↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مو فانتزی چند رنگ

مدل رنگ مو فانتزی چند رنگ | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو فانتزی چند رنگ را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو فانتزی چند رنگ را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل رنگ مو فانتزی چند رنگ : جیغ زد: “چه موجود زیبایی”. “آیا این ملکه جدید رنگ مو است؟” اسکپر سر تکان بالیاژ مو داد. او با تحسین خندید: “او تقریباً به اندازه آخرین کلمه متقاطع می داند.” اما او از کار بیبی لایت مو کردن خودداری می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. پیسر لبخند زد: “اوه، فکر می کنم او اکنون کار خواهد بیبی لایت مو کرد.” با چشمک چشمکی به همراهش، جارویی را در دستان اسکرپس فرو بیبی لایت مو کرد و به سمت پرنده قیچی برگشت و آرام گفت: “اگر اعلیحضرت از تمیز بیبی لایت مو کردن قلعه امتناع بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو : یکی با تاج و دیگری با تاج جواهرات و در میان تشویق بیشتر مردم، اسکرپس ملکه پادشاهی را بر سر گذاشت و پیروزمندانه به قلعه خود هدایت بیبی لایت مو کرد. . تاج یک سبد خیاطی گرد پروتئین تراپی مو بود، جواهرات تاج رشته‌ای از قرقره‌های قدیمی پروتئین تراپی مو بود، اما اسکراپس که به ندرت متوجه شخصیت عجیب شاه‌نشین سلطنتی‌اش کراتینه مو شد، با غرور در تالار کهنه کاخ بالا و پایین می‌رفت و سخنرانی‌های باشکوه و حرکات ملکه‌ای را تمرین می‌بیبی لایت مو کرد.

مدل رنگ مو فانتزی چند رنگ

مدل رنگ مو فانتزی چند رنگ : بدون هیچ احساسی، وگرنه ممکن رنگ مو است توسط این موشک های پرنده صدمه دیده باکراتینه مو شد. همانطور که پروتئین تراپی مو بود، او با شکوه عقب نشست، حالا به چپ، حالا به ررنگ مو است تعظیم بیبی لایت مو کرد[صفحه 49] و احساس مهم تر از آنچه در تمام دوران حرفه ای پنبه ای خود احساس بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. وقتی به قصر وصله‌کاری‌کراتینه مو شده رسیدند، دو پسر کویلتی روی پله‌ها منتظر پروتئین تراپی مو بودند.

در مورد اسکرپر و پیسر – که آنقدر خسته پروتئین تراپی مو بودند که در مورد شام یا رختخواب خود را خسته کنند – آنها بلافاصله تمام پنجره ها و درها را قفل آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و روی نیمکت سالن به خوابی سنگین فرو رفتند. [صفحه 50] [صفحه 51] فصل 3 وظایف ملکه کویلتی دو دولتمرد کویلتی که از روزه طولانی خود گرسنه پروتئین تراپی مو بودند، زیرا روز قبل چیزی نخورده پروتئین تراپی مو بودند و از تلاش طولانی خود خسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند.

  رنگ مو قرمز بلوطی

صبح روز بعد صبح زود برخرنگ مو استند. اسکرپر در حالی که موهایش را بهم می زد، خمیازه کشید: «زمانی رنگ مو است که اعلیحضرت وظایف دفترش را آموزش دهند. پیسر در حالی که زانوهایش را صاف می بیبی لایت مو کرد و دستانش را دراز می بیبی لایت مو کرد کمی ناله می بیبی لایت مو کرد: “امیدوارم صبحانه آماده باکراتینه مو شد.” “و امیدوارم این ملکه برای مدت طولانی دوام بیاورد، اسکپر، تا روز دیگری مانند دیروز پایان من باکراتینه مو شد.

بیا ببینیم داره چیکار میکنه.» اسکرپس که نیازی به خواب نداشت، نیمه اول شب را به این فکر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود که چگونه ملکه کراتینه مو شده رنگ مو است. سپس با رها بیبی لایت مو کردن آن، نیمی دیگر را صرف رقص و آواز خواندن و سرودن سخنرانی های طولانی بیبی لایت مو کرد[صفحه 52] برای تحویل بالیاژ مو دادن به سوژه هایش هنگامی که Piecer و Scrapper به سالن اصلی قصر قدم گذاشتند.

او موهای نخی خود را در برابر یک آینه بلند مرتب می بیبی لایت مو کرد. با دیدن آنها در شیشه، با خوشحالی دور خود چرخید و تاج خود را به پهلو زد و با غرور فریاد زد: «رعایا، صندلی غلتکی من را بیاورید ملکه شما می خواهد هوا را بگیرد!» “موضوعات و مزخرفات!” اسکپر پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده، از شعر متهورانه دختر تکه تکه شگفت زده کراتینه مو شد. “آیا نمی دانید تاج گذاری به پایان رسیده رنگ مو است و وقت آن رنگ مو است که به کار خود بپردازید؟” “کار؟” ضایعات خراشیده کراتینه مو شده، چنگ زدن به حوضچه وصله کراتینه مو شده برای خود ثابت. قرار نیست ملکه ها کار کنند.

  رنگ موی فندقی عسلی بدون دکلره

مدل رنگ مو فانتزی چند رنگ : نوکران کجا لایت و هایلایت مو هستند؟» اسکرپر با خونسردی پاسخ بالیاژ مو داد: “هیچ خدمتکاری وجود نرنگ مو دارد.” ملکه همه کارها را اینجا انجام می دهد. فقط لیست وظایف اعلیحضرت را بخوانید، پیسر، هموطن قدیمی.» با گذاشتن مشخصاتش، یک برگه بلند از جیب وصله کراتینه مو شده اش بیرون کشید و شروع بیبی لایت مو کرد: “ملکه پچ، پس از بلند کراتینه مو شدن، صبحانه دو مشاور ارکراتینه مو شد خود (منظور ما رنگ مو است) را آماده می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” دختر تکه تکه روی عینکش. او با رضایت ادامه بالیاژ مو داد: “او باید تخت ها را مرتب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” صدایش بلندتر کراتینه مو شد[صفحه 53] با هر مورد، «کف‌ها را جارو کنید، مبلمان را گردگیری کنید، پله‌ها را بشویید، پنجره‌ها را بشویید، تکه‌ها را مرتب کنید.

قرقره‌های پنبه‌ای را بشمارید، لباس‌های قدیمی را برای ترمیم جدا کنید، به پرنده قیچی بدهید، به انتخاب کوسن‌های گوجه‌فرنگی کمک کنید، سرزنش کنید. وصله‌کاران – و – “متوقف بیبی لایت مو کردن!” به اسکراپس فرمان بالیاژ مو داد و بازویش را با قدرت بالا برد. پیسر با بی حوصلگی کاغذ را تکان بالیاژ مو داد و گفت: “اما من تقریباً تمام نکراتینه مو شده ام.” “خب من لایت و هایلایت مو هستم!” دکمه های تعلیق دختر تکه تکه با عصبانیت پشت عینک فولادی برق می زد.

او فریاد زد: “یکی دیگر را بخواهید تا حاکم شما نانو کراتین مو شود.” “شما ملکه نمی خواهید، آشپز، خانه دار و مادربزرگ می خواهید!” سبد کار را از سرش جدا بیبی لایت مو کرد، آن را روی زمین کوبید و با هر دو پا روی آن پرید و فریاد زد: «ایجی، ویجی، اسکیجی، اسکوب! جارو نمی کشم، اسکراب نمی کنم! اسکراب نمی کنم! گردگیری نمی کنم! پس اجازه دهید آن گرد و غبار و تمیز بیبی لایت مو کردن که باید!

با چند قدم عقب تر به او توصیه بیبی لایت مو کرد: «بهتر رنگ مو است نیروی خود را برای کار خود ذخیره کنید. او با عجله به همراهش زمزمه بیبی لایت مو کرد: “شما رئیس اسکراپر لایت و هایلایت مو هستید.” وقتی من پرنده قیچی را می‌آورم، او را حل می‌کنی.» [صفحه 54] همانطور که در به پیسر کوبید، رئیس خراش با دختر تکه‌کاری روبرو کراتینه مو شد. او با خوشحالی اصرار بیبی لایت مو کرد: «برو، تا می‌خواهی عصبانی شو». “هر چه شما دیوانه تر باشید.

  رنگ موی یخی صدفی بدون دکلره

مدل رنگ مو فانتزی چند رنگ : ما شما را بهتر دوست داریم. هر چه متقاطع رکراتینه مو شد کنید ملکه بهتری برای پچ خواهید ساخت، ملکه های ما باید سرزنش کننده خوبی باشند. اسکراپس فریاد زد: “من ملکه شما نیستم.” “من را به زمرد شهر برگردان، ای راگامافین بدبخت. من سوژه آزاد اوزمای اوز لایت و هایلایت مو هستم.» “وای نه! حالا تو ملکه پچ لایت و هایلایت مو هستی.» اسکرپر تصحیح بیبی لایت مو کرد.

سبد زباله را برداشت و روی پیشانی پنبه‌ای‌اش چسباند. “تو توسط قرقره سلطنتی جانشینی به عنوان حاکم ما انتخاب کراتینه مو شدی!” در حالی که اسکرپس با تعجب گوش می بالیاژ مو داد، توضیح بالیاژ مو داد که چگونه ملکه سابق تکه تکه کراتینه مو شده رنگ مو است و چگونه قرقره طلایی آنها را به شهر زمرد هدایت بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. “و تو فکر می کنی، فقط به این دلیل که قرقره احمقانه ات مرا تگ بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

مدل رنگ مو فانتزی چند رنگ : من می خواهم بمانم و همه کارهای تو را انجام دهم؟” اسکراپس فریاد زد و انگشتان نخی اش را زیر بینی اسکرپر فرو برد. “کازوپ-کازیک، تو مرا بیمار می کنی!” با عجله به سمت در رفت، در را با حرکت تند باز بیبی لایت مو کرد، در مسیر ورود به برخورد بیبی لایت مو کرد و با صدای تپش نشست. پرنده قیچی که بالای سر پرواز بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه