↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مو انسان

انواع رنگ مو انسان | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مو انسان را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مو انسان را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ مو انسان : مطمئناً، در هیچ موقعیت دیگری نباید این‌قدر تهوع می‌بیبی لایت مو کردم. وضعیت خود را یک کشور ناامید می دانستم. من کاملاً در دام این موجود پروتئین تراپی مو بودم. به هر طرف که چشمانم را برگرداندم، راهی برای فرار ندیدم. منابع قدرت شخصی، نبوغ و فصاحتم را هیچ تخمینی نمی زدم. وقار فضیلت و نیروی حقیقت را به جشن گرفتن عادت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودم و مکرراً از فتوحاتی که باید با کمک آنها به دست می آوردم تمجید بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودم.

رنگ مو : من قبلاً گمان می‌بیبی لایت مو کردم که بعضی از بدی‌ها هرگز نمی‌توانند برای موجودی که عقل سلیم رنگ مو دارد، رخ دهد. که فضیلت واقعی به ما انرژی می‌دهد که رذیله هرگز نمی‌تواند در برابر آن مقاومت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. که همیشه در اختیار ما پروتئین تراپی مو بود که با مرگ او مانع از طراحی دشمنی که کمتر از جان ما را هدف گرفته پروتئین تراپی مو بود، بسازیم. چگونه پروتئین تراپی مو بود که اکنون احساسی مانند ناامیدی به من هجوم آورده پروتئین تراپی مو بود و من به محافظت از شانس یا به ترحم جفاگر خود اعتماد بیبی لایت مو کردم.

انواع رنگ مو انسان

انواع رنگ مو انسان : من تحت تأثیر احساسی قرار گرفتم که به شما احترام می‌گذارد. احساسی که عمل من را تقدیس می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما، هر چه که باکراتینه مو شد، شما در امان لایت و هایلایت مو هستید. باکراتینه مو شد که این واهی هنوز پرستیده نانو کراتین مو شود. من کاری برای آلوده بیبی لایت مو کردن آن انجام نمی دهم.» در آنجا متوقف کراتینه مو شد. لهجه ها و حرکات این مرد جسارت را از من خالی بیبی لایت مو کرد.

سخنان او تصوری از آسیبی که او مدیتیشن بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود را القا بیبی لایت مو کرد. او از موانعی که بر سر راهش قرار داشت صحبت بیبی لایت مو کرد. او طرح خود را رها بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. این منابع به من تسلیت ظریفی بالیاژ مو دادند. هیچ امنیتی جز در غیاب او وجود نداشت. وقتی به خودم نگاه می بیبی لایت مو کردم، وقتی به ساعت و مکان فکر می بیبی لایت مو کردم، وحشت و ناراحتی بر من چیره می کراتینه مو شد. او ساکت پروتئین تراپی مو بود.

  انواع رنگ مو ابی

متحیر پروتئین تراپی مو بود و به موقعیت من بی توجه پروتئین تراپی مو بود، اما هیچ حرکتی برای رفتن نبیبی لایت مو کرد. من هم به نوبت خودم سکوت بیبی لایت مو کردم. چه می توانستم بگویم؟ من مطمئن پروتئین تراپی مو بودم که دلیل در این مسابقه ناتوان خواهد پروتئین تراپی مو بود. من باید امنیت خود را مدیون پیشنهادهای خودش باشم. هر هدفی او را به اینجا رساند، او آن را تغییر بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود. پس چرا او ماند؟ تصمیمات او ممکن رنگ مو است.

نوسان داشته باکراتینه مو شد و مکث چند دقیقه‌ای اولین تصمیم‌هایش را به او بازگرداند. با این حال آیا این مردی نپروتئین تراپی مو بود که ما با او با مهربانی خستگی ناپذیر رفتار بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودیم؟ جامعه چه کسی با اعتلای فکری و دستاوردهای او برای ما محبوب کراتینه مو شد؟ که هزاران بار در سودمندی و زیبایی فضیلت کاوش بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود؟ چرا باید از چنین کسی ترسید؟ اگر می توانستم شرایطی را که در آن مصاحبه ما انجام کراتینه مو شد را فراموش کنم.

ممکن پروتئین تراپی مو بود با صحبت های او به عنوان شوخی رفتار کنم. در حال حاضر او ادامه بالیاژ مو داد: «از من نترس: فضایی که ما را از هم جدا می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند کوچک رنگ مو است و همه کمک‌های آشکار دور رنگ مو است. شما خود را کاملاً به قدرت من باور دارید. که بر لبه ی تباهی ایستاده ای این ترس های بی اساس شمرنگ مو است. من نمی توانم یک انگشت بلند کنم تا به تو صدمه بزنم. متوقف بیبی لایت مو کردن ماه در مسیرش آسان تر از آسیب رساندن به شما رنگ مو است.

  مدل رنگ مو مش صورتی

انواع رنگ مو انسان : نیرویی که از تو محافظت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، رگ های من را در هم می شالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و در یک لحظه مرا به انبوهی از خاکستر تبدیل می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اگر فکری خصمانه برای امنیت تو در سر داشته باشم. بنابراین ظواهر به طور طولانی حل کراتینه مو شده رنگ مو است. من انتظار نداشتم که آنها از اینجا سرچشمه بگیرند. چه سهمی به شما اختصاص بالیاژ مو داده کراتینه مو شده رنگ مو است!

با اسکن چشمان این هوش، مسیر شما بدون چاله ای برای بلعیدن یا تله هایی خواهد پروتئین تراپی مو بود که شما را درگیر کنند. با احاطه بازوهای این حفاظت، همه حیله ها ناکام می شوند و تمام بدخواهی ها دفع می نانو کراتین مو شود.» در اینجا یک مکث جدید انجام کراتینه مو شد. هنوز مراقب هر حرکت و نگاهی پروتئین تراپی مو بودم. وقار آرامی که اخیراً چهره او را فراگرفته پروتئین تراپی مو بود، جای خود را به حالت جدیدی بالیاژ مو داد.

اکنون همه چیز ترس و اضطراب پروتئین تراپی مو بود. با لهجه ای متزلزل گفت: «باید رفته باشم. «چرا اینجا معطل می‌شوم؟ من از شما طلب بخشش نمی کنم. من می بینم که وحشت شما شکست ناپذیر رنگ مو است. عفو شما با ترس اخاذی می نانو کراتین مو شود، نه با دلسوزی. من باید برای همیشه از تو پرواز کنم کسی که می تواند علیه ناموس شما توطئه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

انواع رنگ مو انسان : باید از شما و دوستانتان انتظار آزار و اذیت و مرگ داشته باکراتینه مو شد. باید خودم را به تبعید بی پایان محکوم کنم.» با گفتن این حرف با عجله از اتاق خارج کراتینه مو شد. در حالی که از پله ها پایین می آمد گوش بالیاژ مو دادم و در بیرونی را باز بیبی لایت مو کرد و بیرون رفت. من او را با چشمانم دنبال نبیبی لایت مو کردم، همانطور که مهتاب به من این امکان را می بالیاژ مو داد.

  جدیدترین مدل رنگ مو پسرانه

از غیبت او آسوده و خسته از تضاد ترس‌هایم، خود را روی صندلی انداختم و به آن ایده‌های گیج‌کننده‌ای که حوادثی مانند این نمی‌توانستند ناکام بگذارند، تسلیم کراتینه مو شدم. که در نظم نمی توانست به راحتی در افکار من وارد نانو کراتین مو شود. صدا هنوز در گوشم می پیچید. هر لهجه ای که کاروین به زبان می آورد در خاطرم تازه پروتئین تراپی مو بود.

رویبیبی لایت مو کرد نامطلوب او، شناخت شخصیت او، خروج عجولانه او، تأثیر پیچیده ای در ذهن من ایجاد بیبی لایت مو کرد که هیچ کلمه ای نمی تواند آن را مشخص الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. سعی بیبی لایت مو کردم حرکت آلایت و هایلایت مو هسته‌تری به افکارم بدهم و سردرگمی که دردناک کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود را تنظیم کنم. اما تلاش من بیهوده پروتئین تراپی مو بود. چشمانم را با دستم پوشاندم و نشستم.

انواع رنگ مو انسان : نمی دانم تا کی، بدون اینکه قدرتی برای مرتب بیبی لایت مو کردن یا بیان تصوراتم داشته باشم. ساعت ها همان طور که باور داشتم در خلوت مطلق مانده پروتئین تراپی مو بودم. هیچ فکری به خطر شخصی آرامش من را مختل نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. من برای دفاع آماده نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودم. چه چیزی پیشنهاد طرح مطالعه نسخه خطی پدرم را بالیاژ مو داد؟ اگر به جای این، به رختخواب و خواب بازنشسته می‌کراتینه مو شدم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه