↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مو طبیعی انسان

انواع رنگ مو طبیعی انسان | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مو طبیعی انسان را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مو طبیعی انسان را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ مو طبیعی انسان : هر لحظه بیشتر نگران امنیت خودم پروتئین تراپی مو بودم. به سختی با لکنت زبان خواهش بیبی لایت مو کردم که فوراً ترک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند یا به من اجازه دهد که این کار را انجام دهم. او به درخورنگ مو است من توجهی نبیبی لایت مو کرد، اما به شکلی پرشورتر ادامه بالیاژ مو داد: “از چه چیزی می ترسی؟ مگه بهت نگفتم که در امان لایت و هایلایت مو هستی؟ آیا کسی که به طور منطقی به او اعتماد دارید، شما را از آن مطمئن نبیبی لایت مو کرده رنگ مو است. حتی اگر هدفم را اجرا کنم، چه آسیبی وارد می نانو کراتین مو شود؟ تعصبات شما آن را با این نام صدا می کنند، اما شایسته آن نیست.

رنگ مو : در زمان دیگری، این شرایط با چهره ای مرموز به نظر نمی رسید. من باید یک مانع اتفاقی را فرض می بیبی لایت مو کردم و تلاشم را برای غلبه بر آن تکرار می بیبی لایت مو کردم. اما حالا ذهن من برای هیچ حدس و گمانی قابل دسترس نپروتئین تراپی مو بود. با نیروی انسانی مانع باز کراتینه مو شدن در کراتینه مو شد. مطمئناً، اینجا دلیل جدیدی برای ترس پروتئین تراپی مو بود. این تاییدیه مناسبی برای تصمیم گیری در مورد رفتار من پروتئین تراپی مو بود.

انواع رنگ مو طبیعی انسان

انواع رنگ مو طبیعی انسان : این قفل با ساختاری ساده، به راحتی جلوی خود را گرفت. در اتاق باز کراتینه مو شد و معمولاً پس از باز کراتینه مو شدن، بدون هیچ تلاشی روی لولاهایش حرکت می بیبی لایت مو کرد. با این حال، این تلاش به مناسبت حاضر انجام کراتینه مو شد. هدف من این پروتئین تراپی مو بود که آن را با سرعت باز کنم. اما تلاشی که انجام بالیاژ مو دادم بی نتیجه پروتئین تراپی مو بود. از باز بیبی لایت مو کردن خودداری بیبی لایت مو کرد.

اکنون همه زمینه های تردید از بین رفته پروتئین تراپی مو بود. چه می توان تصور بیبی لایت مو کرد جز اینکه اتاق و خانه را رها کنم؟ که حداقل سعی بیبی لایت مو کردم دیگر در را پس نزنم؟ آیا من نگفته ام که اعمال من دیکته کراتینه مو شده توسط دیوانگی؟ دلیل من برای مدتی باعث کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که تصمیماتم را پیشنهاد کنم یا بر آن تأثیر بگذارم. من تلاش خود را تکرار بیبی لایت مو کردم. تمام نیرویم را به کار بردم تا بر مانع غلبه کنم.

  رنگ موی کنفی استخوانی بدون دکلره

اما بیهوده. قدرتی که برای بسته نگه داشتن آن اعمال می کراتینه مو شد از قدرت من برتر پروتئین تراپی مو بود. شاید یک ناظر معمولی جسارت این رفتار را تحسین الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. از کجا، اما از سرپیچی همیشگی از خطر، می‌توانست رنگ مو استقامت من به وجود بیاید؟ من قبلاً، تا جایی که بتوانم، علت آن را مشخص بیبی لایت مو کرده ام. تصور دیوانه‌واری که برادرم در درونش پروتئین تراپی مو بود.

اینکه مقاومتی که در برابر طرح من ایجاد بیبی لایت مو کرد توسط او انجام کراتینه مو شد، در ذهن من ریشه دوانده پروتئین تراپی مو بود. اوج این شیفتگی را خواهید فهمید، وقتی به شما می گویم که چون تمام تلاش هایم را بیهوده می بینم، خود را به تعجب وا می دارم. مطمئناً من کاملاً از درک بی بهره پروتئین تراپی مو بودم. حالا به بحران سرنوشت رسیده پروتئین تراپی مو بودم. با لحنی که کمتر ترس از غم و اندوه در آن وجود داشت.

فریاد زدم: “اوه، مانع باز کراتینه مو شدن در نشو.” “شما را خوب می شناسم. بیا بیرون، اما به من آسیب نرسان. من از شما خواهش می کنم که بیرون بیایید.» دستم را از روی قفل برداشته پروتئین تراپی مو بودم و با فاصله کمی از در خارج کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودم. من به سختی این کلمات را به زبان آورده پروتئین تراپی مو بودم، که در به لولاهای خود چرخید و فضای داخلی کمد را به نظرم نشان بالیاژ مو داد.

هر که در درون پروتئین تراپی مو بود در تاریکی فرو رفته پروتئین تراپی مو بود. چند ثانیه بدون وقفه در سکوت گذشت. نمی دانستم از چه انتظاری داشته باشم یا از چه بترسم. چشمانم از فرورفتگی دور نمی کراتینه مو شد. در حال حاضر، یک آه عمیق شنیده کراتینه مو شد. ربعی که از آن بیرون آمد، اشتیاق نگاهم را بیشتر بیبی لایت مو کرد. یکی از دورتر نزدیک کراتینه مو شد. من به سرعت خطوط کلی یک انسان را درک بیبی لایت مو کردم.

  مدل موی کوتاه رنگ یخی

انواع رنگ مو طبیعی انسان : قدم هایش بی اراده و الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند پروتئین تراپی مو بود. با پیشروی عقب کشیدم. با آمدن طولانی به لبه اتاق، فرم او به وضوح قابل تشخیص پروتئین تراپی مو بود. من شخصیت بسیار متفاوتی را برای خودم مجسم بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودم. چهره ای که خودش را نشان بالیاژ مو داد آخرین چهره ای پروتئین تراپی مو بود که باید در یک ساعت و در چنین مکانی آرزو کنم. تعجب من با ترس هایم خفه کراتینه مو شد. قاتلان در این خلوت کمین بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند.

صدای الهی مرا از خطری که در این لحظه در انتظارم پروتئین تراپی مو بود هکراتینه مو شدار بالیاژ مو داد. من این ادعا را رد بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودم و حریف خود را به چالش کشیده پروتئین تراپی مو بودم. من چهره مرموز و شخصیت مشکوک کاروین را به یاد آوردم. چه انگیزه ای جز انگیزه های وحشیانه می تواند گام های او را به اینجا هدایت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟ من تنها پروتئین تراپی مو بودم. عادت من با ساعت و مکان و گرمای فصل مناسب پروتئین تراپی مو بود. همه کمک ها از راه دور پروتئین تراپی مو بود.

خودش را بین من و در گذاشته پروتئین تراپی مو بود. بدنم از کراتینه مو شدت دلهره هایم می لرزید. با این حال من به طور کامل برای خودم گم نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودم. با هوشیاری رفتارش را مشخص بیبی لایت مو کردم. قیافه‌ی او بسیار زیبا پروتئین تراپی مو بود، اما بدون آشفتگی. چه نوع ظلمی که به نور خیانت بیبی لایت مو کرد، آنقدر قوی نپروتئین تراپی مو بود که بتوانم کشف کنم. او ایستاد. اما چشمانش از شیئی به شیء دیگر سرگردان پروتئین تراپی مو بود.

  مدل رنگ مو هایلایت قهوه ای

وقتی این اندام های قدرتمند روی من تثبیت کراتینه مو شدند، در خودم جمع کراتینه مو شدم. در نهایت سکوت را شکست. جدیت، و نه خجالت، در لحن او پروتئین تراپی مو بود. در حالی که صحبت می بیبی لایت مو کرد به من نزدیک کراتینه مو شد: “این چه صدایی پروتئین تراپی مو بود که اخیرا شما را خطاب بیبی لایت مو کرد؟” برای پاسخ مکث بیبی لایت مو کرد. اما با مشاهده ترس من، با وقار تمام نکراتینه مو شدنی ادامه بالیاژ مو داد: «نترسید. هر که پروتئین تراپی مو بوده خدمت مهمی به شما بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

انواع رنگ مو طبیعی انسان : نیازی نیست از شما بپرسم که آیا این صدای یک همسفر پروتئین تراپی مو بود؟ آن صدا فراتر از قطب نما اندام های انسان پروتئین تراپی مو بود. دانشی که او را قادر می‌سازد به شما بگوید چه کسی در کمد رنگ مو است از راه‌های نامفهومی به دست آمده رنگ مو است. می دانستی که کاروین آنجرنگ مو است. آیا از نیت او مطلع نکراتینه مو شدی؟ همین قدرت می‌تواند یکی را هم به دیگری منتقل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. با این حال، با دانستن اینها، اصرار بیبی لایت مو کردید.

دختر جسور! اما شاید شما به ولایت او اعتماد بیبی لایت مو کردید. اعتماد به نفست فقط پروتئین تراپی مو بود با چنین کمکی می توانید با خیال راحت از من سرپیچی کنید. او دشمن ابدی من رنگ مو است. گیج کننده بهترین طرح های کنسرت من. شما دو بار به واسطه ی این جابه جایی نفرین کراتینه مو شده ی او نجات یافته اید. اما من از مدتها قبل باید غنایم افتخار شما را برای او به ارمغان می آوردم.» او با رنگ مو استواری بیشتر از قبل به من نگاه بیبی لایت مو کرد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه