانند پرچمی سفید به اهتزاز در می آمد. او با خوشحالی گفت: “خب، ما اینجا بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم.

اما من نمی دانم اینجا کجرنگ مو است.” دوروتی که به سمت او آمد، گفت: “این باید بخشی از سرزمین اوز باکراتینه مو شد.” “حتما؟” البته باید. مرد پشمالو در حالی که سرش را تکان می بالیاژ مو داد گفت: «برای اطمینان. “بیا بریم اونجا.” او ادامه بالیاژ مو داد: “اما من کسی را نمی بینم که راه را به ما نشان دهد.” او پیشنهاد بیبی لایت مو کرد: “بیایید آنها را شکار کنیم.” “حتماً افرادی در جایی وجود تمام دکلره مو دارند.

انواع مدل رنگ مو صورتی : اما شاید آنها از ما انتظار نداشتند و بنابراین در دسترس نیستند که از ما رنگ مو استقبال کنند.” تصویر در دسترس نیست برکه حقیقت آنها اکنون بررسی دقیق تری از کشور اطراف خود انجام بالیاژ مو دادند. پس از طوفان صحرا همه چیز تازه و زیبا پروتئین تراپی مو بود و آفتاب و هوای شیرین و تند برای سرگردان لذت بخش پروتئین تراپی مو بود. تپه‌های کوچک سبز متمایل به زرد در سمت ررنگ مو است دور پروتئین تراپی مو بودند.

در حالی که در سمت چپ گروهی از درختان بلند برگ‌دار با شکوفه‌های زرد که شبیه منگوله‌ها و پوموم‌ها پروتئین تراپی مو بودند تکان می‌خوردند. در میان علف‌هایی که روی زمین فرش کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، گلابی‌های زیبا و گل گاو و گل همیشه بهار پروتئین تراپی مو بود. پس از نگاه بیبی لایت مو کردن به اینها، دوروتی با تأمل گفت: “ما باید در کشور باشیم، زیرا رنگ آن کشور زرد رنگ مو است.

  انواع رنگ و مش مو با متدهای زیبا

و شما متوجه خواهید کراتینه مو شد که “بیشتر همه چیز در اینجا زرد رنگ مو است که اصلاً هر رنگی رنگ مو دارد.” مرد پشمالو که گویی بسیار ناامید کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، پاسخ بالیاژ مو داد: “اما من فکر می بیبی لایت مو کردم اینجا سرزمین اوز رنگ مو است.” او اعلام بیبی لایت مو کرد: “همینطور رنگ مو است.” “اما سرزمین اوز چهار قسمت رنگ مو دارد. کشور شمالی بنفش رنگ مو است و کشور گیلیکینز رنگ مو است. کشور شرقی آبی رنگ مو است و آن کشور مونچکینز رنگ مو است.

پایین در جنوب کشور قرمز رنگ رنگ مو است. و اینجا، در غرب، کشور زرد این بخشی رنگ مو است که توسط اداره می نانو کراتین مو شود. “او کیست؟” باتون-برایت پرسید. “چرا، او همان مرد حلبی رنگ مو است که به شما گفتم. نام او نیک چاپر رنگ مو است، و او قلب دوست داشتنی رنگ مو دارد که توسط جادوگر فوق العاده به او بالیاژ مو داده کراتینه مو شده رنگ مو است.” ” او کجا زندگی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟” از پسر پرسید. “جادوگر؟ اوه، او در شهر زمرد زندگی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

که درست در وسط شهر اوز، جایی که گوشه های چهار کشور به هم می رسند.” باتن برایت که از این توضیح متحیر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود گفت: «اوه. مرد پشمالو گفت: “ما باید کمی از شهر زمرد فاصله داشته باشیم.” او پاسخ بالیاژ مو داد: «این درست رنگ مو است. او ادامه بالیاژ مو داد: “پس بهتر رنگ مو است شروع کنیم و ببینیم آیا می‌توانیم یکی از وینکی‌ها را پیدا کنیم. آنها افراد خوبی لایت و هایلایت مو هستند،” او ادامه بالیاژ مو داد.

  رنگ مو قهوه ای شکلاتی ترکیبی

انواع مدل رنگ مو صورتی : در حالی که مهمانی کوچک به سمت گروه درختان راه می‌رفت، “و من یک بار با دوستانم به اینجا آمدم. مترسک، و مرد چوبی حلبی، و شیر ترسو، برای مبارزه با جادوگر بدی که تمام وینکی ها را برده خود بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.» تصویر در دسترس نیست “تو او را فتح بیبی لایت مو کردی؟” از پولی پرسید. دوروتی پاسخ بالیاژ مو داد: “چرا، من او را با یک سطل آب ذوب بیبی لایت مو کردم، و این پایان کار او پروتئین تراپی مو بود.” پس از آن مردم آزاد کراتینه مو شدند، می‌دانید.

و نیک چاپر را – که چوب‌دار حلبی رنگ مو است – امپراتور خود آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. “آن چیست؟” باتون-برایت پرسید. “امپررر؟ اوه، حدس می‌زنم چیزی شبیه به یک سالمند رنگ مو است.” پسر گفت: اوه. مرد پشمالو گفت: “اما من فکر می بیبی لایت مو کردم که شاهزاده اوزما بر اوز حکومت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” او چنین می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؛ او بر شهر زمرد و هر چهار کشور اوز حکومت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؛ اما هر کشور حاکم کوچک دیگری رنگ مو دارد که به بزرگی اوزما نیست.

انواع مدل رنگ مو صورتی : و اوزما ژنرال رنگ مو است.” در این زمان آنها به درختان رسیده پروتئین تراپی مو بودند، درختانی که در یک دایره کامل ایستاده پروتئین تراپی مو بودند و به اندازه کافی از هم فاصله داشتند به طوری که شاخه های ضخیم آنها با هم تماس داشتند – یا “دست بالیاژ مو دادند”، همانطور که باتن برایت اشاره بیبی لایت مو کرد. در زیر سایه درختان، در مرکز دایره، حوضچه ای کریستالی یافتند که آب آن مانند شیشه بی حرکت پروتئین تراپی مو بود. باید عمیق هم پروتئین تراپی مو بوده باکراتینه مو شد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه