↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو شکلاتی تنباکویی بدون دکلره

رنگ مو شکلاتی تنباکویی بدون دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو شکلاتی تنباکویی بدون دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو شکلاتی تنباکویی بدون دکلره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو شکلاتی تنباکویی بدون دکلره : پل گفت که تام آکستون قرار پروتئین تراپی مو بود مخفیانه اینجا باکراتینه مو شد، اما در واقع همه روسای او را می‌شناختند، همین دیروز او را از ملک اکسلزیور پیت اخراج آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. او بدون شک مایل پروتئین تراپی مو بود با بانی صحبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ مو : پل گفت که این یکی از راه های نگاه بیبی لایت مو کردن به آن رنگ مو است. اما در واقع، به همان اندازه مناسب پروتئین تراپی مو بود که برعکس کار کنند – مردان ناراضی پروتئین تراپی مو بودند، و مقامات در تلاش پروتئین تراپی مو بودند تا آنها را آرام کنند. مسئولان با کارفرمایان چانه زنی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و طبیعتاً می خورنگ مو استند کارگران به صف بیفتند. آیا منطقی تر به نظر نمی رسید که اختلافات در صنعت را با این واقعیت اساسی توضیح دهیم.

رنگ مو شکلاتی تنباکویی بدون دکلره

رنگ مو شکلاتی تنباکویی بدون دکلره : که یک گروه نیروی کار می فروخت و گروه دیگر آن را می خریدند؟ هیچ کس هرگز تعجب نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود که مردی که در حال خرید یک اسب رنگ مو است به اندازه صاحب اسب ارزش آن را نداشته باکراتینه مو شد. می توان دید که پدر این را دوست نداشت، زیرا این دیدگاهی پروتئین تراپی مو بود که کار او را دشوارتر می بیبی لایت مو کرد. او گفت که آنچه او را در مورد اتحادیه ها ناراحت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

این پروتئین تراپی مو بود که آنها آزادی شخصی را از یک مرد سلب آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. او دیگر یک شهروند آزاد آمریکایی نپروتئین تراپی مو بود، او جزئی از یک ماشین پروتئین تراپی مو بود که توسط سیرنگ مو استمداران و اغلب توسط اختلاسگران اداره می کراتینه مو شد. آنچه این کشور را بزرگ بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، شرکت فردی پروتئین تراپی مو بود و ما باید از آن محافظت کنیم. و پولس گفت بله، اما کارفرمایان آنها را الگوی بدی قرار بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودند.

آنها به «فدراسیون کارفرمایان نفت» ملحق کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند که به کراتینه مو شدت بر صنعت حکومت می بیبی لایت مو کرد. به پل گفته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که آقای راس در روزهای ابتدایی زندگی خود روزانه یک دلار بیشتر از ترازوی معمولی به مردانش می‌پرداخت تا بهترین کار را به دست آورد. اما زمانی که او وارد میدان پراسپکت هیل کراتینه مو شد، مجبور کراتینه مو شد به فدراسیون بپیوندد و اکنون اجازه نداشت بیشتر از مقیاس معمولی بپردازد.

  رنگ مو دخترانه امسال

پدر اعتراف بیبی لایت مو کرد که این درست پروتئین تراپی مو بود، اما او با عجله توضیح بالیاژ مو داد، دستمزد کسی را کاهش نبالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود. کسب و کار او خیلی سریع رکراتینه مو شد بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، او مردانش را در طبقه بندی های بالاتر قرار بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود، و وقتی مردان جدیدی را برای مشاغل قدیمی رنگ مو استخدام بیبی لایت مو کرد، آنها قیمت معمولی را دریافت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. اما وقتی پل او را به دام انداخت، پدر اعتراف بیبی لایت مو کرد که این اتحادیه واقعاً به آن تعلق رنگ مو دارد.

و او آزادی شخصی خود را تا این حد فدا بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. به اندازه کافی روشن پروتئین تراپی مو بود، باید نظمی در میان کارفرمایان وجود داشت تا از بریدن گلوی یکدیگر جلوگیری نانو کراتین مو شود. و پدر آنقدر منصف پروتئین تراپی مو بود که اعتراف الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند شاید اگر کارگر پروتئین تراپی مو بود، همین ضرورت را می دید. پل با گفتن اینکه اگر همه کارفرمایان به اندازه آقای راس منصف باشند، پدر را خوشحال بیبی لایت مو کرد، برخورد با آنها آسان پروتئین تراپی مو بود.

اما این واقعیت آشکار پروتئین تراپی مو بود که بسیاری از آنها فقط به قدرت احترام می گذارند و کارگران هیچ قدرتی جز گروهی نداشتند. چرا نجارها فقط هشت ساعت کار می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند؟ از آنجا که آنها در سراسر کشور سازماندهی کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، شما نمی توانید تعبالیاژ مو داد زیادی نجار خوب را با هیچ شرایط دیگری بدست آورید. اما کارگران نفت سازماندهی ضعیفی داشتند.

رنگ مو شکلاتی تنباکویی بدون دکلره : بنابراین این ترتیب دو شیفت کاری پروتئین تراپی مو بود، یک چیز غیرانسانی، و دلیل اینکه بانی نتوانست مردان را وادار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند از اتاق مطالعه‌اش رنگ مو استفاده کنند. پل با لبخند گفت که نیش را از آن خارج الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او می‌دانست که این به بانی صدمه می‌زند و پدر هم از این بابت احساس راحتی نمی‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. بابا حتی اگر بخواهد نمی‌توانست به کارگران نفت روز هشت ساعت وقت بدهد.

  رنگ موی مشکی خاکستری تیره

زیرا فدراسیون کارفرمایان نفت آزادی شخصی و ابتکار عمل او را در این زمینه سلب بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. پل اضافه بیبی لایت مو کرد که فدراسیون باید خیلی زود با این موضوع روبرو نانو کراتین مو شود، زیرا کارگران نفت در حال سازماندهی پروتئین تراپی مو بودند – درست در این میدان بهشت، همانطور که آقای راس بدون شک می دانست. پدر گفت که شنیده رنگ مو است. او تا آنجا پیش رفت که اعتراف بیبی لایت مو کرد که فدراسیون برای او بولتن هایی فرستاده رنگ مو است.

تا او را در جریان قرار دهد. اما او نگران نپروتئین تراپی مو بود، گفت؛ اگر مردانش می‌خورنگ مو استند یک اتحادیه داشته باشند، او حدس می‌زد راهی برای کنار آمدن با آن پیدا می‌بیبی لایت مو کرد – او در تمام عمرش سعی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود منصف باکراتینه مو شد، و مردان، بیشترشان، این را می‌دانستند. پل پاسخ بالیاژ مو داد که آقای راس باید این واقعیت اساسی را درک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و آن این پروتئین تراپی مو بود که هزینه همه چیز از زمانی که جنگ در اروپا شروع کراتینه مو شده، افزایش یافته رنگ مو است.

قیمت نفت نیز در حال افزایش پروتئین تراپی مو بود، اما فدراسیون کارفرمایان به برنامه قبلی دستمزدها پایبند پروتئین تراپی مو بود و این عادلانه نپروتئین تراپی مو بود و دردسر درست می بیبی لایت مو کرد. کارفرمایانی که با اتحادیه‌ها می‌جنگیدند، کوته‌بین پروتئین تراپی مو بودند، زیرا کاری که آنها واقعاً انجام بالیاژ مو دادند این پروتئین تراپی مو بود که مردان را به IWW بسپارند. تقریباً آنارشیست‌هایی که می‌خورنگ مو استند چاه‌ها را تصرف کنند و برای کارگران اداره کنند.

شما شایعات وحشتناکی را در مورد چیزی به نام “خرابکاری” شنیدید، که به این معنی پروتئین تراپی مو بود که مردان، اگر آنچه را که یک معامله مربع می‌دانستند به دست نیاورند، کارفرمایان را با آسیب رساندن به اموال، حتی آتش زدن چاه‌ها مجازات می‌کنند. آیا IWW واقعا در این زمینه پروتئین تراپی مو بود؟ پولس پاسخ بالیاژ مو داد که عادلانه نیست که او در مورد این افراد گزارش دهد، زیرا او را جاسوس می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  نمونه رنگ موی سر زنانه

اما در واقع، تلاطم ها در هر زمینه و در هر صنعتی وجود داشت – شما هرگز نمی توانستید آنها را کنار بگذارید، و تنها کاری که باید انجام بالیاژ مو داد این پروتئین تراپی مو بود که با یک سیرنگ مو است بازی جوانمردانه، نفوذ آنها را کاهش دهید. پولس در حال مطالعه این مسئله از سرمایه و کار پروتئین تراپی مو بود، زیرا همه چیزهایی را که برایش پیش می آمد مطالعه می بیبی لایت مو کرد. او کتاب‌هایی را می‌خواند که بانی هرگز حتی نام آن‌ها را نشنیده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو شکلاتی تنباکویی بدون دکلره : آنها در دوره‌های دبیرستان تدریس نمی‌کراتینه مو شدند، زیرا، به گفته پل، آنها بخش کار را می‌بالیاژ مو دادند. پل با یک سازمان دهنده صحبت می بیبی لایت مو کرد که برای اتحادیه کارگران نفت اینجا پروتئین تراپی مو بود، مردی باهوش که چندین سال در میادین نفتی کار می بیبی لایت مو کرد و شرایط را کاملاً می دانست. بانی به کراتینه مو شدت به آن علاقه مند پروتئین تراپی مو بود و گفت که دوست رنگ مو دارد با آن مرد ملاقات الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و آیا پدر دوست نرنگ مو دارد؟ پدر جوابی را که همیشه می‌بالیاژ مو داد.

روزها می‌بالیاژ مو داد، او بیش از حد شلوغ از تجارت بر سر خط لوله جدید و مشکل یک پالایشگاه پروتئین تراپی مو بود، اما شاید بعداً ممکن رنگ مو است علاقه مند نانو کراتین مو شود. بابا همیشه اینطوری خودش را گول می زد. قرار پروتئین تراپی مو بود زمانی در آینده آزاد نانو کراتین مو شود! با این حال، او هیچ اعتراضی به ملاقات بانی با همه سازمان دهندگان اتحادیه که او راضی پروتئین تراپی مو بود نداشت. او بدون شک باید در طول زندگی خود با بسیاری از آنها چانه زنی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه