↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

جدیدترین رنگ موی گیاهی

جدیدترین رنگ موی گیاهی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت جدیدترین رنگ موی گیاهی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با جدیدترین رنگ موی گیاهی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

جدیدترین رنگ موی گیاهی : کمی بیشتر از یک مایل، در دو طرف جاده هیچ خانه ای در جنوب وجود نرنگ مو دارد. خط شهر تقریباً در نیمه راه رنگ مو است و انتهای جنوبی این ملک را نشان می دهد. “چه کسی در اولین خانه در شمال زندگی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟” “این کلبه پک، باغبان رنگ مو است.” “خانه بعدی چقدر نزدیک رنگ مو است؟” “این بسته ای پروتئین تراپی مو بود که پدرم فروخت. حدود سه جریب رنگ مو است، و در مرکز، یا در مرکز، خانه ای رنگ مو است که آدولف ژورت آن را خریده رنگ مو است. او با دخترش در آنجا زندگی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ مو : امیدوارم در این مورد شکست نخورد. او به طور مستقل کار خواهد بیبی لایت مو کرد. از پلیس که درخورنگ مو است بیبی لایت مو کرده رنگ مو است که قرار را در خیابان 50 و برادوی در ساعت تعیین کراتینه مو شده نگه داریم، یک رول روزنامه که دور آن یک اسکناس پنجاه دلاری بسته کراتینه مو شده رنگ مو است، واریز می کنیم و سپس تا کارآگاهان منتظر می ایستیم. وظیفه آنهرنگ مو است.” «فکر نمی‌کنید کسی در روز روشن در یکی از شلوغ‌ترین نقاط جهان درخورنگ مو است بسته پولی را بدهد؟» از کارگردانی در انتهای میز پرسید. “چرا که نه؟” فرگوسن پرسید. “یک فرد بی‌عیب می‌تواند.

جدیدترین رنگ موی گیاهی

جدیدترین رنگ موی گیاهی : پسندیدن. مرگ نامرئی فرگوسن نامه را برای بازرسی به اطراف منتقل بیبی لایت مو کرد. با دقت چاپ کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، ظاهراً از نوع مهرهای لرنگ مو استیکی که در اسباب بازی فروشی ها فروخته می نانو کراتین مو شود. پرکینز در طولانی مدت گفت: “من تصمیم گرفته ام که این پرونده را به والتر لیز بدهم. او هرگز ما را در مسائل مکانیکی، شیمیایی یا هر نوع مشکل علمی ناکام نبیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

بسته‌ای را از سطل زباله در آن گوشه انتخاب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند بدون اینکه کمترین توجهی را به خود جلب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” شک و تردید پذیرفت: «فکر می‌کنم حق با شمرنگ مو است. رئیس جمهور گفت: می دانم که حق با من رنگ مو است. و او معمولا چنین پروتئین تراپی مو بود. فرگوسن داوطلبانه گفت: “من قبلاً ترتیبی بالیاژ مو داده ام که لیز در کارش آموزش ببیند.” لیز جوان رنگ مو است، اما توانایی رنگ مو دارد.

  ترکیب رنگ مو تنباکویی با فندقی

بحث کلی در مورد ماجرای عجیب داریوش دارو پروتئین تراپی مو بود. اتاق پر از مه آبی بسیاری از سیگارهای برگ کراتینه مو شده رنگ مو است. ناگهان صدای زمزمه ای در اتاق شنیده کراتینه مو شد. کاغذهای روی میز کارگردانان گویی با دستان نادیده ای دسته بندی کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و به سمت سقف پرتاب می کراتینه مو شد که مانند دانه های برف از آن پایین می آمدند و در اتاق پخش می کراتینه مو شدند.

دفتری از دقایق از دست منشی پاره کراتینه مو شد. آن را بر روی سر معاون رئیس جمهور فارنسورث بلند آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و پایین آوردند. یک صندلی از زیر یک کارگردان دیگر بیرون کشیده کراتینه مو شد و او در انبوهی نامحسوس روی زمین قرار گرفت. کارگردان دیگری طوری رفتار بیبی لایت مو کرد که انگار زمین خورده رنگ مو است، و او بالای فرنزورث افتاد. دو گلدان بزرگ تکه تکه به زمین خوردند.

اشیاء تزئینی دیگر در اطراف پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده پروتئین تراپی مو بود. کارگردانانی که به زمین آسیب دیده پروتئین تراپی مو بودند با تعجب کمیک بر روی ویژگی های خود ایستادند. صندلی های آنها یکی پس از دیگری به گوشه ای دورتر از اتاق منجنیق می افتند. عبارات مبهوت کننده از گروه طنین انداز کراتینه مو شد. یک قفسه کتاب کوچک در جلوی آن با کوبیدن شیشه سقوط بیبی لایت مو کرد. عصای فرگوسن به هوا پرید و با شیشه پنجره برخورد بیبی لایت مو کرد.

جدیدترین رنگ موی گیاهی : زمزمه ناگهان قطع کراتینه مو شد. اتاق خراب پروتئین تراپی مو بود. مردان جمع کراتینه مو شده متحیر ایستاده پروتئین تراپی مو بودند. آنها به سادگی بی‌تفاوت پروتئین تراپی مو بودند. بالاخره با پلیس تماس گرفتند. پس از شنیدن این تلاوت عجیب از بسیاری از شاهدان بسیار معتبر، یک گروهبان کارآگاه که به همراه دیگران به تماس پاسخ بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود، به مقر گزارش کراتینه مو شد. یک گارد پلیس یونیفرم پوش با دستوراتی به محل اعزام کراتینه مو شد که تا زمان تسکین در حال انجام وظیفه باکراتینه مو شد.

  انواع رنگ مو شامپاینی

فرگوسن به دنبال والتر لیز، مهندس جوانی که در مورد او با اداره صحبت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، فرستاد. لیز که وظیفه کشف معمای مرگ درو را بر عهده داشت، با شلوغ کراتینه مو شدن یکباره به موفقیت رسید. این در نیمه شب روز جلسه غافلگیرکننده مدیران پروتئین تراپی مو بود. لیز یک ماشین بزرگ داشت. داخل آن انباشته کراتینه مو شد و به سمت صحنه جنایت حرکت بیبی لایت مو کرد.

سپیده دم او را در حال بررسی هر اینچ از جاده در اطراف املاک درو یافت. سپس پرچین در امتبالیاژ مو داد جاده شرقی، جایی که خودروی فانتوم پس از جنایت ناپدید کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود را جستجو بیبی لایت مو کرد. قلم موی طرف مقابل گذرگاه نیز از بین رفته پروتئین تراپی مو بود. خودروهای عبوری ایستاده پروتئین تراپی مو بودند تا معنی چراغ قوه او را بپرسند. لیز توضیح بالیاژ مو داد که یک دفترچه جیبی گم بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

این بهانه خوبی پروتئین تراپی مو بود و باعث کراتینه مو شد که او از جمع کراتینه مو شدن جلوگیری الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او چیزی برای پاداش تلاش های طولانی و پر زحمت خود پیدا نبیبی لایت مو کرد. در ساعت هفت صبح تصمیم گرفت با بیوه دارو مصاحبه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و او را از قبل بیدار و در آشپزخانه اش پیدا بیبی لایت مو کرد که در حین کار به آرامی گریه می بیبی لایت مو کرد. از او خورنگ مو است در اتاق نشیمن بنشیند.

او در پاسخ به اولین سوال لیز گفت: “نه، نمی ترسم اینجا تنها بمانم.” “هر کسی که شوهرم را به قتل رساند، این کار را بیبی لایت مو کرد تا مدل دومش را در اختیار بگیرد. آنها قبلاً مدل اول را دزدیده پروتئین تراپی مو بودند. از آن زمان فکر می بیبی لایت مو کردم که آنها می ترسیدند که پیدا بیبی لایت مو کردن مدل دوم پس از مرگ او به شناسایی آنها کمک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. باید هر دو مدل را داشت.” او قبول بیبی لایت مو کرد که تمام آنچه را که از این قضیه می‌دانست بگوید.

  رنگ مو تنباکویی عسلی

لیز به رسیتال طولانی همانطور که قبلاً در تحقیقات پزشکی قانونی ضبط کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود گوش بالیاژ مو داد. لیز با زیر سوال بردن ماهرانه تنها به یک واقعیت جدید دست یافت. خانم دارو به یاد آورد که درست قبل از اینکه شوهرش به آزمایشگاه بازنشسته نانو کراتین مو شود، زنگ زده پروتئین تراپی مو بود تا یک رخت آویز حوله را در آشپزخانه تعمیر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. بیوه توضیح بالیاژ مو داد: «او متوجه کراتینه مو شد که پیوت نیاز به روغن کاری رنگ مو دارد. “همین پروتئین تراپی مو بود.

جدیدترین رنگ موی گیاهی : او آن را روغن زد و به آزمایشگاه رفت.” تصور اینکه یکی از بزرگترین مهندسان مکانیک دنیا کارش را برای روغن زدن به رخت آویز حوله متوقف الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند باعث کراتینه مو شد لیز لبخند بزند، اما خانم درو لبخند نزد. او با جدیت تمام گفت: «شوهرم در تعمیر خانه نابغه پروتئین تراپی مو بود. لیز موافقت بیبی لایت مو کرد: “من می توانم چنین تصور کنم.” گفتگو متوقف کراتینه مو شد. لیز برای چند دقیقه با سرش در دستانش نشست و عمیقاً فکر بیبی لایت مو کرد.

بالاخره گفت: “من متقاعد کراتینه مو شده‌ام که شخصی که به خوبی از عادات شوهر شما آگاه پروتئین تراپی مو بوده مرتکب این جنایت کراتینه مو شده رنگ مو است. خانم درو اصرار بیبی لایت مو کرد: «اوه، نمی‌توانست پک باکراتینه مو شد. “من او را از پنجره نزدیک دروازه دیده پروتئین تراپی مو بودم. او از خانه خیلی دور پروتئین تراپی مو بود و علاوه بر این، او به هر دوی ما ارادت داشت.” لیز گفت: “پس یکی از همسایه ها پروتئین تراپی مو بود.” خانم درو بدون تعهد پاسخ بالیاژ مو داد: “شاید اینطور باکراتینه مو شد.” “چه کسی در خانه بعدی جنوب زندگی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟” بیوه فکر بیبی لایت مو کرد: “این به سمت شهر رنگ مو است.” زمانی که به محدوده شهر فارسدیل رسیدید.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه