↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع ترکیب رنگ مو بدون دکلره

انواع ترکیب رنگ مو بدون دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع ترکیب رنگ مو بدون دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع ترکیب رنگ مو بدون دکلره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع ترکیب رنگ مو بدون دکلره : خدمتکار تنها همراه من پروتئین تراپی مو بود. و او نمی‌توانست به اتاق من برسد بدون اینکه قبلاً از اتاق مقابل و راهروی میانی عبور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما معمولاً درهای آن باز می‌کراتینه مو شد.

رنگ مو : که سرهای پر از سال و افتخار بر زمین بگذاریم، سؤالی پروتئین تراپی مو بود که هیچ انسانی قادر به حل آن نپروتئین تراپی مو بود. در مواقع دیگر این ایده ها به ندرت مداخله می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. یا از اندیشیدن به سرنوشتی که برای همه انسانها محفوظ رنگ مو است خودداری می کنم، یا این انعکاس با تصاویری آمیخته کراتینه مو شده رنگ مو است که آن را از ترس پنهان می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما حالا بلاتکلیفی زندگی بدون هیچ یک از همراهی های معمول و تسکین دهنده اش به ذهنم خطور بیبی لایت مو کرد.

انواع ترکیب رنگ مو بدون دکلره

انواع ترکیب رنگ مو بدون دکلره : لبخندهای نوزادان جذاب مثل سابق بی احساس پروتئین تراپی مو بود. همان وقار بر پیشانی پدرشان نشسته پروتئین تراپی مو بود، اما من با ناراحتی به آنها فکر می بیبی لایت مو کردم. چیزی زمزمه می بیبی لایت مو کرد که شادی که ما در حال حاضر از آن لذت می بردیم بر پایه های متغیری قرار داشت. مرگ باید برای همه اتفاق بیفتد. آیا قرار پروتئین تراپی مو بود فردا سعادت ما از بین برود، یا مقرر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

با خودم گفتم باید بمیریم. دیر یا زود باید برای همیشه از روی زمین محو شویم. پیوندهایی که ما را به زندگی نگه می تمام دکلره مو دارند هر چه باشند، باید شکسته شوند. این صحنه لایت و هایلایت مو هستی در تمام اجزای خود مصیبت بار رنگ مو است. کثیرتر به بلای فوری ستم می‌کنند، و کسانی که جزر و مد ثروتشان پر رنگ مو است، چه اندک نصیبشان رنگ مو است، زیرا می‌دانند که پایان می‌یابد!

  رنگ مرواریدی چه تناژی دارد

مدتی بدون اکراه خودم را در این افکار غم انگیز غرق بیبی لایت مو کردم. اما در نهایت حذفی که آنها ایجاد آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند به طرز غیرقابل حمایتی دردناک کراتینه مو شد. من سعی بیبی لایت مو کردم با موسیقی آن را از بین ببرم. من تمام ملودی پدربزرگم و همچنین شعر را به زبان داشتم. اکنون به طور تصادفی تصنیفی را روشن بیبی لایت مو کردم که به یاد سرنوشت یک سواره نظام آلمانی پروتئین تراپی مو بود که در محاصره نیس زیر دست گادفری بویلون سقوط بیبی لایت مو کرد.

انتخاب من تاسف بار پروتئین تراپی مو بود. زیرا صحنه های خشونت و قتل عام که در اینجا به طرز وحشیانه اما به اجبار به تصویر کشیده کراتینه مو شد، فقط موضوع جدیدی را در وحشت جنگ به افکار من پیشنهاد می بیبی لایت مو کرد. به خواب پناه بردم، اما بی نتیجه. ذهن من پر از تصاویر واضح اما گیج کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و هیچ تلاشی برای دور بیبی لایت مو کردن آنها کافی نپروتئین تراپی مو بود. در این موقعیت صدای ساعتی را که در اتاق آویزان پروتئین تراپی مو بود.

شنیدم که سیگنال دوازده را می دهد. این همان ابزاری پروتئین تراپی مو بود که قبلاً در اتاق پدرم آویزان می کراتینه مو شد و به دلیل ساخت و ساز پروتئین تراپی مو بودنش مورد احترام همه اعضای خانواده ما پروتئین تراپی مو بود. در تقسیم اموالش به من افتاده پروتئین تراپی مو بود و در این آسایشگاه قرار گرفت. این صدا مجموعه ای از بازتاب ها را به احترام مرگ او بیدار بیبی لایت مو کرد. من اجازه نداشتم آنها را تعقیب کنم. به ندرت ارتعاشات متوقف کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

انواع ترکیب رنگ مو بدون دکلره : زمانی که توجه من با زمزمه ای جلب کراتینه مو شد، که در ابتدا به نظر می رسید از لب هایی که نزدیک گوشم قرار گرفته پروتئین تراپی مو بودند، بیرون می آمد. جای تعجب نیست که چنین شرایطی مرا شگفت زده بیبی لایت مو کرد. در اولین تکانه وحشتم، جیغ خفیفی کشیدم و به طرف مقابل تخت کوچک کراتینه مو شدم. اما در یک لحظه از ترس خود خلاص کراتینه مو شدم. من معمولاً نسبت به همه علل ترس که اکثریت به آن مبتلا لایت و هایلایت مو هستند بی تفاوت پروتئین تراپی مو بودم.

  مدل رنگ مو زیر مو

من هیچ ترسی از ارواح یا دزدان نداشتم. امنیت ما هرگز توسط هیچکدام مورد تعرض قرار نگرفته پروتئین تراپی مو بود و من از هیچ وسیله ای برای جلوگیری یا مقابله با دسیسه های آنها رنگ مو استفاده نبیبی لایت مو کردم. آرامش من در این مناسبت به سرعت بازیابی کراتینه مو شد. ظاهراً این زمزمه از زبان کسی پروتئین تراپی مو بود که کنار تخت من گذاشته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. اولین ایده ای که خود را مطرح بیبی لایت مو کرد این پروتئین تراپی مو بود که آن را دختری که به عنوان خدمتکار با من زندگی می بیبی لایت مو کرد بیان بیبی لایت مو کرد.

شاید تا حدودی او را نگران بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، یا بیمار پروتئین تراپی مو بود، و برای درخورنگ مو است کمک از من آمده پروتئین تراپی مو بود. با زمزمه بیبی لایت مو کردن در گوش من قصد داشت بدون اینکه من را نگران الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند بیدار نانو کراتین مو شود. پر از این متقاعد بیبی لایت مو کردن، صدا زدم: «جودیت، تو لایت و هایلایت مو هستی؟ چه چیزی می خواهید؟ آیا چیزی برای شما وجود رنگ مو دارد؟» هیچ پاسخی برگردانده نکراتینه مو شد. من پرس و جو خود را تکرار بیبی لایت مو کردم، اما بیهوده. همانطور که فضا ابری پروتئین تراپی مو بود.

و همانطور که تخت من پرده پروتئین تراپی مو بود، هیچ چیز قابل مشاهده نپروتئین تراپی مو بود. پرده را کنار زدم و در حالی که سرم را به آرنجم تکیه بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودم، با عمیق ترین دقت گوش بالیاژ مو دادم تا صدای جدیدی به دست بیاورم. در همین حال، در افکارم به هر شرایطی که می‌توانست به حدس‌هایم کمک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، غلبه بیبی لایت مو کردم. محل سکونت من یک ساختمان چوبی پروتئین تراپی مو بود که از دو طبقه تشکیل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

  مدل رنگ موی هایلایت زیتونی

در هر طبقه دو اتاق وجود داشت که با یک ورودی یا گذرگاه میانی از هم جدا می کراتینه مو شدند و از طریق درهای مخالف با آنها ارتباط برقرار می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. گذر در طبقه پایین دارای درهایی در دو سر و یک راه پله پروتئین تراپی مو بود. پنجره ها به درهای طبقه بالا پاسخ می بالیاژ مو دادند. در ضلع شرقی به این بالها ضمیمه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که به طور مشابه به یک اتاق بالا و پایین تقسیم می کراتینه مو شدند.

انواع ترکیب رنگ مو بدون دکلره : یکی از آنها شامل یک آشپزخانه و اتاقی در بالای آن برای خدمتکار پروتئین تراپی مو بود و در هر دو طبقه با سالن مجاور آن پایین و اتاق مجاور آن در بالا ارتباط برقرار می بیبی لایت مو کرد. بال مقابل ابعاد کوچک تری رنگ مو دارد، اتاق ها بالاتر از هشت فوت مربع نیستند. پایین ترین آنها به عنوان انبار لوازم خانگی رنگ مو استفاده می کراتینه مو شد. رویه گنجه ای پروتئین تراپی مو بود که من کتاب ها و اوراقم را در آن گذاشتم.

آنها فقط یک ورودی داشتند که از اتاق مجاور پروتئین تراپی مو بود. در پایینی هیچ پنجره ای وجود نداشت و در قسمت بالایی یک روزنه کوچک که نور و هوا را با هم ارتباط می بالیاژ مو داد، اما به ندرت بدن را می پذیرفت. دری که به این اتاق منتهی می کراتینه مو شد، نزدیک سر تختم پروتئین تراپی مو بود و همیشه قفل پروتئین تراپی مو بود، اما زمانی که خودم داخل آن پروتئین تراپی مو بودم. خیابان های پایین عادت داشتند شب ها بسته و پیچ و مهره باشند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه