↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

اموزش رنگ كردن مو امبره

اموزش رنگ كردن مو امبره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت اموزش رنگ كردن مو امبره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با اموزش رنگ كردن مو امبره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

اموزش رنگ كردن مو امبره : درست رنگ مو است که ممکن رنگ مو است پول به طور قانونی متعلق به ما تلقی نانو کراتین مو شود. اما پس از آن کسانی که کلاهبرداری آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند یا بیشتر آنها مدتها پیش رفته پروتئین تراپی مو بودند، و در بین ما عده ای پروتئین تراپی مو بودند که در آنجا نپروتئین تراپی مو بودند. خدمت در کافه بیش از یک سال یا هجده ماه رنگ مو است. ما نتوانستیم ردیابی پیشخدمت های قدیمی را پیدا کنیم.

رنگ مو : برخی مرده پروتئین تراپی مو بودند، برخی ازدواج بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند و این نقطه از کشور را ترک بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند. علاوه بر این، ما می ترسیدیم که اگر روح ژان بوشون راضی ننانو کراتین مو شود، ممکن رنگ مو است به بازدید مجدد از کافه ادامه دهد و انعام ها را پاک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. پول به گونه‌ای که خود را به احساسات او تسلیم الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. یکی پیشنهاد می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند یکی دیگر. یکی پیشنهاد می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

اموزش رنگ كردن مو امبره

اموزش رنگ كردن مو امبره : که این مبلغ باید صرف عده‌ای برای آرامش روح ژان نانو کراتین مو شود. اما پیشخدمت رئیس به آن اعتراض بیبی لایت مو کرد. او گفت که او فکر می‌بیبی لایت مو کرد که ذهن ژان بوشون را می‌شناسد، و این خود را به آن تسلیم نمی‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او گفت، آیا گارسون ما، که او ژان بوشون را از سر تا پاشنه می شناسد.

لینک مفید : آمبره

همه چیز پابرجا پروتئین تراپی مو بود – که این همه پول طی چندین سال از سال 1869 از پیشخدمت‌ها گرفته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود . و او کاملاً این دیدگاه را در مورد موضوع پذیرفت و دستور بالیاژ مو داد که کل تابوت سکه ها را به ما، پیشخدمت های کافه، تحویل دهند.” «پس آن را بین خود تقسیم بیبی لایت مو کردید». “ببخشید، آقا، ما این کار را نبیبی لایت مو کردیم.

  مدل رنگ مو دخترانه جلو مو

اموزش رنگ كردن مو امبره : و او پیشنهاد بیبی لایت مو کرد که تمام سکه ها باید ذوب شوند، و از آنها مجسمه ژان بوشون در برنز ریخته نانو کراتین مو شود، تا اینجا در کافه نصب نانو کراتین مو شود، زیرا سکه های کافی برای ساختن یک سکه به اندازه کافی بزرگ وجود نداشت. در مکانی برپا کراتینه مو شده رنگ مو است اگر آقا با من قدم بگذارد، مجسمه را خواهد دید.

لینک مفید : رنگ مو دودی روشن با دکلره

این یک اثر هنری عالی رنگ مو است.” او راه را هدایت بیبی لایت مو کرد و من هم دنبالش رفتم. در وسط کافه یک پایه ایستاده پروتئین تراپی مو بود و بر این اساس یک مجسمه برنزی حدود چهار فوت ارتفاع داشت. مردی را نشان می‌بالیاژ مو داد که به عقب می‌پیچد، با بنری در دست چپش، و سمت ررنگ مو است به سمت پیشانی بلند کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

اموزش رنگ كردن مو امبره : انگار که گلوله‌ای به او اصابت بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. یک شمشیر که ظاهراً از دستش افتاده پروتئین تراپی مو بود، جلوی پایش افتاده پروتئین تراپی مو بود. صورت را مطالعه بیبی لایت مو کردم و مطمئناً کاملاً بر خلاف ژان بوشون با گونه های پف بیبی لایت مو کرده، سبیل های گوشت گوسفندی و بینی شکسته اش پروتئین تراپی مو بود. من گفتم: “اما این ویژگی ها – ببخشید – به هیچ وجه شبیه ویژگی های ژان بوشون نیست.

لینک مفید : رنگ موی جدید آمبره سامبره

این ممکن رنگ مو است آگوستوس جوان یا ناپلئون اول باکراتینه مو شد. مشخصات کاملاً یونانی رنگ مو است.” پیشخدمت پاسخ بالیاژ مو داد: ممکن رنگ مو است اینطور باکراتینه مو شد. “اما ما هیچ عکسی نداشتیم. ما باید به هنرمند اجازه می بالیاژ مو دادیم نبوغ خود را به کار گیرد و مهمتر از همه، باید روح ژان بوشون را ارضا کنیم.” “می بینم. اما نگرش نادرست رنگ مو است.

اموزش رنگ كردن مو امبره : ژان بوشون با سر از پله ها به پایین افتاد و این نشان دهنده مردی رنگ مو است که به سمت عقب متزلزل می نانو کراتین مو شود.” “این غیرهنری پروتئین تراپی مو بود که به او نشان بالیاژ مو داده می کراتینه مو شد که به سمت جلو حرکت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، علاوه بر این، روح ژان ممکن رنگ مو است آن را دوست نداشته باکراتینه مو شد.” “خیلی خوبه. فهمیدم. اما پرچم؟” “این ایده‌ی هنرمند پروتئین تراپی مو بود.

  بهترین رنگ روی موی دکلره شده

لینک مفید : رنگ مو وانیلی سرد

ژان را نمی‌توانست با در دست گرفتن فنجان قهوه بسازد. می‌بینید که کل موضوع فوق‌العاده‌ای را می‌سازد. هنر ضروریات خود را رنگ مو دارد.

اموزش رنگ كردن مو امبره : مسیو زیر آن کتیبه‌ای روی پایه رنگ مو است.” خم کراتینه مو شدم و با کمی حیرت خواندم – “ژان بوشون در میدان شکوه مرده من مخالفت بیبی لایت مو کردم، “او بر اثر افتادن یک ماشین در گذرگاه عقب مرد، نه در میدان جلال.” “آقا! همه اورلئان ها میدان جلال رنگ مو است. در زمان اس. ایگنان آیا ما آتیلا و هون هایش را در سال 451 دفع نبیبی لایت مو کردیم.

لینک مفید : رنگ مو آمبره و سامبره

در زمان ژان دارک آیا ما انگلیسی ها را دفع نبیبی لایت مو کردیم – مسیو کنایه را بهانه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند – در 1429. آیا ما این کار را نبیبی لایت مو کردیم. اورلئان را در نوامبر 1870 از آلمان ها بازپس گیرید؟ من گفتم: «همه اینها کاملاً درست رنگ مو است. اما ژان بوشون نه با آتیلا، نه با پوسله و نه با پروس‌ها جنگید.

اموزش رنگ كردن مو امبره : سپس « دولچه و دکوروم رنگ مو است پرو پاتریا موری » با توجه به واقعیت‌ها بسیار قوی رنگ مو است. “چطور؟ آیا مسیو نمی بیند که این احساسات میهن پرستانه و باشکوه رنگ مو است؟” من این را قبول دارم، اما با درخورنگ مو است مخالفت می کنم. “پس چرا آن را به کار می‌بریم؟ احساس خوب رنگ مو است.” “اما به طور ضمنی به ژان بوشون اشاره می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

لینک مفید : رنگ مو آمبره و سامبره

که نه برای کشورش، بلکه در یک نزاع وحشیانه در یک قهوه‌خانه جان باخت. سپس، دوباره، تاریخ اشتباه رنگ مو است. ژان بوشون در سال 1869 درگذشت، نه در سال 1870.” “این فقط یک سال تمام می نانو کراتین مو شود.” “بله، اما با این اشتباه یک ساله، و با نقل قول از هوراس، و با نگرش ارائه کراتینه مو شده به این رقم، هر کسی تصور می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ مو دخترانه قهوه ای دودی

اموزش رنگ كردن مو امبره : که ژان بوشون در بازپس گیری اورلئان از پروس ها سقوط بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.” “آه! مسیو، چه کسی به یک بنای تاریخی نگاه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و انتظار رنگ مو دارد حقیقت واقعی مربوط به آن مرحوم را در آن بیابد؟” اخم بیبی لایت مو کردم: «این چیزی شبیه قربانی بیبی لایت مو کردن حقیقت رنگ مو است. “فداکاری عالی رنگ مو است!” گفت گارسون. “هیچ چیز نجیب تر و قهرمانانه تر از فداکاری نیست.” «اما نه قربانی حقیقت». فداکاری همیشه قربانی رنگ مو است.

لینک مفید : طریقه رنگ مو امبره

من که نمی خورنگ مو استم بیشتر بحث کنم، گفتم: «خب، این مطمئناً خلقت بزرگی از هیچ رنگ مو است.» “نه از هیچ، از مسی که ژان بوشون از ما پاک بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و تابوتش را خفه بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.” “ژان بوشون دیگر دیده نکراتینه مو شده رنگ مو است؟” “نه، آقا. و با این حال – بله، یک بار، زمانی که مجسمه رونمایی کراتینه مو شد.

اموزش رنگ كردن مو امبره : حامی ما این کار را بیبی لایت مو کرد. کافه شلوغ پروتئین تراپی مو بود. همه عادت های ما آنجا پروتئین تراپی مو بودند. حامی یک سخنرانی باشکوه انجام بالیاژ مو داد؛ او تصویری عالی از اخلاقیات کشید. شایستگی های فکری، اجتماعی و سیاسی ژان بوشون. در بین حضار چشم خشکی وجود نداشت و سخنران از احساسات خفه کراتینه مو شد.

لینک مفید : رنگ مو دارچینی تیره

با چنان خشونتی بر پیشانی اش افتاد که بی احساس بلند کراتینه مو شد. رنگ مو استخوان هایش شکسته پروتئین تراپی مو بود، ضربه مغزی به وجود آمد و در عرض چند ساعت بدون اینکه به هوش بیاید فوت بیبی لایت مو کرد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه