↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

جدیدترین مدل رنگ مو پسرانه

جدیدترین مدل رنگ مو پسرانه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت جدیدترین مدل رنگ مو پسرانه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با جدیدترین مدل رنگ مو پسرانه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

جدیدترین مدل رنگ مو پسرانه : متانت ، و فراوانی که آنها را انکار می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، اینجا لایت و هایلایت مو هستند، که معمولاً به اسب‌ها تعلق می‌گیرد! – حالا، لورا، من هم از ترس می‌خوابم. اگرچه درها و پنجره‌های من همگی امن لایت و هایلایت مو هستند!- جمعه نهم. آقای رنگ مو استادلی قبل از صبحانه وارد کراتینه مو شد.

رنگ مو : در این هنگام او تخت را ترک بیبی لایت مو کرد و بدوید و خود را در کنار خانم سالی نگهبان خانه فشار بالیاژ مو داد، اما در این زمان تمام اتاق بیدار پروتئین تراپی مو بود. نگران – وقتی چیزی فهمید کشفی وجود رنگ مو دارد، چندین بار روی زمین کوبید، تختخواب را که کنار آن دراز کشیده پروتئین تراپی مو بود تکان بالیاژ مو داد، چندین بار در را تکان بالیاژ مو داد و از پله‌ها پایین رفت و با پای برهنه خیلی سنگین راه رفت.

جدیدترین مدل رنگ مو پسرانه

جدیدترین مدل رنگ مو پسرانه : همه فکر می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که بچه‌ها با شیطنت انجام می‌بالیاژ مو دادند، و بدون شک و با باز پروتئین تراپی مو بودن در به رختخواب رفتند – سوکی مدتی در شب چیزی را در کنارش کشف بیبی لایت مو کرد که با داشتن کتانی می‌دانست که مرد رنگ مو است. – اینکه او بسیار متعجب کراتینه مو شد و ناگهان برای دیگران فریاد زد که مردی در میان رنگ مو است.

اتاق نگهبان خانه به اتاق بن کارترز رفت، و او بلند کراتینه مو شد و همه پایین رفتند و همانطور که ذکر بیبی لایت مو کردم درها و پنجره ها را پیدا آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند – همه اینها با بسیاری از حوادث مادی دیگر تا امروز در بین خانواده در جریان رنگ مو است. برخی به این نتیجه می رسند که این یک روح پروتئین تراپی مو بود زیرا نمی توانست صحبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند – اما به احتمال زیاد یکی از رنگ موان جوان خونگرم و تغذیه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

که برای همراهی با سوکی تلاش می بیبی لایت مو کرد – اما سرهنگ هنگام صبحانه گفت که اگر کسی پروتئین تراپی مو بود پس از رنگ مو استراحت خانواده، به هر وانمودی، در خانه گیر بیفتید ، آن شخص را به دار آویخت! جایی که او با یک مار زنگی با شش جغجغه ملاقات بیبی لایت مو کرد و کشت – او سرش را برید، و بقیه بدن را به خانه آورد، که ما پوست بیبی لایت مو کرده ایم و پر بیبی لایت مو کرده ایم.

  رنگ موی فانتزی دخترانه برای پوست سبزه

جدیدترین مدل رنگ مو پسرانه : خانم کارتر به روز دندان شکایت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. -درد و تب خفیف سه شنبه 6. روز خوب—به دی زمزمه می نانو کراتین مو شود که ب… شبحی رنگ مو است که شب گذشته در مهد کودک قدم می زد، اما فکر می کنم گزارش نادرست رنگ مو است و ناشی از بدگویی رنگ مو است. ما امروز انتظاری از شرکت داشتیم، اما ناامید کراتینه مو شدیم. ما در Fish & Crabs که برای شرکت ما تهیه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

شام خوردیم، فردا که روز ماهی پروتئین تراپی مو بود – من یک موعظه XXIII را شروع بیبی لایت مو کردم. 3. 4. ما تینکرهای بیش از حد ولگردی را با خود داریم که چندین مقاله را تعمیر می‌کنند، یکی از آنها امروز بعدازظهر به کراتینه مو شدت بیمار تب و تب رنگ مو است – من به طور تصادفی با آقای تیلور به محل قدیمی‌ام، مزرعه ذرت سوار کراتینه مو شدم. من با او در میان توتون کاتن و غیره قدم زدم.

او به من دستورالعملی برای پرورش دومی بالیاژ مو داد. – پنبه را باید در اواسط ماه مه در سرزمین غنی کاشته، با هیلز تهیه بیبی لایت مو کرد و بسیار ملایم بیبی لایت مو کرد. زمانی که باید علف‌های هرز نانو کراتین مو شود و تمیز نگه‌داشته نانو کراتین مو شود، باید به‌عنوان توتون و تنباکو مکیده نانو کراتین مو شود، در غیر این صورت بیش از حد به تاک می‌رسد. در اواخر پاییز شروع به باز کراتینه مو شدن می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

وقتی غلاف‌های باز کراتینه مو شده جمع شوند و تا خشک شوند، سپس پنبه برداشته و تمیز نانو کراتین مو شود. [186]چهارشنبه 7. خانم کارتر خیلی خوب نیست. از یک دندان کوچک ناراحت رنگ مو است – تب و سرماخوردگی – هر دقیقه اوقات فراغتی را که در خطبه خود به نوشتن می گذرانم – با ما غذا خوردم آقای سورل و آقای …. روی ماهی، صخره، سوف، خرچنگ خوب ، و یک غذای تازه بزرگ ماهی خال مخالی . دیروز و امروز از یک احساس غیرعادی در بازوی ررنگ مو استم کمی درد.

  رنگ مو طبيعي قهوه اي

داشتم و بسیار نگران پروتئین تراپی مو بودم. تقریباً در تمام تابستان وقتی بازویم را بلند می‌بیبی لایت مو کردم، مانعی را احساس می‌بیبی لایت مو کردم. اما اکنون می‌لرزم که زیر بازو و مچم را می‌شناسم، بدون اینکه ناگهان آن را حرکت دهم – عصر از میان مرتع تا رودخانه راه رفتم، تپه‌ها سبز لایت و هایلایت مو هستند، از اواخر باران، و نوک خوبی به نظر می‌رسند . با غروب خورشید. پنجشنبه 8. ابری و خنک من الان بعد از شش به نصف برمی خیزم.

بعد از اینکه وارد مدرسه کراتینه مو شدم باید باب و هری را به دلیل دراز کشیدن در رختخواب شلاق بزنم – در دوازده سالگی آقا و خانم کارتر ، با تمام خانواده به جز بن ، هری و خودم. بن در انتخاب خود باقی ماند و هری من به دلیل گستاخی عبوس در خانه ماندم وقتی آنها را اخراج بیبی لایت مو کردم – به آنها گفتم که هر دوی من مرخصی تمام دکلره مو دارند اما در همان زمان توصیه من این پروتئین تراپی مو بود که بمانند.

جدیدترین مدل رنگ مو پسرانه : هری سپس پاسخ بالیاژ مو داد: “D-n روح من، اما من می روم!” در این هنگام به او اطلاع بالیاژ مو دادم که او بلافاصله خود را از اختیار من کنار گذاشته رنگ مو است. و بدون علائم منحصر به فرد تسلیم هرگز نباید او را بیش از این تحت هدایت خود قرار دهم – و از این رو که او آزادی عمومی و بی حد و حصر داشت که نه تنها به مسابقه اسب سواری برود، بلکه جایی که و زمانی که او انتخاب بیبی لایت مو کرد – به نظر می رسید.

مبهوت کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و شروع به رفتن بیبی لایت مو کرد. پاسخ او را تعدیل کنید: به او دستور بالیاژ مو دادم از اتاق خارج نانو کراتین مو شود و به او گفتم از آزادی خود رنگ مو استفاده الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. خانم کارتر همه خانم‌های جوان و همه بچه‌هایش را با خود برد- من و بن با رضایت فراوان به تنهایی شام خوردیم. نلسون، تا روز، یک مار زنگی دیگر را کشت. نزدیک جایی که دیگری را کشت.

  ترکیب رنگ موی ماهگونی و قهوه ای

که دوازده جغجغه داشت – هری مریض کراتینه مو شد و از رفتن به مسابقه امتناع بیبی لایت مو کرد، به زودی به اتاق من آمد و با هر نشانه غم و اندوهی برای رفتارش از من خورنگ مو است که او را ببخشم. در ابتدا نپذیرفتم، اما در نهایت او را به خانه بردم، اما به او اطلاع بالیاژ مو دادم که از هیچ نمونه دیگری از آنچه که فقط بی ادبی نامیده می نانو کراتین مو شود عبور نخواهم بیبی لایت مو کرد.

سرهنگ هنگام بازگشت، عصر به ما اطلاع بالیاژ مو داد که مسابقه کنجکاو رنگ مو است و اینکه اسب‌ها تقریباً یک مسابقه پروتئین تراپی مو بودند – اینکه شرط‌بندی‌ها کشیده کراتینه مو شدند و پولی پرداخت نکراتینه مو شد – که وزن سوار یکی از اسب‌ها فقط چهل و هفت پوند پروتئین تراپی مو بود – عجیب رنگ مو است که خیلی کم[187] ماده موجود در یک موجود انسانی می تواند قدرت و مهارت کافی برای مدیریت یک اسب در یک بازی مهم را داشته باکراتینه مو شد.

اتفاقی نگران کننده چند شب پیش در محله آقای سورلز رخ بالیاژ مو داد.[200] خانه‌ای در جلوی چشم – گمان می‌رود که نگر او را به قتل رسانده پروتئین تراپی مو بود، در نیمه‌شب چند نفر در اتاق خوابش پیدا کراتینه مو شدند – همسرش از خواب بیدار کراتینه مو شد – زمزمه‌ای شنید، یکی دیگر را ترغیب بیبی لایت مو کرد که برود. در این مورد او شوهرش را بیدار بیبی لایت مو کرد که به سمت تفنگ خود می دوید. اما آنها در تاریکی فرار آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

جدیدترین مدل رنگ مو پسرانه : فرض همراه با یک اعتراف کوچک از یاران آنقدر قوی رنگ مو است که سه نفر اکنون در زندان لایت و هایلایت مو هستند – بدرفتاری که این بخش ناراضی بشر در اینجا با آن روبرو می نانو کراتین مو شود، تقریباً آنها را در هر تلاش ناامیدانه برای به دست آوردن آن توجیه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه