↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

تركيب رنگ موي كرم استخواني

تركيب رنگ موي كرم استخواني | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت تركيب رنگ موي كرم استخواني را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با تركيب رنگ موي كرم استخواني را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

تركيب رنگ موي كرم رنگ مو استخواني : این ها کنفرانس های رنگ مو استوانه ای کوچک لایت و هایلایت مو هستند، در بسته ها یا قایق هایی از بیست تا شصت در هر کدام. آقای برکلی به من اطلاع بالیاژ مو داد که آنها همان گونه لایت و هایلایت مو هستند که در فضاهای بزرگ دریای سرخ یافت می نانو کراتین مو شود و نام آن دریای سرخ از آنجا گرفته کراتینه مو شده رنگ مو است. [8] تعبالیاژ مو داد آنها باید بی نهایت باکراتینه مو شد: کشتی از چندین باند از آنها عبور بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

رنگ مو : که یکی از آنها حدود ده یارد عرض داشت، و بر اساس رنگ گلی آب، حداقل دو و نیم مایل طول رنگ مو دارد. تقریباً در هر سفر طولانی گزارشی از این کنفرانس ها ارائه می نانو کراتین مو شود. آنها به ویژه در دریای نزدیک رنگ مو استرالیا رایج لایت و هایلایت مو هستند. و در نزدیکی کیپ لیوین یک گونه متحد، اما کوچکتر و ظاهراً متفاوت پیدا بیبی لایت مو کردم. کاپیتان کوک در سومین سفر خود اظهار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

تركيب رنگ موي كرم رنگ مو استخواني

تركيب رنگ موي كرم رنگ مو استخواني : که ملوانان به این ظاهر نام خاک اره دریا بالیاژ مو دادند. در اقیانوس هند، توده‌های کوچک زیادی از کنفرانس چند اینچی مربع را مشاهده بیبی لایت مو کردم که از رشته‌های رنگ مو استوانه‌ای بلند با نازکی بیش از حد تشکیل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، به طوری که با چشم غیرمسلح به سختی قابل مشاهده رنگ مو است، با اجسام نسبتا بزرگ‌تر دیگر، مخروطی شکل ریز ترکیب کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

در هر دو انتها دو مورد از اینها در بالا با هم متحد کراتینه مو شده اند. طول آنها از 0.04 تا 0.06 و حتی تا 0.08 اینچ طول تمام دکلره مو دارند. و قطر آن از 006/0 تا 008/0 اینچ رنگ مو است. در نزدیکی یک انتهای قسمت رنگ مو استوانه‌ای، یک سپتوم سبز رنگ که از ماده دانه‌ای تشکیل کراتینه مو شده و ضخیم‌ترین قسمت وسط رنگ مو است، معمولاً دیده می‌نانو کراتین مو شود. به عقیده من، این پایین یک کیسه ظریف و بی رنگ رنگ مو است.

  ترکیب رنگ موی دودی موکا

که از یک ماده خمیری تشکیل کراتینه مو شده رنگ مو است، که بدنه بیرونی را می پوشاند، اما در نقاط مخروطی کراتینه مو شدید گسترش نمی یابد. در برخی از نمونه‌ها، کره‌های کوچک اما کاملی از ماده دانه‌ای قهوه‌ای رنگ، محل‌های سپتوم را تامین می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. و من روند عجیبی را که توسط آنها تولید می کراتینه مو شد مشاهده بیبی لایت مو کردم. ماده خمیری پوشش داخلی ناگهان خود را به خطوطی تقسیم بیبی لایت مو کرد.

که برخی از آنها شکلی را به خود می گیرند که از یک مرکز مشترک تابش می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. سپس با حرکتی نامنظم و سریع به انقباض خود ادامه بالیاژ مو داد، به طوری که در یک ثانیه کل در یک کره کوچک کامل متحد کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، که موقعیت سپتوم را در یک انتهای محفظه کاملاً توخالی اشغال می بیبی لایت مو کرد. تشکیل کره دانه ای با هر آسیب تصادفی تسریع کراتینه مو شد.

می‌توانم اضافه کنم که اغلب یک جفت از این اجسام به یکدیگر متصل می‌کراتینه مو شدند، همانطور که در بالا نشان بالیاژ مو داده کراتینه مو شد، مخروطی در کنار مخروط، در انتهایی که سپتوم رخ می‌دهد. من در اینجا چند مشاهدات دیگر مرتبط با تغییر رنگ دریا از علل ارگانیک را اضافه خواهم بیبی لایت مو کرد. در سواحل شیلی، چند لیگ در شمال کنسپسیون، بیگل روزی از نوارهای بزرگ آب گل آلود گذشت، دقیقاً مانند رودخانه ای متورم.

و دوباره، درجه‌ای در جنوب والپارایسو، زمانی که پنجاه مایلی از خشکی فاصله داشت، همان ظاهر همچنان گسترده‌تر پروتئین تراپی مو بود. مقداری از آبی که در یک لیوان قرار بالیاژ مو داده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود به رنگ قرمز کم رنگ پروتئین تراپی مو بود. و با بررسی زیر میکروسکوپ، مشاهده کراتینه مو شد که با حیوانات کوچکی که به اطراف می چرخند و اغلب منفجر می شوند، ازدحام می کنند.

  زیباترین رنگ مو و مش

تركيب رنگ موي كرم رنگ مو استخواني : شکل آنها بیضی رنگ مو است و در وسط توسط حلقه ای از مژه های منحنی ارتعاشی منقبض کراتینه مو شده رنگ مو است. با این حال، بررسی دقیق آنها بسیار دشوار پروتئین تراپی مو بود، زیرا تقریباً حرکت آنی متوقف کراتینه مو شد، حتی هنگام عبور از میدان دید، بدن آنها ترکید. گاهی اوقات هر دو انتها به یکباره می ترکد، گاهی اوقات فقط یکی، و مقداری ماده درشت، قهوه ای مایل به دانه دانه خارج می نانو کراتین مو شود.

حیوان یک لحظه قبل از ترکیدن دوباره اندازه طبیعی خود را به نصف افزایش بالیاژ مو داد. و انفجار حدود پانزده ثانیه پس از توقف حرکت سریع پیشرونده رخ بالیاژ مو داد: در چند مورد قبل از آن برای یک فاصله کوتاه، یک حرکت چرخشی در محور طولانی‌تر انجام کراتینه مو شد. حدود دو دقیقه پس از جداسازی هر عدد در یک قطره آب، آنها از بین رفتند. حیوانات با راس باریک به سمت جلو حرکت می کنند.

به کمک مژک های ارتعاشی خود، و به طور کلی با شروع سریع. آنها بسیار کوچک لایت و هایلایت مو هستند و با چشم غیرمسلح کاملاً نامرئی لایت و هایلایت مو هستند و فقط فضایی برابر با مربع هزارم اینچ را می پوشانند. تعبالیاژ مو داد آنها بی نهایت پروتئین تراپی مو بود. برای کوچکترین قطره آبی که میتوانستم آن را بردارم، مقدار بسیار زیادی داشت. در یک روز از دو فضای آبی که به این ترتیب رنگ آمیزی کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

گذشتیم که یکی از آنها به تنهایی باید چندین مایل مربع امتبالیاژ مو داد داشته باکراتینه مو شد. چه تعبالیاژ مو داد بی حسابی از این حیوانات میکروسکوپی! رنگ آب، همانطور که در فاصله ای دور دیده می نانو کراتین مو شود، مانند رنگ رودخانه ای پروتئین تراپی مو بود که از یک منطقه سفالی قرمز عبور بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. اما زیر سایه کنار ظرف کاملاً به تیره شکلات پروتئین تراپی مو بود. خطی که آب قرمز و آبی به هم می پیوندند کاملا مشخص پروتئین تراپی مو بود تعریف کراتینه مو شده رنگ مو است.

  رنگ زیتونی روی مو مشکی

چند روز قبل هوا آرام پروتئین تراپی مو بود و اقیانوس به میزان غیرمعمولی از موجودات زنده مملو پروتئین تراپی مو بود. از آب قرمز لیما یاد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که ظاهراً به همین دلیل تولید کراتینه مو شده رنگ مو است. پرون، طبیعت شناس برجسته، اشاره به مسافرانی که به آب های تغییر رنگ دریا اشاره بیبی لایت مو کرده اند، ارائه می دهد (جلد دوم، ص 239). به ارجاعات ارائه کراتینه مو شده.

توسط پرون، می توان، روایت شخصی هومبولت ، جلد. شخص خیلی مهم سفر اسطرلاب و کوکیل ; بررسی کاپیتان کینگ در رنگ مو استرالیا و غیره در دریای اطراف Tierra del Fuego، و در فاصله ای زیاد از خشکی، خطوط باریکی از آب به رنگ قرمز روشن، از تعبالیاژ مو داد سخت پوستان، که تا حدودی شبیه میگوهای بزرگ لایت و هایلایت مو هستند، دیده ام. آب بندان آنها را غذای نهنگ می نامند.

تركيب رنگ موي كرم رنگ مو استخواني : نمی دانم که آیا نهنگ ها از آنها تغذیه می کنند یا خیر. اما درناها، باکلان‌ها و گله‌های بی‌شمار فوک‌های بی‌حرکت، در برخی از بخش‌های ساحل، غذای اصلی خود را از این خرچنگ‌های شنا می‌گیرند. دریانوردان همیشه تغییر رنگ آب را به تخم ریزی نسبت می دهند. اما من متوجه کراتینه مو شدم که این مورد فقط در یک مورد رنگ مو است.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه