نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

نمونه رنگ موی سر زنانه

نمونه رنگ موی سر زنانه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت نمونه رنگ موی سر زنانه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با نمونه رنگ موی سر زنانه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

نمونه رنگ موی سر زنانه : که ارزش پاسخگویی به جزئیات را داشته باشند. برای روشن کراتینه مو شدن موضوع از همان ابتدا، اجازه دهید به خواننده یادآوری کنم که برای یک بار هم که کراتینه مو شده، با یک گلایه از خودم سر و کار ندارم. در تمام این ماجرا هدف من این پروتئین تراپی مو بود که از روزنامه هرست مقداری پول به دست بیاورم، اما سعی نبیبی لایت مو کردم این پول را برای خودم به دست بیاورم. من سعی می بیبی لایت مو کردم آن را برای یک زن فقیر و حواس پرت دریافت کنم.

رنگ مو : که چگونه می تواند از کریسمس خود لذت ببرد، چگونه می تواند از بازی در یک “ساختمان تفریحی” میلیون دلاری راضی باکراتینه مو شد، وقتی که او شواهد مثبتی پیش روی خود داشت مبنی بر اینکه میلیون ها نفر از همنوعانش گرسنه پروتئین تراپی مو بودند. این نامه زیبا، جالب و خوش نوشته پروتئین تراپی مو بود. به عنوان یک خبر از هر نظر “زنده” پروتئین تراپی مو بود. بنابراین اولین آزمون آمد.

نمونه رنگ موی سر زنانه

نمونه رنگ موی سر زنانه : این ساختمان برای رنگ مو استفاده آستور و دوستانش پروتئین تراپی مو بود. جایی برای عموم نداشت به تنیس و شنا و ژیمنرنگ مو استیک اختصاص داشت. جایی برای ادبیات، موسیقی، هنر، علم یا مذهب نداشت – این محصول معمولی رژیم مالکیت خصوصی پروتئین تراپی مو بود. بنابراین مردی که نماینده بشریت پروتئین تراپی مو بود خودش نشست و یک “نامه کریسمس” به میلیونر نوشت و در اصل از او پرسید.

این «نامه کریسمس» به وینسنت آستور در همان تاریخ به هر روزنامه در شهر نیویورک ارائه کراتینه مو شد، با خطاب «ویررنگ مو استار شهر»، تحویل ویژه. آی تی 127به هر دو روزنامه صبح و بعد از ظهر ارسال کراتینه مو شد. و چند نفر آن را منتشر آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند؟ فقط یک – روزنامه “فراخوان” نیویورک – روزنامه سوسیالیست. هیچ روزنامه دیگری در نیویورک، صبح یا بعدازظهر، خطی از آن را چاپ نبیبی لایت مو کرد یا به هیچ وجه به آن اشاره نبیبی لایت مو کرد.

به همه خبرگزاری های بزرگ کشور ارائه کراتینه مو شد. و چند نفر آن را اداره آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند؟ نه یکی. در خارج از نیویورک در «توسل به عقل» و در یک مقاله شیکاگو که اتفاقاً توسط یکی از دوستان شخصی نویسنده ویرایش کراتینه مو شد، منتشر کراتینه مو شد. بنابراین در اینجا شما اولین حکم روزنامه نگاری سرمایه داری شهر نیویورک را دارید. نامه ای که توسط مردی از انسانیت نوشته کراتینه مو شده رنگ مو است.

  بهترین رنگ مو شنی

ارزش کل اخبار دقیقاً 0 را نشان می دهد. ممکن پروتئین تراپی مو بود موضوع در آنجا متوقف می کراتینه مو شد، آزمایش ممکن پروتئین تراپی مو بود هرگز کامل نمی کراتینه مو شد، اما به دلیل این واقعیت که میلیونر با قضاوت سردبیران روزنامه خود مخالف پروتئین تراپی مو بود. او فکر بیبی لایت مو کرد نامه نویسنده مهم رنگ مو است و او به آن پاسخ بالیاژ مو داد. چطور این اتفاق افتاد من نمی دانم. شاید وجدان میلیونر را لمس بیبی لایت مو کرد.

شاید او جاه طلبی داشت که چیزی غیر از یک مرد دارای اموال باکراتینه مو شد. شاید خودش پاسخ را نوشته رنگ مو است; شاید یک وکیل خانواده زیرک آن را نوشته باکراتینه مو شد. شاید منشی یا کارمند دیگری آن را نوشته باکراتینه مو شد – تنها چیزی که می دانم این رنگ مو است که دو یا سه هفته بعد میلیونر به نویسنده نامه نوشت و در همان زمان نامه خود را به روزنامه ها بالیاژ مو داد.

نامه نویسنده البته حمله ای به سرمایه داری پروتئین تراپی مو بود. میلیونر دفاع از آن پروتئین تراپی مو بود. و به این ترتیب آزمون دوم آمد. به هر روزنامه نیویورک فرصتی بالیاژ مو داده کراتینه مو شد تا نامه میلیونر به نویسنده را منتشر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و چند نفر از این فرصت رنگ مو استفاده آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند؟ همه، مطلقاً همه! همه نامه را منتشر آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و آن را کامل منتشر آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند ! اکثر آنها آن را با عکس میلیونر در صفحه اول قرار بالیاژ مو دادند.

برخی از آنها ستون‌هایی از مصاحبه‌ها و سرمقاله‌هایی درباره آن اضافه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. تصور روزنامه های نیویورک از ارزش خبری یک مرد دارای دارایی دقیقاً صد در صد پروتئین تراپی مو بود! موارد فوق برای هر دانشمند جامعه شناس کافی پروتئین تراپی مو بود. اما همانطور که اتفاق افتاد، آزمایش هنوز یک مرحله دورتر انجام کراتینه مو شد. نویسنده کاملاً تحت تأثیر شواهدی مبنی بر بی اهمیتی خود در مقایسه با یک میلیونر قرار نگرفت.

  رنگ مو دخترانه بلوند

او یک سوسیالیست پروتئین تراپی مو بود، و سوسیالیست‌ها به‌طور بدنی به سختی سرکوب می‌شوند. او نامه دومی به میلیونر نوشت و به رنگ مو استدلال های میلیونر پاسخ بالیاژ مو داد. و دوباره آن را به هر روزنامه و هر خبرگزاری در نیویورک ارائه بیبی لایت مو کرد 128همان هایی که رنگ مو استدلال های میلیونر را به طور کامل منتشر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند. و چند نفر آن را چاپ آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند؟ چند نفر کل آن را چاپ آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند؟ فقط یک – “تماس”، روزنامه سوسیالیست.

نمونه رنگ موی سر زنانه : چند قسمت از آن چاپ کراتینه مو شده رنگ مو است؟ و اندازه این قطعات چقدر پروتئین تراپی مو بود؟ بگذار ببینیم. نامه اول نویسنده در ستون های روزنامه شصت و سه اینچ اندازه گیری کراتینه مو شد. پاسخ میلیونر نوزده پروتئین تراپی مو بود و پاسخ نویسنده به آن شصت و یک پروتئین تراپی مو بود. اگر ایراد نانو کراتین مو شود که نویسنده بیش از سهم خود ادعا بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، باید به این نکته اشاره بیبی لایت مو کرد که نویسنده به مؤسسه ای مستقر حمله می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، کاری که در چند جمله نمی توان انجام بالیاژ مو داد.

از سوی دیگر، احمق‌ترین فرد می‌تواند پاسخ دهد: «من با شما موافق نیستم» و ادعای فضیلت اختصار داشته باکراتینه مو شد. بنابراین میلیونر بیش از پنجاه برابر 129مزیت – فایده – سود – منفعت. به همین ترتیب، “آمریکایی” شصت به یک از او حمایت بیبی لایت مو کرد. «تماس» این دو را در یک ردیف قرار بالیاژ مو داد – یعنی «تماس» اخبار را چاپ بیبی لایت مو کرد.

من شرح این قسمت کوچک را با نقل بخشی از «خاطرات» منتشر کراتینه مو شده از یک نجیب زاده چینی خردمند، لی هونگ-چانگ، که اتفاقاً مردی از انسانیت و همچنین دارایی پروتئین تراپی مو بود، به پایان می برم: یک مرد فقیر همیشه در مسائل مربوط به نگرانی عمومی در مضیقه رنگ مو است. هنگامی که برای صحبت برمی خیزد یا نامه ای به مافوق خود می نویسد.

  نمونه های رنگ مو

آنها می پرسند: این کسی که نصیحت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند کیست؟ و چون معلوم نانو کراتین مو شود که او بی سکه رنگ مو است، دست بر او تف می کنند و از نامه هایش در آتش آشپزها رنگ مو استفاده می کنند. اما اگر مرد ثروتمندی باکراتینه مو شد که سخن بگوید یا بنویسد یا نکوهش الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، هر چند مغز یک دره یک ساله یا ستون فقراتش کج و نامناسب باکراتینه مو شد.

تمام شهر به سخنان او گوش می دهند و آنها را عاقلانه می گویند. 130 فصل بیست و سوم “همسر دل” درنگ مو استان بعدی مربوط به پدیده‌ای رنگ مو است که به عنوان «ژورنالیزم قلبی» شناخته می‌نانو کراتین مو شود. این یک درنگ مو استان خارق العاده رنگ مو است. در عناصر پر شور خود، خفن ترین نخ کارآگاهی را تخفیف می دهد، هر چیزی را که در خود روزنامه های هرست منتشر می نانو کراتین مو شود.

تخفیف می دهد. در ابتدا ممکن رنگ مو است خواننده آن را فراتر از باور بیابد. اگر چنین رنگ مو است، بگذارید به خاطر داشته باکراتینه مو شد که درنگ مو استان به طور کامل در “نیویورک کال” برای 9 اوت 1914 منتشر کراتینه مو شد، و هیچ یک از طرفین نامبرده دعوای افترا نیاوردند، و نه به اندازه یک نگاهی به این موضوع. اتهامات. من می توانم انصافاً ادعا کنم که این درنگ مو استان «ژورنالیزم قلب» درنگ مو استانی رنگ مو است.

نمونه رنگ موی سر زنانه : که آقای هرست و خود سردبیرانش به درستی آن اعتراف می کنند. ویلیام راندولف هرست در مقاطع مختلف کاندیدای مقام های عالی در آمریکا پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است و توانسته تأثیر زیادی بر روند حزب دموکرات – در نیویورک، ایلینویز، و حتی در سراسر کشور بگذارد. روزنامه های هرست چیست؟ چگونه ساخته می شوند؟ و شخصیت مردانی که آنها را می سازند چیست؟ به نظر من این سوالات به اندازه کافی اهمیت تمام دکلره مو دارند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه