↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مو طلایی روشن

انواع رنگ مو طلایی روشن | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مو طلایی روشن را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مو طلایی روشن را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ مو طلایی روشن : اما فکر بیبی لایت مو کردم تو ظالم لایت و هایلایت مو هستی.” شیر با وقار گفت: “بهشت را شکر، من قابل احترام لایت و هایلایت مو هستم.” سپس زن را بلند بیبی لایت مو کرد و با ملایمت فراوان او را به خانه اش برد و در آنجا او را روی مبل خواباند. ببر همراه با نوزاد به دنبالش آمد و او را با خیال راحت در کنار مادرش گذاشت. کوچولو از ببر گرسنه خوشش آمد و با گرفتن جانور عظیم الجثه از هر دو گوش، نوزاد بینی جانور را بوسید تا نشان دهد که سپاسگزار و خوشحال رنگ مو است.

رنگ مو : به همین دلیل رنگ مو است که من را شیر ترسو می نامند. به همین دلیل رنگ مو است که من همیشه بسیار رام و آرام پروتئین تراپی مو بوده ام. اما از رام پروتئین تراپی مو بودن به طرز وحشتناکی خسته کراتینه مو شده ام.” از ایجاد یک ردیف و نشان بالیاژ مو دادن به مردم واقعاً چه جانور وحشتناکی لایت و هایلایت مو هستم لذت بخش رنگ مو است.” ببر برای چند دقیقه ساکت ماند و عمیقاً فکر بیبی لایت مو کرد و به آرامی صورتش را با پنجه چپش شست.

انواع رنگ مو طلایی روشن

انواع رنگ مو طلایی روشن : در شهر زمرد شور و هیجانی به وجود می آمد و مردم به زانو در می آمدند و از من طلب رحمت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. “بعد از اینکه فرد را تکه تکه بیبی لایت مو کردید، بعد چه می کنید؟” ببر خواب آلود پرسید. “سپس آنقدر غرش می‌بیبی لایت مو کردم که زمین را می‌لرزید و به جنگل می‌رفتم تا خودم را پنهان کنم، قبل از اینکه کسی به من حمله الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند یا مرا به خاطر کاری که انجام بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودم بککراتینه مو شد.” ببر سر تکان بالیاژ مو داد: می بینم. “تو واقعا ترسو لایت و هایلایت مو هستی.” شیر با آهی اضافه بیبی لایت مو کرد: “مطمئن رنگ مو است.

  بهترین رنگ مو قبل از کراتینه

سپس فرمود: “من دارم پیر می شوم و خوشحالم که حداقل یک بچه چاق قبل از مرگم بخورم. فرض کنید این مردم اوز را غافلگیر می کنیم و قدرت خود را ثابت می کنیم. شما چه می گویید؟ ما طبق معمول از اینجا بیرون خواهیم رفت و اولین بچه ای را که ملاقات می کنیم در یک لحظه می خورم و اولین مرد یا زنی را که ملاقات می کنید تکه تکه خواهید کراتینه مو شد.

سپس هر دو از دروازه های شهر بیرون می رویم و در سراسر کشور تاخت می زنیم و قبل از اینکه کسی بتواند در جنگل پنهان شویم. ما را متوقف کنید.” شیر در حالی که دوباره خمیازه می ککراتینه مو شد، گفت: “باشه، من بازی می کنم.” ببر بلند کراتینه مو شد و بدن بزرگ و براق خود را دراز بیبی لایت مو کرد. گفت: بیا. شیر ایستاد و ثابت بیبی لایت مو کرد که از این دو بزرگتر رنگ مو است.

زیرا او تقریباً به اندازه یک اسب کوچک رنگ مو است. از قصر بیرون رفتند و با کسی ندیدند. آنها از میان محوطه های زیبا، از کنار فواره ها و بسترهای گل های دوست داشتنی گذشتند و با کسی ندیدند. سپس دروازه ای را باز آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و وارد خیابانی از شهر کراتینه مو شدند و با کسی روبرو نکراتینه مو شدند. ببر در حالی که با شکوه در کنار هم حرکت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، گفت: “من در شگفتم که طعم یک بچه چاق چگونه خواهد پروتئین تراپی مو بود.” شیر گفت: “من تصور می کنم طعم جوز هندی خواهد داشت.” ببر گفت: “نه، من فکر می کنم طعم آن شبیه قطرات صمغ خواهد پروتئین تراپی مو بود.” آنها به گوشه ای پیچیدند.

اما با کسی روبرو نکراتینه مو شدند، زیرا مردم شهر زمرد عادت داشتند در این ساعت بعد از ظهر چرت بزنند. شیر با صدایی متفکر گفت: “من در تعجبم که باید یک نفر را به چند قسمت تقسیم کنم.” ببر پیشنهاد بیبی لایت مو کرد: “شصت تقریباً درست رنگ مو است.” “آیا این بیشتر از پاره بیبی لایت مو کردن یکی به ده ها تکه ضرر رنگ مو دارد؟” با کمی لرز از شیر پرسید. “چه کسی اهمیت می دهد که درد رنگ مو دارد یا نه؟” ببر غرغر بیبی لایت مو کرد شیر پاسخی نبالیاژ مو داد.

  رنگ مو قهوه ای روشن طبیعی بدون دکلره

انواع رنگ مو طلایی روشن : آنها وارد یک خیابان فرعی کراتینه مو شدند، اما با کسی برخورد نآمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. ناگهان صدای گریه کودکی را شنیدند. “آها!” ببر فریاد زد. “گوشت من آنجرنگ مو است.” او با عجله به گوشه‌ای دوید، شیر دنبالش می‌آمد و به یک بچه چاق خوب برخورد بیبی لایت مو کرد که در وسط خیابان نشسته پروتئین تراپی مو بود و انگار در ناراحتی کراتینه مو شدید گریه می‌بیبی لایت مو کرد. “موضوع چیه؟” ببر در حالی که جلوی بچه خمیده پروتئین تراپی مو بود پرسید. “من – من – مامانم را گم بیبی لایت مو کردم!” بچه گریه بیبی لایت مو کرد جانور بزرگ در حالی که به آرامی با پنجه‌اش سر کودک را نوازش می‌بیبی لایت مو کرد، گفت: “چرا، ای بیچاره.” “گریه نکن عزیزم، چون مامان نمی تواند دور باکراتینه مو شد و من به تو کمک می کنم او را پیدا کنی.” شیر که کنارش ایستاده پروتئین تراپی مو بود گفت: ادامه بده. “برو کجا؟” ببر پرسید.

برو و بچه چاقت را بخور. “چرا ای مخلوق وحشتناک!” ببر با سرزنش گفت: “میخوای یه بچه گمکراتینه مو شده بیچاره رو بخورم که نمیدونه مادرش کجرنگ مو است؟” و جانور کوچولو را در آغوش قوی و پرموی خود جمع بیبی لایت مو کرد و سعی بیبی لایت مو کرد با تکان بالیاژ مو دادن به آرامی به جلو و عقب او را آرام الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. شیر در گلویش غرید و بسیار ناامید به نظر می رسید.

اما در آن لحظه صدای جیغی به گوش آنها رسید و زنی از خانه ای بیرون آمد و به خیابان آمد. زن با دیدن نوزادش در آغوش ببر هیولا دوباره فریاد زد و به جلو شتافت تا آن را نجات دهد، اما با عجله پایش را در دامن خود گرفت و سرش را روی پاشنه و پاشنه ها را روی سرش فرو بیبی لایت مو کرد و با چنان برآمدگی ایستاد که دید.

  مدل رنگ مو بلوند متوسط

ستارگان زیادی در آسمان وجود رنگ مو دارد، اگرچه روز روشن پروتئین تراپی مو بود. و در آنجا دراز کشیده پروتئین تراپی مو بود، به حالتی درمانده، همه در هم پیچیده و قادر به هم زدن نپروتئین تراپی مو بود. با یک بسته و غرش مانند رعد، شیر بزرگ در کنار او پروتئین تراپی مو بود. با آرواره های قوی لباس او را گرفت و او را به حالت عمودی بلند بیبی لایت مو کرد. “بیچاره! صدمه دیده ای؟” او به آرامی پرسید.

انواع رنگ مو طلایی روشن : زن با نفس نفس زدن تلاش بیبی لایت مو کرد تا خود را رها الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و سعی بیبی لایت مو کرد راه برود، اما به کراتینه مو شدت لنگان لنگان پائین آمد و دوباره پایین افتاد. “کودک من!” او با التماس گفت. شیر پاسخ بالیاژ مو داد: “بچه خوب رنگ مو است، نگران نباش.” و سپس افزود: اکنون ساکت باش تا من تو را به خانه ات برگردانم و ببر گرسنه بچه تو را حمل خواهد بیبی لایت مو کرد.

ببر که با کودک در آغوش به آن مکان نزدیک کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود با تعجب پرسید: “نمی خواهی او را شصت تکه کنی؟” شیر با عصبانیت پاسخ بالیاژ مو داد: نه، نه به شش تکه. “من آنقدر وحشی نیستم که زنی بیچاره را که در تلاش برای نجات نوزاد گمکراتینه مو شده اش به خود صدمه زده رنگ مو است، ناپروتئین تراپی مو بود کنم. اگر تو اینقدر وحشی و بی رحم و تشنه به خون لایت و هایلایت مو هستی، ممکن رنگ مو است مرا رها کنی و بروی، زیرا من اهمیتی به معاشرت ندارم. با تو.” ببر پاسخ بالیاژ مو داد: “اشکال نرنگ مو دارد.” “من ظالم نیستم – نه حداقل – من فقط گرسنه لایت و هایلایت مو هستم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه