↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مو زنانه زیبا

انواع رنگ مو زنانه زیبا | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مو زنانه زیبا را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مو زنانه زیبا را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ مو زنانه زیبا : که یک پیش فرض عمومی از احساس گناه، یا هیجان عمومی از احساس عمومی، ممکن رنگ مو است برای ارائه محل مدرک، در صورتی که به غیر از اثبات مستقیم وجود داشته باکراتینه مو شد، رخنه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. مرگ یا علت مرگ، هیئت منصفه مجاز رنگ مو است یک زندانی را مجرم اعلام الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. در این مورد جسد پیدا نکراتینه مو شده رنگ مو است و هیچ دلیل مستقیمی مبنی بر عاملیت جنایی از جانب زندانی وجود نرنگ مو دارد.

رنگ مو : او به اندازه کافی خوش تیپ رنگ مو است، بهشت ​​می داند. من حتی نباید اهمیتی بدهم که به او اعتماد کنم – وفادار به همه همسران ممکن که لایت و هایلایت مو هستی – وقتی او بهترین ظاهرش را رنگ مو دارد، مثل همیشه. همچنین فکر نمی‌کنم جذابیت رفتار او ارتباط زیادی با آن داشته باکراتینه مو شد.

انواع رنگ مو زنانه زیبا

انواع رنگ مو زنانه زیبا : درجه اطمینان اخلاقی که فرد در اثر مداخله جنایی مرده رنگ مو است یا حتی با رنگ مو استنباط مستقیم به این نتیجه منجر می نانو کراتین مو شود. و اینکه، در جایی که حقیقت مرگ به طور قطع مشخص نیست، تمام شواهد و قرائن مقصر کلید لازم برای تفسیر رضایت‌بخش آن را می‌خواهند و نمی‌توان به نتایجی بیش از احتمالی متکی پروتئین تراپی مو بود. همچنین ممکن رنگ مو است چنین قاعده ای اشاره ای به این احتمال خطرناک داشته باکراتینه مو شد.

اگرچه زنجیره شواهد غیرمستقیم در بالاترین درجه کامل و غیرقابل مقاومت رنگ مو است. با این وجود، همه اینها شواهد غیرمستقیم رنگ مو است و طبق قوانین نیویورک، زندانی را نمی توان مجازات بیبی لایت مو کرد. من حق اختیار ندارم قانون در این مورد اجازه محکومیت نمی دهد، اگرچه هر یک از ما ممکن رنگ مو است از نظر اخلاقی به گناه زندانی مطمئن باشیم.

بنابراین، من، آقایان هیئت منصفه، مجبورم شما را راهنمایی کنم که زندانی را بی گناه بدانید.» سرکارگر با پریدن در جعبه حرفش را قطع بیبی لایت مو کرد: «قاضی، ما نمی توانیم آن حکم را زیر سوگندمان پیدا کنیم. ما می دانیم که این مرد گناهکار رنگ مو است.» قاضی گفت: «آقا، این یک موضوع قانونی رنگ مو است که در آن نمی توان به خورنگ مو استه های هیئت منصفه توجه بیبی لایت مو کرد.

  بهترین رنگ مو برای چشم و ابرو مشکی

منشی حکمی مبنی بر بی گناهی می نویسد که شما به عنوان سرکارگر آن را امضا می کنید.» تماشاگران زمزمه‌ای تهدیدآمیز آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که شروع به رکراتینه مو شد و افزایش حجم بیبی لایت مو کرد. قاضی بر روی میز خود رپ زد و به ضابطان دستور بالیاژ مو داد تا هر گونه تظاهراتی را که از طرف حضار انجام می کراتینه مو شد سرکوب کنند. سپس به سرکارگر دستور بالیاژ مو داد تا حکمی را که منشی تهیه بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود امضا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

انواع رنگ مو زنانه زیبا : وقتی این کار انجام کراتینه مو شد، به ویکتور آنکونا روی آورد. صورتش سفت پروتئین تراپی مو بود و درخشش سردی در چشمانش پروتئین تراپی مو بود. او گفت: «زندانی در کافه، شما در این بالیاژ مو دادگاه به اتهام قتل خونسرد و فجیع محاکمه کراتینه مو شده اید. شواهدی که علیه شما ارائه کراتینه مو شد چنان قوی و قدرتمند پروتئین تراپی مو بود که به نظر می‌رسد هیچ شکی در ذهن هیئت منصفه و در واقع در ذهن هیچ یک از افراد حاضر در این بالیاژ مو دادگاه باقی نگذاشته رنگ مو است. «اگر سؤال گناه شما به این دوازده داور مطرح می کراتینه مو شد، قطعاً محکومیت صادر می کراتینه مو شد و مجازات اعدام صادر می کراتینه مو شد.

اما قانون، سفت و سخت، بی‌علاقه، بین تو و خشم همنوعانت قرار گرفته و تو را از آن نجات بالیاژ مو داده رنگ مو است. من علیه ناتوانی قانون فریاد نمی زنم. شاید به همان اندازه عاقلانه باکراتینه مو شد که بشریت ناقص می تواند آن را بسازد. من از نبوغ مردان شرور که با طراحی حیله گرانه، قادر به لغزش از میان انگشتان این قانون لایت و هایلایت مو هستند، متاسفم. ویکتور آنکونا، هیچ سخنی برای توهین یا پند و اندرز ندارم.

  ترکیب رنگ مو ماهاگونی تیره

قانون نیویورک مرا مجبور می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که شما را تبرئه کنم. من تنها بلندگوی آن لایت و هایلایت مو هستم، با آرزوهای فردی ام. من فقط چیزهایی را می گویم که قانون دستور می دهد، خواهم گفت. «شما اکنون آزادید که این اتاق بالیاژ مو دادگاه را ترک کنید، شاید بدون گناه از جنایت قتل، اما حداقل از مجازات آن خلاص شوید. چشمان مردم ممکن رنگ مو است نشان قابیل را روی پیشانی شما ببینند.

اما چشمان شریعت نسبت به آن کور رنگ مو است.» هنگامی که حضار به طور کامل متوجه آنچه قاضی گفته پروتئین تراپی مو بود، شگفت زده کراتینه مو شدند و سکوت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. آن‌ها همانطور که مردم می‌دانستند می‌دانستند که ویکتور آنکونا مقصر قتل رنگ مو است، و با این حال او اکنون آزادانه از بالیاژ مو دادگاه بیرون می‌رود. آیا ممکن رنگ مو است این اتفاق بیفتد که قانون فقط در برابر سرکش متخلف محافظت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟ آنها همیشه از کامل پروتئین تراپی مو بودن قانون که از قدیم الایام برای تکمیل آن تلاش می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

انواع رنگ مو زنانه زیبا : شنیده پروتئین تراپی مو بودند، و حالا وقتی شرور ماهر به دنبال فرار از آن پروتئین تراپی مو بود، دیدند که چقدر ضعیف رنگ مو است. که در راهپیمایی عروسی لوهنگرین از کلیسای اسقفی سنت مارک بیرون آمد، واضح و شیرین، و شاید با تناقض هکراتینه مو شدار دهنده اش. تئاتر این قراربالیاژ مو داد آینده قبل از بهشت ​​بلند، صحرای رز پروتئین تراپی مو بود که ارزش مالیات یک شهرستان را داشت.

کرنگ مو است عالی منهتن، به لطف دسته چک، با لباس بنفش پاریسی و کتانی ظریف، با حیله گری و حیرت انگیزی، حضور داشتند. خانم میریام رنگ مو استیویزانت در سکوی شخصی خود، پر از جواهرات، و تزئین کراتینه مو شده با پارچه های دست ماهر بسیاری از بافندگان، مانند یک ملکه مستبد و از خود راضی نشسته پروتئین تراپی مو بود. برای او همه اینها نوعی راهپیمایی پیروزمندانه پروتئین تراپی مو بود که توانایی او را به عنوان یک ژنرال اعلام می بیبی لایت مو کرد.

  بلوند پلاتینه متوسط

به گفته حکیمان، چند نفر از جنس homo، که در ساعت پنج چای به دست می‌آیند، برای پاشیدن آب مقدس با او پروتئین تراپی مو بودند. رگی دو پویستر که به جلو خم کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، زمزمه بیبی لایت مو کرد: «تزارینا، من به شما سلام می‌کنم. زیر جوگم مراسم فوق العاده رنگ مو است.» خانم پاسخ بالیاژ مو داد: “والکات یک فرد عالی رنگ مو است.” “میدونی رگی، بد نیست.” «آه، امپراطور،» دیگران را بنویسید، «پاک‌شناس که در تور گرفته کراتینه مو شده رنگ مو است.

دامن پاک به قربانگاه آمده رنگ مو است. زنده باشید!» ساموئل والکات، که هنوز در اثر سفر دریایی اش آفتاب سوخته پروتئین تراپی مو بود، با تنها دختر سنت کلرهای خون آبی، جلوی قاضی ایستاد. صورتش شفاف و صادق و صدایش محکم پروتئین تراپی مو بود. این زندگی پروتئین تراپی مو بود و نه عاشقانه. درب قبر بسته پروتئین تراپی مو بود و از زیر آن لیز خورده پروتئین تراپی مو بود. و اکنون، و همیشه پس از آن، دست قرمز با قتل مانند هر چیز دیگری تمیز پروتئین تراپی مو بود.

انواع رنگ مو زنانه زیبا : وزیر صدای خود را بلند بیبی لایت مو کرد و اتحاد مقدس را در برابر خدا اعلام بیبی لایت مو کرد، و این دو نفر، نیمه پاک، نیمه ناپاک، اکنون به حکم الهی یک تن، در برابر آن تعظیم آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. هیچ خونی از زمین نگریید. نور خورشید ظهر اوج از لابه لای شیشه‌های پنجره مثل دعای خیر می‌گذرد.

رجی دو پویستر در جایگاه خانم میریام رنگ مو استیویزانت، انگشت شست خود را پایین آورد. “هبت!” او گفت. از «طرح‌های عجیب راندولف میسون» نوشته ملویل دیویسون پست. حق چاپ، 1896، توسط GP آمبروز بیرس وارثی از کرونا، 20 ژوئن. من بیشتر و بیشتر به او علاقه مند می شوم. مطمئنم اسم او نیست – آیا اسمی را می شناسید که مطابق با صفت “خوش تیپ” باکراتینه مو شد؟ آدم دوست نرنگ مو دارد وقتی از مردی صحبت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند «زیبایی» بگوید.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه