↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مو بلوند تیره

انواع رنگ مو بلوند تیره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مو بلوند تیره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مو بلوند تیره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ مو بلوند تیره : و جان او فوراً با جویباری که از زخم فوران بیبی لایت مو کرد فرار بیبی لایت مو کرد. او به پای من کشیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. و هنگام سقوط دستانم با خون او پاشیده کراتینه مو شد. این آخرین کار تو پروتئین تراپی مو بود برادر من! برای چنین نمایشی سرنوشت من این پروتئین تراپی مو بود که محفوظ باشم! چشمانت بسته پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : گریه بیبی لایت مو کردم: «ارواح خواهرم و فرزندانش، آیا آنها برای متهم بیبی لایت مو کردن تو بر نمی‌خیزند؟ چه کسی عقل ویلند را به باد بالیاژ مو داد؟ چه کسی او را به خشم تشویق بیبی لایت مو کرد و او را به قتل هدایت بیبی لایت مو کرد؟ چه کسی جز تو و شیطانی که با او هم پیمان کراتینه مو شده ای؟» با این سخنان روح تازه ای بر چهره او نفوذ بیبی لایت مو کرد. چشمانش بار دیگر به بهشت ​​خیره کراتینه مو شد. «اگر حافظه داشته باشم-اگر وجود داشته باشم- بی گناهم.

انواع رنگ مو بلوند تیره

انواع رنگ مو بلوند تیره : این ترس مرا از عقب نشینی بازگردانده رنگ مو است. من آمده ام تا بدی را که عجول پروتئین تراپی مو بودنم عامل آن پروتئین تراپی مو بود، ترمیم کنم و از شر بیشتر جلوگیری کنم. من آمده ام تا به اشتباهاتم اعتراف کنم.» “بدبخت!” وقتی احساسات خفه‌کننده‌ام به من اجازه می‌بالیاژ مو داد حرف بزنم.

من قصد نداشتم بیمار باشم. اما حماقت من، غیر مستقیم و از راه دور، ممکن رنگ مو است باعث آن کراتینه مو شده باکراتینه مو شد. او را در برابر دعای خود ناشنوا و مصمم به دیدن هلاکتم تصور بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودم. با این حال، او صرفاً ناپدید کراتینه مو شد تا وسایل امبالیاژ مو داد من را طراحی و اجرا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. چرا وقتی این غایت انجام کراتینه مو شد، صبر نبیبی لایت مو کرد؟ چرا غیرت نادرست و بارندگی نفرین کراتینه مو شده.

  مدل رنگ مو دکلره برای پوست سبزه

او از این حد فراتر رفت؟ یا منظور او این پروتئین تراپی مو بود که صحنه را تاج گذاری الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و نقشه های غیرقابل وصف خود را به این نتیجه برساند؟ چنین ایده هایی ثمره تفکر بعدی پروتئین تراپی مو بود. این لحظه آبستن سرنوشت پروتئین تراپی مو بود. قدرت رنگ مو استدلال نداشتم کاروین در زندگی افکار طوفانی من، که با انباشتن وحشت، تکه تکه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، کاروین نادیده و نامشخص پروتئین تراپی مو بود. من از زودباوری ویلند شریک کراتینه مو شدم، از شگفتی او لرزیدم.

و از هیبت او نفس نفس زدم. سکوت برای لحظه ای برقرار کراتینه مو شد: آنقدر که توجه اجازه بالیاژ مو داد تا پست خود را بازگرداند. سپس صداهای جدیدی از بالا به گوش رسید: «مرد خطاکار! از ارج نهادن به توهم خود دست بردار. نه بهشت ​​و نه جهنم، بلکه حواس تو، تو را به این اعمال گمراه بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. دیوانگی خود را از خود دور کن و به سوی عقلانی و انسانی عروج کن.

دیگر دیوانه نباش.» برادرم لب هایش را باز بیبی لایت مو کرد تا حرف بزند. لحنش وحشتناک و ضعیف پروتئین تراپی مو بود. توسل به بهشت ​​را زمزمه بیبی لایت مو کرد. درک موضوع پرس و جوهای او دشوار پروتئین تراپی مو بود. آنها در مورد ماهیت انگیزه ای که تا به حال او را هدایت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، تردید داشتند و این سؤال را مطرح آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که آیا او در نتیجه ادراکات جنون آمیز عمل بیبی لایت مو کرده رنگ مو است یا خیر. به این بازجویی‌ها، صدایی که اکنون به نظر می‌رسید روی شانه‌های او معلق پروتئین تراپی مو بود.

انواع رنگ مو بلوند تیره : با صدای بلند پاسخ مثبت بالیاژ مو داد. سپس سکوتی بی وقفه برقرار کراتینه مو شد. از جایگاه رفیع و قهرمانانه اش افتاد. اکنون سرانجام به درک حقیقت بازگردانده کراتینه مو شده رنگ مو است. با یادآوری اعمال خود بر زمین سنگینی بیبی لایت مو کرد. ویلند که دیگر به خاطر از دست بالیاژ مو دادن فرزندان و همسرش با آگاهی از صداقت تسلیت نمی‌خورد، ضایعه‌ای که به خاطر آن مدیون دست گمراه خود پروتئین تراپی مو بود، ویلند بلافاصله به مرد غمگین تبدیل کراتینه مو شد!

  رنگ مو فانتزی صورتی کم رنگ

او فکر نمی بیبی لایت مو کرد که اعتبار را باید تا آخر به طور معقول انکار بیبی لایت مو کرد که هر گونه اشاره قبلی. که ممکن رنگ مو است یکی به اندازه دیگری به حواس خطاکار یا بیمار نسبت بالیاژ مو داده نانو کراتین مو شود. او ندید که این کشف به هیچ وجه بر سلامت رفتار او تأثیری نداشت. که انگیزه های او هیچ یک از ادعاهای خود را برای ادای احترام به نوع بشر از دست نبالیاژ مو داده رنگ مو است.

که ترجیح خیر عالی و انرژی بی حد و حصر وظیفه در آغوش او کم نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. این برای من نیست که او را از طریق تغییرات وحشتناک چهره اش تعقیب کنم. کلماتی که او نداشت. حالا او روی زمین نشسته پروتئین تراپی مو بود، با تمام اعضایش بی حرکت، با چشمان براق و ثابت، یادگاری از وای. آنون روحیه فعالیت طوفانی اما بدون طراحی او را فراگرفت.

او از جای خود بلند کراتینه مو شد و با قدم های بلندی روی زمین رفت و به طور تصادفی تکان خورد. چشمانش بدون رطوبت پروتئین تراپی مو بود و با آتشی می درخشید که چیزهای حیاتی اش را می خورد. عضلات صورتش از تشنج به هم ریخته پروتئین تراپی مو بود. لب هایش تکان می خورد، اما هیچ صدایی از او خارج نمی کراتینه مو شد. این که طبیعت باید برای مدت طولانی این کشمکش را حفظ الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، قابل باور نپروتئین تراپی مو بود.

وضعیت من کمی با برادرم فرق داشت. انگار وارد افکارش کراتینه مو شدم. دل من را دردهای او دید و اجاره بیبی لایت مو کرد. «آه که دیوانگی تو هرگز درمان نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود! که دیوانگی تو با رؤیاهای سعادتمندانه اش بازگردد! و یا اگر چنین نباکراتینه مو شد، صحنه تو به سرعت به پایان می رسد! «چه چیزی می توانم برای تو آرزو کنم؟ تویی که در تقدس انگیزه ها و در اعتلای نفسانی و خودخواهی با منادی بزرگ ایمانت رقابت بیبی لایت مو کرده ای!

  ترکیب رنگ موی مشکی و بلوند

انواع رنگ مو بلوند تیره : تو که سرنوشتت به جنایت کشی و وحشی تبدیل کراتینه مو شده رنگ مو است! آیا می توانم آرزوی تداوم وجودت داشته باشم؟ نه.» برای مدتی حرکات او بی هدف به نظر می رسید. اگر راه می رفت؛ اگر چرخید؛ اگر انگشتان او با یکدیگر در هم تنیده پروتئین تراپی مو بودند; اگر دستانش با نیرویی که برای خرد بیبی لایت مو کردن آن کافی رنگ مو است به طرفین مخالف سرش فشار بالیاژ مو داده نانو کراتین مو شود. این پروتئین تراپی مو بود که ذهنش را از خوداندیشی پاره الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

تا افکارش را روی اشیاء خارجی هدر دهد. به سرعت این قطار خراب کراتینه مو شد. به نظر می رسید که پرتویی به ذهنش پرتاب می نانو کراتین مو شود که به تلاش های او هدف می بالیاژ مو داد. راهی برای فرار خود را نشان بالیاژ مو داد. و حالا مشتاقانه به او خیره کراتینه مو شد. وقتی افکارم با رفتار او درگیر کراتینه مو شد، انگشتانم مانند یک نیروی مکانیکی کشیده کراتینه مو شدند و چاقویی که دیگر به آن توجهی نمی‌بیبی لایت مو کردم یا رنگ مو استفاده نمی‌بیبی لایت مو کردم.

انواع رنگ مو بلوند تیره : از چنگم فرار بیبی لایت مو کرد و بدون درک روی زمین افتاد. اکنون چشمش بر آن روشن کراتینه مو شده رنگ مو است. با سرعت فکر آن را گرفت. با صدای بلند جیغ زدم اما دیر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. او آن را به دسته ای در گردنش فرو برد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه