نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مو کنفی تیره

مدل رنگ مو کنفی تیره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو کنفی تیره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو کنفی تیره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل رنگ مو کنفی تیره : دولت متزلزل به کمک قدرتمند تو نیاز رنگ مو دارد؛ قهرمانی جوان، میزبان بی رحم را رهبری می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، کشور وحشی او که شایعات گسترده ای رنگ مو دارد. به خود ببال، قلعه سد زیر تابش فرو می‌رود، هژیر مغلوب می‌نانو کراتین مو شود، ویرانه راهش را می‌ککراتینه مو شد؛ قوی مانند فیل خشمگین در جنگ، هیچ بازویی جز تو نمی‌تواند با قدرت خشمگین او برابری الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ مو : به محض اینکه خورشید با پرتوهای زنده کننده، چشم انداز را می درخکراتینه مو شد و روز را تجدید می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. لشکرهای شعله ور دیوارهای رفیع را احاطه بیبی لایت مو کرده اند، با سقوط رعد و برق، دروازه های در حال انفجار طنین انداز می شوند. در حال حاضر اسیران بسته اند، در فکر، و مانند گله ای قبل از اینکه فاتح بیاورد. سهراب در میان ویرانه‌ها، امیدهایش را فریب خورده می‌بیند.

مدل رنگ مو کنفی تیره

مدل رنگ مو کنفی تیره : انتقام فراگیر علامت سوسو زنش را بلند بیبی لایت مو کرد؛ رستم به تنهایی ممکن رنگ مو است موج خروشان را مهار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و به همان اندازه جسورانه ، کشور ناله‌اش را نجات دهد. سوئیفت پیام آور را از راه های مخفی به پرواز در می آورد، و درنگ مو استان هولناک به پادشاه می رساند، سپس، نادیده، در سایه پنهان شب، قهرمانان سوگوار و خدمتکار جنگجو گذشتند.

اما بی‌قرار همچنان به دنبالش رنگ مو است. دژی خالی چشم جست و جوگر او را به سخره می گیرد، هیچ سردار فولاد پوشی از خشم سوزان او سرپیچی نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. هیچ خدمتکار جنگجوی شوری را که زنده می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند گرم نمی‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و روح او را با طلسم‌های ارزشمند تسکین می‌دهد. در اعماق سینه‌اش، عاشق را باهوش احساس می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و تصویر او را نزدیک‌تر به قلبش در آغوش می‌گیرد.

  رنگ مو تکه ای

افسوس! که سرنوشت به این ترتیب درخشش ملایم ماه را در ابری غمگین کفن الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اگر در چشمان من چنین لطف برنده ای نمایان نانو کراتین مو شود، سپس افسونگر روحم را برباید! قلیه ای زیبا زحماتم را بیهوده محصور بیبی لایت مو کرد، اکنون من قربانی او لایت و هایلایت مو هستم. زنجیر اسیر را بکش؛ عجیب آثاری که از طلسماتش برمی‌خیزد، زخم بالیاژ مو دادم و خون گرفتم، مغلوب او، سوگوار نزاع بی بختم.

تاریک، تاریک و تلخ، صبح زندگی‌ام را اخم می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. ناشناخته سینه شکنجه کراتینه مو شده من می شالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، هر شادی را پژمرده می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و هر امیدی به حالت تعلیق می افتد.» از این رو سهراب متعصب در نهان آهی کشید و بیهوده در جستجوی غم و اندوهی پروتئین تراپی مو بود که او را پنهان الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. آیا قلب می تواند روز به روز خون و تپش داشته باکراتینه مو شد.

با این حال هیچ اثری از دردهای درونی آن خیانت نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟ عشق کنترل را تحقیر می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و آه سخت را تحریک می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، لب قرمز را کمرنگ می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و چشم شفاف را کم‌رنگ می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. نگاه او رئیس خشن تورانی را نگران بیبی لایت مو کرد، غم و اندوه دلخراش خود را از نزدیک نشان بالیاژ مو داد . او به خوبی می دانست که چنین تکرارهای عمیقی ثابت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

مدل رنگ مو کنفی تیره : مصیبت ناگوار عشق فاجعه بار. او به خوبی موهای مشک آلود بت را می‌شناخت، باید برای دل جوانی‌اش به دام تبدیل می‌کراتینه مو شد، اما هنوز اشک فوران می‌بیبی لایت مو کرد، تا اینکه شاید گوش خصوصی‌اش را به دست آورده پروتئین تراپی مو بود: «در زمان‌های قدیم، هیچ قهرمانی به شهرت نمی‌رسید، نه مرده پروتئین تراپی مو بود. شکوه و جلال شعله را افراشته پروتئین تراپی مو بود، گرچه لبخندهای زیبایی ممکن رنگ مو است ساعتی زودگذر را مجذوب خود الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ مو قهوه ای خاکستری

دلی که تسلیم نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، قدرت ماندگار آنها را دفع بیبی لایت مو کرد. فرماندهی جنگجو که میلرزید طعمه ای را دوست رنگ مو دارد؟ چه چیزی برای زن گریه می کنی یک روز بی شکوه؟ آیا می توانی برای کنترل زنانه عشق، جلال روح یک جنگجو را مبادله کنیم؟، اگر چه صد زن می توان به دست آورد، قلب قهرمان همچنان آزاد و رها کراتینه مو شده خواهد پروتئین تراپی مو بود.

و تو با گریه ها و لبخندها چه کار داری، قربانی احمقانه حیله های یک زن، پیشرفت ما، علامت، از توران دور آمدیم، از میان دریاهای خون برای به دست آوردن شهرت جاودانه، و آیا اکنون از فتح وسوسه انگیز اجتناب می کنی، وقتی که ما اسلحه‌های شجاعی که این سد-قلعه به دست آورده رنگ مو است؟ چرا در اینجا بمانید و غم‌های چکاننده را بریزید تا زمانی که کاوس قدرتمند بر سر شما رعد و برق بزند!

تا توس و گیو و گودرز و بهرام و رستم شجاع و فرامورز و رهام به جنگ کمک خواهند بیبی لایت مو کرد! امپریزی بزرگ از آن توست، پس هر فکر دیگری به یکباره کنار می رود. زیرا وظیفه‌ای را که برای اولین بار الهام‌بخش غیرت تو پروتئین تراپی مو بود، بدانی، در شکوه از هر آنچه عشق می‌تواند احساس الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، فراتر می‌رود. برخیز، جنگ را رهبری کن، زحمات حیرت‌انگیز نیازمند نیروی تسلیم‌ناپذیر و آتش خاموش‌ناپذیر رنگ مو است.

پیروزی را با خشم طوفانی دنبال کن، در برابر جهان در نزاع باشکوه درگیر می‌نانو کراتین مو شود، و هنگامی که امپراطوری در زیر سلطه تو فرو می‌رود (به سرعت ممکن رنگ مو است روز پر رونق را درود بفرستیم)، جنسیت بی‌ثبات با جذابیت‌های شکوفا می‌نانو کراتین مو شود. انبوهی پرستش برای برکت بالیاژ مو دادن به بازوهای چرخان تو!” سخنان گرم هومان، مضمونی که روح را برانگیخت، سهراب را از رویای غم انگیزش بیدار بیبی لایت مو کرد.

  رنگ مو شکلاتی نسکافه ای با دکلره

مدل رنگ مو کنفی تیره : دیگر اشکی که گونه پژمرده اش نمانده پروتئین تراپی مو بود، دوباره جاه طلبی تمام امیدهایش تجدید کراتینه مو شد: قلب جسورش را با غیرت فراموش نکراتینه مو شدنی متورم بیبی لایت مو کرد، خشم شریفی که قهرمانان فقط احساس می کنند. او به کراتینه مو شدت با یک ضربه بزرگ عهد بیبی لایت مو کرد که جهان را زیر یوغ ظالم تعظیم الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند! او فریاد زد: «افراسیاب، تنها پادشاهی خواهد بیبی لایت مو کرد، ارباب توانا تاج و تخت باشکوه ایران!» خود می سوخت تا بر این کره خاکی حکومت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

در همین حال، کاوس، که این تهاجم وحشتناک شناخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، سران خود را در اطراف تخت عاج خود فراخواند: گورگین، بهرام، و گوشواد، و توس، و گیو، و گودارز، و فرهاد ایستاده پروتئین تراپی مو بودند. او درنگ مو استان غم انگیزی را که گوستهم از عدل در حال افزایش نوشته پروتئین تراپی مو بود برای آنها خواند. درخورنگ مو است کمک و انتخاب محتاطانه آنها برای تشکیل برخی دفاع مطمئن در برابر طوفان تهدید کننده.

مدل رنگ مو کنفی تیره : با یک رضایت آنها درخورنگ مو است جدی می کنند که رستم را از رنگ مو استراحت روستایی خود احضار کنند. – فوراً یک نماینده جنگجو می فرستند، و بدین ترتیب شاه دوست میهن دوست خود را دعوت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. ستایش همه تو، که تنها بازوی قدرتمندت، شکوه تاج و تخت ایرانی را حفظ می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند! اینک! تارتار انبوهی از قلمروهای شادمان را مورد هجوم قرار می دهد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه