↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مو خرمایی تیره

انواع رنگ مو خرمایی تیره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مو خرمایی تیره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مو خرمایی تیره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ مو خرمایی تیره : و به قول من، جغد حلبی آنقدر کمیاب و زیبرنگ مو است که در حد معمولی پیشرفت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. پرنده، من قصد نداشتم تو را قلع کنم، اما فراموش بیبی لایت مو کردم آرزو کنم که تو گوشت باشی، با این حال، تو قلع پروتئین تراپی مو بودی، و قلع لایت و هایلایت مو هستی، و چون دیگر برای تغییرت دیر کراتینه مو شده، این کار را حل می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ مو : بدون اینکه بتواند خطری را که ممکن رنگ مو است تهدید الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند ببیند. او به همراهانش گفت: “به هر حال ممکن پروتئین تراپی مو بود زن بزرگ به من تختی بدهد.”85صندلی با خم کراتینه مو شدن، دستش را دراز بیبی لایت مو کرد و متوجه کراتینه مو شد که تختخوابی با تشک، ملحفه و روکش، همه کامل کراتینه مو شده رنگ مو است. او زمانی را برای لیز خوردن روی تخت از دست نبالیاژ مو داد و خیلی زود به خواب عمیقی فرو رفت.

انواع رنگ مو خرمایی تیره

انواع رنگ مو خرمایی تیره : آج زن غول به قدری سنگین پروتئین تراپی مو بود که حتی دیوارهای قلعه سنگی بزرگ هنگام پا گذاشتن او می لرزید. در اتاق خوابش را پشت سرش بست و ناگهان نور خاموش کراتینه مو شد و سه زندانی خود را در تاریکی مطلق دیدند. چوب‌دار حلبی و مترسک اصلاً اهمیتی به تاریکی نمی‌بالیاژ مو دادند، اما ووت سرگردان احساس نگرانی می‌بیبی لایت مو کرد که به این شکل عجیب در این مکان عجیب رها نانو کراتین مو شود.

در طول شب مترسک و امپراطور با صدای آلایت و هایلایت مو هسته با هم صحبت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و از صندلی بیرون آمدند و تمام اتاق را به حرکت درآوردند و احساس می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که چشمه ای مخفی وجود رنگ مو دارد که ممکن رنگ مو است در یا پنجره ای را باز الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و به آنها اجازه فرار بدهد. صبح متوجه کراتینه مو شد که آنها هنوز در تلاش ناموفق لایت و هایلایت مو هستند و به محض اینکه روشن کراتینه مو شد، تخت ووت ناگهان ناپدید کراتینه مو شد.

  رنگ مو شامپاینی متوسط

و او با ضربه ای روی زمین افتاد که به سرعت او را بیدار بیبی لایت مو کرد. و بعد از مدتی غول زن از اتاق خواب خود آمد، لباس دیگری پوشیده پروتئین تراپی مو بود که به همان زیبایی لباسی پروتئین تراپی مو بود که شب قبل در آن پوشیده پروتئین تراپی مو بود، و همچنین پیش بند توری زیبایی به تن داشت. خودش را روی صندلی نشست و گفت: “من گرسنه لایت و هایلایت مو هستم، پس بلافاصله صبحانه می خورم.” دستانش را به هم زد و بلافاصله میز با کتانی برفی و مملو از ظروف طلایی جلویش ظاهر کراتینه مو شد.

اما روی میز نه غذایی پروتئین تراپی مو بود و نه چیز دیگری جز یک پارچ آب، یک دسته علف هرز و یک مشت سنگریزه. اما غول زن مقداری آب در آن ریخت86قوری قهوه اش را یکی دو بار با دستش زد و بعد یک فنجان قهوه داغ بخارپز ریخت. “می خواهید مقداری؟” او از ووت پرسید. او به قهوه جادویی مشکوک پروتئین تراپی مو بود، اما آنقدر بوی خوبی داشت که نتوانست در برابر آن مقاومت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

پس جواب بالیاژ مو داد: اگر بخواهید خانم. غول زن فنجان دیگری بیرون ریخت و برای ووت روی زمین گذاشت. به اندازه یک وان پروتئین تراپی مو بود و قاشق طلایی در نعلبکی کنار فنجان آنقدر سنگین پروتئین تراپی مو بود که پسر به سختی می توانست آن را بلند الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما ووت موفق کراتینه مو شد جرعه ای از قهوه بخورد و آن را خوشمزه یافت. بعد خانم یوپ علف های هرز را به ظرفی از بلغور جو دوسر تبدیل بیبی لایت مو کرد که با اشتهای خوبی خورد.

او در حالی که سنگریزه ها را برداشت، گفت: “حالا، پس، من در این فکر لایت و هایلایت مو هستم که آیا برای کامل بیبی لایت مو کردن غذای خود گلوله های ماهی بخورم یا بره. کدام را ترجیح می دهید. پسر جواب بالیاژ مو داد: “اگر بخواهی، غذای کوله پشتی ام را می خورم.” غذای جادویی شما ممکن رنگ مو است طعم خوبی داشته باکراتینه مو شد، اما من از آن می ترسم.

  رنگ مو دودی کاراملی با دکلره

زن به ترس های او خندید و سنگریزه ها را به توپ ماهی تبدیل بیبی لایت مو کرد.87 88او گفت: “فکر می کنم فکر می کنید بعد از خوردن این غذا دوباره سنگ می نانو کراتین مو شود و شما را بیمار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” او افزود : “اما این غیرممکن خواهد پروتئین تراپی مو بود. هیچ چیزی که من تغییر می دهم هرگز دوباره به شکل سابق خود باز نمی گردد ، بنابراین این توپ های ماهی دیگر هرگز نمی توانند سنگریزه باشند.

انواع رنگ مو خرمایی تیره : به همین دلیل رنگ مو است که من باید مراقب تغییراتم باشم.” گفت: “در حالی که من می توانم فرم ها را به میل خود تغییر دهم، هرگز نمی توانم دوباره آنها را تغییر دهم – این ثابت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که حتی قدرت های یک یوکوهو باهوش هم محدود رنگ مو است. وقتی شما سه نفر را متحول بیبی لایت مو کردم، همیشه باید شکل هایی را که من بالیاژ مو داده ام بپوشید. شما.” ووت التماس بیبی لایت مو کرد: «پس لطفاً ما را متحول نکنید.

زیرا ما کاملاً راضی بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم که همانطور که بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم بمانیم.» او گفت: “من انتظار ندارم که شما را راضی کنم، اما قصد دارم خودم را راضی کنم، و خوشحالم که به شما اشکال جدیدی می دهم. زیرا اگر تصادفاً دوستان شما به دنبال شما می آمدند، هیچ یک از آنها نمی توانستند”. تا شما را بشناسم.” لحن او آنقدر مثبت پروتئین تراپی مو بود که می دانستند اعتراض بیبی لایت مو کردن بی فایده رنگ مو است.

نگاه زن ناخوشایند نپروتئین تراپی مو بود. چهره او بی رحمانه نپروتئین تراپی مو بود. صدای او بزرگ پروتئین تراپی مو بود اما لحن مهربانی داشت. اما سخنان او نشان بالیاژ مو داد که او دارای قلبی بی رحم رنگ مو است و هیچ التماسی نمی تواند هدف شیطانی او را تغییر دهد. خانم یوپ وقت کافی گذاشت تا صبحانه اش را تمام الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند89و زندانیان تمایلی به عجله بیبی لایت مو کردن او نداشتند، اما بالاخره غذا تمام کراتینه مو شد.

  رنگ مو نسکافه ای روشن بدون دکلره

او دستمال سفره‌اش را تا بیبی لایت مو کرد و با زدن دست‌هایش میز را ناپدید بیبی لایت مو کرد. سپس رو به اسیران خود بیبی لایت مو کرد و گفت: “نکته بعدی در برنامه این رنگ مو است که فرم های خود را تغییر دهید.” “آیا تصمیم گرفتی چه فرم هایی به ما بدهی؟” مترسک با ناراحتی پرسید. “بله، وقتی خواب پروتئین تراپی مو بودم همه چیز را در خواب دیدم. این مرد حلبی به نظر یک شخص بسیار موقر به نظر می رسد” – در واقع، چوبدار حلبی، درست در آن زمان، بسیار موقر به نظر می رسید.

انواع رنگ مو خرمایی تیره : زیرا او به کراتینه مو شدت آشفته پروتئین تراپی مو بود – “بنابراین من او را به جغد تبدیل خواهم بیبی لایت مو کرد. ” تنها کاری که او انجام بالیاژ مو داد این پروتئین تراپی مو بود که در حین صحبت بیبی لایت مو کردن با یک انگشت به سمت او اشاره بیبی لایت مو کرد، اما بلافاصله شکل مرد چوبی حلبی شروع به تغییر بیبی لایت مو کرد و در عرض چند ثانیه، نیک چاپر، امپراتور وینک ها، به جغد با چشمانی درشت تبدیل کراتینه مو شد. مانند نعلبکی و منقار قلابدار و پنجه های قوی. اما او هنوز حلبی پروتئین تراپی مو بود.

او یک جغد حلبی پروتئین تراپی مو بود با پاها و منقار حلبی و چشم و پر. وقتی به پشتی صندلی پرواز بیبی لایت مو کرد و روی آن نشست، پرهای حلبی‌اش با صدای تق تق به هم می‌خورد. به نظر می رسید که غول با قلع بسیار سرگرم کراتینه مو شده رنگ مو است90ظاهر جغد، برای خنده او بزرگ و با نشاط پروتئین تراپی مو بود. او گفت: “شما نمی توانید گم شوید، زیرا بال ها و پرهای شما هر کجا که بروید راکت درست می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه