↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

جدیدترین رنگ مو عروس ۱۴۰۲

جدیدترین رنگ مو عروس ۱۴۰۲ | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت جدیدترین رنگ مو عروس ۱۴۰۲ را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با جدیدترین رنگ مو عروس ۱۴۰۲ را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

جدیدترین رنگ مو عروس ۱۴۰۲ : ذبح کراتینه مو شده و در سیاه چال ها تا حد مرگ شکنجه کراتینه مو شده اند. مردم به جنگ امپریالیستی با ژاپن سوق بالیاژ مو داده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند و پس از شکستی تحقیرآمیز در تلاش برای آزادی پروتئین تراپی مو بودند.

رنگ مو : من درنگ مو استان یک پسر کوچک ایتالیایی را تعریف بیبی لایت مو کردم که مجبور کراتینه مو شد چندین مایل روی خط راه آهن پیاده روی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا بعد از کار شبانه روزی خود به خانه اش برسد. در راه از کراتینه مو شدت خستگی خوابش برد و قطار از روی او رد کراتینه مو شد. من این مقاله را برای “همه” ارسال بیبی لایت مو کردم، که یکی از سردبیران خود را فرستاد تا حقایق من را بررسی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

جدیدترین رنگ مو عروس ۱۴۰۲

جدیدترین رنگ مو عروس ۱۴۰۲ : بچه‌های دیگر در گرمای طاقت‌فرسا همان کارها را انجام می‌بالیاژ مو دادند و گاهی اوقات غش می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و چشمانشان با شیشه داغ می‌سوخت. وقتی بازرس ایالتی کار کودک آمد، به اندازه کافی مودب پروتئین تراپی مو بود که از قبل به ناظر شیشه‌کاری اطلاع دهد، و به این ترتیب کودکان زیر سن قانونی در گذرگاهی جمع کراتینه مو شدند که از طریق آن هوای تازه به کوره‌ها دمیده می‌کراتینه مو شد.

من یک نکته در گزارش او را به یاد می‌آورم، و آن این پروتئین تراپی مو بود که او نمی‌توانست ببیند که وضعیت پسران کوچک کارخانه‌های شیشه‌سازی بدتر از کسانی رنگ مو است که در خیابان‌های نیویورک روزنامه می‌فروختند. پاسخ من این پروتئین تراپی مو بود که این دلیلی برای تغییر مقاله شیشه ای نیست. دلیلی برای اضافه بیبی لایت مو کردن مقاله ای در مورد پسران روزنامه پروتئین تراپی مو بود!

در این مدت مشغول بررسی کارخانه های فولاد شهرستان آلقانی پروتئین تراپی مو بودم. من مدت زیادی را صرف این کار بیبی لایت مو کردم و برخی از پیامدهای پیوند در سیرنگ مو است و روزنامه نگاری پیتسبورگ را ردیابی بیبی لایت مو کردم. انبوهی از نیروی کار خارجی که در خارج از کشور رنگ مو استخدام کراتینه مو شده و در این آسیاب ها انباشته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، مشغول کار پروتئین تراپی مو بودند.

  انواع رنگ مو کرم

برخی از آنها دوازده ساعت در روز به مدت هفت روز در هفته، و قربانی هر نوع ظلم و اخاذی پروتئین تراپی مو بودند. مفصل 56سیستم جاسوسی تمام تلاش ها در سازمان را سرکوب بیبی لایت مو کرد. من با بیوه یک مرد مجارستانی صحبت بیبی لایت مو کردم که بدبختی را داشت که با هر دو پا زیر چرخ های یکی از جرثقیل های مسافرتی غول پیکر گرفتار کراتینه مو شد.

برای نجات پاهای او لازم پروتئین تراپی مو بود جرثقیل را تکه تکه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که چند هزار دلار هزینه داشت. از این رو پاهای او را دویدند و قطع آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و دویست دلار خسارت به او پرداختند. این مقاله را نیز برای «همه» آوردم و روند سرد کراتینه مو شدن پای تحریریه آنها را تماشا بیبی لایت مو کردم. نمی‌دانم چه تأثیراتی برای گسست نهایی آنها از من ایجاد کراتینه مو شد.

اما من این را در بیست سال تماشای خود مشاهده بیبی لایت مو کرده ام – مجلات کمی لایت و هایلایت مو هستند که جرات حمله به رنگ مو استیل تررنگ مو است را داشته باشند و هیچ سیرنگ مو استمداری وجود نرنگ مو دارد که جرات آن را داشته باکراتینه مو شد. رفقای کوچک ما در میان شرکت ها، تررنگ مو است های ده صد میلیون دلاری ما، گاه و بیگاه بازی عادلانه ای برای عده ای بدجنس یا عوام فریب لایت و هایلایت مو هستند.

جدیدترین رنگ مو عروس ۱۴۰۲ : اما شرکت میلیارد دلاری ما مقدس رنگ مو است و اگر کسی آن را نداند، به سرعت به او آموزش بالیاژ مو داده می نانو کراتین مو شود. در حالی که من در مورد موضوع “همه” لایت و هایلایت مو هستم، ممکن رنگ مو است حسابم را با آنها ببندم. آنها به هدف کمپین «مختلف» خود دست یافته پروتئین تراپی مو بودند – یعنی نیم میلیون خواننده با دو دلار در سال، و یک یا دویست صفحه تبلیغات در هر ماه با پانصد دلار در هر صفحه. ب

  رنگ مو بلوند تنباکویی تیره

نابراین سال به سال مشاهده می کراتینه مو شد که شور و شوق جوانی آنها در حال مرگ رنگ مو است. آنها کشف چیزهای خوب در سیرنگ مو است و صنعت آمریکا را ممکن آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. آن‌ها دیگر قدردان شیوه‌های بداخلاق من نیستند. آنها مطبوعات خود را برای گذاشتن مقالات من متوقف نمی کنند. من بارها و بارها پیش آنها پروتئین تراپی مو بوده ام و آنها همیشه دوستانه و مودب لایت و هایلایت مو هستند.

اما همیشه من را رد می کنند. سه چهار سال پیش، یادم می‌آید، سرمقاله‌ای منتشر آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و می‌گفتند چه آدم‌های فوق‌العاده‌ای لایت و هایلایت مو هستند. آنها پرونده های خود را بررسی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند و فهرست بلندبالایی از کمپین هایی را که به نفع مردم آمریکا انجام بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودند، ارائه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. پس از آن من برای آنها نامه ای نوشتم و از آنها خورنگ مو استم که این لیست را انتخاب کنند و آن را با یک آزمون واقعی آزمایش کنند.

از نظر یک مجله، البته اگر به مردم گفته نانو کراتین مو شود که در حال سرقت رنگ مو است، کافی رنگ مو است. که خوانندگان را به مجله می آورد. اما اگر دزدی ادامه یابد و مجله موضوع را رها الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و هیچ حرکتی برای پس گرفتن پول دزدیده کراتینه مو شده یا حتی جلوگیری از سرقت های آینده انجام ندهد، چه سودی برای مردم رنگ مو دارد؟ بگذار “همه” 57آزمایشی را که هر معنایی داشت اعمال کنید.

جدیدترین رنگ مو عروس ۱۴۰۲ : اجازه دهید به نمونه ای اشاره کنند که افشای آنها منجر به تغییر مالکیت یک دلار از دست رنگ مو استثمارگران غارتگر به دست قربانیان آنها کراتینه مو شده رنگ مو است! من در موقعیتی پروتئین تراپی مو بودم که در یکی از موارد ذکر کراتینه مو شده توسط “مجله همه” شاهد باشم. می دانستم که صنعت گوشت محکوم هنوز شکوفا می نانو کراتین مو شود، می دانستم که بردگان مزدبگیر پکینگ تاون هنوز عرق ریخته و خونریزی می کنند.

  رنگ مو قهوه ای زیتونی متوسط چه رنگی است

من همچنین می دانستم که کمپین تام لاوسون نتیجه ای نداشته رنگ مو است. «همه» خورنگ مو استار قوانینی برای جلوگیری از قمار و دستکاری سهام کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، اما چنین قانونی تصویب نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و «همه» موضوع را کنار گذاشته پروتئین تراپی مو بود. مجله در مورد این موضوع چه می گفت؟ نیازی به افزودن نیست که مجله در این مورد چیزی برای گفتن نداشت. آنها به نامه من پاسخ نبالیاژ مو دادند، نامه مرا منتشر نآمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

آنها توسط شرکت انتشارات باتریک تصاحب کراتینه مو شده‌اند و جزئی از تجارت الگوی لباس لایت و هایلایت مو هستند، نه ارگان رفاه عمومی. سال‌ها ماه به ماه مجله را نگاه می‌بیبی لایت مو کردم، فریب امیدهای بیهوده. چندین سال رنگ مو است که مقاله ای با هر گونه وجدان اجتماعی پیدا نبیبی لایت مو کرده ام. آنها به تازگی مجموعه ای از مقالات در مورد بازسازی پس از جنگ را به پایان رسانده اند که به دلیل بیهودگی بیهوده پروتئین تراپی مو بودند.

پس از نگاهی اجمالی به این مقالات، «همه» را از فهرست کوچک مجلاتی که محتویات آن زحمات ورق زدن صفحات را جبران می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، حذف بیبی لایت مو کردم. 58 فصل X صدایی از روسیه به خاطر متوالی پروتئین تراپی مو بودن در این روایت، من اشاره به یک حس روزنامه‌ای را که در جریان کمپین «جنگل» من رخ بالیاژ مو داد و اتفاقاً از درون مشاهده بیبی لایت مو کردم، به تعویق انداختم. من خوشحالم که این درنگ مو استان را تعریف می کنم.

جدیدترین رنگ مو عروس ۱۴۰۲ : زیرا به خواننده این فرصت را می دهد تا در مورد مشکلات مرد دیگری به جز آپتون سینکلر بشنود. ابتدا، وضعیت اسفبار مردم روسیه در بهار 1906 را برای خود تصور کنید: یک یا دویست میلیون نفر تحت کنترل وحشیانه ترین رنگ مو استببالیاژ مو داد دوران مدرن لایت و هایلایت مو هستند، همه دانش از آنها دریغ کراتینه مو شده رنگ مو است، رهبران آنها، بهترین مغزها و وجدان های آنها به طور سیستماتیک تبعید کراتینه مو شده اند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه