نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو قرمز عروس

رنگ مو قرمز عروس | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو قرمز عروس را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو قرمز عروس را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

رنگ مو قرمز عروس : مگر با رد تمام تمایزات بین نثر و نظم، مگر تمایز متر؟ مطمئناً عقل خوب، و بینش معتدل به ساختار ذهن انسان، برای اثبات اینکه چنین زبانی و ترکیباتی از این دست، محصول بومی نه تخیل و نه تخیل رنگ مو است، به اندازه کافی کافی رنگ مو است. که عملبیبی لایت مو کرد آنها شامل هیجان غافلگیری از کنار هم قرار گرفتن و آشتی آشکار چیزهای بسیار متفاوت یا ناسازگار رنگ مو است. به عنوان مثال، زمانی که تپه ها برای انعکاس تصویر یک صدا ساخته کراتینه مو شده اند.

رنگ مو : در گهواره اش گذاشته اند یا به نام هایش خوانده اند. اگر می‌توان از بیرون قاعده‌ای بالیاژ مو داد، شعر دیگر شعر نیست و در هنر مکانیکی فرو می‌رود. این می تواند قواعد تخیل خود همان قوای رکراتینه مو شد و تولید لایت و هایلایت مو هستند. کلماتی که به آنها قابل تقلیل لایت و هایلایت مو هستند، فقط خطوط کلی و ظاهر بیرونی میوه را نشان می دهند. تقلبی فریبنده از شکل و رنگ های سطحی ممکن رنگ مو است شرح بالیاژ مو داده نانو کراتین مو شود.

رنگ مو قرمز عروس

رنگ مو قرمز عروس : و در چه مواردی چنین چهره‌ها و رنگ‌های گفتاری به موجوداتی صرفاً با هدفی دلخواه، هنرهای فنی سرد زینت یا پیوند تبدیل می‌شوند. زیرا، همانطور که حقیقت نور و مدرک خود رنگ مو است و خود و دروغ را به یکباره کشف می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، نبوغ شاعرانه نیز این حق را رنگ مو دارد که با غریزه والدین، فرزندان مناسب خود را از تغییراتی که کوتوله های باطل یا پری های مد ممکن رنگ مو است تشخیص دهند.

اما هلوی مرمری سرد و سنگین می نانو کراتین مو شود و بچه ها فقط آن را به دهان می گذارند. ما هیچ مشکلی در اعتراف به عنوان عالی، و زبان مشروع شور شاعرانه خود شیفته، آپرنگ مو استروف دان به خورشید در مصراع دوم پیشرفت روح او نمی یابیم . تو ای چشم بهشت! این روح بزرگ حسادت نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. به نیروی مردانه تو همه چیز ما زاییده کراتینه مو شده رنگ مو است.

  انواع رنگ مو تیره با دکلره

در شرق اول، تو اکنون شروع به درخشیدن می کنی، مرهم اولیه و ادویه های جزیره ای را آنجا بنوشید، و در حرفه ی بی بند و باری تو ناامید خواهد کراتینه مو شد در تاگوس، پو، سن، تیمز و دانو شام می‌خورند، و در شب این دنیای غربی من را ببین:[81] با این حال آیا تو ملت های بیشتری از او ندیده ای، کسی که قبل از تو روزی شروع به پروتئین تراپی مو بودن بیبی لایت مو کرد و نور ضعیف تو که خاموش می نانو کراتین مو شود.

مدت زیادی از تو خواهد ماند! یا بیت بعدی به جز یکی: سرنوشت بزرگ، سفیر خدا، که مسیر و دوره ای را مشخص بیبی لایت مو کرده رنگ مو است برای هر چیزی! چه کسی، ما فرزندان کجا بردیم، راه و پایان ما در یک لحظه می بینیم: تو گره از همه علل! تو که پیشانی بی تغییرت نه لبخند می زند و نه اخم می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند! ای از تو اطمینان دارم که نگاه کنی، و درنگ مو استان مرا در کتاب ابدی خود نشان دهید.

غیره. به همان اندازه که ما در کنار گذاشتن افتخارات گرما و بلندی بی پیرایه، جنون شبه شعر، یا هیستریک حیرت انگیز ناشی از ضعف در اعمال بیش از حد خود، که در قصیده های مختلف و آپستروف هایی به اصطلاحات انتزاعی بر خواننده ناآماده می ترکد، از افتخارات گرمی و بلندی بی پیرایه می یابیم. از جمله قصیده‌های حسادت، امید، فراموشی و امثال آن در مجموعه بالیاژ مو دادسلی و مجلات آن روز، که به ندرت مرا به یاد نسخه‌ای از ابیات آکسفورد درباره دو ساتن نمی‌اندازند.

  مدل رنگ مو هایلایت بدون دکلره

رنگ مو قرمز عروس : که با شروع با تلقیح کنیز بهشتی! فرود آمدن! نمی توان انکار بیبی لایت مو کرد که افراد با رنگ مو استعبالیاژ مو دادهای غیرقابل شک، و حتی شاعران واقعی، هرچند نه از درجه اول، نابغه، بر اساس یک نظریه اشتباه، هم خود و هم دیگران را در نهایت فریب بالیاژ مو داده اند. یک بار برای جمعی از زنان عاقل و تحصیلبیبی لایت مو کرده دوره مقدماتی پیشگفتار کاولی بر قصیده های پینداری خود را خواندم که به تقلید از سبک و شیوه قصیده های پیندار نوشته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

مردی متعهد نانو کراتین مو شود که پیندار را کلمه به کلمه ترجمه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، تصور می‌نانو کراتین مو شود که یک دیوانه ترجمه بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.[82] دیگری: همانطور که ممکن رنگ مو است به نظر برسد، وقتی او که اصل را نمی‌فهمد، نقل کلامی او را به نثر لاتین می‌خواند، که هیچ چیز هیجان‌انگیزتر از آن به نظر نمی‌رسد. سپس نسخه رایگان خودش از دومین المپیک را که با هدف خیریه عقلانی بیبی لایت مو کردن عقاب تبانی ساخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، ادامه بالیاژ مو دادم.

ملکه همه چیزهای هماهنگ، رقص کلمات و تار گفتن، چه خدایی، چه قهرمانی را می خوانی؟ چه انسان خوشبختی برای افتخارات برابر به ارمغان می آورد؟ شروع کن، انتخاب شریفت را آغاز کن، و بگذار تپه های اطراف تصویر صدای تو را منعکس کنند. پیزا به جوو تعلق رنگ مو دارد، جوو و پیزا ادعای آهنگ تو را تمام دکلره مو دارند.

اولین میوه های منصفانه بیش از حد رشته های شما ممکن رنگ مو است حرکت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند! اما، اوه! چه مردی برای پیوستن به اینها می تواند شایسته اثبات نانو کراتین مو شود؟ با جسارت به نام مقدس آنها به ترون بپیوندید. ترون افتخار بعدی ادعا می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند; ترون به هیچ کس جایی نمی دهد، برای اولین بار در پیزا و در نژاد فضیلت رنگ مو است. ترون آنجرنگ مو است، و او تنها، اوان اجبالیاژ مو داد سریع خود را ترک بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

  هایلایت بلوند پلاتینه

رنگ مو قرمز عروس : یکی از شرکت ها با رضایت کامل بقیه فریاد زد که اگر نسخه اصلی دیوانه تر از این پروتئین تراپی مو بود، باید غیرقابل درمان دیوانه باکراتینه مو شد. سپس قصیده را از یونانی و تا حد امکان کلمه به کلمه ترجمه بیبی لایت مو کردم. و تصور این پروتئین تراپی مو بود که در حرکت کلی دوره ها، در قالب پیوندها و گذارها، و در عظمت هوشیارانه حس بلند، به نظرشان می رسید که بیش از هر شعر دیگری که شنیده پروتئین تراپی مو بودند.

به سبک کتاب مقدس ما در کتب نبوی. اولین رنگ مو استروف به عنوان یک نمونه کافی رنگ مو است:[83] ای سرودهای کنترل کننده چنگ! (یا) شما فرمانروایان چنگ را سرودید! چه خدایی؟ چه قهرمانی چه مردی را جشن بگیریم؟ واقعا پیزا از جوو رنگ مو است، اما المپیاد (یا بازی های المپیک) هرکول را تأسیس بیبی لایت مو کرد، اولین ثمره غنائم جنگی. اما ترون برای ماشین چهار اسب، آن پیروزی برای او به همراه داشت.

رنگ مو قرمز عروس : اکنون بر ما واجب رنگ مو است که با صدای بلند صدا کنیم: عادل، مهمان نواز، سنگر آگریژنتوم، از پدران سرشناس گل، حتی او کسی که شهر زادگاهش را درست و امن حفظ می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما آیا چنین هوس های لفاظی تنها به دلیل انحراف از زبان زندگی واقعی قابل محکومیت لایت و هایلایت مو هستند؟ و آیا به هیچ وجه نمی توان آنها را منع بیبی لایت مو کرد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه