↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

بهترین رنگ مو سال 2023

بهترین رنگ مو سال 2023 | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بهترین رنگ مو سال 2023 را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بهترین رنگ مو سال 2023 را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

بهترین رنگ مو سال 2023 : کتابی علمی و با ابهت 364 صفحه‌ای یافتم که در آن همه ابزار یادگیری به طور جدی گفته می نانو کراتین مو شود که راه حل بیماری های تمدن، بازگشت به شیوه کودک کشی یونان برنگ مو استان رنگ مو است. هر کودکی در بدو تولد باید توسط کمیته‌ای متشکل از پزشکان معاینه نانو کراتین مو شود و اگر نقصی در آن تشخیص بالیاژ مو داده نانو کراتین مو شود یا در سرشماری مشخص نانو کراتین مو شود که در حال حاضر به اندازه کافی نوزاد در جهان وجود رنگ مو دارد، این نوزاد با رحمت و بدون درد خفه می‌نانو کراتین مو شود.

رنگ مو : طبیعت مقصر مرگ شمرنگ مو است، اما هرگز به ذهن کسی خطور نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که بپرسد طبیعت چه ارتباطی با بهپروتئین تراپی مو بودی شما داشته رنگ مو است. من نمی دانم علم پزشکی اکنون چند هزار بیماری را طبقه بندی بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. و برای هر بیماری جداگانه فرمول های پیچیده ای وجود رنگ مو دارد و سیستم شما مملو از مواد معدنی و گیاهی مختلف رنگ مو است که به روش های خاصی بر آن تأثیر می گذارد.

بهترین رنگ مو سال 2023

بهترین رنگ مو سال 2023 : همچنین او می داند که لیزول این میکروب ها را از بین می برد و به همین منظور به شما غرغره می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و شما را می خواباند و به تدریج تورم کاهش می یابد و به شما می گوید که شما را درمان بیبی لایت مو کرده رنگ مو است و صورتحساب خدمات ارائه کراتینه مو شده را برای شما ارسال می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. . اما ممکن رنگ مو است تورم کاهش نیابد. شاید بدتر بشه و بمیری سپس به خانواده شما می گوید که طبیعت مقصر پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است.

شاید تب دارید؛ سپس ماده ای به شما می دهیم که دمای جریان خون شما را کاهش می دهد. هرگز به ذهن ما خطور نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که فکر کنیم شاید طبیعت هدفی از خود در بالا بردن دمای خون رنگ مو دارد. که این ممکن رنگ مو است، به اصطلاح، داغ درگیری باکراتینه مو شد، مبارزه ای که او برای بیرون راندن میکروب های مهاجم انجام می دهد. و احتمالاً بهتر رنگ مو است دما تا پایان نبرد بالا بماند.

  فرق هایلایت با رنگ مو

یا شاید قلب از کار می افتد. سپس پزشک ما آنقدر مشتاق رنگ مو است که چیزی را وارد سیستم الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که نمی تواند منتظر روند الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند دهان و معده باکراتینه مو شد، مقداری رنگ مو استریکنین را مستقیماً وارد جریان خون می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. به ذهنش خطور نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که فکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند شاید قلب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند می نانو کراتین مو شود زیرا مملو از سموم خستگی رنگ مو است که نمی تواند خود را از شر آنها خلاص الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و تأثیر تحریک آن به فعالیت تازه این رنگ مو است.

که به طور خطرناکی مسموم تر از قبل می نانو کراتین مو شود. . ما در اینجا با فرآیندهایی سروکار داریم که طبیعت مادر برنگ مو استانی ما برای مدت طولانی انجام بالیاژ مو داده رنگ مو است و او کاملاً آنها را درک می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. بنابراین، ما باید مطمئن باشیم که می دانیم نتیجه نهایی اعمال ما چیست. مخصوصاً ما باید مطمئن باشیم که علت شر را درک می کنیم تا بتوانیم آن را برطرف کنیم وصرفا وقت خود را برای درمان علائم، گذاشتن گچ بر روی سرطان تلف نکنید.

او هرگز از این مترسک پیر یاد نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، مگر زمانی که می خواهد کارگران جهان را متقاعد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که به خاطر رنگ مو استفاده از منابع طبیعی زمین به او خراج بدهند! فصل ششم مرد شورشی (مرحله گذار بین غریزه و عقل را نشان می دهد که انسان در آن قرار می گیرد و چگونه می تواند به شرایط ایمن تر پیش رود.) در وضعیت طبیعت، شما هر موجودی را می‌بینید که در یک موجودیت مخاطره‌آمیز زندگی می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ موی سوسکی دخترانه

که دائماً توسط دشمنان محاصره می‌نانو کراتین مو شود. و مخلوق فقط تا زمانی زنده می ماند که خود را در اوج شکل خود نگه رنگ مو دارد. نتیجه حفظ نوع در کمال کامل و تحت فشار رقابتی افزایش تدریجی قدرت آن رنگ مو است. به جز زمانی که فوران های ناگهانی نیروهای طبیعی رخ می دهد، هر موجودی کاملاً دارای مجموعه ای از غرایز برای همه موارد اضطراری رنگ مو است. در رابطه هماهنگ با محیط خود رنگ مو است.

می داند که چگونه کاری را که باید انجام دهد انجام دهد و حتی ترس ها و دردهایش برای محافظت از آن خدمت می کنند. اما اکنون انسان می آید و این حالت طبیعی را برانداز می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، مبارزه رقابتی را منسوخ می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و به میل گستاخ خود، هم محیط و هم عکس العمل خود را در برابر آن تغییر می دهد. تغییرات انسان، در آغاز، همه در یک خط رنگ مو است.

بهترین رنگ مو سال 2023 : آنها برای راحتی بیشتر خود او، دوری از ناراحتی های طبیعت و رنگ مو استرس های مبارزه رقابتی لایت و هایلایت مو هستند. در حالت طبیعی حیوانات چاق وجود نتمام دکلره مو دارند، اما در تمدن فقط حیوانات چاق نیستند، بلکه مردان چاق برای خوردن حیوانات چاق وجود تمام دکلره مو دارند. در حالت طبیعی، هیچ حیوانی نان طولانی نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. باید بیرون برود و دوباره غذایش را شکار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

اما انسان با حیله گری برتر خود حیوانات را وادار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا برای او کار کنند و همنوعانش. پس برای خود ثروت نامحدود تولید می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند; او نه تنها می تواند هر چه می خواهد بخورد و بیاشامد و بخوابد، بلکه مجموعه کاملی از قوانین و آداب و رسوم اخلاقی و قوانین دینی را در مورد این قدرت می سازد، آداب و آداب و رسوم و ادبیات و هنر را ابداع می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  اموزش رنگ كردن مو امبره

که بیانگر برتری خود نسبت به طبیعت و همنوعانش و توانایی او در بردگی و رنگ مو استثمار آنها. پس ولايت مفيدى را كه طبيعت بر او نگهداشته پروتئین تراپی مو بود، براى خود مقتدرش از بين مى برد. او به هزاران بیماری پیچیده، هزاران ناهنجاری هیولایی در بدن، ذهن و روح مبتلا می نانو کراتین مو شود. و هر یک از این بیماری ها و ناهنجاری ها جدید رنگ مو استزندگی خودش؛ مجموعه ای از دانش، علم و شاید هنر را توسعه می دهد.

وسیله زندگی، محیط زیست و سرنوشت تعیین کننده هزاران و شاید میلیون ها انسان می نانو کراتین مو شود. بنابراین رکراتینه مو شد ساختار عظیمی که ما آن را تمدن می‌نامیم ادامه می‌یابد – تا حدی هنوز سالم و مترقی رنگ مو است، اما تا حدی به اندازه یک سرطان غول‌پیکر کثیف و کشنده رنگ مو است. در مورد این سرطان چه باید بیبی لایت مو کرد؟ اول از همه، باید تشخیص بالیاژ مو داده نانو کراتین مو شود، وسعت آن به طور دقیق ترسیم نانو کراتین مو شود.

علل آن مشخص نانو کراتین مو شود. انسان طغیانگر، طبیعت مادری خود را رد بیبی لایت مو کرده و غرایزی را که او به او عنایت بیبی لایت مو کرده، از دست بالیاژ مو داده و تا حد زیادی فراموش بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. او محیطی را که هر چند برای فرد خشن پروتئین تراپی مو بود، اما برای مسابقه مفید پروتئین تراپی مو بود، ویران بیبی لایت مو کرد و در جای آن یک تفریحگاه غول‌پیکر با ماشین‌های سخنگو و تصاویر متحرک و فواره‌های نوشابه و سالن‌های مانیکور و «آقایان» برپا بیبی لایت مو کرد.

بهترین رنگ مو سال 2023 : موسسات مبله.” آیا باید بگوییم که انسان باید به حالت طبیعی برگردد، که دیگر برای دیوانگان پناهگاه و برای معیوب ها خانه، برای آستیگمات ها عینک و برای بیماران سوء هاضمه شیر مالت نسازد؟ عده ای لایت و هایلایت مو هستند که این را تبلیغ می کنند. در میان انبوه کتاب‌ها و جزوه‌های عجیب و غریبی که از طریق پست من می‌آیند، روز پیش جلدی از انگلستان به نام «آشوب اجتماعی و راه خروج» اثر آلفرد بیکر رید.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه