↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

زیباترین رنگ موی طبیعی جهان

زیباترین رنگ موی طبیعی جهان | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت زیباترین رنگ موی طبیعی جهان را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با زیباترین رنگ موی طبیعی جهان را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

زیباترین رنگ موی طبیعی جهان : او بینی بزرگ و چاق و چشمان کوچکی داشت که به هم نزدیک کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. به‌هیچ‌وجه اوگو کفاش آدم خوشایندی نپروتئین تراپی مو بود. همانطور که تصویر او در مقابل آنها ظاهر کراتینه مو شد، همه ساکت و هدفمند پروتئین تراپی مو بودند تا اینکه سرجوخه وادل، خرس قهوه ای، عصبی کراتینه مو شد و ماشه تفنگ خود را کشید. فورا چوب پنبه از بشکه حلبی با صدای بلند “پاپ!” که باعث کراتینه مو شد همه آنها بپرند.

رنگ مو : دور لبه بالایی یک ردیف الماس کوچک قرار داشت. دور مرکز تابه یک ردیف دیگر از الماس های بزرگتر قرار داشت. و در پایین ردیفی از الماس های بسیار بزرگ و درخشان قرار داشت. در واقع، همه آنها به طرز باشکوهی درخشیدند و تابه آنقدر بزرگ و پهن پروتئین تراپی مو بود که برای دور زدن آن سه بار الماس زیادی لازم پروتئین تراپی مو بود. کیک چنان خیره کراتینه مو شد.

زیباترین رنگ موی طبیعی جهان

زیباترین رنگ موی طبیعی جهان : در این شهر توجه به آن رفتار خوبی محسوب نمی نانو کراتین مو شود. اما من از شما خوشم می آید. قورباغه ای. او صادق و ررنگ مو استگو رنگ مو است، که بیش از آن چیزی رنگ مو است که در مورد بسیاری دیگر می توان گفت. با این کار، او سه بار چوب فلزی را که در پنجه‌اش نگه داشت تکان بالیاژ مو داد و فوراً روی زمین ظاهر کراتینه مو شد، در میانه راه بین شاه و کیک، یک تشت بزرگ گرد ساخته کراتینه مو شده از طلای کوبیده کراتینه مو شده.

که به نظر می رسید چشمانش از سرش بیرون می زند. “اوه اوه!” او فریاد زد و نفس عمیقی از لذت کشید. “این ظرف شمرنگ مو است؟” از پادشاه پرسید. تصویر در دسترس نیست “این رنگ مو است – آن رنگ مو است!” کوکی کوک فریاد زد و با عجله جلو رفت روی زانوهایش افتاد و دستانش را دور تابه گرانبها انداخت. اما بازوان او بدون هیچ مقاومتی به هم نزدیک کراتینه مو شدند.

  رنگ مو نسکافه ای شیری

کیک سعی بیبی لایت مو کرد لبه را بگیرد، اما چیزی برای گرفتن پیدا نبیبی لایت مو کرد. او فکر بیبی لایت مو کرد که تشت مطمئناً آنجا پروتئین تراپی مو بود، زیرا می توانست آن را به وضوح ببیند. اما جامد نپروتئین تراپی مو بود. او اصلا نمی توانست آن را احساس الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. با ناله ای از حیرت و ناامیدی سرش را بلند بیبی لایت مو کرد تا به پادشاه خرس که کنجکاوانه اعمال او را تماشا می بیبی لایت مو کرد نگاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. سپس دوباره به سمت تابه چرخید.

اما متوجه کراتینه مو شد که کاملاً ناپدید کراتینه مو شده رنگ مو است. “بیچاره موجود!” پادشاه با ترحم زمزمه بیبی لایت مو کرد. “حتماً فعلاً فکر می بیبی لایت مو کردید که واقعاً ظرف خود را پیدا بیبی لایت مو کرده اید. اما آنچه دیدید صرفاً تصویر آن پروتئین تراپی مو بود که با جادوی من ساخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. این ظرف بسیار زیبایی رنگ مو است ، در واقع ، اگرچه نسبتاً بزرگ و ناجور امیدوارم روزی آن را پیدا کنید.” کیک به کراتینه مو شدت ناامید کراتینه مو شد.

او شروع به گریه بیبی لایت مو کرد و چشمانش را روی پیش بندش پاک بیبی لایت مو کرد. پادشاه رو به انبوه خرس‌های اسباب‌بازی بیبی لایت مو کرد که او را احاطه بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند و پرسید: “آیا کسی از شما قبلا این ظرف طلایی را دیده پروتئین تراپی مو بود؟” آنها با همخوانی پاسخ بالیاژ مو دادند: “نه.” به نظر می رسید که پادشاه فکر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. در حال حاضر او پرسید: “خرس صورتی کوچولو کجرنگ مو است؟” پادشاه دستور بالیاژ مو داد: “در خانه، اعلیحضرت” پاسخ بالیاژ مو داد: “او را به اینجا بیاورید.” چند تا از خرس‌ها به سمت یکی از درخت‌ها رفتند و خرس صورتی ریز را از گودی آن بیرون کشیدند که کوچک‌تر از بقیه پروتئین تراپی مو بود. خرس سفید بزرگی خرس صورتی را در آغوش گرفت و کنار شاه گذاشت و مفاصل پاهایش را طوری مرتب بیبی لایت مو کرد که صاف بایستد.

  مدل رنگ مو قشنگ و جدید

این خرس صورتی بی جان به نظر می رسید تا اینکه پادشاه یک میل لنگ که از پهلویش بیرون زده پروتئین تراپی مو بود را چرخاند، زمانی که موجود کوچولو به سختی سرش را از این طرف به طرف دیگر چرخاند و با صدایی تیز گفت: “هورا برای مرکز پادشاه خرس!” خرس بزرگ اسطوخودوس گفت: “خیلی خوب.” “به نظر می رسد او امروز خیلی خوب کار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

زیباترین رنگ موی طبیعی جهان : به من بگو، پینک پینکرتون من، ظرف ظروف نگین دار این خانم چه کراتینه مو شده رنگ مو است؟” خرس صورتی گفت: “U-u-u” و سپس ایستاد. پادشاه دوباره میل لنگ را چرخاند. خرس صورتی گفت: “اوگو کفاش آن را رنگ مو دارد.” “اوگو کفاش کیست؟” پادشاه خورنگ مو است و دوباره میل لنگ را چرخاند. پاسخ این پروتئین تراپی مو بود: “جادوگری که در یک قلعه حصیری روی کوه زندگی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” “این کوه کجرنگ مو است؟” سوال بعدی پروتئین تراپی مو بود «نوزده مایل و سه فرلنگ از مرکز خرس به شمال شرقی». “و آیا ظرف هنوز در قلعه اوگو کفاش رنگ مو است؟” از پادشاه پرسید. “این رنگ مو است.” پادشاه رو به کایکه بیبی لایت مو کرد. او گفت: “شما ممکن رنگ مو است بر این اطلاعات تکیه کنید.” “خرس صورتی می تواند.

هر چیزی را که ما دوست داریم بدانیم به ما بگوید، و سخنان او همیشه سخنان حقیقت لایت و هایلایت مو هستند.” “آیا او زنده رنگ مو است؟” مرد قورباغه ای که علاقه زیادی به خرس صورتی داشت پرسید. پادشاه پاسخ بالیاژ مو داد: “وقتی میل لنگ او را بچرخانید، چیزی به او جان می بخکراتینه مو شد.” “من نمی دانم که آیا این زندگی رنگ مو است یا چیست، یا چگونه اتفاق می افتد که خرس صورتی کوچولو می تواند.

به هر سوالی که از او می نانو کراتین مو شود به درستی پاسخ دهد. ما مدت ها پیش رنگ مو استعبالیاژ مو داد او را کشف بیبی لایت مو کردیم و هر زمان که بخواهیم چیزی بدانیم – که خیلی وقت‌ها اینطور نیست – ما از خرس صورتی می‌پرسیم. خانم، شکی نیست که اوگو جادوگر ظرف شما را رنگ مو دارد، و اگر جرأت کنید پیش او بروید، ممکن رنگ مو است بتوانید آن را بازیابی کنید. اما من مطمئن نیستم. ” “آیا خرس صورتی نمی تواند بگوید؟” کیک با نگرانی پرسید.

  رنگ مو نسکافه ای تیره بدون دکلره

تصویر در دسترس نیست [برای مشاهده تصویر در اندازه بزرگ اینجا را کلیک کنید.] “نه، زیرا در آینده رنگ مو است. او می تواند هر چیزی را که اتفاق افتاده رنگ مو است بگوید ، اما چیزی که قرار رنگ مو است اتفاق بیفتد. از من نپرسید چرا، زیرا من نمی دانم.” کوکی پس از کمی فکر گفت: “خب” می خواهم به هر حال پیش این شعبده باز بروم و به او بگویم که من ظرف غذا را می خواهم.

زیباترین رنگ موی طبیعی جهان : کاش می دانستم اوگو کفاش چگونه رنگ مو است. پادشاه قول بالیاژ مو داد: “پس من او را به شما نشان خواهم بالیاژ مو داد.” “اما نترسید، به یاد داشته باشید که اوگو نیست، بلکه فقط تصویر او خواهد پروتئین تراپی مو بود.” با این کار دوباره عصای فلزی خود را تکان بالیاژ مو داد و ناگهان مرد کوچک لاغری، بسیار پیر و لاغر در دایره ظاهر کراتینه مو شد که روی چهارپایه حصیری جلوی میز حصیری نشسته پروتئین تراپی مو بود.

میز کتاب بزرگی با گیره های طلایی قرار داشت. کتاب باز پروتئین تراپی مو بود و مرد در آن مشغول خواندن پروتئین تراپی مو بود. عینک بزرگی به چشم می زد که به وسیله نواری که از دور سرش می گذشت و از پشت به کمانی بسته می کراتینه مو شد، جلوی چشمانش بسته می کراتینه مو شد. موهایش بسیار نازک و سفید پروتئین تراپی مو بود. پوستش که محکم به رنگ مو استخوان‌هایش می‌چسبید، قهوه‌ای پروتئین تراپی مو بود و با شیارها سرخ کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه