↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

بهترین رنگ مو برای موهای فر و خشک

بهترین رنگ مو برای موهای فر و خشک | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بهترین رنگ مو برای موهای فر و خشک را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بهترین رنگ مو برای موهای فر و خشک را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

بهترین رنگ مو برای موهای فر و خشک : البته پیترز با خوشحالی گفت که او به هیچ وجه به کودکان اعتراض نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او افزود: “اوه، و در مورد آن در پشتی، خانم مارکس.” “گاهی فکر بیبی لایت مو کرده ام که می خواهم از آن رنگ مو استفاده کنم تا زیر درخت یک عصر گرم بنشینم.” مطمئناً آقای پیترز، و نیازی به پرسیدن هم نیست.» پیترز زیر درخت چنار دختری لاغر با لباس سفید، جوراب‌های مشکی، موهای زرد و عروسکی بزرگ پیدا بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو : با ملایمت به او خیره کراتینه مو شد. “تو السا لایت و هایلایت مو هستی؟” “بله. شما مستاجر لایت و هایلایت مو هستید؟” “آره.” او به دلیل نداشتن ایده مکث بیبی لایت مو کرد و اضافه بیبی لایت مو کرد که بعدازظهر شنبه خوبی پروتئین تراپی مو بود. او خیلی بیشتر از او خودداری داشت. نگاه انتقادی به او بیبی لایت مو کرد. “آیا قرار پروتئین تراپی مو بود اینجا بنشینی، مستاجر؟” “داشتم بهش فکر میبیبی لایت مو کردم.” “خب پس انجامش بده.” کنارش نشست و گفت که عروسک خوبی رنگ مو دارد. “بله، نام آن خانم مارکهام رنگ مو است.

بهترین رنگ مو برای موهای فر و خشک

بهترین رنگ مو برای موهای فر و خشک : من به او می دهم[صفحه 196] بالا، چون من نزدیک به نه ساله لایت و هایلایت مو هستم، و این احمقانه رنگ مو است که با عروسک ها در زمانی که تقریباً بزرگ کراتینه مو شده اید، ادامه دهید. من قبلاً شش عروسک داشتم و همه آنها را به جز خانم مارکهام رها بیبی لایت مو کردم. او هم باید برود.” می گویم چطور با عروسک بازی می کنی؟ “شما چیزهایی وانمود می کنید.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

آیا می توانید این کار را انجام دهید؟” “خوشبخت، بله!” پیترز با خوشحالی گفت. “من می توانم هر چیزی را که دوست داری وانمود کنم. چه چیزی باید باکراتینه مو شد؟” بیایید وانمود کنیم که شب رنگ مو است. “خوب. شب رنگ مو است. و آن وقت چه کار می کنی؟” “خب، اگر شب رنگ مو است، البته باید خانم مارکهام را بخوابانیم. من لباس خواب او را در جیبم دارم.” آن را بیرون کشید و روی زانویش صاف بیبی لایت مو کرد. “حالا، من باید لباس او را در بیاورم.” اما او این کار را نبیبی لایت مو کرد.

بهترین رنگ مو برای موهای فر و خشک : او کاملاً ساکت نشسته پروتئین تراپی مو بود و کمی لحن زمزمه می بیبی لایت مو کرد، در حالی که پیترز با علاقه او را تماشا می بیبی لایت مو کرد. “منتظر چی لایت و هایلایت مو هستی؟” او درخورنگ مو است بیبی لایت مو کرد. او با کمی کراتینه مو شدت گفت: “منتظر لایت و هایلایت مو هستم، “منتظر نگاهت به طرف دیگر لایت و هایلایت مو هستم. من نمی توانم لباس خانم مارکم را در حالی که شما به او خیره کراتینه مو شده اید در بیاورم.” پیترز سرخ کراتینه مو شد، عذرخواهی بیبی لایت مو کرد و به طرف دیگر نگاه بیبی لایت مو کرد.

در حال حاضر به او گفته کراتینه مو شد که ممکن رنگ مو است دوباره بچرخد. خانم مارکهام لباس مناسبی پوشیده و خوابیده پروتئین تراپی مو بود و سرش را بخشی از آجر تکیه بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود. “سرمایه، پایتخت!” پیترز فریاد زد. “ساکت!” السا با سرزنش گفت. “اینطور نیست[صفحه 197] به نظر می رسد که می توانید خیلی خوب وانمود کنید. خانم مارکهام خواب رنگ مو است، بنابراین ما باید با زمزمه صحبت کنیم.

بهترین رنگ مو برای موهای فر و خشک : حالا تو غیر از اقامت نشین چی لایت و هایلایت مو هستی؟” پیترز با صدایی سرکوب کراتینه مو شده و خشن که به او دستور بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود، پاسخ بالیاژ مو داد: “من کارمند یک شرکت وکلا لایت و هایلایت مو هستم.” “که همه؟” “من می ترسم. من انتظار داشتم یکی از شرکت ها باشم، اما مشکلاتی وجود رنگ مو دارد. به نظر می رسد که معمولاً برای یک وکیل ارسال می نانو کراتین مو شود.

و من شک دارم که آیا شرکت راه خود را برای …” السا خمیازه ای کشید و حرفش را قطع بیبی لایت مو کرد. این کار خوب نیست. بیایید در چیز دیگری بازی کنیم. نمی توانید به چیزی فکر کنید ؟ پیترز ایده ای داشت. او در راه کسب و کار از کنار یک قنادی کوچک رد کراتینه مو شد و برچسبی را روی ویترین دیده و به خاطر آورد. “اینجا را نگاه کن، السا، فکر می کنی بتوانی عناب شیرین بیان را مدیریت کنی؟” السا به چمن ها نگاه بیبی لایت مو کرد و یک پاش را عصبی تکان بالیاژ مو داد.

بهترین رنگ مو برای موهای فر و خشک : چشمانش بزرگتر به نظر می رسید. او با احتیاط گفت: “بله، متشکرم، فکر می کنم بتوانم.” بنابراین آنها به مغازه شیرینی فروشی رفتند. پیترز زن پشت پیشخوان را به طور تقریبی در مورد وجود مواد رنگی معدنی مضر در شیرینی مورد نظر مورد بررسی قرار بالیاژ مو داد. زن با اعتماد به نفس سرد به او پاسخ بالیاژ مو داد:[صفحه 198] عناب شیرین بیان رنگ خود را از شیرین بیان می گیرد که گیاهی و مفید رنگ مو است.

سپس خرید انجام کراتینه مو شد و آنها به عقب برگشتند – السا به آرامی چسبناک کراتینه مو شد و پیترز فراوان لبخند زد. تا زمانی که تعطیلات السا ادامه داشت، پیترز دیگر تنها نپروتئین تراپی مو بود. به عنوان یک قاعده، او پیشنهادهایی می بالیاژ مو داد و او به آنها عمل می بیبی لایت مو کرد. او می خورنگ مو است بداند چرا او هرگز روی رودخانه نرفت. بنابراین یک روز بعدازظهر او را برد. مردی از قایق خانه آنها را پارو می زد. “چرا خودت پارو نمیزنی؟” از السا پرسید.

بهترین رنگ مو برای موهای فر و خشک : پیترز در حالی که دماغ قایق را محکم به داخل بوته خار می دوید، پاسخ بالیاژ مو داد: “چون باید فرمان را برسانم. مراقب خود باشید – من آن را کمی نزدیک بیبی لایت مو کردم.” مرد قایق‌خانه از آنها عقب‌نشینی بیبی لایت مو کرد. از زمانی که پیترز روی خط سوار کراتینه مو شد، بارها حوادث مشابهی رخ بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود. به پیشنهاد قایقران او اکنون آنها را رها بیبی لایت مو کرد. به گفته السا، خانم مارکهام در طول تعطیلاتش درگذشت. او را زیر درخت چنار دفن آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

پیترز قبر را با چاقوی جیبی خود و قسمتی از فنجان چای شکسته حفر بیبی لایت مو کرد. وقتی مراسم تشییع جنازه تمام کراتینه مو شد، پیترز یک ست کریکت اسباب بازی تولید بیبی لایت مو کرد و پیشنهاد بازی بالیاژ مو داد. السا داخل کراتینه مو شد و پیترز توپ زد. بعد از یک ساعت و نیم او گرم بازنشسته کراتینه مو شد. او بیرون نپروتئین تراپی مو بود پیترز دو بار به او بولد زده پروتئین تراپی مو بود، اما در هر نوبت توپ توسط تیم دیسکالیه کراتینه مو شد[صفحه 199] داور السا داور پروتئین تراپی مو بود.

بهترین رنگ مو برای موهای فر و خشک : بار اول یادش رفته پروتئین تراپی مو بود بگوید بازی کن و بار دیگر سریعتر از حد مجاز کریکت بولینگ بازی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. پیترز امتیازی به دست نیاورد – این ویژگی او پروتئین تراپی مو بود. روز یکشنبه پیترز السا را ​​به کلیسا می برد. او از رفتن بیش از یک بار در یکشنبه امتناع بیبی لایت مو کرد، زیرا پدرش فقط یک بار می رفت. او توضیح بالیاژ مو داد که اگر دو بار برود، مثل این رنگ مو است که بگوید پدرش مرد بدی رنگ مو است. و او مرد بسیار خوبی پروتئین تراپی مو بود.

پیترز از او پرسید که شب و صبح چه دعاهایی می خواند. او گفت: “قبلاً موارد خاص داشتم، اما آنها را فراموش بیبی لایت مو کرده ام. علاوه بر این، من برای آنها خیلی پیر کراتینه مو شده ام، آنها چیزهای کودکی پروتئین تراپی مو بودند. حالا هر قولنجی را از کتاب دعا می گویم. آنها لایت و هایلایت مو هستند. همه چیز خوب رنگ مو است.” پیترز گفت: «فکر نمی‌کنم این کاملاً درست باکراتینه مو شد. او مشاهده بیبی لایت مو کرد: «پا» با ارتباط ظریفی، «می‌گفت که همه این افراد دروغگو لایت و هایلایت مو هستند.

بهترین رنگ مو برای موهای فر و خشک : پیترز پیروزمندانه اعتراض بیبی لایت مو کرد : «خب، من یک وکیل نیستم . دو دعای صبح و عصر را که در کودکی آموخته پروتئین تراپی مو بود به یاد آورد. او آنها را با دستی نفیس، با عناوین انگلیسی قدیمی، روی یک ورق مقوای رنگی کپی بیبی لایت مو کرد. سپس یک قاب دور آن‌ها فرمان بالیاژ مو داد – سه خط قرمز نازک در یک خط مشکی پهن. او به کار خود افتخار می بیبی لایت مو کرد. او آن را به السا ارائه بیبی لایت مو کرد.

السا متعصب انتخاب بیبی لایت مو کرد[صفحه 200] از آن راضی پروتئین تراپی مو بود و صاحب این پروتئین تراپی مو بود که پیترز بهتر از او می نوشت. او بلافاصله کارت را به اتاقش برد – او توضیح بالیاژ مو داد: “تا آنها را امتحان کنم.” وقتی السا رفته پروتئین تراپی مو بود، پیترز واقعاً خودش را کسل‌کننده می‌دید. او به این موضوع فکر بیبی لایت مو کرد و به این نتیجه رسید که او مردی رنگ مو است که نیاز به همراهی رنگ مو دارد. و دو تا نی برایم مهم نیست.

بهترین رنگ مو برای موهای فر و خشک : بیایید در مورد چیز جالب‌تر از خودم صحبت کنیم. چی؟ اوه! جعبه در Frivolity. خیلی خوب برو فرزندم یا دوست داری نظرت را عوض کنی و سراغ چیز دیگری بروی؟” آن شب کاملاً دیر پروتئین تراپی مو بود که او را با احتیاط داخل برامش گذاشت، با او دست بالیاژ مو داد، از شنیدن کلمه تشکر امتناع بیبی لایت مو کرد و آدرسی را در فولهام به مربی بالیاژ مو داد که قرار پروتئین تراپی مو بود او را به آنجا ببرد.

پنج سال کار خوبی انجام بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود. آنها تقریباً، اما نه کاملاً، لرد آلسستر را کشته پروتئین تراپی مو بودند. در این شب زمستانی، خمیده، چروکیده، در خز پیچیده کراتینه مو شده، و به کراتینه مو شدت به چوبش تکیه بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود، او به آرامی در امتبالیاژ مو داد پیکادیلی در مسیر خود از یک باشگاه به باشگاه دیگر خزید.[صفحه 217] دستی بدون دستکش بازویش را لمس بیبی لایت مو کرد.

بهترین رنگ مو برای موهای فر و خشک : صدای خشن زنی گفت: “نیم لحظه ای سرورم.” از زیر ابروهای سنگینش یک نگاه سریع به او انداخت. آن چشم ها هنوز نمرده پروتئین تراپی مو بودند. لرد آلسستر گفت: “این کار را نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” دختر به تلخی خندید. او گفت: “من فکر بیبی لایت مو کردم که ممکن رنگ مو است دوست داشته باشید به کار خود نگاه کنید.” “تو خراب من پروتئین تراپی مو بودی پنج سال پیش.” لرد آلسستر گفت: “زن خوب من.” “اگر در پیکادیلی توقف کنم تا با تمام زنانی که فکر می‌کنند.

من ویرانه آنها پروتئین تراپی مو بوده‌ام صحبت کنم، ترافیک را متوقف می‌کنم. لطفاً اجازه دهید بروم.” هنوز به بازوی او چسبیده پروتئین تراپی مو بود. او گفت: «فقط نیم لحظه. “دختر کارمندی که به او یک لباس زیبا بالیاژ مو دادی، یک رشته مروارید، و یک فن که زمانی متعلق به یک شاهزاده خانم پروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه