↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

جدیدترین رنگ مو فانتزی

جدیدترین رنگ مو فانتزی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت جدیدترین رنگ مو فانتزی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با جدیدترین رنگ مو فانتزی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

جدیدترین رنگ مو فانتزی : قرار پروتئین تراپی مو بود به عنوان مهماندار در قایق بادبانی هوارد گولد شغلی پیدا کنم! آرک که به تنومندی گرایش داشت، قرار پروتئین تراپی مو بود در یکی از کاخ‌های واندربیلت به من کمک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند! آرچ با مردی به نام رنولد ولف، که برای را می پوکراتینه مو شد سایر خدمتکاران در «شکن‌ها»، خانه واندربیلت در نیوپورت، او را در حال یادداشت برداری می‌گیرند نویسنده «جنگل» اخراج کراتینه مو شد و در درنگ مو استان مفصلی که بعد از آن منتشر کراتینه مو شد.

رنگ مو : و این بیانیه توسط مقالات دیگر تجدید چاپ کراتینه مو شد. من در آن زمان بسیار متقابل پروتئین تراپی مو بودم، به دلیل یک سری خشونت هایی که شاهد آن پروتئین تراپی مو بودم، بنابراین باعث دستگیری سردبیران “تاری تاون نیوز” به دلیل افترا جنایی کراتینه مو شدم. بر حسب اتفاقی عجیب، بار دیگر با یک پزشک اسب روستایی درگیر کراتینه مو شدم – نه پزشک اسب انگلوود، نیوجرسی، بلکه پزشک اسب در تاری تاون، نیویورک.

جدیدترین رنگ مو فانتزی

جدیدترین رنگ مو فانتزی : آنها دستگیر و به زندان انداخته کراتینه مو شدند و من برای آزادی آنها کمپینی را در تاری تاون شروع بیبی لایت مو کردم. زیر 72در این شرایط من مورد حملات سمی روزنامه محلی “تاری تاون نیوز” قرار گرفتم. «نیوز» در یکی از سرمقاله های خود اعلام بیبی لایت مو کرد که خانه من در انگلوود، نیوجرسی، به دلیل اعمال «عشق آزاد» توسط پلیس مورد حمله قرار گرفته رنگ مو است.

خوانندگان “شاه ذغال سنگ” او را به عنوان قاضی صلح که قهرمان با او مصاحبه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، به تصویر کشیده می نانو کراتین مو شود. این دکتر اسب قضایی حکم صادر بیبی لایت مو کرد و روز محاکمه را تعیین بیبی لایت مو کرد و تعبالیاژ مو دادی از دوستان تالار هلیکن من موافقت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که بیایند. اما یکی مریض پروتئین تراپی مو بود و دیگری فراخوانده کراتینه مو شد و وکیل من با وکلای طرف مقابل قرار گذاشت تا یک هفته به تعویق بیفتد.

  رنگ مو نسکافه ای بنفش

این گونه توافقات بین وکلا همیشه از موارد افتخاری برای این حرفه محسوب می نانو کراتین مو شود، اما در این مورد، زمانی که برای تعیین تعویق در نزد پزشک اسب قضایی حاضر کراتینه مو شدیم، وکلای طرف مقابل موافقت خود را رد آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. بنابراین ما خود را در یک تله دیدیم – به دستور ما به محاکمه بدون یک شاهد ادامه بالیاژ مو داد. البته ما از ادامه کار خودداری بیبی لایت مو کردیم و متهمان مرخص کراتینه مو شدند.

با این حال، من همچنان حق دعوای مدنی را داشتم و از این حق خود را آماده بیبی لایت مو کردم تا از آن رنگ مو استفاده کنم. وکلای «اخبار» – همانطور که بعداً خودشان به من گفتند – زندگی من را به طور کامل جستجو آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و چیزی برای کمک به آنها پیدا نآمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. بنابراین آنها حاضر به انتشار یک بازپس گیری و عذرخواهی کراتینه مو شدند. شکی وجود نداشت که می توانستم کاری کنم که «اخبار» بهای بسیار خوبی پرداخت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

اما من کت و شلوار را برای پول نیاورده پروتئین تراپی مو بودم و قبول بیبی لایت مو کردم که آنها را رها کنم. این انصراف در صفحه اول «اخبار» منتشر کراتینه مو شد، اما البته در جای دیگری منتشر نکراتینه مو شد و احتمالا امروز ده ها نفر از آن اطلاع نتمام دکلره مو دارند. به اعتقاد من مارک تواین نویسنده این جمله رنگ مو است که دروغ می تواند تمام زمین را بچرخاند در حالی که حقیقت کفش های خود را به پا می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

من متوجه می شوم که هر جا که مردم هنوز هلیکن هال را به یاد می آورند، برخی از این دروغ های قدیمی روزنامه ها را به یاد می آورند و هرگز تلاش جدی ما برای نشان بالیاژ مو دادن اقتصاد داخلی نیست. 73مشارکت. حتی O. Henry خوش ذوق – که به دلیل آمریکایی پروتئین تراپی مو بودن، ایده های خود را در مورد زندگی از روزنامه ها دریافت بیبی لایت مو کرد. “بگو، آیا به نظر می‌رسد.

  رنگ مو نسکافه ای بدون دکلره روشن

جدیدترین رنگ مو فانتزی : که از یکی از آنها پایین رفته‌ام که آتش‌سوزی‌های هلیکن هال را گم بیبی لایت مو کرده باشند؟” از جیمز ترنر کنایه آمیز، پاک کننده کلاه، در درنگ مو استان “چه می خواهی” می پرسد. روی میز من نسخه ای از “دنیای تصویر متحرک” برای 19 آوریل 1919 قرار رنگ مو دارد. شخصی یک فیلم تصویر متحرک از کتابی از توماس دیکسون نامرئی تهیه بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

و مجله به مدیران سینماهای متحرک می گوید که چگونه کار کنند. علاقه مند شوید و یک “پاکسازی” در مورد این فیلم ایجاد کنید. «دنیای متحرک» توصیه می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند: «پرچم‌های قرمز را در اطراف شهر نصب کنید و سربازانی را رنگ مو استخدام کنید تا در صورت لزوم آنها را خراب کنند.» این تصویر، “بلشویسم در محاکمه”، انگیزه ای عالی میهن پرستانه رنگ مو دارد.

در این مقاله آمده رنگ مو است: «شمشیر کلمبیا برای دور نگه داشتن بلشویسم از سرزمین آزادگان غلاف رنگ مو است. و علاوه بر این به ما اطلاع می دهد که این تصویر “قول می دهد که یکی از تصاویر پاکسازی فصل باکراتینه مو شد.” «دنیای تصویر متحرک» فکر می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که «ممکن رنگ مو است به نحو سودآوری از حمایت دولت برخوردار نانو کراتین مو شود، زیرا این یک رنگ مو استدلال قدرتمند برای مخالفت با صحبت‌های رویایی سوسیالیست‌ها رنگ مو است».

این به شما توصیه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که “جوامع میهن پرست محلی را برای کمک بخواهید.” آن را ترغیب می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند: «همه شیرین کاری های جمعیت را انجام دهید». و در بیان جزئیات مفصل یک کمپین مطبوعاتی می گوید: بتدریج به این رنگ مو استدلال بپردازید که سوسیالیسم در این نسل یا نسل بعدی امکان پذیر نخواهد پروتئین تراپی مو بود، زیرا مردم هنوز برای آزادی آن گونه که سوسیالیسم هدف آن رنگ مو است، آماده نکراتینه مو شده اند.

  نحوه رنگ كردن ريشه مو مش شده

جدیدترین رنگ مو فانتزی : بعداً در کنایه از ویژگی آزمایش محدودی که آپتون سینکلر چند سال پیش در سالن هالیکن انجام بالیاژ مو داد، کار بیبی لایت مو کرد، جایی که ایده جامعه سقوط بیبی لایت مو کرد زیرا همه می خورنگ مو استند بدون کار زندگی کنند. همه اینها باید با نام مستعار کار نانو کراتین مو شود. حتماً متوجه می‌شوید که مطلب فوق یک تبلیغ نیست، بلکه خواندن مطالبی رنگ مو است که در مجله معتبر سینمای کشور وجود رنگ مو دارد.

این به شما ایده عادلانه ای از دستاوردهای فکری و معیارهای اخلاقی مردانی می دهد که موادی را فراهم می کنند که توسط آن تخیل کودکان ما تحریک و توسعه می یابد. 74 فصل سیزدهم در جامعه عالی من کتابی نوشته پروتئین تراپی مو بودم که نشان می‌بالیاژ مو داد در یک انتهای مقیاس اجتماعی چه می‌گذرد. اکنون به ذهنم خطور بیبی لایت مو کرد که کتابی بنویسم که نشان دهد.

در انتهای دیگر چه خبر رنگ مو است. چه کسی پولی را که از بردگان مزدبگیر رنگ مو استاک یاردها به دست آورده پروتئین تراپی مو بود، خرج بیبی لایت مو کرد و آنها آن را برای چه خرج آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند؟ بنابراین «متروپلیس» آمد که ماجراهای بعدی آن را برای گفتن دارم. دراماتیزه کراتینه مو شدن «جنگل» مرا با یک بازی‌باز، آرک سلوین، که از آن زمان به یک تهیه‌کننده معروف نمایشنامه تبدیل کراتینه مو شده رنگ مو است، در ارتباط قرار بالیاژ مو داد.

جدیدترین رنگ مو فانتزی : در هتلی در برادوی مشغول صرف ناهار پروتئین تراپی مو بودیم و در مورد کسب و کار خود صحبت می بیبی لایت مو کردیم که اتفاقاً به رمان جدیدی که داشتم می نوشتم اشاره بیبی لایت مو کردم. “گفتن!

این واقعیت واقعی رنگ مو است!» گفت آرک. کاری که شما می خواهید انجام دهید این رنگ مو است که وارد آن بازی اجتماعی شوید. در یکی از آن خانه‌های روستایی لانگ‌آیلند شغلی پیدا کنید و از آنها با یک جنجال واقعی پذیرایی کنید!» ما مدتی را صرف “جوش بیبی لایت مو کردن” یکدیگر بر سر این ایده بیبی لایت مو کردیم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه