↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ موی بلوند

انواع رنگ موی بلوند | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ موی بلوند را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ موی بلوند را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ موی بلوند : او سخت گرفت که ایمان به هیچ شهادتی را جز به حواس خود انکار نالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و اجازه بالیاژ مو داد حقایقی که اخیراً توسط این شهادت تأیید کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، باور او را شکل ندهد، بلکه صرفاً شک و تردید ایجاد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ مو : به طور کلی هیچ پاسخی یا پاسخی گسترده به این تلقینات بالیاژ مو داده نکراتینه مو شد. او گفت که بریتانیایی‌ها و اسپانیایی‌ها رای دهندگان یک خدا لایت و هایلایت مو هستند و ایمان خود را بر اساس همان احکام تطبیق می‌دهند. ایده های آنها از همان چشمه های ادبیات رنگ مو استخراج کراتینه مو شده رنگ مو است و به گویش های یک زبان صحبت می کنند. حکومت و قوانین آنها بیشتر شباهت تمام دکلره مو دارند تا تفاوت.

انواع رنگ موی بلوند

انواع رنگ موی بلوند : و به عدم تطابق بین مذهب و عادات یک اسپانیایی با عادات یک بومی بریتانیا اشاره می بیبی لایت مو کرد. او از ملاقات با میهمان ما در این گوشه از کره زمین ابراز حیرت بیبی لایت مو کرد، به خصوص که وقتی آنها در اسپانیا از هم جدا کراتینه مو شدند، به او آموختند که باور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند کاروین هرگز نباید آن کشور را ترک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او تلقین بیبی لایت مو کرد که تغییری به این بزرگی باید ناشی از انگیزه هایی از نوع منحصر به فرد و مهم پروتئین تراپی مو بوده باکراتینه مو شد.

آنها قبلاً رنگ مو استان های یک امپراتوری مدنی و تا این اواخر از همان امپراتوری مذهبی پروتئین تراپی مو بودند. در مورد انگیزه‌هایی که انسان‌ها را به تغییر محل زندگی‌شان ترغیب می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، این انگیزه‌ها ناگزیر باید زودگذر و تغییرپذیر باشند. اگر به واسطه پیوندهای زناشویی یا والدینی، یا به دلیل ماهیت شغلی که برای امرار معاش به آن مدیون بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم، به یک نقطه محدود نباشیم.

  رنگ مو مش زیتونی روشن

انگیزه های تغییر بسیار زیادتر و قدرتمندتر از انگیزه های مخالف لایت و هایلایت مو هستند. او طوری صحبت بیبی لایت مو کرد که گویی می خورنگ مو است نشان دهد که از تمایل اظهارات پلیل آگاه نیست. با این حال نشانه‌های خاصی آشکار پروتئین تراپی مو بود که نشان می‌بالیاژ مو داد او به هیچ وجه تمایلی به نفوذ نرنگ مو دارد. این نشانه ها باید در چهره او خوانده می کراتینه مو شد، نه در کلمات او. وقتی چیزی گفته می کراتینه مو شد.

که حاکی از کنجکاوی در ما پروتئین تراپی مو بود، تاریکی چهره اش عمیق تر می کراتینه مو شد، چشمانش به زمین فرو می رفت و هوای متزلزلش بدون کشمکش قابل مشاهده از سر نمی گرفت. از این رو، این رنگ مو استنباط بدیهی پروتئین تراپی مو بود که برخی از حوادث زندگی او را با تأسف بازتاب بالیاژ مو داده رنگ مو است. و از آنجایی که این حوادث به دقت پنهان کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، و حتی آن پشیمانی که از آنها سرازیر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود به سختی خفه کراتینه مو شد، آنها صرفاً فاجعه آمیز نپروتئین تراپی مو بودند.

انواع رنگ موی بلوند : پنهان کاری که مشاهده کراتینه مو شد به نظر نمی رسید برای تحریک یا گیج بیبی لایت مو کردن افراد کنجکاو طراحی کراتینه مو شده باکراتینه مو شد، بلکه ناشی از شرم یا احتیاط گناه پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. این ایده‌ها، که توسط پلیل و برادرم و همچنین من پذیرفته کراتینه مو شد، ما را از به کارگیری ابزارهای مستقیم‌تر برای تحقق خورنگ مو استه‌هایمان باز داشت. ممکن رنگ مو است سؤالات به گونه ای مطرح کراتینه مو شده باکراتینه مو شد که جایی برای تظاهر به سوء تفاهم باقی نماند.

و اگر حیا فقط مانع پروتئین تراپی مو بود، چنین پرسش‌هایی بی‌مورد نپروتئین تراپی مو بود. اما ما در نظر گرفتیم که اگر افشای این اطلاعات موجب درد یا ننگ باکراتینه مو شد، اخاذی از آن غیرانسانی رنگ مو است. در میان موضوعات مختلفی که در حضور ایشان مطرح کراتینه مو شد، البته اشاراتی به اتفاقات غیرقابل توضیحی که اخیراً رخ بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود نیز کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. در آن زمان، سخنان و قیافه های این مرد مورد توجه خاص من پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ موی قهوه ای طبیعی بدون قرمزی

موضوع فوق العاده پروتئین تراپی مو بود. و هر کس که تجربه یا بازتابش بتواند نوری را بر آن بیافزاید مستحق سپاسگزاری من رنگ مو است. چون این مرد از مطالعه و سفر روشن می کراتینه مو شد، من با اشتیاق به سخنانی که باید بگوید گوش بالیاژ مو دادم. در ابتدا نوعی دلهره داشتم که این درنگ مو استان با ناباوری و تمسخر پنهانی توسط او شنیده می نانو کراتین مو شود.

من قبلاً درنگ مو استانهایی شنیده پروتئین تراپی مو بودم که در برخی از شرایط اسرارآمیزشان شبیه این پروتئین تراپی مو بود. اما آنها معمولاً با تحقیر توسط من شنیده می کراتینه مو شدند. من شک داشتم که آیا همین تصور اکنون در ذهن مهمان ما ایجاد ننانو کراتین مو شود. اما من در ترس اشتباه بیبی لایت مو کردم. او آنها را با جدیت و بدون هیچ نشانه ای از تعجب یا ناباوری شنید.

انواع رنگ موی بلوند : او با لذت مشهود آن نوع بحثی را که به طور طبیعی توسط آنها پیشنهاد کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود دنبال بیبی لایت مو کرد. فانتزی او بسیار قوی و پربار پروتئین تراپی مو بود. و اگر او ما را متقاعد نمی بیبی لایت مو کرد که گاهی انسان ها به یک آمیزش معقول با صاحب طبیعت پذیرفته می شوند، لااقل بر تمایل ما به علت پیروز کراتینه مو شده رنگ مو است. او صرفاً از رنگ مو استدلال های خود رنگ مو استنباط بیبی لایت مو کرد.

که چنین آمیزشی محتمل رنگ مو است، اما اعتراف بیبی لایت مو کرد که با وجود اینکه با موارد زیادی که تا حدودی شبیه به مواردی رنگ مو است که توسط ما نقل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود آشنا پروتئین تراپی مو بود، هیچ یک از آنها کاملاً از سوء ظن اختیار انسان معاف نپروتئین تراپی مو بودند. وقتی از او درخورنگ مو است کراتینه مو شد که این موارد را بازگو الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، او ما را با جزئیات کنجکاوی زیادی سرگرم بیبی لایت مو کرد.

  رنگ مو قرمز عروس

روایت‌های او با چنان مهارتی ساخته می‌کراتینه مو شد و آنقدر با انرژی تمرین می‌کراتینه مو شد که تمام جلوه‌های یک نمایشگاه دراماتیک اغلب توسط آن‌ها تولید می‌کراتینه مو شد. آن‌هایی که منسجم‌ترین و دقیق‌ترین پروتئین تراپی مو بودند، و در نتیجه، کمترین حق اعتبار را داشتند، هنوز توسط هنر نفیس این سخنور محتمل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. برای هر مشکلی که پیشنهاد می کراتینه مو شد راه حل آماده و قابل قبولی ارائه می کراتینه مو شد.

انواع رنگ موی بلوند : صداهای مرموز همیشه در تولید فاجعه سهم داشتند. اما آنها همیشه باید بر اساس برخی از اصول شناخته کراتینه مو شده توضیح بالیاژ مو داده می کراتینه مو شدند، چه به صورت منعکس کراتینه مو شده در یک کانون یا از طریق یک لوله ارتباط برقرار کنند. نمی‌توانم بگویم که روایت‌های او، هر چند پیچیده یا شگفت‌انگیز، حاوی هیچ نمونه‌ای به اندازه کافی موازی با آن‌هایی که برای خودمان رخ بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود، نپروتئین تراپی مو بود.

و در آن راه‌حل در مورد خود ما قابل اجرا پروتئین تراپی مو بود. برادر من نسبت به مهمان ما بسیار منطقی تر پروتئین تراپی مو بود. حتی در برخی از حقایقی که توسط کاروین نقل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، او احتمال تداخل آسمانی را حفظ بیبی لایت مو کرد، زمانی که دومی تمایل داشت آن را انکار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و همانطور که تصور می بیبی لایت مو کرد ردپای یک عامل انسانی را یافته پروتئین تراپی مو بود. پلیل به هیچ وجه به همان اندازه زودباور نپروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه