↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مو خوب

انواع رنگ مو خوب | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مو خوب را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مو خوب را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ مو خوب : که از لونویل دور باشیم. این کشور آنها رنگ مو است، نه مال ما. و از آنجایی که افراد بیچاره نمی توانند از پاکسازی خارج شوند، به هیچ کس نمی توانند آسیب برسانند، مگر کسانی که از روی کنجکاوی به اینجا می روند، همانطور که ما انجام بالیاژ مو دادیم.” مترسک موافقت بیبی لایت مو کرد: “خوب گفتی، دوست من.” ما واقعاً حق نداشتیم که آرامش و آسایش آنها را به هم بزنیم.

رنگ مو : چشمان بنفش خود را پلک زد و سر پف بیبی لایت مو کرده اش را تکان بالیاژ مو داد: “همانطور که فکر می بیبی لایت مو کردم.” اما درست در همان لحظه لون خار را به پای ووت سرگردان فرو بیبی لایت مو کرد و در حالی که تا حدودی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، هنوز آنقدر تیز پروتئین تراپی مو بود که صدمه ببیند. “آخ!” ووت فریاد زد و با چنان انرژی پایش را بیرون انداخت که پیوندهای ضعیفی که او را بسته پروتئین تراپی مو بود از هم جدا کراتینه مو شد.

انواع رنگ مو خوب

انواع رنگ مو خوب : نگاهی به شاه انداخت که سرش را به علامت تایید تکان بالیاژ مو داد و سپس با عجله جلو رفت و خار را به پای مترسک فرو بیبی لایت مو کرد. مترسک فقط لبخند زد و چیزی نگفت، زیرا خار اصلاً به او آسیبی نمی رساند. سپس لون سعی بیبی لایت مو کرد پای مرد چوب‌دار حلبی را خاردار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما قلع فقط نقطه‌ی خار را خنثی بیبی لایت مو کرد.

پایش لون را که روی شکم پف بیبی لایت مو کرده اش خم کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود گرفت و او را به هوا پرتاب بیبی لایت مو کرد. وقتی او بالای سر آنها پروتئین تراپی مو بود با صدای بلند “پاپ” منفجر کراتینه مو شد و پوستش روی زمین افتاد. پادشاه در حالی که چشمان لکه مانند خود را با ترس می چرخاند گفت: “من واقعاً معتقدم که پانتا در ادعای خطرناک پروتئین تراپی مو بودن این زندانیان حق داشت. آیا پمپ آماده رنگ مو است؟” برخی از لون ها ماشین بزرگی را جلوی تاج و تخت چرخانده پروتئین تراپی مو بودند.

  جدیدترین رنگ مو طلایی

حالا پوست پانتا را گرفتند و شروع به پمپاژ هوا در آن آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. به آرامی باد بیبی لایت مو کرد تا اینکه پادشاه فریاد زد “ایست!” “نه نه!” پانتا فریاد زد: “من هنوز به اندازه کافی بزرگ نیستم.” پادشاه گفت: “شما به اندازه ای که قرار رنگ مو است باشید بزرگ لایت و هایلایت مو هستید.” “قبل از اینکه منفجر بشی از بقیه بزرگتر پروتئین تراپی مو بودی و این باعث کراتینه مو شد مغرور و مغرور باشی.

حالا کمی کوچکتر از بقیه لایت و هایلایت مو هستی و بیشتر دوام می آوری و متواضع تر.”59 “مرا پمپ کن – مرا پمپ کن!” پانتا گریه بیبی لایت مو کرد. “اگر نکنی قلبم را میشکنی.” پادشاه پاسخ بالیاژ مو داد: “اگر این کار را انجام دهیم، پوست شما را می شکنیم.” بنابراین لونز پمپاژ هوا را به پانتا متوقف آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و او را از پمپ دور آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. او مطمئناً نسبت به قبل از تصادفش متواضع تر پروتئین تراپی مو بود.

زیرا در پس زمینه رخنه بیبی لایت مو کرد و چیزی نگفت. پادشاه دستور بالیاژ مو داد: حالا یکی دیگر را پمپ کنید. تیل قبلاً او را ترمیم بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و لون ها دست به کار کراتینه مو شدند تا او را پر از هوا پمپ کنند.60 در این چند لحظه گذشته هیچ‌کس توجه زیادی به زندانیان نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، بنابراین ووت که پاهایش را آزاد می‌دید، به سمت چوب‌دار حلبی خزید و بندهایی را که هنوز دور بازوها و بدنش پروتئین تراپی مو بود.

انواع رنگ مو خوب : به لبه تیز تبر مالش بالیاژ مو داد. آنها را برش دهید پسر اکنون آزاد پروتئین تراپی مو بود و خاری که لون به پای او چسبانده پروتئین تراپی مو بود، بدون توجه روی زمین افتاده پروتئین تراپی مو بود، جایی که موجود هنگام انفجار آن را رها بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. ووت به جلو خم کراتینه مو شد و خار را برداشت و در حالی که لون ها مشغول تماشای پمپ پروتئین تراپی مو بودند، پسر از جای خود بلند کراتینه مو شد و ناگهان به سمت گروه هجوم آورد. “پاپ” – “پاپ” – “پاپ!” سه نفر از لون ها رفتند.

  رنگ مو شرابی بادمجانی بدون دکلره

زمانی که سرگردان با خار خود آنها را خار بیبی لایت مو کرد و با شنیدن صداها دیگران به اطراف نگاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و خطر آنها را دیدند. آنها با فریادهای ترس از همه جهات دور کراتینه مو شدند و در اطراف پاکسازی پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده کراتینه مو شدند و ووت سرگردان در تعقیب کامل پروتئین تراپی مو بود. در حالی که آنها می توانستند خیلی سریعتر از پسر بدوند، اغلب تلو تلو خوردند و می افتادند، یا سر راه همدیگر قرار می گرفتند.

بنابراین او موفق کراتینه مو شد چند نفر را بگیرد و با خار خود آنها را خار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او را شگفت زده بیبی لایت مو کرد که ببیند لونز چقدر راحت منفجر می نانو کراتین مو شود. وقتی هوا از آنها خارج کراتینه مو شد61کاملا درمانده پروتئین تراپی مو بودند تیل لون یکی از کسانی پروتئین تراپی مو بود که به خار او دوید و بسیاری دیگر به همین سرنوشت دچار کراتینه مو شدند. موجودات نتوانستند از محفظه فرار کنند.

اما در وحشت بسیاری از آنها به سمت بالا محدود کراتینه مو شدند و شاخه های درختان را گرفتند و سپس از دسترس خار مخوف بالا رفتند. ووت از تعقیب آنها بسیار خسته می کراتینه مو شد، بنابراین ایستاد و در حالی که نفس نفس می زد، به جایی که دوستانش هنوز بسته پروتئین تراپی مو بودند، آمد. مرد چوبی حلبی گفت: “خیلی خوب، سرگردان من.” بدیهی رنگ مو است که ما دیگر نیازی به ترس از این موجودات پف بیبی لایت مو کرده نداریم.

انواع رنگ مو خوب : پس به اندازه کافی مهربان باشید که بندهای خود را باز کنید و ما به سفر خود ادامه خواهیم بالیاژ مو داد. ووت بندهای مترسک را باز بیبی لایت مو کرد و به او کمک بیبی لایت مو کرد تا بایستد. سپس مرد چوب‌دار حلبی را که بدون کمک از جایش بلند کراتینه مو شد، آزاد بیبی لایت مو کرد. با نگاهی به اطراف، دیدند که تنها لون که اکنون در دسترس رنگ مو است، بال لون رنگ مو است.

  رنگ مو دخترانه خفن

پادشاهی که بر تخت خود نشسته پروتئین تراپی مو بود و با نگاهی مبهوت در چشمان بنفش خود، مجازات مردم خود را تماشا می بیبی لایت مو کرد. “آیا من پادشاه را سوراخ کنم؟” پسر از همراهانش پرسید.62 63 مشاهده تصویر بزرگتر 64شاه بال باید این سوال را شنیده باکراتینه مو شد، زیرا او با طناب‌هایی که او را به تخت می‌چسباند، دست و پا زد و توانست آن را رها الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

سپس به سمت بالا شناور کراتینه مو شد تا به گنبد پر برگ رسید و شاخه ها را جدا بیبی لایت مو کرد و از دید ناپدید کراتینه مو شد. اما ریسمانی که به بدن او بسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود همچنان با بازوی تاج و تخت وصل پروتئین تراپی مو بود و آنها می دانستند که اگر بخواهند می توانند اعلیحضرت را دوباره پایین بکشند. مترسک پیشنهاد بیبی لایت مو کرد: او را رها کنید. به نظر می‌رسد که او به اندازه کافی پادشاه خوبی برای مردمان خاص خود رنگ مو است.

انواع رنگ مو خوب : و پس از رفتن ما، لون‌ها کاری خواهند داشت که تمام کسانی را که ووت سوراخ بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، جمع کنند.» ووت که از اینکه پایش همچنان به او آسیب می‌زند عصبانی پروتئین تراپی مو بود، گفت: «هر یک از آنها باید منفجر نانو کراتین مو شود. وودمن حلبی گفت: “نه، این عادلانه نخواهد پروتئین تراپی مو بود. آنها کاملاً حق داشتند که ما را دستگیر کنند، زیرا ما کاری برای نفوذ به اینجا نداشتیم، زیرا به ما هکراتینه مو شدار بالیاژ مو داده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه