نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مو ها

انواع رنگ مو ها | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مو ها را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مو ها را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

21 آوریل 2024

انواع رنگ مو ها : بنابراین یک بار دیگر شروع به ولگردی در جنگل آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و مسیر مستقیم خانه کو-کلیپ را در پیش گرفتند، زیرا هر دو دوقلوهای حلبی راه را می دانستند و بارها آن را دنبال بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند. کو-کلیپ در لبه دوردست جنگل بزرگ زندگی می بیبی لایت مو کرد، خانه اش رو به دشت های وسیع کشور مونچکین که به سمت شرق قرار داشت.

رنگ مو : اما این وضعیت ناامیدکننده اکنون با آمدن شما به من تسکین یافته رنگ مو است و من باید از شما برای نجاتم تشکر کنم.» “این فوق العاده رنگ مو است!” مترسک گفت: آهی خفه کننده و طولانی کشید. “فکر می‌کنم کو-کلیپ اشتباه بیبی لایت مو کرد که دو مرد حلبی درست بیبی لایت مو کرد، و عجیب‌ترین چیز این رنگ مو است که هر دوی شما مردهای حلبی عاشق یک دختر کراتینه مو شده‌اید.

انواع رنگ مو ها

انواع رنگ مو ها : بنابراین من در این نقطه درمانده ایستادم، به این امید که یک سرگردان سر راه من بیاید و مرا نجات دهد. اما از این مسیر جنگلی به ندرت رنگ مو استفاده می نانو کراتین مو شود و من آنقدر اینجا ایستاده ام که تمام حس زمان را از دست بالیاژ مو داده ام. در ذهنم شعر می‌ساختم و ترانه می‌خواندم، اما هیچ صدایی نتوانستم ادا کنم.

سرباز با جدیت پاسخ بالیاژ مو داد: “در مورد آن، “باید اعتراف کنم که وقتی قلب گوشتی ام را از دست بالیاژ مو دادم توانایی خود را در عشق ورزی از دست بالیاژ مو دادم. مطمئناً کو-کلیپ یک قلب حلبی به من بالیاژ مو داد ، اما هیچ چیز را دوست نرنگ مو دارد. تا جایی که من می توانم کشف کنم،199و فقط روی دنده های حلبی من جغجغه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، که باعث می نانو کراتین مو شود کاش اصلاً قلب نداشتم.” با این حال، با وجود این شرایط، شما قرار پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ موی مسی قهوه ای روشن

با نیمی آمی ازدواج کنید؟ “خب، می بینید که من به او قول ازدواج بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودم و من یک مرد صادق لایت و هایلایت مو هستم و همیشه سعی می کنم به قولم عمل کنم. دوست نداشتم دختر بیچاره را که قبلاً توسط یک مرد حلبی ناامید کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود ناامید کنم.” امپراطور وینکی ها گفت: “این تقصیر من نپروتئین تراپی مو بود” و سپس گفت که چگونه او نیز در جنگل زنگ زده رنگ مو است و پس از مدت ها توسط دوروتی و مترسک نجات یافته و با آنها به زمرد سفر بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

شهری در جستجوی قلبی که بتواند عشق بورزد. سرباز گفت: “اگر چنین قلبی پیدا بیبی لایت مو کردی، آقا، من با کمال میل به شما اجازه خواهم بالیاژ مو داد که به جای من با نیمی آمی ازدواج کنید.” وودمن پاسخ بالیاژ مو داد: “اگر او شما را بیشتر از همه دوست رنگ مو دارد، قربان، من در عروسی شما دخالت نخواهم بیبی لایت مو کرد. برای اینکه کاملاً با شما صادق باشم.

من هنوز نمی توانم نیمی آمی را همانطور که قبل از تبدیل کراتینه مو شدن به قلع دوست داشتم دوست داشته باشم.” ووت گفت: “با این حال، یکی از شما باید با دختر فقیر ازدواج الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” “و اگر او مردان حلبی را دوست رنگ مو دارد، انتخاب زیادی بین شما وجود نرنگ مو دارد. چرا برای او قرعه کشی نمی کنید؟”200 مترسک گفت: “این درست نیست.” پلی کروم اظهار داشت: باید به دختر اجازه بالیاژ مو داده نانو کراتین مو شود.

  ترکیب رنگ موی مشکی بنفش

که شوهرش را خودش انتخاب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. هم باید به سراغش بروی و هم به او اجازه بدهی که انتخابش را بالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. آن وقت او مطمئنا خوشحال خواهد کراتینه مو شد. سرباز قلع گفت: “به نظر من این ترتیب بسیار منصفانه ای رنگ مو است.” مرد چوب‌دار حلبی، در حالی که دست دوقلو خود را تکان بالیاژ مو داد تا نشان دهد که موضوع حل کراتینه مو شده رنگ مو است.

انواع رنگ مو ها : گفت: “با آن موافقم.” “میتونم اسمتون رو بپرسم قربان؟” او ادامه بالیاژ مو داد. دیگری پاسخ بالیاژ مو داد: “قبل از اینکه اینقدر بریده بروم، من به عنوان کاپیتان فیتر شناخته می کراتینه مو شدم، اما بعد از آن فقط “سرباز حلبی” نامیده کراتینه مو شدم.” “خب، کاپیتان، اگر موافقی، بگذار حالا به خانه نیمی آمی برویم و بگذاریم بین ما یکی را انتخاب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” “خیلی خوب، و اگر ما جادوگر را ملاقات کنیم.

هر دو با او می جنگیم – تو با تبر و من با شمشیر.” مترسک اعلام بیبی لایت مو کرد: “جادوگر ناپروتئین تراپی مو بود کراتینه مو شده رنگ مو است” و همانطور که آنها از آنجا دور می کراتینه مو شدند، به سرباز حلبی از اتفاقات زیادی که در سرزمین اوز رخ بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود، گفت از زمانی که او زنگ زده در جنگل ایستاده پروتئین تراپی مو بود. او متفکرانه گفت: «حتما بیش از آنچه تصور می بیبی لایت مو کردم آنجا ایستاده پروتئین تراپی مو بودم.

  انواع رنگ مو عروس

تا خانه ای که نیمی آمی در آن زندگی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، دو ساعت بیشتر راه نپروتئین تراپی مو بود، اما وقتی مسافران ما به آنجا رسیدند، مکان را خالی از سکنه یافتند. در تا حدودی از لولاهایش جدا کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، سقف در عقب افتاده پروتئین تراپی مو بود و فضای داخلی کلبه غلیظ از گرد و غبار پروتئین تراپی مو بود. این مکان نه تنها خالی پروتئین تراپی مو بود، بلکه مشخص پروتئین تراپی مو بود که برای مدت طولانی هیچ کس در آنجا زندگی نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

مشاهده تصویر بزرگتر 204مترسک، در حالی که همه ایستاده پروتئین تراپی مو بودند و با تعجب به خانه ویران کراتینه مو شده نگاه می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، گفت: “فکر می کنم پس از ناپروتئین تراپی مو بودی جادوگر شریر، نیمی آمی تنها کراتینه مو شد و به جای دیگری رفت تا زندگی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” ووت افزود: “به سختی می توان انتظار داشت که یک دختر جوان به تنهایی در یک جنگل زندگی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” “البته او دوست رنگ مو دارد.

انواع رنگ مو ها : و بنابراین من معتقدم که او به جایی رفته رنگ مو است که افراد دیگر زندگی می کنند.” پلی کروم پیشنهاد بیبی لایت مو کرد: «و شاید او هنوز هم از صمیم قلب بیچاره اش گریه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، زیرا هیچ مرد حلبی برای ازدواج با او نمی آید. مترسک گفت: “خب، در این صورت، این وظیفه واضح شما دو نفر رنگ مو است که نیمی آمی را تا زمانی که او را پیدا کنید، جستجو کنید.” سرباز حلبی گفت: “نمی دانم کجا به دنبال دختر بگردم.

  رنگ موی دخترانه رنگی

زیرا من تقریباً با این بخش از کشور غریبه لایت و هایلایت مو هستم.” مرد چوبی حلبی گفت: “من اینجا به دنیا آمدم، اما جنگل به جز جانوران وحشی ساکنان کمی رنگ مو دارد. من نمی توانم به کسی که در نزدیکی اینجا زندگی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند فکر کنم که نیمی آمی بتواند با او زندگی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” “چرا به کو-کلیپ نرویم و از او نپرسیم که دختر چه کراتینه مو شده رنگ مو است؟” پلی کروم پیشنهادی205 این به نظر همه آنها پیشنهاد خوبی پروتئین تراپی مو بود.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱