↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

جدیدترین رنگ مو قرمز

جدیدترین رنگ مو قرمز | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت جدیدترین رنگ مو قرمز را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با جدیدترین رنگ مو قرمز را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

جدیدترین رنگ مو قرمز : او مشاهده بیبی لایت مو کرد: «هنوز ده دقیقه وقت دارم. “بگو، باید پیت هانفری را بشناسی…” اسیر دشمن با تمسخر گفت: حتماً او را می شناسم. “من منتظر او پروتئین تراپی مو بودم. یک روز، درست قبل از ما، ذخیره ها به خانه فراخوانده کراتینه مو شدند…” در تانک هیولا که مقر فرماندهی پروتئین تراپی مو بود، ژنرال انگشتانش را روی زانوهایش زد. نور سفید کم رنگ وقتی روی تخته می درخشید.

رنگ مو : ظاهراً به دلیل عقب نشینی هلیکوپترها، خیلی دورتر. به جز رونق توپخانه در فاصله بسیار دور، شلیک غیرقابل مشاهده به سمت هدف نامرئی، اصلاً صدایی وجود نداشت. قهوه زمزمه بیبی لایت مو کرد: “برای جعبه قرص ما هدف بگیر.” آنها شکل کم نور را دیدند که بدون سر و صدا حرکت می بیبی لایت مو کرد و متوقف کراتینه مو شد. به نظر می‌رسید که چهره‌ی کم‌نور به دنبال چیزی می‌چرخد.

جدیدترین رنگ مو قرمز

جدیدترین رنگ مو قرمز : این قهوه پروتئین تراپی مو بود که مچ سرجوخه والیس را گرفت و اشاره بیبی لایت مو کرد. والیس چیزی نمی دید، اما در حالی که قهوه بی صدا در میان مه خاکستری حرکت می بیبی لایت مو کرد، دنبالش می بیبی لایت مو کرد. در حال حاضر او نیز در حالی که چشمانش را فشار می بالیاژ مو داد، حرکتی نامشخص دید. غرش موتورها ناگهان خاموش کراتینه مو شد. جنگ متوقف کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

روی دست و زانو فرود آمد و به جلو خزید. دو سرباز پیاده به دنبال آن خزیدند. ایستاد و چرخید. آن دو با عجله به یک طرف فرار آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. پیاده نظام دشمن به سمت دیگری خزید، دو آمریکایی تا جایی که جرات می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند او را تعقیب آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. او یک بار دیگر ایستاد، چهره ای تاریک و عجیب در مه. او را دیدند که در کمربندش لگدمال می‌بیبی لایت مو کرد. ناگهان چیزی پرتاب بیبی لایت مو کرد.

یک شیر آب کوچک مانند قلمی که روی بتن افتاده پروتئین تراپی مو بود، وجود داشت. سپس صدای خش خش. همین پروتئین تراپی مو بود، اما پیاده دشمن منتظر ماند، انگار گوش می بالیاژ مو داد… دو آمریکایی به عنوان یک فرد به او حمله آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. آنها او را به زمین کشاندند و قهوه به ماسک گاز او کشیده کراتینه مو شد، تاکتیک های خوبی در نبردی که هر مردی نارنجک گاز حمل می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ مو یخی چه رنگی است

او نفس نفس زد و ناامیدانه جنگید، در یک دیوانگی ظاهری از وحشت. آنها روی او چمباتمه زدند، در نهایت، پس از برداشتن خودکارهایش، و قهوه با زحمت تلاش بیبی لایت مو کرد تا ماسک گاز خود را درآورد، در حالی که والیس در جستجوی تنباکو پروتئین تراپی مو بود. “داوگون!” گفت: قهوه. “این ماسک پیچیده رنگ مو است.” والیس عزادار گفت: “او جیب نرنگ مو دارد.” سپس با دقت بیشتری او را بررسی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

قهوه توضیح بالیاژ مو داد: «این یک کت و شلوار کامل رنگ مو است. “هوم… او مجبور نیست با خمیر ساگ به دردسر بیفتد. او او را با لباس غواصی در زمین گرفته رنگ مو است.” زندانی با نفس نفس زدن گفت: «اس-بگو»، زبانش کاملاً محاوره‌ای پروتئین تراپی مو بود، علی‌رغم چشم‌های مهره‌دار و موهای سیاه درشتی که او را از نظر نژادی به عنوان دشمن نشان می‌بالیاژ مو داد، «بگو، نقاب من را برندار! ماسک!” کافی با تعجب ملایم مشاهده بیبی لایت مو کرد: «او همه چیز را می گوید.

او دوباره ماسک را بازرسی بیبی لایت مو کرد و با زحمت عینک را شکست. “حالا پسر بزرگ، تو از شانست با بقیه رنگ مو استفاده میکنی. اینجا چیکار میکنی؟” زندانی دندان‌هایش را گذاشت، اگرچه به کراتینه مو شدت رنگ پریده پروتئین تراپی مو بود، و پاسخی نبالیاژ مو داد. قهوه با تعمق گفت: “هوم….” بیایید او را در جعبه قرص ببریم و اجازه دهید لوت نه مدیسون به ما بگوید با او چه کنیم.

جدیدترین رنگ مو قرمز : او را بلند آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. “نه! نه! به خاطر گاود، نه!” زندانی با صدای بلند گریه بیبی لایت مو کرد. “من فقط گاز گرفتم!” آن دو متوقف کراتینه مو شدند. قهوه دماغش را خاراند. “حساب میکنی داره دروغ میگه، پیت؟” او درخورنگ مو است بیبی لایت مو کرد. سرجوخه والیس با ناراحتی شانه بالا انداخت. با ناراحتی گفت: “او تنباکو نرنگ مو دارد.” “بیایید او را در ابتدا نگاه کنیم.” زندانی تکان می خورد تا اینکه قهوه خودکار خود را در قسمت کوچک پشتش قرار بالیاژ مو داد.

  رنگ مو مسی بدون دکلره

این گاز چقدر دوام می آورد؟ با اخم پرسید. “لوت نه مدیسون از ما می‌خواهد که گزارش بدهیم. تعبالیاژ مو دادی فلر در آنجا لایت و هایلایت مو هستند، همه گاز گرفته‌اند، اما ما مدتی قبل آنجا پروتئین تراپی مو بودیم و به ما آسیبی نزد. چقدر طول می‌ککراتینه مو شد؟” زندانی گفت: پانزده دقیقه، شاید بیست. “من را در آنجا قرار نده!” قهوه دوباره دماغش را خاراند و به ساعت مچیش نگاه بیبی لایت مو کرد.

او پذیرفت: “درسته، ما بیست دقیقه به شما فرصت می دهیم. سپس شما را به داخل می اندازیم. یعنی اگر تا آن زمان واقعاً موافق باشید. چیزی برای سیگار کشیدن دارید؟” زندانی با ناراحتی زیپ لباس خود را باز بیبی لایت مو کرد و تنباکو، حتی سیگارهای خیاطی را بیرون آورد. یک ثانیه قبل از والیس قهوه روی آنها هجوم آورد. سپس آنها را با انصاف جذب کراتینه مو شده و دقیق تقسیم بیبی لایت مو کرد.

گروهبان قهوه راحت گفت: درست رنگ مو است. او روشن کراتینه مو شد. “بگو، اگر می‌خواهی سیگار بکشی، این یکی از قرص‌هایت رنگ مو است. بیایید مواد بنزین را ببینیم. چگونه از آن رنگ مو استفاده می‌کنید؟” والیس کمربند سنگینی را از کمر زندانی جدا بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و کمربند روی بازوی او کشیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. او اکنون آن را بررسی بیبی لایت مو کرد. بیست یا سی چوب کوچک در آن پروتئین تراپی مو بود.

هر کدام به سختی بزرگتر از یک مبالیاژ مو داد سربی، به رنگ خاکستری کثیف، و هر یک به طور محکم در یک لوله از کاغذ ماشه با آستر فلانل تودرتو پروتئین تراپی مو بود. “این چیزها؟” والیس با رضایت پرسید. او عمیقاً با آن لذت مجلل رنگ مو استشمام می بیبی لایت مو کرد که یک سیگار سفارشی می تواند به مردی بدهد که روزهای گذشته ته ته آن را به دود تبدیل می بیبی لایت مو کرد.

  رنگ بلوند تنباکویی تیره

جدیدترین رنگ مو قرمز : زندانی عصبی هکراتینه مو شدار بالیاژ مو داد: “به آنها دست نزن.” شما عینک‌های من را شکستید. آنها را پرتاب می‌کنید و آنها روشن می‌شوند و آتش می‌گیرند و این گاز را پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. قهوه زندانی را لمس بیبی لایت مو کرد و زمین را نشان بالیاژ مو داد و نشست و به راحتی یکی از سیگارهای زندانی را دود بیبی لایت مو کرد. با هوا، او شروع به تأیید اسیر خود بیبی لایت مو کرد.

او با کنجکاوی گفت: «بگو، تو، خیلی خوب انگلیسی صحبت می کنی. چگونه آن را یاد گرفتی؟» زندانی توضیح بالیاژ مو داد: «من پیشخدمت پروتئین تراپی مو بودم. “نیویورک. گوشه چهل و هشتم و ششم.” “گاود من!” گفت: قهوه. “من، من قبلاً یک اپراتور فیلم در آنجا پروتئین تراپی مو بودم. چهل و نهمین. چیزهای اتاق پروجکشن، می دانید. بگو، مکان هاینه را می شناسید؟” زندانی گفت: حتما. “من قبلاً از آن فلر بلوند در اتاق پشتی اسکاچ می خریدم.

جدیدترین رنگ مو قرمز : با یک برچسب بنزین برای نسخه؟” قهوه دراز کشید و به زانویش زد. “این یک دنیای کوچک نیست؟” او خورنگ مو است. “پیت، اینجا، او هرگز در شهری بزرگتر از شیکاگو نپروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. تا به حال در شیکاگو پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است؟” والیس در حالی که با یک سیگار سفارشی راحت پروتئین تراپی مو بود، گفت: “جهنم.” “اگر می خواهید یک جنگ اضافی را شروع کنید، به شیکاگو ضربه بزنید. همین.” قهوه دوباره به ساعت مچیش نگاه بیبی لایت مو کرد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه