↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

جدیدترین رنگ مو مدل

جدیدترین رنگ مو مدل | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت جدیدترین رنگ مو مدل را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با جدیدترین رنگ مو مدل را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

جدیدترین رنگ مو مدل : اکنون، به خوبی شناخته کراتینه مو شده رنگ مو است که ارتعاشات اراده یک فرد به اندازه غرغرهای اثر انگشت او مشخص رنگ مو است. آنچه که چندان شناخته کراتینه مو شده نیست این رنگ مو است که فرکانس ارتعاش در یک فرد را می توان با فرکانس ارتعاش در فرد دیگر مطابقت بالیاژ مو داد. . “شما آگاهانه اراده خود را با تمرکز ذهن خود بر روی چیزی که می دانید من می خواهم انجام دهم، پس می گیرید. به تدریج در حالی که ما در این موقعیت ادامه می دهیم.

رنگ مو : پروژکتور می تواند به معنای واقعی کلمه مناطق وسیعی را با مرگ، تا برد بالای حداقل پانصد مایل، پوشش دهد. “فقط برای خود تصور کنید که این به چه معنرنگ مو است! در یک فاصله ده دقیقه ای دو مرد می توانند دایره ای از تخریب را به قطر هزار مایل بچینند؛ یا می توانند یک نوار به طول پانصد مایل را در هر جهت دلخواه برش دهند.” “تا حالا ثابت بیبی لایت مو کردی؟” کوئست را با تردید خورنگ مو است. کلاسون گفت: “بله، مرد جوان، داریم.” “درست اینجا در آزمایشگاه – اما البته در مقیاس دقیقه.

جدیدترین رنگ مو مدل

جدیدترین رنگ مو مدل : این بر اساس کشف ما رنگ مو است که پرتوهای نور نامرئی با طول موج مشخص، اگر بسیار متمرکز شوند، زندگی را ناپروتئین تراپی مو بود می‌کنند – و کشف اضافی ما که اگر اینها همزمان با امواج رادیویی کوتاه، این اثر کاملاً ویرانگر رنگ مو است. ما غلظت مورد نظر نور نامرئی را با رنگ مو استفاده از یک فیلتر جریان تلوریوم تحت تأثیر فلاش های متناوب نور قرمز و آبی بدست می آوریم.

با این حال، اکنون زمانی برای نشان بالیاژ مو دادن وجود نرنگ مو دارد. نکته اینجرنگ مو است که برادرم مصمم رنگ مو است اگر بتواند قیمت خود را برای اختراع به دست آورد، بفروکراتینه مو شد. او رنگ مو استدلال می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که به جای این ماشین با ایجاد فاجعه بر جهان، جنگ را برای همیشه منصرف می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و آن را برای هر کشور متمدنی بیش از حد وحشتناک می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که نمی تواند به آن فکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ مو بلوند بژ طلایی

کلاسون نفس عمیقی کشید: “شما این دستگاه دیگر را می بینید؟ به نظر ساده رنگ مو است، کلید کل وضعیت رنگ مو است. ما می توانیم از آن – من و شما – برای غلبه بر اراده فیلیپ و جلوگیری از این معامله غیرقابل تصور رنگ مو استفاده کنیم. دو نفر از ما می توانیم این کار را انجام دهیم. من به تنهایی عملاً درمانده خواهم پروتئین تراپی مو بود.” “چرا پروژکتور توسط دولت خودمان مصادره یا تخریب نکراتینه مو شده رنگ مو است؟” Quest را پیشنهاد بیبی لایت مو کرد. “به نظر من این تنها راه مطمئن و مطمئن برای خروج از دشواری رنگ مو است.” کلاسون با بی حوصلگی اخم بیبی لایت مو کرد: “تو نمی فهمی.” فیلیپ نقشه‌ها و توضیحات ماشین را می‌فروکراتینه مو شد.

نه خود ماشین را. حتی اگر این مدل و ماشین آزمایشی بزرگ‌تری که ما ساخته‌ایم ناپروتئین تراپی مو بود شوند – حتی اگر من مایل پروتئین تراپی مو بودم فیلیپ را مادام العمر به لیون‌ورث بفرستم – او هنوز هم می‌توانست. فروش پروژکتور “اما این اختراع دیگر، آزاد کننده اسمزی ما، این امکان را برای من فراهم می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که بتوانم کنترل فیلیپ را به دست بیاورم و در واقع نظر او را با واسطه یک عامل تغییر دهم.

جدیدترین رنگ مو مدل : من شما را به عنوان مامور من، Quest رنگ مو استخدام بیبی لایت مو کرده ام، زیرا می توانم این را ببینم. تو مرد جوانی با شخصیت و سرزندگی غیرعادی لایت و هایلایت مو هستی. و از طریق پاداش می توانم به تو قول پول و آینده ای درخشان بدهم.” مخترع با حالتی تنش‌آمیز روی لبه صندلی خود قرار گرفت، انگار بدنش با برق شارژ کراتینه مو شده رنگ مو است. به نظر می‌رسید که چشمانش تراوش‌هایی را بیرون می‌زد.

  ترکیب رنگ مو سفید استخوانی

که خون کوئست را به حالت گزگز درآورد. سپس برای یک لحظه دومی هوشیاری خود را از دست بالیاژ مو داد. انگار دری را باز بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و ناگهان خود را در آستانه دنیایی جدید و کاملاً عجیب دید. او این خیال را با یک تلاش سریع از بین برد، زیرا می دانست که مشکل ظریفی روی دستانش رنگ مو دارد و باید ظرف چند دقیقه آن را حل بیبی لایت مو کرد.

با این حال او باید بدون بی وفایی به دولت خود و در عین حال بدون ظلم به کین کلاسون عمل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او با صدایی درشت گفت: “به من بگو، چگونه می خواهی از من رنگ مو استفاده کنی؟ من به معنویت گرایی اعتقادی ندارم. من یک رسانه فقیر خواهم پروتئین تراپی مو بود.” کلاسون خنده کوتاهی بیبی لایت مو کرد. “شما به هیچ وجه نباید رسانه ای به این معنا باشید.

معنویت گرایی همانطور که انجام می نانو کراتین مو شود فقط یک نوع کورکورانه دست زدن و امید رنگ مو است. از سوی دیگر، آزادسازی اسمزی یک علم فیزیکوشیمیایی دقیق و متضاد رنگ مو است. در اینجا – من نشان خواهم بالیاژ مو داد. شما.” داخل سلول بیرونی لیبراتور، ویال ارغوانی را خالی بیبی لایت مو کرد، و به همین ترتیب تا درونی که با مایعی سبز مایل به طلایی مانند شارتروز پیر پر بیبی لایت مو کرد.

می‌دانید که غشاهای جداکننده توسط این محلول‌های پیچیده نفوذپذیر لایت و هایلایت مو هستند. هر مایع دارای فشار اسمزی متفاوتی رنگ مو است و بنابراین در شرایط عادی باید با سایرین از طریق غشاها تبادل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا زمانی که همه فشارها یکسان نانو کراتین مو شود. با حفظ یک ضد الکترولیز که یونیزاسیون را به تاخیر می اندازد و در نتیجه پتانسیل اسمزی را ایجاد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

اکنون اگر یک عامل – برای مثال خودتان – خود را در سلول مرکزی غوطه ور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و همزمان با کنترل خود در سطح مایع تماس فیزیکی داشته باکراتینه مو شد، و اگر پتانسیل اسمزی به طور ناگهانی با پرتاب کلید الکترولیتی آزاد نانو کراتین مو شود، بنابراین، میزبان یون‌هایی که در محفظه‌های بیرونی شل می‌شوند، یک هجوم بزرگ به محلول مرکزی، که حاوی کاتد رنگ مو است، می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  مدل رنگ مو با دکلره جدید

تحت این شرایط بدن شما به نوعی سلول ششم تبدیل می‌نانو کراتین مو شود و پوست شما به غشایی دیگر در این سری تبدیل می‌نانو کراتین مو شود. با این حال، به درستی، شما بخشی از مدار الکترولیتی نیستید، بلکه فقط در عمل حضور دارید. بدن شما به عنوان یک کاتالیزور عمل می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. از نظر فیزیکی شما هیچ تغییری نمی کنید، اما به روشی عجیب که مانند زندگی فراتر از تجزیه و تحلیل رنگ مو است.

جدیدترین رنگ مو مدل : ذهن شما به سمت محلول روان می نانو کراتین مو شود، در حالی که بدن بدون تغییر شما در پایین باقی می ماند. تانک در حالت تعلیق انیمیشن. “اگر هیچ کنترلی وجود نداشته باکراتینه مو شد، تنها چیزی که برای بازگرداندن ذهن شما به بدن شما نیاز رنگ مو است یک پرتاب کلید الکترولیتی به سمت منفی رنگ مو است، در نتیجه دقیقاً همانطور که وارد مخزن کراتینه مو شده اید از مخزن خارج می شوید.

اما در حالی که کنترل شما در حال حاضر و در تماس با آن رنگ مو است. بدن غرق کراتینه مو شده شما، ذهن شما به جای معلق ماندن در محلول، فوراً در بدن او جاری می نانو کراتین مو شود و تابع اراده او در آنجا ساکن می نانو کراتین مو شود. “اما این کار نمی تواند انجام نانو کراتین مو شود، مگر اینکه اراده های کنترل و عامل ابتدا با هم هماهنگ کراتینه مو شده باشند. برای انجام آن، ما دست ها را در هم می بندیم” – کوئست دست دراز کراتینه مو شده کلاسون را گرفت – “و به طور پیوسته به چشمان یکدیگر نگاه می کنیم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه