↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مو بلوند متوسط

مدل رنگ مو بلوند متوسط | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو بلوند متوسط را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو بلوند متوسط را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

17 آوریل 2024

مدل رنگ مو بلوند متوسط : به عنوان دو مرد برجسته ظاهر می شوند که هر یک دارای ایرادات غیرقابل شک خود و در عین حال فضایل غیرقابل شک خود لایت و هایلایت مو هستند. بور و همیلتون در عرض یک سال از یکدیگر متولد کراتینه مو شدند.

مو : بزرگ المونر که ریرنگ مو است آن را بر عهده داشت، پرسید؛ “به این کودک چه نامی بگذارند؟” کنت دو پروونس با لحنی تمسخر آمیز پاسخ بالیاژ مو داد: “اوه، ما با این شروع نمی کنیم. اولین چیزی که باید فهمید این رنگ مو است که پدر و مادر کی لایت و هایلایت مو هستند!” این سخنان که در چنین مکان و چنین زمانی و با زنگی کراتینه مو شدیداً طعنه آمیز گفته می نانو کراتین مو شود، تمام پاریس را به شایعات انداخت. این یک کنایه با حجاب نازک پروتئین تراپی مو بود.

مدل رنگ مو بلوند متوسط

مدل رنگ مو بلوند متوسط : پادشاه اسپانیا در مراسم غسل تعمید که قرار پروتئین تراپی مو بود در کلیسای نوتردام برگزار نانو کراتین مو شود، درخورنگ مو است بیبی لایت مو کرد پدرخوانده او نانو کراتین مو شود. پادشاه اسپانیا شخصاً حضور نداشت، اما از کنت دو پروانس خورنگ مو است که به عنوان نیابتی او عمل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. در روز تعیین کراتینه مو شده، مهمانی سلطنتی به کلیسای جامع رفت و کنت دو پروونس، کودک کوچک را در سنگر تعمید حاضر بیبی لایت مو کرد.

که پدر کودک پادشاه فرانسه نیست. کسانی که در بالیاژ مو دادگاه پروتئین تراپی مو بودند بلافاصله با لبخندی قابل توجه به فرسن نگاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. ملکه با کمال میل او را نزدیک خود نگه می داشت. اما فرسن بیشتر از عشقش به او اهمیت می‌بالیاژ مو داد. بسیار آسان پروتئین تراپی مو بود که در لذت کامل از فتح او باقی بماند. اما او برای این کار بیش از حد جوانمرد پروتئین تراپی مو بود، یا، بهتر رنگ مو است بگوییم، می‌دانست که سفرای مختلف در پاریس به دولت‌های متبوع خود از رسوایی در حال افزایش گفته‌اند.

در واقع، فرستاده مخفی زیر توسط فرستاده خود برای پادشاه سوئد فرستاده کراتینه مو شد: باید به اعلیحضرت بگویم که کنت فرسن جوان به قدری مورد رنگ مو استقبال ملکه قرار گرفته رنگ مو است که افراد مختلف آن را اشتباه گرفته اند. من مطمئنم که او به او علاقه رنگ مو دارد. من شواهد آن را بیش از حد قطعی دیدم که نمی توان در آن تردید بیبی لایت مو کرد. در چند روز گذشته ملکه چشم از او برنگرفته رنگ مو است و همانطور که نگاه می بیبی لایت مو کرد پر از اشک پروتئین تراپی مو بود.

  مدل رنگ مو دودی زیتونی با دکلره

از اعلیحضرت التماس می کنم که راز آنها را برای خود نگه دارید. ملکه گریه بیبی لایت مو کرد زیرا فرسن تصمیم گرفته پروتئین تراپی مو بود او را ترک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا مبادا در معرض شایعات بیشتر قرار گیرد. اگر او را بدون هیچ دلیل آشکار ترک می بیبی لایت مو کرد، شایعات فقط کراتینه مو شدیدتر می کراتینه مو شد. از این رو تصمیم گرفت به نیروهای فرانسوی که برای جنگ تحت فرماندهی لافایت به آمریکا می رفتند بپیوندد. هنگامی که این خبر مشخص کراتینه مو شد.

مدل رنگ مو بلوند متوسط : یک دوشس باهوش اما منفور او را مسخره بیبی لایت مو کرد. “این چطوره؟” گفت او “آیا فتح خود را رها می کنی؟” اما فرسن به آرامی پاسخ بالیاژ مو داد: «مثل یک جنتلمن دروغ می‌گویم: “اگر فتح بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودم، نباید آن را رها می بیبی لایت مو کردم. آزاد می روم و متاسفانه بدون هیچ پشیمانی.” هیچ چیز نمی توانست جوانمردانه تر از زحماتی باکراتینه مو شد که فرسن برای حفظ آبروی ملکه متحمل کراتینه مو شد.

او حتی اجازه بالیاژ مو داد که فرض نانو کراتین مو شود او قصد ازدواج با یک زن جوان ثروتمند سوئدی را رنگ مو دارد که در انگلستان تابعیت کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. در واقع او به آمریکا رفت و مدتی بعد زن جوان مورد نظر با یک مرد انگلیسی ازدواج بیبی لایت مو کرد. فرسن مدتی در آمریکا خدمت بیبی لایت مو کرد، اما در پایان سه سال بازگشت. او یکی از سینسیناتی های اصلی پروتئین تراپی مو بود که توسط خود واشنگتن پذیرفته کراتینه مو شد.

هنگامی که او به فرانسه بازگشت با افتخارات عالی مورد رنگ مو استقبال قرار گرفت و سرهنگ هنگ سلطنتی سوئد کراتینه مو شد. خطراتی که لوئیس و دربارش را تهدید می بیبی لایت مو کرد، که اکنون غول پیکر و وحشتناک پروتئین تراپی مو بود، او را از ترک ملکه منع بیبی لایت مو کرد. او در کنار او هر چه در توان داشت برای بررسی انقلاب انجام بالیاژ مو داد. و در صورت عدم موفقیت، به او کمک بیبی لایت مو کرد تا حرمت امپراتوری را حفظ الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  زیباترین رنگ موی بلوند طلایی

که در غیر این صورت ممکن پروتئین تراپی مو بود فاقد آن باکراتینه مو شد. او با گروهی که تویلری را احاطه بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند روبرو کراتینه مو شد. لافایت سعی بیبی لایت مو کرد گارد ملی را وادار به اطاعت از دستورات خود الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما به خاطر دردهایش مورد تمسخر قرار گرفت. القاب خشونت آمیز به شاه پرتاب کراتینه مو شد. کمترین نام توهین آمیزی که می توانستند برای او بگذارند «خوک چاق» پروتئین تراپی مو بود.

در مورد ملکه، کثیف ترین عبارات توسط مردان و حتی بیشتر از آن توسط زنان که از محله های فقیر نشین ازدحام آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و به دنبال جان او پروتئین تراپی مو بودند، بر او ریختند. سرانجام، در سال 1791، تصمیم گرفته کراتینه مو شد که پادشاه و ملکه و فرزندانشان، که اکنون سه نفر از آنها را تمام دکلره مو دارند، برای فرار از پاریس تلاش کنند. فرسن پرواز آنها را برنامه ریزی بیبی لایت مو کرد.

مدل رنگ مو بلوند متوسط : اما ثابت کراتینه مو شد که شکست خورده رنگ مو است. همه به یاد تمام دکلره مو دارند که چگونه آنها را در کشف و متوقف آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. حزب سلطنتی توسط اوباش به پاریس بازگردانده کراتینه مو شد و با اضافات وقیحانه شعار می بالیاژ مو دادند: “ما نانوا، زن نانوا و پسر نانوا را آوردیم! حالا نان داریم!” در برابر خشم وحشیانه‌ای که به زودی فرانسوی‌ها را متحرک بیبی لایت مو کرد، خارجی‌ای مانند فرسن نمی‌توانست کاری انجام دهد.

اما به نظر می رسد که او شب و روز تلاش بیبی لایت مو کرده رنگ مو است تا به زنی که دوستش داشت خدمت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. تلاش های او توسط گراندات شرح بالیاژ مو داده کراتینه مو شده رنگ مو است. اما آنها فایده ای نداشتند. شاه و ملکه عملاً زندانی کراتینه مو شدند. پسر بزرگشان فوت بیبی لایت مو کرد. آنها وحشت‌هایی را پشت سر گذاشتند که توسط هیبرت بدبخت تحریک کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، در راس دیوانه‌های به اصطلاح او (عصبانیت). پادشاه در ژانویه 1792 اعدام کراتینه مو شد.

  رنگ موی بلوند دودی روشن بیول

ملکه مدت کوتاهی را در زندانی به سر برد که در آن برای همیشه زیر چشم انسان های وحشی پروتئین تراپی مو بود که از او محافظت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و او را تماشا می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و در مواقعی که حتی مردان نیز حساس پروتئین تراپی مو بودند به او تمسخر می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. بعد بالاخره روی داربست سوار کراتینه مو شد و سرش با موهای درخشانش داخل سبد خونین افتاد. ماری آنتوانت تضادهای زیادی را در شخصیت خود نشان می دهد.

او به عنوان یک دختر جوان متحجر و احمق پروتئین تراپی مو بود و در اعمال خود تقریباً نامناسب پروتئین تراپی مو بود. او به عنوان یک ملکه، با قدرت رو به زوال، منزلتی به خود گرفت که یادآور وقار مادر امپراتوری او پروتئین تراپی مو بود. در ابتدا یک لاس زدن، وقتی با مردی آشنا کراتینه مو شد که لایق آن عشق پروتئین تراپی مو بود، عمیقاً عاشق کراتینه مو شد. او بیشتر اوقات مانند یک کوکوت ساده زندگی می بیبی لایت مو کرد. او هر اینچ یک ملکه مرد.

مدل رنگ مو بلوند متوسط : شباهت عجیبی بین سرنوشت ماری آنتوانت و معشوق شجاع او که نزدیک به بیست سال از او بیشتر پروتئین تراپی مو بود، می یابد. او در میان فریادها و ناله های مردم دیوانه در پاریس درگذشت. او عملا توسط گروهی در خیابان های رنگ مو استکهلم تکه تکه کراتینه مو شد. روز مرگ او سالگرد پرواز به وارنس پروتئین تراپی مو بود. او تا آخرین لحظه وجودش به یاد زن سلطنتی که خود را کاملاً به او بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود وفادار ماند.

درنگ مو استان آرون بور زمانی فرا می رسد که نام آرون بور از تعصبی که اکنون آن را احاطه بیبی لایت مو کرده پاک می نانو کراتین مو شود، زمانی که او در ارزیابی عمومی در کنار الکساندر همیلتون که در سال 1804 در یک دوئل به او شلیک بیبی لایت مو کرد، می ایستد، اما در بسیاری از موارد احترامی که او به طرز عجیبی شبیه پروتئین تراپی مو بود. هنگامی که نور سفید تاریخ هر دو را جستجو الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه