↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

زیباترین رنگ موی شکلاتی

زیباترین رنگ موی شکلاتی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت زیباترین رنگ موی شکلاتی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با زیباترین رنگ موی شکلاتی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

زیباترین رنگ موی شکلاتی : ناراضی پروتئین تراپی مو بود، زیرا به یک کفاش با احترام نگاه نمی‌نانو کراتین مو شود و اوگو می‌دانست که اجبالیاژ مو دادش در قرن‌های گذشته شعبده‌بازان مشهوری پروتئین تراپی مو بوده‌اند و به همین دلیل خانواده‌اش بالاتر از حد معمولی پروتئین تراپی مو بودند. حتی پدرش وقتی اوگو پسر پروتئین تراپی مو بود، جادو می‌بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو : زیرا فقط در اتحادیه قدرت وجود رنگ مو دارد.” خرس اسطوخودوس با تایید گفت: این توصیه عالی رنگ مو است. “اما وقتی به اوگو رسیدیم چه کنیم؟” با نگرانی از کوکی کوک پرسید. جادوگر پاسخ بالیاژ مو داد: “انتظار پاسخ فوری به این سوال مهم نداشته باشید، زیرا ما ابتدا باید خط رفتار خود را برنامه ریزی کنیم. اوگو البته می داند که ما دنبال او بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم.

زیباترین رنگ موی شکلاتی

زیباترین رنگ موی شکلاتی : اگر ما دو تا با هم ادامه دهیم. و بقیه را اینجا بگذار تا منتظر ما باشند؟” “نه نه!” جادوگر مثبت گفت. “این به هیچ وجه انجام نمی نانو کراتین مو شود. اوزما از هر یک از شما قدرتمندتر رنگ مو است، با این حال نتوانست اوگوی شرور را که او را در سیاهچال محبوس بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، شکست دهد. ما باید با یک گروه قدرتمند به کفاش برویم.

زیرا او رویبیبی لایت مو کرد ما را در تصویر جادویی دیده رنگ مو است. و او از تمام کارهایی که ما تا به امروز انجام بالیاژ مو داده‌ایم در کتاب رکوردهای بزرگ خوانده رنگ مو است. بنابراین نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که او را غافلگیر کنیم.» “فکر نمی کنی اوگو به عقل گوش الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟” بتسی پرسید. “اگر ما به او توضیح دهیم که او چقدر شرور پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است.

فکر نمی کنی او اوزمای بیچاره را رها الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟” “و ظرفم را به من پس بده؟” کوکی کوک را مشتاقانه اضافه بیبی لایت مو کرد. “بله، بله، آیا او نخواهد گفت که متاسفم و به زانو در می آید و ما را عفو می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟” اسکراپس گریه بیبی لایت مو کرد و فلیپ فلاپ را چرخاند تا نشان دهد که او از این پیشنهاد تحقیر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. “وقتی اوگو کفاش این کار را بیبی لایت مو کرد، لطفاً در ورودی را بکوب و به من اطلاع بده.” جادوگر آهی کشید و سر طاسش را با هوای متحیر مالید.

  مدل رنگ موی روشن بدون دکلره

زیباترین رنگ موی شکلاتی : او گفت: “من کاملاً مطمئن لایت و هایلایت مو هستم که اوگو با ما مودب نخواهد پروتئین تراپی مو بود. بنابراین ما باید این جادوگر بی رحم را با زور فتح کنیم، همانطور که دوست نداریم با کسی بی ادب باشیم. اما هیچ یک از شما هنوز راهی برای انجام این کار پیشنهاد نبیبی لایت مو کرده اید. آیا خرس صورتی کوچولو نمی تواند به ما بگوید چگونه؟” او پرسید و رو به پادشاه خرس بیبی لایت مو کرد.

خرس اسطوخودوس پاسخ بالیاژ مو داد: “نه، این چیزی رنگ مو است که قرار رنگ مو است اتفاق بیفتد.” او فقط می تواند به ما بگوید که قبلاً چه اتفاقی افتاده رنگ مو است . باز هم قاطع و متفکر پروتئین تراپی مو بودند. اما بعد از مدتی بتسی با صدایی مردد گفت: هنک یک مبارز بزرگ رنگ مو است، شاید بتواند جادوگر را فتح الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. قاطر سرش را برگرداند تا با سرزنش به دوست قدیمی خود.

دختر جوان نگاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. “چه کسی می تواند با جادو مبارزه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟” او درخورنگ مو است بیبی لایت مو کرد. دوروتی گفت: «شیر بزدل می توانست. شیر که دراز کشیده پروتئین تراپی مو بود با پاهای جلویی باز و چانه روی پنجه هایش، سر پشمالو خود را بالا آورد. با خونسردی گفت: «وقتی نمی ترسم می توانم بجنگم». “اما صرف ذکر یک دعوا مرا به لرزه در می آورد.” تروت کوچک پیشنهاد بیبی لایت مو کرد: “جادوی اوگو نمی تواند به اسب اره آسیب برساند.” آن حیوان چوبی گفت: “و اسب اره نتوانست به جادوگر آسیب برساند.” توتو گفت: “به سهم خودم، من ناتوان لایت و هایلایت مو هستم.

چون غرغر خود را از دست بالیاژ مو داده ام.” کیک کوکی‌پز گفت: «پس ما باید به قورباغه‌مان تکیه کنیم. خرد شگفت‌انگیز او مطمئناً به او اطلاع می‌دهد که چگونه بر جادوگر شریر غلبه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و ظرف من را به من بازگرداند.» اکنون همه نگاه ها به طرز پرسشگرانه ای به سمت قورباغه ای معطوف کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. او که خود را در مرکز مشاهده یافت، عصای سر طلایش را تاب بالیاژ مو داد.

  رنگ موی قهوه ای روشن ساده

زیباترین رنگ موی شکلاتی : عینک درشت خود را تنظیم بیبی لایت مو کرد و پس از پف بیبی لایت مو کردن سینه، آهی کشید و با لحن متواضعی گفت: “احترام به حقیقت مرا ملزم می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که اعتراف کنم که Cayke در مورد خرد برتر من اشتباه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. من خیلی عاقل نیستم. همچنین تجربه عملی در تسخیر جادوگران نداشته ام. اما اجازه دهید این مورد را بررسی کنیم. اوگو چیست و چیست؟ اوگو یک کفاش مرتد و شعبده باز یک مرد معمولی رنگ مو است.

که با آموختن ترفندهای جادویی خود را بالاتر از همنوعان خود می داند. که به او تعلق نداشت، و دزدی بدتر از جادوگر پروتئین تراپی مو بودن رنگ مو است. با این حال، با تمام هنرهایی که اوگو در اختیار رنگ مو دارد، هنوز یک مرد رنگ مو است، و مطمئناً راه هایی وجود رنگ مو دارد که از طریق آنها می توان یک مرد را تسخیر بیبی لایت مو کرد. آیا می گویید چگونه؟اجازه بدهید بیان کنم که نمی دانم. به نظر من ما نمی توانیم.

بهترین رفتار را تا زمانی که به قلعه اوگو برسیم تصمیم بگیریم. پس اجازه دهید به آن برویم و نگاهی به آن بیندازیم. ما ممکن رنگ مو است ایده ای را کشف کنیم که ما را به پیروزی هدایت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” دوروتی با تأیید گفت: «شاید این سخنرانی عاقلانه ای نباکراتینه مو شد، اما خوب به نظر می رسد. “اوگو کفاش نه تنها یک مرد معمولی رنگ مو است، بلکه او مردی شرور و بی رحم رنگ مو است.

شایسته تسخیر رنگ مو است. ما نباید به او رحم کنیم تا اوزما آزاد نانو کراتین مو شود. پس بیایید به قلعه او برویم. قورباغه‌مان می‌گوید، و ببینید آن مکان چگونه رنگ مو است.” هیچ کس اعتراضی به این طرح نداشت و بنابراین تصویب کراتینه مو شد. آنها اردوگاه را شکستند و می خورنگ مو استند سفر به قلعه اوگو را آغاز کنند که متوجه کراتینه مو شدند باتن-برایت دوباره گم کراتینه مو شده رنگ مو است.

  مدل رنگ مو عسلی طلایی

زیباترین رنگ موی شکلاتی : دخترها و جادوگر نام او را فریاد زدند و شیر غرش بیبی لایت مو کرد و الاغ غرش بیبی لایت مو کرد و مرد قورباغه‌ای غرغر بیبی لایت مو کرد و خرس بزرگ اسطوخودوس غرغر بیبی لایت مو کرد (به حسادت توتو که نمی‌توانست غر بزند اما با صدای بلند پارس می‌بیبی لایت مو کرد) اما هیچکدام نتوانستند دکمه را بسازند. -روشن بشنو بنابراین، پس از یک ساعت کامل جستجوی بیهوده پسر، دسته ای تشکیل بالیاژ مو دادند و به سمت قلعه حصیری اوگو کفاش حرکت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

دوروتی گفت: «باتن-برایت همیشه در حال گم کراتینه مو شدن رنگ مو است. “و اگر او همیشه دوباره پیدا نمی کراتینه مو شد، احتمالاً نگران می کراتینه مو شدم. او ممکن رنگ مو است جلوتر از ما رفته باکراتینه مو شد و ممکن رنگ مو است به عقب برگردد؛ اما هر کجا که باکراتینه مو شد، ما او را زمانی و در جایی پیدا خواهیم بیبی لایت مو کرد. ، تقریباً مطمئن لایت و هایلایت مو هستم.” اوگو کفاش فصل 19 فصل 19 یک چیز عجیب در مورد اوگو کفاش این پروتئین تراپی مو بود که او مشکوک نپروتئین تراپی مو بود.

حداقل اینکه او شریر پروتئین تراپی مو بود. او می خورنگ مو است قدرتمند و بزرگ باکراتینه مو شد و امیدوار پروتئین تراپی مو بود که خود را بر تمام سرزمین اوز مسلط الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا همه را در آن کشور پریان مجبور به اطاعت از او الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

زیباترین رنگ موی شکلاتی : جاه طلبی او را از حقوق دیگران کور می بیبی لایت مو کرد و تصور می بیبی لایت مو کرد که اگر هر کس دیگری به اندازه خودش باهوش باکراتینه مو شد، هر کس دیگری درست مانند او عمل می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. زمانی که او در مغازه‌ی کوچک کفش‌سازی‌اش در شهر هرکو زندگی می‌بیبی لایت مو کرد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه