↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مو بلوند روشن

انواع رنگ مو بلوند روشن | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مو بلوند روشن را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مو بلوند روشن را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ مو بلوند روشن : اولین رمان آمریکایی رنگ مو است. در سال 1798 ظاهر کراتینه مو شد. نویسنده آن به زودی به عنوان اولین رمان نویس آمریکایی شناخته کراتینه مو شد. و او بهترین باقی ماند، تا اینکه فنمور کوپر، ربع قرن بعد، درنگ مو استان‌های چرمی خود را مطرح بیبی لایت مو کرد. اگرچه پیچیدگی مدرن به راحتی به ایرادات ساختار درنگ مو استانی چارلز براکدن براون اشاره می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و او را به دلیل نامحتمل پروتئین تراپی مو بودن، ناخوشی‌پروتئین تراپی مو بودن و سبکی که اغلب بیش از حد بالا می‌برد سرزنش می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما کار او زنده رنگ مو است.

رنگ مو : در زمان ایروینگ، قلاب‌ها با اشاره بیبی لایت مو کردن یا نوک زدن انتهای آن‌ها به صورت خودکار ساخته می‌کراتینه مو شدند. ولفرت با کم‌حالی گفت: «من می‌دهم و وصیت می‌کنم، مزرعه کوچک من…» “چی! همه؟” وکیل فریاد زد. ولفرت چشمانش را نیمه باز بیبی لایت مو کرد و به وکیل نگاه بیبی لایت مو کرد. او گفت: “بله، همه.” “چی! تمام آن تکه زمین بزرگ با کلم و گل آفتابگردان، که شرکت قرار رنگ مو است یک خیابان اصلی را از آن عبور دهد؟» ولفرت با آهی سنگین گفت: «همین. برای او آرزوی شادی دارم که آن را به ارث می برد!

انواع رنگ مو بلوند روشن

انواع رنگ مو بلوند روشن : ولفرت به پشت دراز کشیده پروتئین تراپی مو بود، کلاه شبش را روی پیشانی‌اش کشیده پروتئین تراپی مو بود، چشمانش بسته پروتئین تراپی مو بود و تمام چهره‌اش تصویر مرگ پروتئین تراپی مو بود. او از وکیل التماس بیبی لایت مو کرد که کوتاه بیاید، زیرا احساس می بیبی لایت مو کرد پایان کارش نزدیک رنگ مو است و زمانی برای از دست بالیاژ مو دادن نرنگ مو دارد. وکیل قلمش را گرفت، کاغذش را پهن بیبی لایت مو کرد و آماده نوشتن کراتینه مو شد.

  رنگ مو بژ شکلاتی بدون دکلره

وکیل کوچولو در حالی که نیشخند می زد و بی اختیار دستانش را می مالید گفت. “منظورت چیه؟” ولفرت گفت و دوباره چشمانش را باز بیبی لایت مو کرد. رولباک کوچولو فریاد زد: “این که او یکی از ثروتمندترین مردان آن مکان خواهد پروتئین تراپی مو بود.” ولفرت در حال انقضا به نظر می رسید از آستانه وجود عقب نشینی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. چشمانش دوباره روشن کراتینه مو شد.

خودش را روی تخت بلند بیبی لایت مو کرد، کلاه شبانه‌اش را عقب انداخت و به وکیل خیره کراتینه مو شد. “تو اینطوری نمیگی!” او فریاد زد. “ایمان اما من دارم!” دوباره به دیگری پیوست. «چرا، وقتی آن مزرعه بزرگ و آن چمنزار عظیم در خیابان‌ها پهن می‌شوند و در زمین‌های ساختمانی دنج بریده می‌شوند، چرا هر کسی که آن را رنگ مو دارد، لازم نیست کلاهش را نزد حامی بررنگ مو دارد!» “میگی؟” ولفرت فریاد زد، یکی از پاهایش را تا نیمه از تخت بیرون آورد. “پس چرا فکر می کنم هنوز وصیت نامه ام را نخواهم بیبی لایت مو کرد.” در تعجب همه، مرد در حال مرگ در واقع بهپروتئین تراپی مو بود یافت.

جرقه حیاتی که کمرنگ در پریز می درخشید، سوخت تازه ای از روغن شادی دریافت بیبی لایت مو کرد که وکیل کوچک در روحش ریخت. یک بار دیگر به شعله سوخت. به قلب فیزیک بدهید، ای کسانی که می خواهید بدن یک مرد روح شکسته را زنده کنید! چند روز بعد ولفرت اتاقش را ترک بیبی لایت مو کرد. چند روز دیگر سفره‌اش با قباله‌ها، نقشه‌های خیابان‌ها و زمین‌های ساختمانی پوشیده کراتینه مو شد.

رولباک کوچولو دائماً با او، دست ررنگ مو است و مشاور او پروتئین تراپی مو بود و به جای وصیت نامه، در کار خوشایندتر به دست آوردن ثروت او کمک می بیبی لایت مو کرد. در واقع ولفرت وبر یکی از آن اهل هلندی شایسته منهتو پروتئین تراپی مو بود که ثروت‌هایش، به‌رغم خودشان، به‌گونه‌ای ساخته کراتینه مو شده رنگ مو است. که با سرسختی به زمین‌های ارثی خود چسبیده‌اند، شلغم و کلم در دامن شهر پرورش می‌دهند.

  رنگ مو ماهاگونی با مش

انواع رنگ مو بلوند روشن : به سختی می‌توانند از پس هر دو سر برآیند، تا زمانی که شرکت ظالمانه خیابان‌ها را در محل زندگی‌شان می‌راند و ناگهان از بی‌حالی خود بیدار کراتینه مو شده‌اند. و در کمال تعجب، خود را مردانی ثروتمند یافتند. چند ماه نگذشته پروتئین تراپی مو بود که خیابان بزرگ و شلوغی از مرکز باغ وبر می گذشت، درست همان جایی که ولفرت آرزوی یافتن گنج را داشت.

رویای طلایی او محقق کراتینه مو شد. او در واقع، منبع ثروت ناشناخته‌ای پیدا بیبی لایت مو کرد، زیرا وقتی زمین‌های پدری‌اش در زمین‌های ساختمانی تقسیم کراتینه مو شد و به مستأجران امن اجاره بالیاژ مو داده کراتینه مو شد، به‌جای اینکه محصول ناچیز کلم تولید کنند، به‌طوری‌که به او کرایه فراوانی بالیاژ مو دادند. در ربع روز، دیدن مستاجرانش که از صبح تا شب در را می کوبند، منظره خوبی پروتئین تراپی مو بود.

هر کدام با یک کیسه شکم گرد کوچک، یک محصول طلایی از خاک. عمارت برنگ مو استانی اجبالیاژ مو دادش هنوز نگهداری می کراتینه مو شد، اما به جای اینکه یک خانه هلندی با پیشانی زرد کوچک در یک باغ باکراتینه مو شد، اکنون جسورانه در وسط یک خیابان، خانه بزرگ محله، ایستاده پروتئین تراپی مو بود. زیرا ولفرت آن را با یک بال در هر طرف، و یک گنبد یا اتاق چای در بالای آن بزرگ بیبی لایت مو کرد.

جایی که او ممکن پروتئین تراپی مو بود از آنجا بالا برود و در هوای گرم پیپ خود را دود الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و در طول زمان کل عمارت توسط فرزندان چاق و چاق تسخیر کراتینه مو شد. از ایمی وبر و دیرک والدرون. هنگامی که ولفرت پیر، ثروتمند و تنومند کراتینه مو شد، کالسکه بزرگی به رنگ شیرینی زنجفیلی نیز برپا بیبی لایت مو کرد که توسط یک جفت مادیان سیاه فلاندر با دم هایی که زمین را جارو می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند کشیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

  انواع رنگ موی بلوند مسی

انواع رنگ مو بلوند روشن : و برای یادآوری منشأ عظمت خود، او یک کلم تمام عیار را روی تابلوها نقاشی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، با شعار یعنی به این معنی که او با کار خالص از سر بلند کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. رام راپلیه معروف برای پر بیبی لایت مو کردن عظمت او، در تمام زمان با پدرانش خوابید و ولفرت وبر به صندلی راحتی ته چرمی در سالن مسافرخانه در کورلز هوک رفت. جایی که او مدت‌ها در آن سلطنت بیبی لایت مو کرد، بسیار مورد احترام و احترام پروتئین تراپی مو بود.

به‌طوری که هرگز نمی‌توانست درنگ مو استانی را تعریف الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند بدون آن که آن را باور کنند، و یا لطیفه‌ای را بدون اینکه به آن خندیده باشند بیان الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. مقدمه ای بر «جنون ویلند» از «ویلند، یا دگرگونی ». از مسیرهای سعادتمند فضیلت دور، دوزبانان مطمئناً گمراه خواهند کراتینه مو شد. خوب هنوز هم یک سفر به سمت ررنگ مو است رنگ مو است. و مسیرهای پر پیچ و خم اما به بیماری منتهی می نانو کراتین مو شود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه