نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو شامپاینی یخی

رنگ مو شامپاینی یخی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو شامپاینی یخی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو شامپاینی یخی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو شامپاینی یخی : آن‌ها مردانی فوق‌العاده خوب، بسیار منصف، بالای شش فوت و همگی زیر سی سال پروتئین تراپی مو بودند. البته سه بازمانده اطلاعات بسیار ارزشمندی داشتند و برای اخاذی آنها در یک صف قرار گرفتند. دو نفر اول مورد بازجویی قرار گرفتند، پاسخ بالیاژ مو دادند: “نه sé” (نمی دانم)، و یکی پس از دیگری تیراندازی کراتینه مو شدند.

رنگ مو : در موارد دیگر، هنگام تشریح حیوانات کوچک دریایی در زیر میکروسکوپ، ذرات ماده خمیری، برخی از اندازه های بزرگ را دیده ام که به محض جدا کراتینه مو شدن، شروع به چرخش می کنند. تصور بیبی لایت مو کرده‌ام، نمی‌دانم تا چه حد حقیقت رنگ مو دارد، که این ماده گرانولو خمیری در حال تبدیل کراتینه مو شدن به تخمک رنگ مو است. مطمئناً در این حیوان وحشی چنین به نظر می رسد.

رنگ مو شامپاینی یخی

رنگ مو شامپاینی یخی : مجموعه سفرهای کر ، جلد. viii، ص. 119. در طول اقامت من در باهیا بلانکا، در حالی که منتظر بیگل پروتئین تراپی مو بودم ، این مکان در یک حالت هیجانی دائمی پروتئین تراپی مو بود، از شایعات جنگ و پیروزی، بین سربازان روسا و سرخپوستان وحشی. یک روز گزارشی منتشر کراتینه مو شد که یک حزب کوچک که یکی از پستاها را در خط بوئنوس آیرس تشکیل می بالیاژ مو داد، همگی به قتل رسیده پروتئین تراپی مو بودند.

روز بعد سیصد مرد از کلرادو به فرماندهی فرمانده میراندا وارد کراتینه مو شدند. بخش بزرگی از این مردان هندی ( مانسوس یا رام) پروتئین تراپی مو بودند که به قبیله کاسیک برنانتیو تعلق داشتند. شب را اینجا گذراندند. و تصور چیزی وحشی‌تر و وحشی‌تر از صحنه زندگی‌شان غیرممکن پروتئین تراپی مو بود. برخی مشروب خوردند تا مست کراتینه مو شدند. برخی دیگر خون بخار چارپایانی را که برای شام ذبح کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند بلعیدند و بعد از آن که از مستی مریض پروتئین تراپی مو بودند.

دوباره آن را ریختند و آغشته به کثیفی و گند زدگی کراتینه مو شدند. زیرا در همان زمان پروتئین و شراب که دفن کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند ، گردنش را خم بیبی لایت مو کرد و در آن سوی غار عظیم دراز کشید و خونش را آروغ زد و تکه های خونین در خواب صرف آمیختند. صبح آنها به سمت صحنه قتل شروع آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، با دستور دنبال بیبی لایت مو کردن رسترو یا مسیر، حتی اگر آنها را هدایت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  انواع رنگ مو زیتونی با دکلره

به شیلی ما متعاقباً شنیدیم که سرخپوستان وحشی به پامپاس بزرگ فرار بیبی لایت مو کرده اند و به دلایلی مسیر از دست رفته رنگ مو است. یک نگاه به رسترو به این مردم یک تاریخ کامل می گوید. فرض کنید که آنها مسیر هزار اسب را بررسی کنند، به زودی تعبالیاژ مو داد اسب های سوار کراتینه مو شده را با دیدن تعبالیاژ مو داد اسب ها حدس می زنند. با توجه به عمق برداشت های دیگر، اینکه آیا اسبی با محموله بارگیری کراتینه مو شده رنگ مو است.

یا خیر. از بی نظمی قدم ها، چقدر خسته با روشی که غذا پخته کراتینه مو شده رنگ مو است، خواه فرد تعقیب کراتینه مو شده با عجله سفر بیبی لایت مو کرده باکراتینه مو شد. از نظر ظاهری کلی، چه مدت از گذشت آنها گذشته رنگ مو است. آنها یک رستو ده روزه یا دو هفته ای را به اندازه کافی جدید می دانند که بتوان آن را شکار بیبی لایت مو کرد. ما همچنین شنیدیم که میراندا از انتهای غربی سیرا ونتانا، در یک خط مستقیم به جزیره Cholechel، واقع در هفتاد لیگ بالای ریو نگرو، ضربه زد.

این مسافتی بین دو تا سیصد مایل رنگ مو است که از کشوری کاملاً ناشناخته می گذرد. چه نیروهای دیگری در جهان تا این حد مستقل لایت و هایلایت مو هستند؟ با خورشید برای راهنمای خود، گوشت مادیان برای غذا، پارچه های زین آنها برای تخت، – تا زمانی که آب کمی وجود رنگ مو دارد، این مردان تا انتهای جهان نفوذ می کنند. چند روز بعد، دیدم.

که گروه دیگری از این سربازان راهزن مانند شروع به یک لشکرکشی علیه قبیله ای از سرخپوستان در سالیناس کوچک آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که توسط یک زندانی خیانت کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. اسپانیایی که دستورات این اکسپدیشن را آورد مرد بسیار باهوشی پروتئین تراپی مو بود. او گزارشی از آخرین نامزدی که در آن حضور داشت به من بالیاژ مو داد. برخی از سرخپوستان که به اسارت گرفته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند.

  رنگ مو مرواریدی عروس

اطلاعاتی از قبیله ای که در شمال کلرادو زندگی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، ارائه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. دویست سرباز فرستاده کراتینه مو شدند. و آنها برای اولین بار سرخپوستان را با ابری از گرد و غبار از پای اسب هایشان در حالی که شانس سفر داشتند کشف آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. این کشور کولایت و هایلایت مو هستانی و وحشی پروتئین تراپی مو بود، و باید در داخل کشور بسیار دور پروتئین تراپی مو بوده باکراتینه مو شد، زیرا کوردیلرا در چشم پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو شامپاینی یخی : هندی ها، مرد، زن و کودک، حدود صد و ده نفر پروتئین تراپی مو بودند، و تقریباً همه آنها را گرفتند یا کشته کراتینه مو شدند، زیرا سربازان هر مرد را سابر آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. سرخپوستان اکنون آنقدر وحشت تمام دکلره مو دارند که در بدن هیچ مقاومتی نشان نمی دهند، اما هر کدام پرواز می کنند و حتی زن و فرزندان خود را نادیده می گیرند. اما وقتی از آنها سبقت می گیرند.

مانند حیوانات وحشی، تا آخرین لحظه با هر تعبالیاژ مو داد می جنگند. یک سرخپوست در حال مرگ انگشت شست دشمنش را با دندان هایش گرفت، و اجازه بالیاژ مو داد چشم خود را زودتر از دست کشیدن به زور بیرون بیاورند. دیگری که مجروح کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، وانمود به مرگ بیبی لایت مو کرد و چاقویی را برای زدن یک ضربه مهلک دیگر آماده نگه داشت.

خبردهنده من گفت، هنگامی که او یک سرخپوست را تعقیب می بیبی لایت مو کرد، آن مرد فریاد رحمت می زند، در همان حال که مخفیانه بولاس را از کمرش جدا می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، یعنی آن را دور سرش می چرخاند و به تعقیب کننده اش ضربه می زند. اما با شمشیر خود او را به زمین زدم و سپس از اسبم پیاده کراتینه مو شدم و با چاقویم گلویش را بریدم.

  رنگ مو مشکی انواع

این یک تصویر تاریک رنگ مو است. اما این واقعیت غیرقابل انکار چقدر تکان دهنده تر رنگ مو است که همه زنانی که بالای بیست سال ظاهر می شوند با خونسردی قتل عام می شوند؟ وقتی فریاد زدم که این به نظر غیرانسانی به نظر می رسد، او پاسخ بالیاژ مو داد: «چرا، چه می توان بیبی لایت مو کرد؟ آنها چنین پرورش می دهند!» همه در اینجا کاملاً متقاعد کراتینه مو شده اند که این عادلانه ترین جنگ رنگ مو است.

زیرا علیه بربرها رنگ مو است. چه کسی در این عصر باور می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که چنین جنایاتی در یک کشور متمدن مسیحی انجام نانو کراتین مو شود؟ فرزندان هندی‌ها نجات می‌یابند تا به‌عنوان خدمتکار، یا بهتر رنگ مو است بگوییم برده، بفروشند یا بدهند تا زمانی که مالکان بتوانند آنها را به عنوان برده باور کنند. اما من معتقدم که در مورد درمان آنها شکایت کمی وجود رنگ مو دارد. در جنگ چهار نفر با هم فرار آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

رنگ مو شامپاینی یخی : تحت تعقیب قرار گرفتند، یکی کشته کراتینه مو شد و سه نفر دیگر زنده گرفتند. معلوم کراتینه مو شد که آنها پیام رسان یا سفیران گروه بزرگی از هندی ها لایت و هایلایت مو هستند که در امر دفاع مشترک در نزدیکی کوردیلا متحد کراتینه مو شده اند. قبیله ای که آنها را به آنجا فرستاده پروتئین تراپی مو بودند در آستانه برگزاری یک شورای بزرگ پروتئین تراپی مو بودند، جشن گوشت مادیان آماده پروتئین تراپی مو بود، و رقص آماده کراتینه مو شد: صبح سفیران به کوردیلا برمی گشتند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه