نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مش روی موی مشکی

مدل رنگ مش روی موی مشکی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مش روی موی مشکی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مش روی موی مشکی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل رنگ مش روی موی مشکی : می گوید آقای کارتر در قهوه، برای سفر در آب به فردا مهمانی ترتیب بالیاژ مو داده ام. آقای فیثیان، آیا شما یکی خواهید کراتینه مو شد؟—با تمام وجود، آقا، اگر موافق باکراتینه مو شد—ما باید سوار شویم، سپس به آقای آتولز می‌گوید، و در آنجا وارد جدید من شوید.[143] بارج با او از رودخانه ماچودوکین پایین می‌رویم تا به پوتومک می‌رسیم، سپس از پوتومک بالا می‌رویم و وارد رودخانه نومینی می‌شویم و از آن رودخانه خانه بالا می‌رویم.

رنگ مو : بستن در شب های تابستان؛ به خصوص اینجا در ویرجینیا، خانم، جایی که شبنم‌ها بسیار سنگین و خطرناک لایت و هایلایت مو هستند- The Postilion روباهی را در اصطبل نگه می‌رنگ مو دارد و من اغلب با ترفندهای حیله‌گر او بسیار منحرف می‌شوم. روز دیگر، خانم کارتر در اتاق طولانی در میان کتاب‌های روی کاناپه دراز کشیده پروتئین تراپی مو بود.

مدل رنگ مش روی موی مشکی

مدل رنگ مش روی موی مشکی : مرد در حال احوالپرسی جفت سالمند در واقع، سرهنگ در هنگام صبحانه گفت، همانطور که دیشب خنک پروتئین تراپی مو بود، من تمام شب پنجره را روشن نگه داشتم – من هوای گرم و غبار شما را دوست ندارم – آیا واقعاً مال شما پروتئین تراپی مو بود آقای فیثیان نه. تا زمانی که بتوانم بدون نفس نفس زدن نفس بکشم، برای پایین نگه داشتن پنجره و اتاقم لایت و هایلایت مو هستم.

در پرش رینارد، از لابه لای شیشه شکسته، شروع می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و مانند یک تخت خواب در مورد اتاق می‌چرخد – سرهنگ هنگام شام می‌گوید، دعا کن، پرستار چطور رنگ مو است؟ او دوباره تب و تب خود را رنگ مو دارد، قربان – این یک گوسفند-هد خوب رنگ مو است، آقای Stadly باید به شما کمک کنم؟ – یا باس را ترجیح می دهید یا سوف ؟ – همه چیز خیلی خوب رنگ مو است.

  رنگ موی دودی نقره ای دخترانه

آقا، من به خودم کمک می کنم – سرهنگ می گوید خوب وقتی که ما تقریباً شام خود را با یک لیوان پورتر درخشان روی میز قبل از او تمام بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودیم، ما تا امروز روزه گرفته ایم. اینجا یک ژامبون خوب و یک شانه از گوشت گوسفند عالی و در عین حال دست نخورده وجود رنگ مو دارد – حداقل، مرد خوش قلب و خوش قلب می گوید، ما روزه را نگه داشته ایم.

دیروز عصر کمی برای لورا نوشتم و تا به امروز از سلامتی او نوشیدم. قلب در مدیرا سخاوتمند – بله، بهترین زنان، وقتی تو نان تست باشی، شراب را با لذت می‌نوشم- پنجشنبه 14. امروز انتخابات برگزس در ریچموند شهرستان همسایه رنگ مو است – بیا فیتیان، آیا می روی؟ اعتراض قدیمی من تکرار می نانو کراتین مو شود. من خیلی سرم شلوغ رنگ مو است.

امروز صبح در حساب وینگتس، با مشکل شاد زیر روبرو کراتینه مو شدم – “پیدا بیبی لایت مو کردن عددی که هر کسی باید در ذهنش داشته باکراتینه مو شد، بدون اینکه از او بخواهد هیچ بخشی از آن یا هر عددی را فاش الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند” – بعد از هر شخص در لذت به هر عددی فکر بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. دو برابر آن را به او پیشنهاد دهید، و به آن پیشنهاد مضاعف، هر عدد زوجی را که می‌خواهید به او اختصاص دهید.

مدل رنگ مش روی موی مشکی : در نهایت، از این نیمه به او پیشنهاد دهید عددی را که ابتدا به آن فکر بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، کم الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. سپس می‌توانید به جرأت به او بگویید پس از انجام تفریق، چه عددی در ذهنش باقی می‌ماند، زیرا همیشه نصف عددی رنگ مو است که به او اختصاص بالیاژ مو داده‌اید تا اضافه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند – دلیلی برای قانون اضافه می‌نانو کراتین مو شود. «زیرا اگر به دو برابر هر عددی (که به خاطر تمایز اولی را صدا می‌کنم) عدد دومی اضافه نانو کراتین مو شود.

  ترکیب رنگ موی کرم استخوانی بدون دکلره

نیمی از مجموع باید از عدد اول و نصف دوم تشکیل کراتینه مو شده باکراتینه مو شد: بنابراین اگر از گفت: نصف مجموع عدد اول کم نانو کراتین مو شود، باقیمانده باید نصف عدد دوم باکراتینه مو شد که اضافه کراتینه مو شد – آقای بازرس امروز دوباره با ما شام خورد – ما[142] بعد از شام، لیم پانچ و مدیرا خورد : اما او یک کاسه گروگ را انتخاب بیبی لایت مو کرد و خورد – باب می‌گوید.

تو یک توله سگ بدجنس، یک شرور خائن و سخاوتمند، درست زمانی که بعد از شام وارد مدرسه کراتینه مو شدم، به هری – به آقای لو گفتی . شما کارهای بیشتری انجام بالیاژ مو دادید، در خانواده آقای واشنگتن منتشر بیبی لایت مو کردید که آقای فیثین مرا برای بیرون ماندن تمام شب سوار بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود – که او با جان پیشخدمت تماس گرفت تا به او کمک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

و اینکه شما فرستاده کراتینه مو شده اید تا شلاق را ببرید و بیاورید – بعد از مدرسه با بن من سوار کراتینه مو شدم روز گرم رنگ مو است و زمین بسیار خشک می نانو کراتین مو شود – از دیدن ذرت در تاسل کمی متعجب نکراتینه مو شدم – اما تنباکو بد به نظر می رسد، همه آن فقیر رنگ مو است، بسیاری از آن در اثر خشکی مرده اند. با این حال، من فکر می کنم که فصل اینجا ده روز یا دو هفته زودتر از نیوجرسی رنگ مو است.

  ترکیب رنگ موی یخی قطبی

مدل رنگ مش روی موی مشکی : ما را به روز گذاشت. من آن مرد را دوست دارم، او نزد سرهنگ تیلور رفته رنگ مو است[189] – جمعه پانزدهم. کمی قبل از شش از جایم بلند کراتینه مو شدم و چون هوا خیلی گرم رنگ مو است، پنجره را پرت بیبی لایت مو کردم تا از هوای خوب صبح لذت ببرم – خانمی را دیدم – داشت به سمت صنوبرها می رفت – کوچک به نظر می رسید اما آرام راه می رفت – آلایت و هایلایت مو هسته راه می رفت. به زمین نگاه بیبی لایت مو کرد.

لباس او بسیار خوب به نظر می رسید، اما فقط با بی احتیاطی پرت کراتینه مو شد. یک سایه ابریشمی روی شانه‌هایش انداخته پروتئین تراپی مو بود که در آن دست‌هایش خفه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود – من در لحظه‌ای فکر یک زنی در سختی را داشتم – اما چگونه چنین زنی می‌تواند پیش آقای کارترز پروتئین تراپی مو بوده و تجارت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، که اینطور نپروتئین تراپی مو بود. دیشب آنجا پروتئین تراپی مو بود.؟—خانم اوکلی پروتئین تراپی مو بود —او آگ رنگ مو دارد.

از امروز صبح تا دوشنبه از دو مشکل خلاص کراتینه مو شدیم : برای باب و نانسی که به مدرسه رقص رفته اند— آنها در سرهنگ لی می رقصند – دو دردسر بزرگ، در واقع، برای این هوای گرم من به سختی می توانم آنها را در اتاق نگه دارم، خیلی کمتر برای هر کار مفیدی – لطفاً مرا از شام معاف کنید، خانم کارتر، و به اتاق خود بازنشسته کراتینه مو شد – آنجا ابر سیاهی در شمال ظاهر می‌نانو کراتین مو شود.

  رنگ مو مشکی یا بلوند

مدل رنگ مش روی موی مشکی : جایی که رعد و برق می‌زند—باران رحمت را برای ما بفرست، بهشت ​​پر نعمت، که گناهان ما سزاوار اخم‌ها و قضاوت‌های تو باشند.—ابر غلیظ می‌نانو کراتین مو شود. بلند می نانو کراتین مو شود – بالاخره یک دوش مهربان می آید – پس از باران حدود شش بن و من برای ورزش سوار کراتینه مو شدم، ذرت به معنای واقعی کلمه خوشحال به نظر می رسد.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱