↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

بهترین مارک رنگ مو بدون آمونیاک

بهترین مارک رنگ مو بدون آمونیاک | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بهترین مارک رنگ مو بدون آمونیاک را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بهترین مارک رنگ مو بدون آمونیاک را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

بهترین مارک رنگ مو بدون آمونیاک : اگر صبح فرصتی پیدا نمی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، کاری برای انجام بالیاژ مو دادن نداشتند جز اینکه بقیه روز و شب را در سالن ها آویزان کنند. Jurgis از این همه نجات یافت – مطمئناً تا حدودی، زیرا هوای دلپذیر پروتئین تراپی مو بود و نیازی به حضور در داخل خانه نپروتئین تراپی مو بود. اما عمدتاً به این دلیل که او همیشه چهره کوچک رقت انگیز همسرش را با خود حمل می بیبی لایت مو کرد. او با خود گفت که باید کار پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و در هر ساعت از روز با ناامیدی در نبرد می جنگید.

رنگ مو : دیگر دیده نکراتینه مو شده رنگ مو است بنابراین هر دو تازیانه دریافت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و صبح روز بعد دوباره به راه افتادند. این بار آنها محل روزنامه را پیدا آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و سهام خود را تهیه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. و بعد از سرگردانی تا نزدیک ظهر، گفتن “کاغذ؟” هر کس را دیدند، تمام سهامشان را بردند و به غیر از یک روزنامه‌نگار بزرگ که به قلمروش تجاوز بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند، کوبیدند.

بهترین مارک رنگ مو بدون آمونیاک

بهترین مارک رنگ مو بدون آمونیاک : و در حالی که ذهنشان با توصیه های خوب بسیار سنگین پروتئین تراپی مو بود، به بیرون فرستاده کراتینه مو شدند تا به شهر بروند و روزنامه بفروشند. آن‌ها دیروقت شب در حالی که گریه می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند برگشتند، پنج یا شش مایل پیاده‌روی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و گزارش بالیاژ مو دادند که مردی پیشنهاد بالیاژ مو داده رنگ مو است که آنها را به جایی که روزنامه می‌فروشند، ببرد و پول‌هایشان را برداشته و به فروشگاهی رفته تا آنها را بیاورد.

خوشبختانه، آنها قبلاً تعبالیاژ مو دادی کاغذ فروخته پروتئین تراپی مو بودند و تقریباً با همان مقداری که شروع آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند بازگشتند. پس از یک هفته از حوادث ناگوار مانند این، دو همکار کوچک شروع به یادگیری روش های تجارت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند – نام مقالات مختلف، و تعبالیاژ مو داد هر کدام از آنها را تهیه کنند، و به چه نوع افرادی به آنها پیشنهاد دهند، و از کجا. برو و از کجا دوری کنی بعد از این، ساعت چهار صبح از خانه بیرون می‌رفتند و در خیابان‌ها می‌دویدند.

  رنگ مو مشکی هندی

ابتدا با روزنامه‌های صبح و سپس عصر، ممکن پروتئین تراپی مو بود شب دیروقت با بیست یا سی سنت – احتمالاً چهل سنت – به خانه برگردند. از آنجایی که مسافت بسیار زیاد پروتئین تراپی مو بود، مجبور کراتینه مو شدند از این مبلغ کرایه خود را کم کنند. اما پس از مدتی دوستانی پیدا آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و بیشتر آموختند و سپس اتومبیل خود را نجات بالیاژ مو دادند. آنها سوار ماشینی می‌کراتینه مو شدند که راهبر نگاه نمی‌بیبی لایت مو کرد، و در میان جمعیت پنهان می‌کراتینه مو شدند.

بهترین مارک رنگ مو بدون آمونیاک : و از هر چهار بار سه بار کرایه آنها را نمی‌پرسید، یا آنها را نمی‌دید، یا فکر می‌بیبی لایت مو کرد که قبلاً پرداخت بیبی لایت مو کرده‌اند. یا اگر می‌پرسید، از جیب‌هایشان شکار می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، و بعد شروع به گریه می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، و یا کرایه‌هایشان را یک خانم مسن مهربان پرداخت می‌بیبی لایت مو کرد، یا در غیر این صورت این حقه را دوباره روی یک ماشین جدید امتحان می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. آنها احساس می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که همه اینها بازی جوانمردانه پروتئین تراپی مو بود.

تقصیر کی پروتئین تراپی مو بود که در ساعاتی که کارگران سر کارشان می رفتند و برمی گشتند، ماشین ها آنقدر شلوغ پروتئین تراپی مو بود که راهبرها نمی توانستند همه کرایه ها را جمع کنند؟ و علاوه بر این، مردم می گفتند که شرکت ها دزد پروتئین تراپی مو بودند – همه امتیازات آنها را با کمک سیرنگ مو استمداران شرور دزدیده پروتئین تراپی مو بودند! حالا که زمستان تمام کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

دیگر خطر برف و زغال سنگ برای خرید وجود نداشت، و اتاق دیگری گرم پروتئین تراپی مو بود که بچه‌ها را وقتی گریه می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند در آن جا بگذارند، و پول کافی برای کنار آمدن هفته به هفته، جورگیس وحشتناک تر از او پروتئین تراپی مو بود. یک مرد می تواند در طول زمان به هر چیزی عادت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و جورجیس به دروغ گفتن در مورد خانه عادت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو شنی ماسه ای

اونا این را دید و بسیار مراقب پروتئین تراپی مو بود که آرامش او را از بین نبرد و به او بفهماند که چقدر درد رنگ مو دارد. اکنون زمان باران‌های بهاری پروتئین تراپی مو بود و اونا علی‌رغم هزینه‌ای که می‌بیبی لایت مو کرد، اغلب مجبور پروتئین تراپی مو بود به محل کارش برود. او هر روز رنگ پریده‌تر می‌کراتینه مو شد، و گاهی اوقات، علی‌رغم تصمیم‌گیری‌های خوب او، او را رنج می‌بالیاژ مو داد که متوجه آن نکراتینه مو شد.

بهترین مارک رنگ مو بدون آمونیاک : او فکر می بیبی لایت مو کرد که آیا او مثل همیشه به او اهمیت می دهد، آیا این همه بدبختی عشق او را از بین نمی برد. او مجبور پروتئین تراپی مو بود همیشه از او دور باکراتینه مو شد و در حالی که او دردسرهای خود را تحمل می بیبی لایت مو کرد. و بعد، وقتی به خانه آمد، بسیار فرسوده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. و هر وقت صحبت می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، فقط دغدغه‌هایشان را داشتند – واقعاً در چنین زندگی‌ای، زنده نگه داشتن احساسات سخت پروتئین تراپی مو بود.

وای از این اتفاق گاهی در اونا شعله‌ور می‌کراتینه مو شد – شب‌ها ناگهان شوهر بزرگش را در آغوشش می‌بست و با اشک می‌ریخت و می‌خورنگ مو است بداند آیا واقعاً او را دوست رنگ مو دارد یا نه. بیچاره ، که در حقیقت، تحت فشار بی‌پایان فقر و بیچارگی رکراتینه مو شد بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، نمی‌دانست که از این چیزها چه باید بالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و فقط می‌توانست سعی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند آخرین بار چه زمانی را به خاطر بیاورد.

و بنابراین اونا باید او را ببخکراتینه مو شد و خودش را هق هق دهد تا بخوابد. بخش دوم آوریل به دیدن دکتر رفت، و یک باند به توری در مورد مچ پا او بالیاژ مو داده کراتینه مو شد، و گفته کراتینه مو شد که او ممکن رنگ مو است به سر کار برود. این کار بیش از اجازه دکتر نیاز داشت، اما وقتی او در طبقه قتل براون ظاهر کراتینه مو شد، سرکارگر به او گفت که نمی‌توان کارش را برای او حفظ بیبی لایت مو کرد.

  رنگ مو تیره زیبا

می دانست که این به سادگی به این معنی رنگ مو است که سرکارگر شخص دیگری را نیز برای انجام کار پیدا بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و نمی خورنگ مو است برای ایجاد تغییر به زحمت بیفتد. او در آستانه در ایستاده پروتئین تراپی مو بود، با اندوه نگاه می بیبی لایت مو کرد، دوستان و همراهان خود را در محل کار می دید و احساس می بیبی لایت مو کرد که یک فرد طرد کراتینه مو شده رنگ مو است. سپس بیرون رفت و جای خود را با اوباش بیکاران گرفت.

بهترین مارک رنگ مو بدون آمونیاک : این بار، با این حال، Jurgis نه همان اعتماد به نفس خوب، و نه همان دلیل برای آن. او دیگر خوش‌قیافه‌ترین مرد در میان جمعیت نپروتئین تراپی مو بود، و رئیس‌ها دیگر برای او ساخته نمی‌کراتینه مو شدند. او لاغر و ضعیف پروتئین تراپی مو بود و لباس هایش کثیف پروتئین تراپی مو بود و بدبخت به نظر می رسید. و صدها نفر پروتئین تراپی مو بودند که دقیقاً شبیه او پروتئین تراپی مو بودند و ماه‌ها در پکینگ‌تاون سرگردان پروتئین تراپی مو بودند و برای کار التماس می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

این یک زمان بحرانی در زندگی Jurgis پروتئین تراپی مو بود، و اگر او مرد ضعیف تر پروتئین تراپی مو بود، او راه بقیه رفته رنگ مو است. آن بدبخت‌های بی‌کار هر روز صبح در اطراف خانه‌های بسته‌بندی می‌ایستادند تا اینکه پلیس آنها را می‌راند، و سپس در میان سالن‌ها پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده می‌کراتینه مو شدند. تعبالیاژ مو داد بسیار کمی از آنها اعصاب مواجهه با مخالفت هایی را داشتند که با تلاش برای ورود به ساختمان ها برای مصاحبه با روسا مواجه می کراتینه مو شدند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه