↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مو عسلی طلایی

مدل رنگ مو عسلی طلایی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو عسلی طلایی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو عسلی طلایی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل رنگ مو عسلی طلایی : ضربه هوشمندانه ای به سرش خورد. پیسر در حالی که پله های آشپزخانه را نفس نفس می زد، با بدن بلند کراتینه مو شد و از پنجره بیرون انداخته کراتینه مو شد. [صفحه 165] از در قلعه، از پله ها پایین آمدند و سه ماجراجو از باغ بیرون رفتند. همانطور که در جاده شروع آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، انبوهی از مردان کویلتی با بار تازه ای از تکه ها به سمت قصر می رفتند.

رنگ مو : گفتگو غیرممکن پروتئین تراپی مو بود، زیرا پرنده قیچی برای یک لحظه ساکت نکراتینه مو شد و به زودی سر پیتر از جیغ های مداومش درد گرفت. یک بار وقتی شنل کهنه‌ای را انداخت، دسته‌ای از موهایش را برید و وقتی با عصبانیت به آن ضربه زد، تقریباً تکه‌ای از گوشش را جدا بیبی لایت مو کرد. برای و که در آستانه در نشسته پروتئین تراپی مو بودند، این بسیار سرگرم کننده پروتئین تراپی مو بود و پیتر با خیره کراتینه مو شدن به قدیمی تصمیم گرفت در اولین فرصت برای دست کوما بفرستد.

مدل رنگ مو عسلی طلایی

مدل رنگ مو عسلی طلایی : «این را به خاطر خواهم آورد. او در حال حاضر پرسید چگونه رنگ مو است که بدخلق می تواند صحبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟ اسکرپس با صدای واقعی توضیح بالیاژ مو داد: «همه حیوانات در اوز صحبت می کنند. “فقط صبر کنید تا صدای شیر ترسو و ببر گرسنه را بشنوید!” “آیا آنها در شهر زمرد زندگی می کنند؟” چشمان پیتر با علاقه گرد کراتینه مو شد. اسکراپس با شوق سر تکان بالیاژ مو داد.

سپس متوجه کراتینه مو شد که پرنده قیچی تمام کراتینه مو شده رنگ مو است، از جایش بلند کراتینه مو شد و شروع به پاک بیبی لایت مو کردن ظرف ها بیبی لایت مو کرد. اما بداخلاق با مهربانی به آنها پیشنهاد بالیاژ مو داد که آنها را بشوید، بنابراین با عجله به اتاق نشیمن برگشتند، اسکرپس و پیتر مشغول مرتب بیبی لایت مو کردن لباس های کهنه کراتینه مو شدند. در یک دسته کت، در دسته دیگر لباس، در دسته سوم شلوار و در دسته چهارم همه پیراهن هایی که نیاز به سرآستین یا یقه نو تمام دکلره مو دارند.

  بهترین رنگ مو برای لباس قرمز

بدخلق ظرف ها را تمام بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود[صفحه 161] و با پیش بند گیجه ای که دور کمرش بسته پروتئین تراپی مو بود، با انرژی زمین را جارو می بیبی لایت مو کرد. در حالی که از کنار پیتر می گذشت با آرامش زمزمه بیبی لایت مو کرد: “بهت اهمیت نمی دهی.” “امروز تا ابد ادامه نخواهد داشت!” برای پیتر و اسکرپس مثل همیشه پروتئین تراپی مو بود، اما وقتی به ته انبوه رسیدند، دختر تکه‌کاری کشف شگفت‌انگیزی بیبی لایت مو کرد.

بین یک جلیقه رنگ و رو رفته و یک روپوش لحافی، یک گونی کهنه خاکستری قرار داشت. همانطور که اسکرپس آن را بالا نگه داشت، یادداشتی را دید که از جیب بیرون زده پروتئین تراپی مو بود. پرنده قیچی در آن لحظه اتفاق افتاد[صفحه 162] برای اینکه روی لوستر تاب بخورد و یادداشت را بیرون آورد، اسکراپس خودش آن را به سرعت خواند و سپس آن را به پیتر بالیاژ مو داد.

کیسه خواب مرد شنی. پیتر بخوانید. سپس در حالی که اسکراپس انگشتش را به صورت هکراتینه مو شداری روی لب هایش گذاشت، کیسه خواب را زیر کتش گذاشت. پیتر از گوشه دهانش زمزمه بیبی لایت مو کرد: “ما همه آنها را می خوابانیم.” “ما برای دست کوما می فرستیم و از اینجا دور می شویم!” آنها به زودی این فرصت را پیدا آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که کیسه خواب را امتحان کنند.

مدل رنگ مو عسلی طلایی : بلافاصله اسکراپس انبوهی از کتها را پرت بیبی لایت مو کرد و با سرکشی بلند کراتینه مو شد. او فریاد زد: “من دیگر از کار بیبی لایت مو کردن امتناع می کنم.” “هه!” پرنده قیچی را شکست، از لوستر افتاد و درست جلوی بینی اسکراپس ایستاد. هر بار که دهانت را باز می کنی چیزی می گویی. “آره!” اسکرپس با قاطعیت پاسخ بالیاژ مو داد: “و هر بار که چیزی می گویید.

  رنگ مو بلوند زرد

دهان خود را باز می کنید.” هنگامی که موجود خشمگین به سمت دختر تکه تکه هجوم برد، پیتر کیسه خواب را روی سرش انداخت. زودتر نداشت[صفحه 163] او این کار را انجام بالیاژ مو داد تا اینکه صدای تیزش کمتر و پایین تر می کراتینه مو شد، تا اینکه با یک فلاپ خسته، روی زمین افتاد و مانند زازاگوچ که بلندترین حیوان خروپف در اوز رنگ مو است، خروپف بیبی لایت مو کرد.

ما تا شب منتظر نخواهیم پروتئین تراپی مو بود. پیتر پیروزمندانه فریاد زد. “چه خبر؟ چه خبر. من را ترک نکن، خرس کوچولو که نزدیک پیتر جمع کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، التماس بیبی لایت مو کرد. “من از صلیب پروتئین تراپی مو بودن خسته کراتینه مو شده ام. من می خواهم به جایی بروم که بتوانم بدون از دست بالیاژ مو دادن موقعیتم خوشایند باشم.” “خیلی خوب! خیلی خوب!” به پیتر قول بالیاژ مو داد “اما تو باید به ما کمک کنی.

بدخلق. حالا ساکت باش تا من به کوما می نویسم.» پیتر با بیرون کشیدن نامه مچاله کراتینه مو شده، مبالیاژ مو دادی پیدا بیبی لایت مو کرد و در پایین صفحه نوشت: «ما در کاخ پچ زندانی بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم. لطفا دستت را برای ما بفرست تا قفل درها را باز کنیم و کمکمان کن تا فرار کنیم.» پیتر با عجله نام خود را امضا بیبی لایت مو کرد و یادداشت را به هوا پرت بیبی لایت مو کرد.

مدل رنگ مو عسلی طلایی : تقریباً به یکباره ناپدید کراتینه مو شد و هر سه با هیجان زیاد به انتظار تحولات نشستند. پیتر پس از کمی سکوت گفت: «من معتقدم که می‌توانیم آن کیسه خواب را برداریم و دوباره از آن رنگ مو استفاده کنیم. اسکرپس مخالفت بیبی لایت مو کرد: «شاید بیدار نانو کراتین مو شود. اما ما به راحتی می توانیم دوباره او را بخوابانیم. با نوک پا به سمت پرنده قیچی رفت و چرت را برداشت.

  رنگ مرواریدی شنی

گونی. همانطور که او انجام بالیاژ مو داد، تصادفی در بیرون رخ بالیاژ مو داد و با عجله به سمت پنجره، بازو و دست ررنگ مو است کوما را دیدند که راه خود را از طریق شیشه در در قلعه شکست. «عجله کن! عجله کن!» گریه بیبی لایت مو کرد. سبد کار را از سرش پاره بیبی لایت مو کرد و آن را به گوشه ای پرت بیبی لایت مو کرد و نگین های تاج پچ را به دنبال آن انداخت. “من رنگ مو استعفا می دهم!” دختر تکه تکه‌کاری خندید و مشتاقانه به سمت در چرخید.

مدل رنگ مو عسلی طلایی : پیتر نفس کشید: «پس، بیایید همه با هم بایستیم و شصت نفر بدویم.» “اگر ایستاده ایم، چگونه می توانیم بدویم؟” بداخلاق زمزمه بیبی لایت مو کرد، اما هیچ کس جواب خرس کوچولو را نبالیاژ مو داد، زیرا در همان لحظه کلید در قفل چرخید، در باز کراتینه مو شد و بازوی کوما، یک چماق تنومند در دستش گرفت. با اشاره به آنها که دنبالشان کنند، صدای تپش در راهرو پیچید. اسکرپر که از باغ می دوید تا ببیند چه اتفاقی می افتد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه