↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

بهترین رنگ مو کوتاه

بهترین رنگ مو کوتاه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بهترین رنگ مو کوتاه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بهترین رنگ مو کوتاه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

بهترین رنگ مو کوتاه : منشاء ایده آل تجرد به راحتی قابل درک رنگ مو است. در مرحله معینی از رکراتینه مو شد انسان، چشمان ذهن باز می نانو کراتین مو شود و برای برخی از انسان ها زندگی نوع دوستی و تخیل دلسوزانه آشکار می نانو کراتین مو شود. برای رنگ مو استفاده از عبارت رایج، مرد ماهیت معنوی خود را کشف می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ مو : من این گزاره را مطرح می کنم که در هیچ انسانی، در هیچ زمان از زندگی، یا در هیچ شرایطی از سلامتی او، ضرورتی برای تسلیم کراتینه مو شدن به انگیزه های شهوت وجود نرنگ مو دارد. و من می گویم که هیچ انسانی نمی تواند بدون تحقیر ذات خود و آسیب رساندن به خود، نه صرفاً اخلاقی، بلکه از نظر روحی و در دراز مدت از نظر جسمی، تسلیم آنها نانو کراتین مو شود.

بهترین رنگ مو کوتاه

بهترین رنگ مو کوتاه : من تأکید می‌کنم که وظیفه هر انسانی، در هر زمان و تحت هر شرایطی، مقاومت در برابر انگیزه‌های شهوات، سرکوب و ناپروتئین تراپی مو بودی آن‌ها در ذات خود رنگ مو است، با هر نیروی اراده و تلاش اخلاقی که لازم باکراتینه مو شد. من پزشکانی را می شناسم که این تز نامطلوب را حفظ می کنند مبنی بر اینکه ممکن رنگ مو است با سرکوب طولانی مدت زندگی جنسی، آسیب جدی به ارگانیسم فیزیکی زن و مرد وارد نانو کراتین مو شود.

بگذارید روشن کنم که من با چنین مردانی مخالف نیستم. من انکار نمی کنم که سرکوب زندگی جنسی ممکن رنگ مو است آسیب برساند. چیزی که من انکار می‌کنم این رنگ مو است که سرکوب یک میل فیزیکی که با عناصر بالاتر جنسیت همراه نیست، ضرر رنگ مو دارد. یعنی با محبت، تحسین، و نگرانی غیر خودخواهانه برای شریک جنسی و رفاه او. وقتی به مردی توصیه می کنم که در سرشتش مقاومت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و انگیزه شهوت را سرکوب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و از بین ببرد.

  رنگ مو مش کاراملی

به او نمی گویم که زندگی بدون جنسیت داشته باکراتینه مو شد. من به او می گویم که اگر شهوت را سرکوب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، عشق خواهد آمد. در حالی که اگر تسلیم شهوت نانو کراتین مو شود، ممکن رنگ مو است عشق هرگز نیاید، ممکن رنگ مو است خود را از عشق ناتوان الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند،قادر نیست آن را احساس الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند یا به آن اعتماد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند یا آن را در یک زن الهام بخکراتینه مو شد. و من می گویم که اگر از طرف دیگر در برابر هوس مقاومت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

تمام نیروی وجودش را در مجاری عاطفه و آرمان گرایی می ریزد. به جای اینکه افکارش توسط هر شکل زن گذرا منحرف نانو کراتین مو شود، انرژی او بر جستجوی زنی متمرکز می نانو کراتین مو شود که به روش های دائمی و مفید او را جذب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. شاید مطمئن باشیم که طبیعت، زن و مرد را ناسازگار نبیبی لایت مو کرده رنگ مو است، بلکه برعکس، برای برآورده کراتینه مو شدن خورنگ مو استه های هر دو، فراهم بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

مرد زنی را پیدا می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که به دنبال چیزی رنگ مو است که او باید ارائه دهد – یعنی عشق. و حالا سرکوب عشق چطور؟ در اینجا من حاضرم تا آنجا که هر پزشکی بخواهد و احتمالاً دورتر بروم. به طور کلی و در مورد انسان های بالغ عادی می گویم که سرکوب عشق جنایتی علیه طبیعت و زندگی رنگ مو است. من می گویم که سرکوب طولانی مدت و منظم عشق تأثیر مخربی رنگ مو دارد.

نه فقط بر بدن، بلکه بر ذهن و تمام انرژی های موجود. من می گویم که آموزه سرکوب عشق، صرف نظر از اینکه توسط چه کسی موعظه نانو کراتین مو شود، توهین به طبیعت و زندگی و توهین به خالق زندگی رنگ مو است. من می گویم که وظیفه همه مردان و زنان رنگ مو است، نه صرفاً دفاع از حق خود برای عشق، بلکه صرف انرژی خود برای جنگ بر روی هر عقیده و قراربالیاژ مو دادها و قوانینی در جامعه که حق عشق را رد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ موی مش سوزنی طلایی

بهترین رنگ مو کوتاه : این باور که تداوم سرکوب عشق به مدت طولانی آسیب جدی می‌زند، در چند سال اخیر با کشف روانکاوی، علمی که ما را قادر می‌سازد ضمیر ناخودآگاه خود را کشف کنیم و رازهای کارگاه روانی طبیعت را آشکار کنیم، به کراتینه مو شدت تقویت کراتینه مو شده رنگ مو است. این افشاگری‌ها آشکار بیبی لایت مو کرده‌اند که رابطه جنسی حتی نقش مهم‌تری در زندگی ذهنی ما بازی می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

احساس جنسی خود را نه تنها در افراد بالغ، بلکه در کوچکترین نوزادان نشان می دهد. در این دومی البته در جنس مخالف هیچ هدفی نرنگ مو دارد، اما احساسات جسمانی و برخی از تظاهرات ظاهری آنها وجود رنگ مو دارد. و همانطور که نوزاد رکراتینه مو شد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و دنیای بیرون را درک می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، احساسات بر روی دیگران متمرکز می نانو کراتین مو شود، اول از همه والدین. این مظاهر باید هدایت شوند و گاه سرکوب شوند.

اما اگر این کار با خشونت و با رنگ مو استفاده از وحشت انجام نانو کراتین مو شود، عواقب آن ممکن رنگ مو است بسیار مضر باکراتینه مو شد – تکانه های اشتباه یا وحشت ممکن رنگ مو است به عنوان یک “پیچیده” در ضمیر ناخودآگاه باقی بمانند و باعث زنجیره طولانی اختلالات عصبی شوند.و ضعف جسمانی در بزرگسالان. این چیزها حدس و گمان نیستند.

آنها به اندازه هر اکتشاف علمی کاملاً ثابت کراتینه مو شده اند و در یک تکنیک جدید شفا رنگ مو استفاده می شوند. البته، مانند هر نظریه جدید، افراد نامتعادلی نیز وجود تمام دکلره مو دارند که آن را تا حد افراط پیش می برند. متعصبان فرویدیسم لایت و هایلایت مو هستند که طوری صحبت می کنند که انگار همه چیز در ناخودآگاه انسان رابطه جنسی رنگ مو است.

  جدیدترین رنگ مو ترکیبی

اما این نیازی نرنگ مو دارد که ما را از اهمیت این اکتشافات جدید بپوشاند، و تأییدی که آنها بر این تز می آورند که عشق عاقلانه و عادی، که عاقلانه توسط عقل سلیم و دانش مستدل هدایت می نانو کراتین مو شود، در دوره خاصی از زندگی یک ضرورت حیاتی برای هر صدایی رنگ مو است. انسان فصل تجرد در مقابل پاکدامنی (ایده آل سرکوب انگیزه جنسی، در مقابل ایده آل هدایت و پرورش آن.) دو کلمه وجود رنگ مو دارد که ما در این بحث به آنها نیاز داریم.

و از آنجایی که آنها معمولاً به طور کلی رنگ مو استفاده می شوند، اکنون باید دقیقاً تعریف شوند. دو کلمه تجرد و عفت رنگ مو است. ما تجرد را سرکوب دائمی و منظم عشق تعریف می کنیم. از سوی دیگر عفت را سرکوب دائمی و منظم شهوت می‌دانیم. عفاف، آن گونه که در اینجا به کار می رود، نفی عشق نیست، بلکه آمادگی برای آن رنگ مو است. این تمرین و ایده آل رنگ مو است.

بهترین رنگ مو کوتاه : مخصوصاً در جوانان، تخصیص وجود خود به جستجوی عشق و لایق کراتینه مو شدن برای عشق. از این نظر ما عفت را یکی از ضروری ترین فضایل در جوان می دانیم. امروزه به طور گسترده تدریس می نانو کراتین مو شود، اما بی اثر، زیرا به طور غیر هوشمندانه و بدون تبعیض. زیرا به عبارت دیگر با تجرد که انحراف زندگی و یکی از بیماری های فکری و اخلاقی بشریت رنگ مو است اشتباه گرفته می نانو کراتین مو شود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه