نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مو قشنگ و جدید

مدل رنگ مو قشنگ و جدید | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو قشنگ و جدید را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو قشنگ و جدید را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

19 آوریل 2024

مدل رنگ مو قشنگ و جدید : این در جهتی متفاوت رنگ مو است، فقط همین؛ پس بیایید عجله کنیم و قبل از اینکه دوباره از دستمان فرار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، به آنجا برویم.” بنابراین آنها مستقیماً به سمت شهر رفتند که فقط چند مایل دورتر به نظر می رسید. اما زمانی که آنها کمتر از یک مایل سفر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند، ناگهان دوباره ناپدید کراتینه مو شد. یک بار دیگر مکث آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، تا حدودی دلسرد کراتینه مو شدند، اما در یک لحظه چشمان دکمه‌ای اسکراپس دوباره شهر را کشف آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

رنگ مو : جادوگر و پتوها را از بدنش باز بیبی لایت مو کرد، گفت: “این همه حدس و گمان رنگ مو است.” اسکرپس گفت: «این هم حدس و گمان رنگ مو است. “چوپان گفت خارخواران در این سمت کوه ها زندگی می کنند و غول ها منتظر آنها لایت و هایلایت مو هستند.” دوروتی گفت: «اوه، نه. این هرکوها لایت و هایلایت مو هستند که برده‌های غول‌پیکر تمام دکلره مو دارند و خارخواران اژدها را به ارابه‌های خود می‌برند.» “چطور توانستند آن را انجام بدهند؟” ووزی پرسید.

مدل رنگ مو قشنگ و جدید

مدل رنگ مو قشنگ و جدید : اما در حال حاضر، وقتی مطمئن کراتینه مو شدند که کسی زخمی نکراتینه مو شده رنگ مو است، آرام تر کراتینه مو شدند و جمع کراتینه مو شدند و شیر با آهی آسوده گفت: “چه کسی فکر می بیبی لایت مو کرد آن کوه های مری-گو-راند از لرنگ مو استیک ساخته کراتینه مو شده اند؟” “آیا آنها واقعا لرنگ مو استیکی لایت و هایلایت مو هستند؟” از تروت پرسید. شیر پاسخ بالیاژ مو داد: «آنها باید باشند، زیرا در غیر این صورت ما بدون صدمه زدن به این سرعت از یکی به دیگری محدود نمی کراتینه مو شدیم.

  بهترین رنگ کار مو در غرب تهران

اژدها دم‌های بلندی تمام دکلره مو دارند که مانع چرخ‌های ارابه می‌نانو کراتین مو شود.» تروت گفت: “و اگر هرکوها غول ها را فتح بیبی لایت مو کرده باشند، آنها باید حداقل دو برابر غول ها باشند. پراپس هرکوها بزرگترین مردم جهان لایت و هایلایت مو هستند!” جادوگر با لحنی متفکرانه گفت: “شاید آنها لایت و هایلایت مو هستند.” “و شاید چوپان نمی دانست در مورد چه صحبت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اجازه دهید.

به سمت غرب سفر کنیم و خودمان کشف کنیم که مردم این کشور چگونه لایت و هایلایت مو هستند.” این کشور به اندازه کافی خوشایند به نظر می رسید، و زمانی که چشمان خود را از کوه های بی صدا در حال چرخش برگرداندند، کاملا آرام و آرام پروتئین تراپی مو بود. اینجا و آنجا درختان و بوته های سبز وجود داشت، در حالی که در سراسر علف های انبوه گل های رنگارنگ پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده پروتئین تراپی مو بود.

حدود یک مایل دورتر، تپه کم ارتفاعی پروتئین تراپی مو بود که تمام کشور آن سوی آن را از آنها پنهان بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، بنابراین آنها متوجه کراتینه مو شدند که تا زمانی که از تپه عبور نبیبی لایت مو کرده باشند، نمی توانند چیز زیادی در مورد کشور بگویند. واگن قرمز که پشت سر گذاشته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، اکنون لازم پروتئین تراپی مو بود ترتیبات دیگری برای سفر انجام نانو کراتین مو شود. شیر به دوروتی گفت که می‌تواند بر پشت او سوار نانو کراتین مو شود.

  رنگ مو فانتزی برای موهای کوتاه

مدل رنگ مو قشنگ و جدید : همانطور که قبلاً انجام می‌بالیاژ مو داد، و ووزی گفت که می‌تواند هم تروت و هم دختر تکه‌کاری را به راحتی حمل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. بتسی هنوز قاطر خود، هنک و باتن برایت را داشت و جادوگر می‌توانست روی پشت بلند و نازک اسب اره‌ای کنار هم بنشیند، اما آنها قبل از شروع کار، مراقب پروتئین تراپی مو بودند که صندلی‌شان را با یک پتو نرم کنند. بدین ترتیب، ماجراجویان به سمت تپه حرکت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که پس از یک سفر کوتاه به آن رسیدند.

همانطور که آنها بر تاج سوار کراتینه مو شدند و به آنسوی تپه خیره کراتینه مو شدند، در نه چندان دور یک شهر محصور کراتینه مو شده را کشف آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که از برج ها و مناره هایی که بنرهای همجنسگرایان در آن به اهتزاز در می آمدند. در واقع این شهر خیلی بزرگ نپروتئین تراپی مو بود، اما دیوارهای آن بسیار بلند و ضخیم پروتئین تراپی مو بود و به نظر می‌رسید که مردمی که در آنجا زندگی می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند باید از حمله یک دشمن قدرتمند می‌ترسیدند.

در غیر این صورت آنها خانه‌های خود را با سدی محکم محاصره نمی‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. تصویر در دسترس نیست هیچ مسیری از کوه ها به شهر منتهی نمی کراتینه مو شد و این ثابت می بیبی لایت مو کرد که مردم به ندرت یا هرگز از تپه های چرخان دیدن نمی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. اما دوستان ما علف‌ها را نرم و دلپذیر می‌دانستند تا با شهر پیش از خود سفر کنند، نمی‌توانستند راه خود را گم کنند. وقتی به دیوارها نزدیک‌تر کراتینه مو شدند.

  رنگ حنا روی موی مشکی دخترانه

نسیم صدای موسیقی را به گوش‌هایشان می‌رساند که در ابتدا کم‌رنگ‌تر می‌کراتینه مو شد، اما با پیشروی آنها بلندتر می‌کراتینه مو شد. دوروتی گفت: «به نظر نمی‌رسد این مکان خیلی وحشتناک باکراتینه مو شد. تروت از روی صندلی خود در ووزی پاسخ بالیاژ مو داد: ” خب، به نظر خوب رنگ مو است، اما همیشه نمی توان به ظاهر اعتماد بیبی لایت مو کرد.” اسکراپس گفت: «قیافه من می تواند. “من تکه تکه به نظر می رسم و تکه تکه لایت و هایلایت مو هستم و هیچ کس جز یک بوف کور نمی تواند شک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

که من دختر تکه تکه لایت و هایلایت مو هستم.” با گفتن این که او یک سالتو را از ووزی دور بیبی لایت مو کرد و روی پاهایش نشست و شروع به رقصیدن وحشیانه بیبی لایت مو کرد. “آیا جغدها کور لایت و هایلایت مو هستند؟” از تروت پرسید. باتن-برایت گفت: «همیشه، در روز. “اما اسکراپس می تواند با چشم های دکمه ای خود هم روز و هم شب را ببیند. آیا عجیب نیست؟” تروت پاسخ بالیاژ مو داد: “این عجیب رنگ مو است.

مدل رنگ مو قشنگ و جدید : که دکمه ها اصلاً می توانند ببینند.” “اما-خوب بخشنده! شهر چه کراتینه مو شده رنگ مو است؟” دوروتی گفت: “من خودم می خورنگ مو استم این را بپرسم.” “آن رفته!” حیوانات به طور ناگهانی متوقف کراتینه مو شدند، زیرا شهر واقعاً ناپدید کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود – دیوارها و همه چیز – و پیشاپیش آنها فضای شفاف و ناگسستنی کشور قرار داشت. “عزیز من!” جادوگر فریاد زد. “این نسبتاً ناخوشایند رنگ مو است.

  رنگ مو ابی کاربنی

سفر تقریباً به مکانی و سپس یافتن اینکه آنجا نیست آزار دهنده رنگ مو است.” “پس کجا می تواند باکراتینه مو شد؟” دوروتی پرسید. “مطمئناً یک دقیقه پیش آنجا پروتئین تراپی مو بود.” باتن برایت گفت: “من هنوز می توانم موسیقی را بشنوم.” اسکرپس به نام “اوه! این شهر در سمت چپ رنگ مو است.

مدل رنگ مو قشنگ و جدید : دوروتی پیشنهاد بیبی لایت مو کرد: “ما باید راهمان را گم بیبی لایت مو کرده باشیم.” شیر گفت: مزخرف. من و همه حیوانات دیگر از زمانی که شهر را دیدیم مستقیماً به سمت شهر ول می‌کنیم.» “پس چگونه این اتفاق می افتد -” جادوگر حرفش را قطع بیبی لایت مو کرد: “مهم نیست، ما از قبل دورتر از آن نیستیم.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱