↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

فرق رنگ مو با مش

فرق رنگ مو با مش | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت فرق رنگ مو با مش را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با فرق رنگ مو با مش را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

فرق رنگ مو با مش : نیمی آمی این کار را بیبی لایت مو کرد. “نیمی آمی!” همه با تعجب فریاد زدند. خرگوش پاسخ بالیاژ مو داد: بله. او قبلاً با یک جادوگر پیر زندگی می بیبی لایت مو کرد که ناگهان ناپروتئین تراپی مو بود کراتینه مو شد و وقتی نیمی آمی از خانه جادوگر فرار بیبی لایت مو کرد، تنها یک فرمول جادویی را با خود برد – جادوی خالص – که او را قادر ساخت این دیوار هوایی را دور خود بسازد. فکر می‌کنم این ایده کاملاً هوشمندانه‌ای پروتئین تراپی مو بود، زیرا زیبایی منظره را خدشه‌دار نمی‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، هوای جامد نامرئی رنگ مو است.

رنگ مو : به آنها می آموزد که انواع ترفندها را انجام دهند.” “آیا آنها هرگز بزرگ کراتینه مو شدند؟” خانم با صدایی مضطرب پرسید. مترسک پاسخ بالیاژ مو داد: نه. مثل همه بچه های دیگر در سرزمین اوز، آنها همیشه بچه خواهند ماند، و در مورد بچه خوک های کوچک این چیز خوبی رنگ مو است، زیرا اگر بزرگتر پروتئین تراپی مو بودند تقریباً آنقدر بامزه و حیله گر نپروتئین تراپی مو بودند. اما آیا آنها خوشحال لایت و هایلایت مو هستند؟ از خانم سواین پرسید.

فرق رنگ مو با مش

فرق رنگ مو با مش : جادوگر اوز به اینجا آمد و به آنها پیشنهاد بالیاژ مو داد که از آنها مراقبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و آنها را آموزش دهد. بنابراین ما به او اجازه بالیاژ مو دادیم که نه خوکچه کوچک ما را داشته باکراتینه مو شد، زیرا او جادوگر خوبی رنگ مو است و می تواند باکراتینه مو شد. برای وفای به وعده هایش به آن تکیه بیبی لایت مو کرد.» مرد چوبی حلبی گفت: “من نه خوکچه کوچک را می شناسم.” مترسک گفت: من هم همینطور. “آنها هنوز در شهر زمرد زندگی می کنند و جادوگر به خوبی از آنها مراقبت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

مرد چوبی حلبی گفت: «همه در شهر زمرد خوشحال لایت و هایلایت مو هستند. “آنها نمی توانند کمک کنند.” سپس مسافران خداحافظی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و از سمت حوض که به سمت کوه مونک پروتئین تراپی مو بود بالا رفتند. 260سحر و جادو پلی کروم مشاهده تصویر فصل 21 امروز صبح، که باید آخرین سفر این مهم باکراتینه مو شد، دوستان ما تا جایی که می‌توانستند روشن و شاد شروع آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و ووت آهنگ شادی را سوت زد تا پلی کروم بتواند با موسیقی برقصد.

  رنگ مو عسلی طلایی روشن

با رسیدن به بالای تپه، دشت با زیبایی تمام جلوی آنها گسترده کراتینه مو شد261از علف‌های آبی و گل‌های وحشی، و کوه مونک بسیار نزدیک‌تر از عصر قبل به نظر می‌رسید. آنها با سرعت تند به راه افتادند و تا ظهر کوه آنقدر نزدیک پروتئین تراپی مو بود که می توانستند ظاهر آن را تحسین کنند. دامنه‌های آن تا حدودی پوشیده از گیاهان همیشه سبز پروتئین تراپی مو بود.

و دامنه‌های آن پر از گل‌های آبی مواج باریک پروتئین تراپی مو بود که در انتهای هر تیغه‌ای منگوله‌ای داشت. و برای اولین بار، در نزدیکی دامنه کوه، خانه ای جذاب را دیدند، نه بزرگ، بلکه به زیبایی رنگ آمیزی کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و گل های زیادی آن را احاطه بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و درختان انگور از درها و پنجره ها بالا می رفتند.

اکنون مسافران ما به سمت این خانه انفرادی حرکت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و به این فکر افتادند که از مردمی که در آنجا زندگی می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند بپرسند که در کجا ممکن رنگ مو است نیمی آمی پیدا نانو کراتین مو شود. هیچ مسیری وجود نداشت، اما راه کاملاً باز و روشن پروتئین تراپی مو بود، و آنها در حال نزدیک کراتینه مو شدن به خانه پروتئین تراپی مو بودند که ووت سرگردان، که در آن زمان رهبری مهمانی کوچک را بر عهده داشت.

فرق رنگ مو با مش : با چنان تند و سریعی ایستاد که به عقب افتاد و به پشت در چمنزار دراز کشید. مترسک ایستاد تا به پسر نگاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. “چرا این کار را بیبی لایت مو کردی؟” با تعجب پرسید. ووت نشست و با تعجب به اطرافش خیره کراتینه مو شد.262 “من – من نمی دانم!” او جواب بالیاژ مو داد. دو مرد حلبی، دست در دست، شروع به عبور از آنها آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، زمانی که هر دو ایستادند و با صدای تق تق، به پشته ای در کنار ووت افتادند.

  انواع رنگ مو زنانه زیبا

پلی کروم با خنده از این منظره پوچ، به رقص آمد و او نیز ناگهان متوقف کراتینه مو شد، اما توانست خود را از سقوط نجات دهد. همه آنها بسیار متحیر پروتئین تراپی مو بودند و مترسک با نگاهی متحیر گفت: “من چیزی نمی بینم.” ووت گفت: «نه من. “اما چیزی به من ضربه زد، همان طور.” مرد قلع که در تلاش پروتئین تراپی مو بود خود را از سرباز حلبی که پاها و بازوهایش با دستان خودش مخلوط کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود جدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

گفت: “یک شخص نامرئی ضربه سنگینی به من زد.” پولی کروم که از حد معمول خشن تر به نظر می رسید گفت: «مطمئن نیستم که این یک شخص پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. “به نظر من فقط با ماده سختی برخورد بیبی لایت مو کردم که راهم را مسدود بیبی لایت مو کرد. برای اطمینان از این موضوع، اجازه دهید جای دیگری را امتحان کنم.” او راهی به عقب دوید و سپس با احتیاط زیاد در جای دیگری پیش رفت.

اما وقتی در یک خط با دیگران به موقعیتی رسید، دست‌هایش را جلوی او دراز بیبی لایت مو کرد.263 264 او گفت: “من می توانم چیزی سخت را احساس کنم – چیزی صاف مانند شیشه، اما مطمئن لایت و هایلایت مو هستم که شیشه نیست.” ووت در حالی که از جایش بلند کراتینه مو شد، پیشنهاد بیبی لایت مو کرد: «بگذار امتحان کنم. اما وقتی سعی بیبی لایت مو کرد به جلو برود، همان مانعی را که پلی کروم با آن روبرو کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، کشف بیبی لایت مو کرد.

  رنگ مو فانتزی دائم

فرق رنگ مو با مش : گفت: نه، این شیشه نیست، اما چیست؟ صدای کوچکی در کنارش پاسخ بالیاژ مو داد: هوا. “هوای جامد؛ همین.” همه به پایین نگاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و دیدند خرگوش آبی آسمانی سرش را از لانه ای در زمین بیرون آورده پروتئین تراپی مو بود. چشمان خرگوش آبی تر از خزش پروتئین تراپی مو بود و موجود زیبا دوستانه و نترس به نظر می رسید. “هوا!” ووت با تعجب به چشمان آبی خرگوش خیره کراتینه مو شد، فریاد زد. “کسی که از هوای آنقدر جامد شنیده رنگ مو است.

که نتوان آن را کنار زد؟” خرگوش گفت : “شما نمی توانید این هوا را کنار بگذارید، زیرا با جادوگری قدرتمند سخت کراتینه مو شده رنگ مو است، و دیواری را تشکیل می دهد که قصد رنگ مو دارد مردم را از رسیدن به آن خانه باز رنگ مو دارد.” “اوه، این یک دیوار رنگ مو است، اینطور رنگ مو است؟” گفت مرد قلع. خرگوش پاسخ بالیاژ مو داد: “بله، واقعاً یک دیوار رنگ مو است و ضخامت آن کاملاً شش فوت رنگ مو است.” “ارتفاعش چقدره؟” از کاپیتان فیتر، سرباز قلع پرسید.

فرق رنگ مو با مش : خرگوش گفت: “اوه، همیشه خیلی بالا، شاید یک مایل.” “نمیتونستیم دورش بگردیم؟” از ووت پرسید. خرگوش توضیح بالیاژ مو داد: “البته، برای دیوار دایره رنگ مو است.” “در مرکز دایره خانه قرار رنگ مو دارد، بنابراین شما ممکن رنگ مو است در اطراف دیوار هوای جامد قدم بزنید، اما نمی توانید به خانه برسید.” “چه کسی دیوار هوا را در اطراف خانه قرار بالیاژ مو داده رنگ مو است؟” سوال مترسک پروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه