↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مو بلوند شکلاتی

انواع رنگ مو بلوند شکلاتی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مو بلوند شکلاتی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مو بلوند شکلاتی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ مو بلوند شکلاتی : که من عامل طراحی نکراتینه مو شده لایت و هایلایت مو هستم.» این چه زبانی پروتئین تراپی مو بود؟ آیا او خود را یک راویگر اعتراف نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود؟ آیا این مجلس شاهد اهداف وحشیانه او نپروتئین تراپی مو بود؟ با شور و شعف جدیدی از او خواهش بیبی لایت مو کردم که برود. چشمانش را بلند بیبی لایت مو کرد: «بهشت بزرگ! من چه کار بیبی لایت مو کرده ام فکر می کنم میزان تخلفاتم را می دانم. من بازیگری بیبی لایت مو کرده‌ام، اما اعمالم احتمالاً بیشتر از آنچه طراحی بیبی لایت مو کرده‌ام تأثیر داشته رنگ مو است.

رنگ مو : حالت سابقش را با کسالت کنونی اش مقایسه بیبی لایت مو کردم و فکر بیبی لایت مو کردم که اکنون برای آخرین بار آن را دیدم. اینجا پروتئین تراپی مو بود که شاهد رفتار نامفهوم کاروین پروتئین تراپی مو بودیم. این صحنه ای پروتئین تراپی مو بود که آن دشمن انسان برای لحظه ای خود را بدون نقاب نشان بالیاژ مو داد. در اینجا تهدید قتل به گوشم رسید. و در اینجا این تهدیدها اعدام کراتینه مو شدند. این افکار تمایل داشت که فرمان خودم را از من بگیرد.

انواع رنگ مو بلوند شکلاتی

انواع رنگ مو بلوند شکلاتی : همه چیز بر اساس عادت خود پروتئین تراپی مو بود. من نسخه خطی را که در آن برای سپرده گذاری رنگ مو استفاده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، جستجو بیبی لایت مو کردم و یافتم. با تأمین امنیت، چیزی برای بازداشت من وجود نداشت. با این حال من ایستادم و مدتی به مبلمان و دیوارهای اتاقم فکر بیبی لایت مو کردم. به یاد آوردم که این آپارتمان چه مدت پناهگاهی شیرین و آرام پروتئین تراپی مو بود.

اندام ضعیفم از حمایتم امتناع بیبی لایت مو کرد و روی صندلی فرو رفتم. تعجب های نامنسجم و نیمه بیان از لبانم خارج کراتینه مو شد. نام کاروین بر زبان جاری کراتینه مو شد و مصیبت‌های ابدی – مصیبت‌هایی مانند آنچه کینه توزی او بر سر ما آورده پروتئین تراپی مو بود – بر او سرازیر کراتینه مو شد. من از بهشت ​​همه‌بين رنگ مو استناد كردم تا اين خائن را به نور كشاندم و مجازات كنم.

  انواع رنگ مو عسلی

مشيت آن را متهم كردم كه به اين ترتيب انتقام را كه به دليل گناهي عظيم پروتئین تراپی مو بود به تأخير انداخته رنگ مو است. گفته ام که کرکره های پنجره بسته پروتئین تراپی مو بود. با این حال، نور ضعیفی از میان شکاف‌ها وارد کراتینه مو شد. یک پنجره کوچک کمد را روشن بیبی لایت مو کرد و با بسته کراتینه مو شدن در، پرتوی کم نور از سوراخ کلید عبور بیبی لایت مو کرد. به این ترتیب نوعی گرگ و میش ایجاد کراتینه مو شد که برای اهداف بینایی کافی پروتئین تراپی مو بود.

انواع رنگ مو بلوند شکلاتی : اما در عین حال، تمام اجسام کوچکتر را در تاریکی درگیر می بیبی لایت مو کرد. این تاریکی به رنگ افکارم می آمد. از یادآوری گذشته حالم به هم می خورد. دورنمای آینده نفرت من را برانگیخت. با صدای آلایت و هایلایت مو هسته زمزمه بیبی لایت مو کردم: «چرا باید بیشتر زندگی کنم؟ چرا باید یک موجود بدبخت را بکشم؟ همه کسانی که من باید برای آنها زندگی کنم از بین رفته اند.

آیا من خودم تا حد مرگ شکار نکراتینه مو شده‌ام؟» در آن لحظه ناامیدی من ناگهان کراتینه مو شدید کراتینه مو شد. دیگر اعصابم قطع نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. قدرت های من که مدت ها پروتئین تراپی مو بود از بین رفته پروتئین تراپی مو بودند، احیا کراتینه مو شدند. سینه‌ام با انرژی ناگهانی متورم کراتینه مو شد و این باور در ذهنم پیچید که پایان بالیاژ مو دادن به عذاب‌هایم به یکباره عملی و عاقلانه رنگ مو است. می دانستم چگونه راهی به خلوت های زندگی پیدا کنم.

می‌توانستم با مهارت از لانست رنگ مو استفاده کنم و بین رگ و شریان تمایز قائل شوم. با سوراخ بیبی لایت مو کردن عمیق در دومی، باید از بدی هایی که آینده برای من در نظر گرفته پروتئین تراپی مو بود دوری کنم و از مصیبت هایم به مرگ آرام پناه ببرم. روی پاهایم شروع بیبی لایت مو کردم، چون ضعفم از بین رفته پروتئین تراپی مو بود، و با عجله به سمت کمد رفتم. یک لانست و سایر سازهای کوچک در جعبه ای که من در اینجا گذاشته پروتئین تراپی مو بودم نگهداری می کراتینه مو شد.

  جدیدترین رنگ مو دخترانه شیک

چون به ملاحظات خارجی بی توجه پروتئین تراپی مو بودم، گوشم به هر صدای مبهمی که باید رخ دهد باز پروتئین تراپی مو بود. فکر بیبی لایت مو کردم یک قدم در ورودی شنیدم. هدفم به حالت تعلیق درآمد و نگاه مشتاقانه ای به در اتاقم که باز پروتئین تراپی مو بود انداختم. هیچ کس ظاهر نکراتینه مو شد، مگر اینکه سایه ای که روی زمین دیدم طرح کلی یک مرد پروتئین تراپی مو بود. اگر چنین پروتئین تراپی مو بود، من مجاز پروتئین تراپی مو بودم مشکوک باشم که شخصی نزدیک در ورودی نصب کراتینه مو شده رنگ مو است.

که احتمالاً صدای تعجب های من را شنیده رنگ مو است. دندان هایم به هم خورد و گیجی وحشی جای آرامش لحظه ای ام را گرفت. به این ترتیب پروتئین تراپی مو بود که در یک شب قبلی یک چهره فوق العاده خود را فاش بیبی لایت مو کرد. به این ترتیب پروتئین تراپی مو بود که سرنوشت شیطانی ویلند، صفات انسانی را به خود گرفت. چه ظاهر وحشتناکی آماده می کراتینه مو شد تا دید من را منفجر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟ با این حال من گوش بالیاژ مو دادم و خیره کراتینه مو شدم.

انواع رنگ مو بلوند شکلاتی : طولی نکشید، زیرا سایه حرکت بیبی لایت مو کرد. یک پا، نامشکل و بزرگ، به جلو رانده کراتینه مو شد. شکلی از مخفیگاهش بیرون آمد و به داخل اتاق رفت. کاروین پروتئین تراپی مو بود! در حالی که نفس داشتم، جیغ زدم. در حالی که بر عضلاتم قدرت داشتم، با دستم اشاره بیبی لایت مو کردم که ناپدید نانو کراتین مو شود. تلاش‌های من نمی‌توانست زیاد دوام بیاورد: در عارضه غرق کراتینه مو شدم.

آه که این فراموشی شکرگزار برای همیشه پابرجا پروتئین تراپی مو بود! خیلی سریع حواسم را به دست آوردم. قدرت بینایی متمایز به زودی به من بازگردانده کراتینه مو شد، اما این شکل نفرت انگیز دوباره خود را نشان بالیاژ مو داد و من یک بار دیگر عود بیبی لایت مو کردم. بار دوم طبیعت ناجور مرا از خواب مرگ به یاد آورد. دیدم روی تخت دراز کشیده ام. وقتی قدرت نگاه بیبی لایت مو کردن به بالا را داشتم.

  رنگ مو قرمز و سیاه

فقط به یاد آوردم که دلیلی برای ترس داشتم. فانتزی پریشان من هیچ تصویر قابل تشخیصی برای خودش ایجاد نمی بیبی لایت مو کرد. نگاهی سست به اطرافم انداختم: یک بار دیگر چشمانم به کاروین روشن کراتینه مو شد. او روی زمین نشسته پروتئین تراپی مو بود، پشتش به دیوار تکیه بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود. زانوهایش کشیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و صورتش در میان دستانش دفن کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

این که ایستگاه او در فاصله ای قرار داشت، این که رفتارش تهدیدآمیز نپروتئین تراپی مو بود، اینکه چهره شوم او پنهان پروتئین تراپی مو بود، ممکن رنگ مو است دلیل فرار من از یک شوک خشونت آمیز مانند گذشته باکراتینه مو شد. چشمانم را عقب کشیدم، اما دوباره از حواس من خالی نکراتینه مو شدم. وقتی متوجه کراتینه مو شد که حساسیتم را به دست آورده ام، سرش را بلند بیبی لایت مو کرد.

این حرکت توجه من را جلب بیبی لایت مو کرد. قیافه‌اش ملایم پروتئین تراپی مو بود، اما اندوه و حیرت بر چهره‌اش نشست. چشمانم را برگرداندم و ضعیف فریاد زدم: “اوه، پرواز کن! – دور و برای همیشه پرواز کن! – من نمی توانم تو را ببینم و زندگی کنم!” او روی پاهایش بلند نکراتینه مو شد، بلکه دستانش را به هم چسباند و با لحنی تحقیرآمیز گفت: «من پرواز خواهم بیبی لایت مو کرد.

انواع رنگ مو بلوند شکلاتی : من تبدیل به شیطانی کراتینه مو شدم که دیدن او ناپروتئین تراپی مو بود می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. با این حال توهین من را بگو! شما لعن ها را با نام من پیوند بالیاژ مو داده اید. تو به من بدخواهی هیولا و جهنمی نسبت می دهی. به اطراف نگاه می کنم: همه چیز تنهایی و بیابان رنگ مو است! این خانه و برادرت خلوت و برچیده رنگ مو است! تو با دیدن من میمیری! ترس من زمزمه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که عملی وحشتناک انجام کراتینه مو شده رنگ مو است.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه