↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

جدیدترین رنگ مو کوتاه

جدیدترین رنگ مو کوتاه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت جدیدترین رنگ مو کوتاه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با جدیدترین رنگ مو کوتاه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

جدیدترین رنگ مو کوتاه : این مبلغ نشان دهنده بخش بزرگی از دارایی های شخصی فرگوسن پروتئین تراپی مو بود که با هیچ شرکتی ارتباط نداشت. او به لیز گفت که به تحقیقات بیشتر خود ادامه دهد. سپس دفتر را ترک بیبی لایت مو کرد و به سمت خانه اش حرکت بیبی لایت مو کرد. او به خود اطمینان بالیاژ مو داد: «من زندگی‌ام را خرج می‌کنم. لیز آن کلاهبرداران را ظرف یک هفته به صف خواهد بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو : کل دستگاه، یک ماشین تور بزرگ، در واقع از جلوی چشمان آنها ناپدید کراتینه مو شد. وقتی برای توصیف نتیجه رنگ مو استفاده می نانو کراتین مو شود، حیرت کلمه ملایمی رنگ مو است. تمام نیروهایی که برای به دام انداختن اخاذی ها آماده پروتئین تراپی مو بودند در یک گروه جمع کراتینه مو شدند و در کمال تعجب و ناامیدی شروع به بحث در مورد پرونده عجیب و غریب با صدای بلند آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

جدیدترین رنگ مو کوتاه

جدیدترین رنگ مو کوتاه : یک نیمکت بلند و قفسه‌هایی با کربوه‌ها و شیشه‌های مواد شیمیایی تنها وسایل پروتئین تراپی مو بود. لیز همه دیوارها را صدا بیبی لایت مو کرد، اما چیزی بیشتر از این پیدا نبیبی لایت مو کرد که برایش جالب باکراتینه مو شد. لیز با تماس اضطراری «Old Perk» به شهر بازگشت، که با دقت فراوان ترتیب قرار ملاقات را در خیابان 50 و برادوی، جایی که قرار پروتئین تراپی مو بود بسته فریبنده گذاشته نانو کراتین مو شود، حفظ الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او در پنجره های مجاور تک تیرانداز داشت.

او کارآگاه‌هایی داشت که لباس همجنس‌بازی‌های محله را پوشیده پروتئین تراپی مو بودند، در گوشه‌ای به گشت‌زنی می‌پرداختند، و او و نگهبان خودش یک خودرو را، برخلاف تمام قوانین راهنمایی و رانندگی، در حاشیه نزدیک سطل زباله پارک آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. یک پسر اداری به سمت سطل زباله رفت، بسته طعمه را انداخت و دور کراتینه مو شد. یک ثانیه بعد صدای زمزمه کم به گوش رسید.

  مدل رنگ مو گردویی روشن

بسته طعمه نسبتاً از سطل زباله بیرون پرید و در هوای رقیق ناپدید کراتینه مو شد. به نظر می رسید صدای زمزمه از گوشه ای به خیابان 50 می پیچید. کارآگاهان پرش را تعقیب آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. زمزمه به یک خودکار در حاشیه نزدیک کراتینه مو شد و رنگ مو استارت خودکار خودکار شروع به کار بیبی لایت مو کرد. همانطور که پلیس در نزدیکی ایستاده پروتئین تراپی مو بود، به اندازه ای که به داخل خودرو می پرید.

جمعیتی جمع کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند که جلوی ترافیک را گرفته پروتئین تراپی مو بودند. “Old Perk” اولین کسی پروتئین تراپی مو بود که از شگفتی خود خلاص کراتینه مو شد. او خطاب به نیروهای کارگرش فریاد زد: «لعنتی از این محله برو بیرون». “همه شما به دفتر من بروید!” نیروی کار منحل کراتینه مو شد و “Old Perk” راند. در دفتر “Old Perk” اندکی بعد کنفرانسی از نیروهای شکست خورده قانون و علم برگزار کراتینه مو شد.

هجوم آورد و خشمگین کراتینه مو شد و کاپیتان کارآگاه مسئول دود و غوغا بیبی لایت مو کرد، اما چیزی از همه چیز حاصل نکراتینه مو شد. یکی مثل دیگری ناتوان پروتئین تراپی مو بود. در نهایت کنفرانس به تعویق افتاد. صبح روز بعد از طریق پست، پرکینز فرگوسن، رئیس شرکت مهندسی شفرت، نامه‌ای را دریافت بیبی لایت مو کرد که به دقت با حروف لرنگ مو استیکی چاپ کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. خوانده کراتینه مو شد.

بابت اسکناس 50 دلاری متشکرم شما ما را 99950 دلار فریب بالیاژ مو دادید. این هرگز انجام نخواهد کراتینه مو شد. اینطوری نباش ای احمق های بیچاره، ما را وادار می کنید تقاضای خود را افزایش دهیم. آن را دو برابر می کنیم. 200000 دلار برای ما روی میز خود بگذارید و میز را باز بگذارید. آن را خواهیم گرفت. هر بار که یکی از خورنگ مو استه های ما را نادیده سامبره مو بگیرید.

  رنگ مرواریدی آوایی

یکی از شما خواهد مرد. بهتر رنگ مو است این موضوع را جدی سامبره مو بگیرید. آخرین هکراتینه مو شدار. مرگ نامرئی فرگوسن در این باره گفت: «دیگر سکه ای از من بیرون نمی آید». او شروع به باز بیبی لایت مو کردن بقیه نامه های خود بیبی لایت مو کرد. منشی وارد کراتینه مو شد و تلگرامی به او بالیاژ مو داد. خوانده کراتینه مو شد: “دیمون فارنزورث سر میز صبحانه ضربه خورد. خانواده صدای زمزمه ای را شنیدند.

جدیدترین رنگ مو کوتاه : که او از روی صندلی به زمین افتاد. به مرکز پزشکی منتقل کراتینه مو شدند. جمجمه شکستگی گزارش کراتینه مو شد. ممکن رنگ مو است بمیرد. “ویلیام دیوینز، رئیس پلیس، لارچمونت.” فرگوسن به طرز وحشیانه ای تلفن را گرفت. “خانه فارنسورث در لارچمونت را برایم بیاور!” او به اپراتور خود فریاد زد. تلفن توسط جونز، ساقی پاسخ بالیاژ مو داده کراتینه مو شد. این فرگوسن رنگ مو است.

صدای آشفته ای جواب بالیاژ مو داد: “اوه قربان، بله قربان. این درست رنگ مو است، قربان. “ای در حال خونریزی پروتئین تراپی مو بود، قربان. “اجازه دهید با خانم فارنسورث صحبت کنم.” “آنها در “بیمارستان” لایت و هایلایت مو هستند، قربان.” “یکی از پسرها.” “هر دو در “بیمارستان” لایت و هایلایت مو هستند، قربان.” “فکر می کنی او زنده می ماند؟” “آیا می توانم بگویم قربان؟” فرگوسن با مرکز پزشکی تماس گرفت.

آنها به او اجازه بالیاژ مو دادند تا با یک پزشک و یک پرستار صحبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. پرستار او را به دکتر ارجاع بالیاژ مو داد و او گفت: او بیهوش رنگ مو است. یک شکستگی بد در پایه مغز وجود رنگ مو دارد. او از پشت ضربه خورده رنگ مو است – من معتقدم که یک چماق. ممکن رنگ مو است بدون به هوش آمدن بمیرد. من امیدوارم که او جمع نانو کراتین مو شود و حالش خوب باکراتینه مو شد. ” فرگوسن ماشینش را سفارش بالیاژ مو داد.

در حالی که لیز در پاشنه‌هایش پروتئین تراپی مو بود، پرید توی تونیو. صدای زمزمه ای از پشت سرش شنید. به عقب نگاه بیبی لایت مو کرد و چیزی ندید. هم او و هم لیز برای کلمات بسیار تحت تأثیر قرار گرفتند. فرگوسن به راننده دستور بالیاژ مو داد: «بیا برو.» “ما را به مرکز پزشکی ببرید.” در بزرگترین گروه بیمارستان های جهان، بدترین ترس فرگوسن تایید کراتینه مو شد. گزارش کراتینه مو شده رنگ مو است که بیمار در حال غرق کراتینه مو شدن رنگ مو است.

  رنگ موی بلوند پلاتینه مرواریدی روشن

فرگوسن، غول وال رنگ مو استریت، مردی کم روح پروتئین تراپی مو بود که به سمت پایین شهر به سمت دفترش برمی گشت. او با لیز از دفاتر بیرونی عبور بیبی لایت مو کرد و از تجارت و صدای ماشین‌های تحریر غوغا بیبی لایت مو کرد. سر از روی میز یا ماشین بلند نکراتینه مو شد. این یک نیروی خوب حفاری پروتئین تراپی مو بود. به داخل پناهگاه شخصی اش راه افتاد یا بهتر بگویم خود را کشید و خسته نشست.

انبوهی از کاغذها را از او کنار زد و دستش را روی پیشانی داغش کشید. خون به شقیقه هایش می کوبید. او برای اولین بار در زندگی خود با موقعیتی روبرو کراتینه مو شد که برای درک او بسیار عمیق پروتئین تراپی مو بود. او بارها و بارها وقایع عجیب و غریب را مرور بیبی لایت مو کرد در حالی که لیز منتظر دستورات نشسته پروتئین تراپی مو بود. او در نهایت به این فکر بیبی لایت مو کرد: «نمی‌توانم بخواهم دوستانم را اینطور بکشند». به منشی زنگ زد.

جدیدترین رنگ مو کوتاه : او دستور بالیاژ مو داد: «به بانک برو و 200000 دلار در 50 و 100 دلار بگیر». وقتی کارمند با پول برگشت بسته را روی میزش گذاشت و میز را باز گذاشت. او گفت: «این ممکن رنگ مو است بزدلانه به نظر برسد، اما به ما زمان می‌دهد. لیز نظری ارائه نبیبی لایت مو کرد. فرگوسن یک اسکناس شخصی به مبلغ 200000 دلار کشید و آن را برای وکلای شرکت شفرت فرستاد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه