نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو قهوه ای سوخته مردانه

رنگ مو قهوه ای سوخته مردانه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو قهوه ای سوخته مردانه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو قهوه ای سوخته مردانه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو قهوه ای سوخته مردانه : او قصد نداشت چنین صحنه ای بسازد. این افراد مسلح پروتئین تراپی مو بودند که آن را مجبور بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند و جان او را به خطر انداخته پروتئین تراپی مو بودند. این همان شیطان پروتئین تراپی مو بود که شبها او را تعقیب می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و به او شلیک می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند! او واقعاً اعصاب خود را از دست بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : روحش همیشه در هیجانات دیگران، با شایعات، آماده‌سازی برای مهمانی‌های چای، تمجید از مهمانی‌های چای گذشته. و روح همیشه فشار می آورد. محاسبه، اندازه گیری فرصت ها، جبران درایت و ظرافت برای کمپروتئین تراپی مو بود پول. هال یک نگاه اجمالی سریع به چهره داشت. به نظر می رسید که سبیل های سیاه و تیز با هیجان ایستاده اند.

رنگ مو قهوه ای سوخته مردانه

رنگ مو قهوه ای سوخته مردانه : در کنار خانم کرتیس، رگی پورتر، با گل رز در سوراخ دکمه کت شامش نشسته پروتئین تراپی مو بود. هال نقشی را می‌دانست که رگی در آنجا حضور رنگ مو دارد – نوعی پیشوای مرد، یک دستیار میزبان، یک تحسین کننده برای ثروتمندان، یک آرامش برای افراد بی حوصله. رجی بیچاره زندگی دیگران را می‌گذراند.

و هال با شهودی وحشتناک وضعیت را خواند – رگی انتظار داشت از او سؤال نانو کراتین مو شود و پاسخی را آماده بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود که سرمایه اجتماعی او را در بانک خانواده هریگان افزایش دهد! در سرتاسر راهرو، ژنوو هالسی نشسته پروتئین تراپی مو بود: بلند، برافراشته، ساخته کراتینه مو شده در مقیاس یک مجسمه. شما به جونوی چشم گاو فکر بیبی لایت مو کردید و احساسات باشکوهی را تصور بیبی لایت مو کردید.

  رنگ مو صدفی با دکلره

اما زمانی که ژنویو را شناختید، متوجه کراتینه مو شدید که ذهن او الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند پروتئین تراپی مو بود و کاملاً درگیر خودش پروتئین تراپی مو بود. در کنار او باب کرستون، صاف تراشیده، گونه‌های گلگون، خوش‌حالی پروتئین تراپی مو بود – چیزی که «رفیق خوب» نامیده می‌نانو کراتین مو شود، با جاه‌طلبی کامل برای بردن جام برای باشگاه ورزشی‌اش و حفظ امتیاز تفنگش. -تیم شبه نظامیان دولتی جولی باب ممکن رنگ مو است از روی قلب خوبش صحبت بیبی لایت مو کرده باکراتینه مو شد.

اما او عاشق پسر عموی پرسی، بتی گانیسون، پروتئین تراپی مو بود که روبروی میز او نشسته پروتئین تراپی مو بود – و هال چشمان سیاه او را دید که می درخشیدند، مشت های کوچکش را محکم گره بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، لب هایش سفید فشرده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. هال بتی را درک می‌بیبی لایت مو کرد – او یکی از هریگان‌ها پروتئین تراپی مو بود که در خانواده هریگان کار می‌بیبی لایت مو کرد تا از بچه‌های یک دستفروش در «مجموعه جوان‌تر» رهبر شوند.

بعد “ویوی” کاس نشست که صحبتش درباره اسب ها و سگ ها و مسائل غیر دخترانه پروتئین تراپی مو بود. هال در حضور او درباره مسائل اجتماعی صحبت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و دیدگاه او را در یک جمله درخشان شنیده پروتئین تراپی مو بود: “اگر مردی با چاقوی خود غذا بخورد، او را دشمن شخصی خود می دانم!” روی شانه‌ی مردی با چشم‌های رنگ پریده و سبیل‌های زرد نگاه می‌بیبی لایت مو کرد – برت اتکینز، بدبین و خسته از جهان، که روزنامه‌ها از او به عنوان «مرد باشگاهی» یاد می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

  رنگ مو دخترانه شیک فانتزی

و برادر هال او را «گربه رام» نامیده پروتئین تراپی مو بود. “دیکی” اورسون، مانند هال، مورد علاقه خانم ها پروتئین تراپی مو بود، اما نه بیشتر. “بیلی” هریس، پسر یک “مرد زغال سنگ” دیگر. دیزی، خواهرش؛ و بلانچ واگلمن که پدرش وکیل ارکراتینه مو شد پیر پیتر، برادرش مشاور محلی و ناشر ستاره پدرو پروتئین تراپی مو بود . بنابراین چشمان هال از چهره به چهره و ذهن او از شخصیتی به شخصیت دیگر حرکت بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو قهوه ای سوخته مردانه : مثل باز کراتینه مو شدن یک طومار پروتئین تراپی مو بود. تصویری از دنیایی که نیمه فراموش بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. او زمانی برای تأمل نداشت، اما یک برداشت سریع و طاقت فرسا به او وارد کراتینه مو شد. زمانی در این دنیا زندگی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و آن را امری طبیعی می دانست. او این مردم را می‌شناخت و با آنها رفت و آمد می‌بیبی لایت مو کرد. آنها به نظر می رسیدند دوستانه، متعهد، نوع خوبی از مردم در کل. و حالا، چه تغییری!

به نظر می رسید آنها دیگر دوستانه نیستند! آیا تغییر در آنها پروتئین تراپی مو بود؟ یا این هال پروتئین تراپی مو بود که بدبین کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود – به طوری که آنها را در این نور وحشتناک جدید، سرد و بی توجه به عنوان ستارگان در مورد مردانی دید که در چند مایل دورتر در حال مرگ پروتئین تراپی مو بودند! چشم هال به پسر پادشاه زغال سنگ برگشت و متوجه کراتینه مو شد که پرسی از عصبانیت سفید کراتینه مو شده رنگ مو است. “من به شما اطمینان می دهم.

  مدل رنگ مو کرمی

هال، این کار فایده ای نرنگ مو دارد. من قصد ندارم اجازه بدهم خودم را بولدوزر کنند.» نگاه پرسی با هدفی ناگهانی به سمت مارشال کمپ رفت. «پنبه، در این مورد چه می گویید؟ آیا آقای وارنر تصورش از وضعیت درست رنگ مو است؟» «می‌دانی چنین مردی چه می‌گوید، پرسی!» در هال شکست. پاسخ این پروتئین تراپی مو بود: «نمی‌کنم». “من می خواهم بدانم. این چیه، پنبه؟» “او اشتباه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

آقای هریگان.” صدای مارشال تند و تند پروتئین تراپی مو بود. “از چه طریقی؟” این شرکت تمام تلاش خود را می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا معدن را باز الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و از همان ابتدا این کار را انجام بالیاژ مو داده رنگ مو است. “اوه!” و در صدای پرسی پیروزی پروتئین تراپی مو بود. “علت تاخیر چیست؟” فن شکسته پروتئین تراپی مو بود و ما مجبور کراتینه مو شدیم برای یک فن جدید بفرستیم. راه‌اندازی آن یک کار رنگ مو است – چنین کارهایی را نمی‌توان در یک ساعت انجام بالیاژ مو داد.

رنگ مو قهوه ای سوخته مردانه : پرسی به سمت هال برگشت. «می بینی! حداقل دو نظر وجود رنگ مو دارد!» “البته!” بتی گانیسون گریه بیبی لایت مو کرد و چشمان سیاهش به هال می خورد. او می خورنگ مو است بیشتر بگوید، اما هال حرفش را قطع بیبی لایت مو کرد و به میزبانش نزدیک کراتینه مو شد. با صدای آلایت و هایلایت مو هسته ای گفت: «پرسی، لطفاً به اینجا برگرد. من به تنهایی حرفی برای گفتن دارم.» فقط یک نشانه تهدید در صدای هال وجود داشت.

  مدل رنگ مو پایین مو دخترانه

نگاهش به انتهای ماشین رفت، فضایی که فقط دو پیشخدمت رنگ مو اشغال بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند. اینها با عجله بازنشسته کراتینه مو شدند زیرا مردان جوان به سمت آنها حرکت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. و بنابراین، با داشتن پسر پادشاه ذغال سنگ، هال وارد کراتینه مو شد تا این مبارزه را تمام الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. بخش 15. پرسی هریگان برای هال شناخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، همانطور که همکلاسی هایش یک پسر دانشگاهی را می شناسند.

او مانند پدر پیر پیرش وحشی نپروتئین تراپی مو بود. او به عنوان کسی که همیشه همه چیز داشت، صرفاً خود راضی پروتئین تراپی مو بود. او ضعیف پروتئین تراپی مو بود، مانند کسی که هرگز مجبور به تصمیم گیری جسورانه نپروتئین تراپی مو بود. او توسط زنان خانواده بزرگ کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود تا بخشی از آنچه آنها «جامعه» می نامیدند باکراتینه مو شد. در این فرآیند به او مفاهیم والایی درباره اهمیت خودش بالیاژ مو داده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. زندگی هریگان ها تحت سلطه یک خاطره دردناک پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو قهوه ای سوخته مردانه : خاطره یک گله دستفروش. و هال می دانست که فوری ترین هدف پرسی این رنگ مو است که به عنوان یک اشراف واقعی، واقعی و آزاد در نظر گرفته نانو کراتین مو شود. این دانشی پروتئین تراپی مو بود که هال در حمله خود از آن رنگ مو استفاده می بیبی لایت مو کرد. او با عذرخواهی شروع بیبی لایت مو کرد و سعی بیبی لایت مو کرد خشم طرف مقابل را آرام الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ مو سرمه ای کبالتی

بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱