↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

بهترین رنگ موی زیتونی دودی

بهترین رنگ موی زیتونی دودی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بهترین رنگ موی زیتونی دودی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بهترین رنگ موی زیتونی دودی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

بهترین رنگ موی زیتونی دودی : هر چند وقت یک بار در اوز اتفاقی می افتد که شادی مردم را برای مدت کوتاهی برهم می زند، زیرا سرزمین پریان ثروتمند و جذابی مطمئناً باعث حسادت چند خارجی خودخواه و حریص می نانو کراتین مو شود. به همین دلیل برخی از بدکاران خائنانه نقشه کشیدند تا اوز را فتح کنند.

رنگ مو : پسر اعتراض بیبی لایت مو کرد: «می ترسم شما را درک نکنم. چه بر سر مردم اوز خواهد آمد، و چه نوع ارتشی را می‌توانیم جمع کنیم، جز مردم؟» “من به شما می گویم. جنگل های اوز پر از جانوران رنگ مو است. برخی از آنها، در نقاط دور، وحشی و بی رحم لایت و هایلایت مو هستند و با کمال میل از رهبری وحشی مانند خودشان پیروی می کنند. آنها هرگز مردم اوز را زیاد آزار نبالیاژ مو داده‌اند، زیرا رهبری نداشتند که آنها را تشویق الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

بهترین رنگ موی زیتونی دودی

بهترین رنگ موی زیتونی دودی : که به سرعت کشف خواهد کراتینه مو شد. و تا زمانی که ما در اوز بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم، من و شما هرگز شکل انسانی خود را از سر نخواهیم گرفت تا زمانی که کشور را فتح نکنیم و گلیندا و اوزما و جادوگر و دوروتی و بقیه را ناپروتئین تراپی مو بود نکنیم و دیگر چیزی برای ترس از آنها نداشته باشیم. ” کیکی گفت: “کشتن کسی در سرزمین اوز غیرممکن رنگ مو است.” راگدو دوباره به او پیوست: «لازم نیست مردم اوز را بکشیم.

اما ما به آنها خواهیم گفت که به ما کمک کنند اوز را فتح کنیم و به عنوان پاداش، همه جانوران را به مرد و زن تبدیل می‌کنیم و اجازه می‌دهیم در آن زندگی کنند. خانه ها و از همه چیزهای خوب لذت ببرید. و ما همه مردم اوز را به حیواناتی از انواع مختلف تبدیل خواهیم بیبی لایت مو کرد و آنها را برای زندگی در جنگل ها و جنگل ها می فرستیم. باید اعتراف کنید که این یک ایده عالی رنگ مو است.

  مدل رنگ مو فانتزی چند رنگ

و آنقدر آسان رنگ مو است که ما برای پیشبرد آن تا موفقیت هیچ مشکلی نخواهیم داشت.» 47 “فکر می کنی جانوران رضایت می دهند؟” از پسر پرسید. “برای اطمینان از این کار. ما می‌توانیم همه جانوران اوز را در کنار خود داشته باشیم، به جز تعبالیاژ مو دادی که در کاخ اوزما زندگی می‌کنند، و آنها حساب نمی‌کنند.» 48 توطئه گران فصل 4 کیکی آرو چیز زیادی در مورد اوز نمی دانست و در مورد جانورانی که در آنجا زندگی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

چیز زیادی نمی دانست، اما نقشه Nome قدیمی به نظر او کاملاً منطقی به نظر می رسید. او گمان ضعیفی داشت که روگدو قصد رنگ مو دارد به نحوی بهترین ها را از او به دست آورد، و تصمیم گرفت به دقت مراقب همکار خود باکراتینه مو شد. تا زمانی که او کلمه مخفی دگرگونی ها را برای خود نگه می داشت، روگدو جرات آسیب رساندن به او را نداشت و به خود قول بالیاژ مو داد که به محض اینکه اوز را فتح آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

نوم قدیمی را به مجسمه ای مرمرین تبدیل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و او را در آن نگه رنگ مو دارد. برای همیشه تشکیل نانو کراتین مو شود 49 راگدو از طرف خود تصمیم گرفت که با تماشای دقیق و گوش بالیاژ مو دادن به راز پسرک غافلگیر نانو کراتین مو شود و وقتی کلمه جادویی را یاد گرفت کیکی آرو را به دسته ای از فاگوت ها تبدیل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و او را بسوزاند و از شر او خلاص نانو کراتین مو شود. . در مورد افراد شرور همیشه این روش رنگ مو است.

آنها حتی برای یکدیگر قابل اعتماد نیستند. روگدو فکر می‌بیبی لایت مو کرد که رنگ مو دارد کیکی را گول می‌زند، و کیکی فکر می‌بیبی لایت مو کرد که رنگ مو دارد روگدو را گول می‌زند. بنابراین هر دو راضی پروتئین تراپی مو بودند. پسر گفت: «راهی طولانی در سراسر بیابان رنگ مو است، و شن‌ها داغ لایت و هایلایت مو هستند و بخارات سمی می‌فرستند. بگذارید تا غروب صبر کنیم و بعد از آن در شب که هوا خنک‌تر می‌نانو کراتین مو شود پرواز کنیم.» نوم کینگ سابق با این موضوع موافقت بیبی لایت مو کرد.

  رنگ مو بلوند پلاتینه شکلاتی روشن

آن دو بقیه آن روز را صرف گفتگو در مورد برنامه های خود آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. وقتی عصر فرا رسید، پولی به صاحب مسافرخانه بالیاژ مو دادند و به سمت بیشه درختان کوچکی که در نزدیکی آن قرار داشت، رفتند. 50 کیکی گفت: «چند دقیقه اینجا بمان و من به زودی برمی گردم. روگدو متعجب پروتئین تراپی مو بود که کجا رفته رنگ مو است، اما آرام در جای خود ایستاد.

بهترین رنگ موی زیتونی دودی : تا این که ناگهان شکل او به عقابی بزرگ تغییر بیبی لایت مو کرد و فریاد حیرت‌انگیزی سر بالیاژ مو داد و بال‌هایش را با ترس تکان بالیاژ مو داد. به یکباره فریاد عقاب او از آن سوی بیشه اجابت کراتینه مو شد و عقاب دیگری که حتی بزرگتر و قدرتمندتر از راگدو تغییر شکل یافته پروتئین تراپی مو بود، از میان درختان عبور بیبی لایت مو کرد و در کنار او فرود آمد. صدای کیکی که از عقاب می آمد گفت: “حالا ما برای شروع آماده ایم.” روگدو متوجه کراتینه مو شد که این بار فریب خورده رنگ مو است.

او فکر می بیبی لایت مو کرد کیکی کلمه جادویی را در حضور او به زبان می آورد و بنابراین می فهمید که چیست، اما پسر برای این کار بسیار زیرک پروتئین تراپی مو بود. همانطور که دو عقاب بر فراز هوا سوار کراتینه مو شدند و پرواز خود را در میان صحرای بزرگی که سرزمین اوز را از تمام جهان جدا می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند آغاز آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، نوم گفت: «زمانی که پادشاه نومز پروتئین تراپی مو بودم، روشی جادویی برای انجام دگرگونی‌ها داشتم که فکر می‌بیبی لایت مو کردم خوب پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو قهوه ای سرد

اما نمی‌توانست آن را با کلمه پنهانی شما مقایسه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. قبل از اینکه بتوانم کسی را متحول کنم، باید ابزار خاصی در اختیار داشتم و پاس می بالیاژ مو دادم و کلمات عرفانی زیادی می گفتم.» ابزار جادویی شما چه کراتینه مو شد؟ کیکی پرسید. 51 52 “مردم اوز همه آنها را از من گرفتند.

آن دختر وحشتناک، دوروتی، و آن پری وحشتناک، اوزما، فرمانروای اوز – در آن زمان که پادشاهی زیرزمینی مرا گرفتند و مرا به طبقه بالا به دنیای سرد و بی عاطفه پرتاب آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.” “چرا به آنها اجازه این کار را بالیاژ مو دادی؟” از پسر پرسید. روگدو گفت: «خب، من نتوانستم جلوی آن را بگیرم. آنها به سمت من تخم‌ها غلتانیدند – تخم‌ها – تخم‌مرغ‌های وحشتناک! – و اگر حتی یک تخم‌مرغ به یک نوم برخورد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

او برای زندگی ناپروتئین تراپی مو بود می‌نانو کراتین مو شود. “آیا هر نوع تخم مرغ برای نوم خطرناک رنگ مو است؟” «هر نوع و هر نوع. تخم مرغ تنها چیزی رنگ مو است که از آن می ترسم.» 53 گوشه ای شاد از اوز فصل 5 هیچ کشور دیگری به زیبایی سرزمین اوز وجود نرنگ مو دارد. هیچ مردم دیگری به اندازه مردم اوز شاد و راضی و مرفه نیستند. آنها تمام آرزوهایشان را تمام دکلره مو دارند.

بهترین رنگ موی زیتونی دودی : آنها دختر زیبای خود، اوزمای اوز را دوست تمام دکلره مو دارند و آن را تحسین می کنند و کار و بازی را چنان عادلانه با هم ترکیب می کنند که هر دو لذت بخش و رضایت بخش لایت و هایلایت مو هستند و هیچ کس دلیلی برای شکایت نرنگ مو دارد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه