↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مو گرم

مدل رنگ مو گرم | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو گرم را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو گرم را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل رنگ مو گرم : اما اجازه بده دوباره تو را بررسی کنم!” جوان به این درخورنگ مو است، لباس‌هایش را درآورد و گیو آن علامت را روی بدنش دید که میراث نژاد کای‌کوباد پروتئین تراپی مو بود. پس از این کشف، او خوشحال کراتینه مو شد و به خود و شاهزاده جوان به خاطر موفقیت در مأموریتش که به هدفی که برای آن آمده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : ترس از همه آنها پادشاه و جنگجویان، برای مدتی. در نهایت شرم بیدار کراتینه مو شد و پادشاه در آغوش در برابر قهرمان ظاهر کراتینه مو شد. آنها نیزه های تیز خود را به کراتینه مو شدت پرتاب آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند – رستم به سر اسب حریفش زد که دست و پا افتاد و سوارش را واژگون بیبی لایت مو کرد. پس از آن مضطرب قهرمان به پا خرنگ مو است تا جایزه سلطنتی را بگیرد. اما هومان با عجله به میان رفت، و ارباب خود را نجات بالیاژ مو داد.

مدل رنگ مو گرم

مدل رنگ مو گرم : او گفت: «اینجا فاتح باشکوه می آید. “اکنون دخترت و گنج خود، پادشاهی و سربازانت را به او بده، آیا او به کشورت افتخار نبیبی لایت مو کرده رنگ مو است؟ – آیا او جواهری بر تاج حاکمیت تو نیست؟ چه تکبری امید بی حاصل را برانگیخت! به خیانت خود فکر کن سایاووش، ظلم وحشیانه ات، و هرگز به دنبال نفرت مرگبار از سوی بشر نباش، و در میدان مبارزه با شکست و تباهی.» به این ترتیب، او با تمسخر سخن گفت، نه مردی، هرچند در حضور افراسیاب، جان داشت که او را ملاقات الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

کسی که بر اسب دیگری طاق انداخت و فرار بیبی لایت مو کرد. پس از این که افراسیاب را نجات بالیاژ مو داد، رئیس محتاط تمام حیله گری و زیرکی خود را به کار گرفت تا از خود بگریزد و سرانجام موفق کراتینه مو شد. رستم و سپاهیان تورانی که از شاه پیروی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند او را تعقیب آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. اما اگر چه هزاران نفر در این تعقیب و گریز که برای بسیاری از فرسنگ ها ادامه داشت، کشته کراتینه مو شدند.

  رنگ مو یخی بلوند

در آن روز مزیت دیگری حاصل نکراتینه مو شد. صبح روز بعد رستم تعقیب خود را از سر گرفت. و دشمن با شنیدن رویبیبی لایت مو کرد او، به تارتاری چینی عقب نشینی بیبی لایت مو کرد تا از جمله مزایای دیگر، شخص کای خسرو را حفظ الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. پادشاهی توران را به رحمت مهاجمی که بر تاج و تخت نشست و در آنجا حکمرانی بیبی لایت مو کرد، می‌گویند، گفته می‌نانو کراتین مو شود.

حدود هفت سال، با سختی به یادماندنی، هر فردی را که نام افراسیاب را ذکر می‌بیبی لایت مو کرد، منع می‌بیبی لایت مو کرد و می‌کشت. در این میان او به طوس و گودرز هدایای باشکوهی متناسب با رتبه و خدمات آنها بالیاژ مو داد. و زوآرا در انتقام خشم وحشتناکی که بر سایاووش مرتکب کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، هر چیزی را که سر راه او قرار می‌گرفت سوزاند و ویران بیبی لایت مو کرد.

خشم او از دیدن مکان هایی که شاهزاده جوان در آن زندگی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود خشمگین کراتینه مو شد و خود را با شکار و سایر ورزش های این میدان بازسازی بیبی لایت مو کرد. در واقع، تمام قلمرو به غارت و ویرانی سپرده کراتینه مو شد. و همه افراد ارتش با تصاحب ثروت عمومی و خصوصی ثروتمند کراتینه مو شدند. اما اصحاب رستم از اقامت در توران خسته کراتینه مو شدند.

مدل رنگ مو گرم : بی توجهی کای کاوس را که سال ها متحمل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود به کراتینه مو شدت به او نشان بالیاژ مو دادند و بازگشت او به ایران را محترم تر از تبعیدی که در یک کشور متحمل کراتینه مو شدند توصیه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. آب و هوای نامناسب رها بیبی لایت مو کردن پادشاهی توسط رستم به مدت طولانی عملی کراتینه مو شد. و او و جنگجویانش از بردن تمام اموال عظیمی که در جواهرات و طلا باقی مانده پروتئین تراپی مو بود کوتاهی نآمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

  رنگ موی مشکی پرکلاغی روی دکلره

بخشی از آن توسط پهلوان به زابل و سیستان و نسبت خوبی به پادشاه شاهان ایران منتقل کراتینه مو شد. افراسیاب چه زمانی شناخته کراتینه مو شد غارت قلمرو و تاج و تخت او که دست بی پروا ویرانگر با آتش و شمشیر زمین را درهم کوبیده پروتئین تراپی مو بود، اندوه و اندوه روحش را فراگرفته پروتئین تراپی مو بود و شور و اشتیاق از کنترل خارج کراتینه مو شد. و به این ترتیب به جنگجویانش گفت: “در چنین زمانی، آیا شجاعت مرده رنگ مو است؟ مردی که درنگ مو استان غم انگیز را می شنود.

و با عدل کشورش به انتقام نمی ککراتینه مو شد، نمی تواند از یک زن متولد نانو کراتین مو شود، ملعون بر او ! زمانی خواهد رسید که خرمن کینه عمیق را درو خواهم بیبی لایت مو کرد و تا فرا رسیدن آن ساعت سرنوشت ساز، وداع با شادی در سالن یا تعظیم. رستم برای انتقام قتل سایاووش از کی خسرو غافل نپروتئین تراپی مو بود و در واقع برای جستجوی او به مناطق دوردست تارتاری فرستاده پروتئین تراپی مو بود.

گفته می‌نانو کراتین مو شود که گودرز شاهزاده جوان را در خواب دید که محل اقامت واقعی‌اش را به او نشان بالیاژ مو داد و گفت که از میان همه جنگجویان کاوس، گیو تنها کسی رنگ مو است که مقدر کراتینه مو شده رنگ مو است او را به دنیا و حق ولادتش بازگرداند. پیرمرد فوراً از پسرش گیو خورنگ مو است که به محلی که غریبه پیدا می نانو کراتین مو شود برود. گیو به آسانی اطاعت بیبی لایت مو کرد.

مدل رنگ مو گرم : در پیشرفت خود در هر مرحله متوالی یک راهنما برای خود فراهم بیبی لایت مو کرد که بعداً او را کشت تا از کشف جلوگیری الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و به این ترتیب تا رسیدن به مرز چین پیش رفت، بدون آسایش در روز یا خواب شبانه. . تنها غذای او گوشت الاغ وحشی و تنها پوشش او پوست همان حیوان پروتئین تراپی مو بود. او کوه و جنگل را طی می بیبی لایت مو کرد و هر محرومیتی را تحمل می بیبی لایت مو کرد و اغلب دریغ می بیبی لایت مو کرد.

  رنگ مو دخترانه جدید شیک

اغلب به فکر بازگشت می افتاد، اما شرافت با وجود مشکلات و موانعی که مدام به او حمله می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، او را به جلو می برد. روزی که به صحرا رسید، اتفاقاً با چند نفر ملاقات بیبی لایت مو کرد که پس از بازجویی گفتند که پیرانویسا به جستجوی کای‌کاوس فرستاده کراتینه مو شده‌اند. گیو راز خود را حفظ بیبی لایت مو کرد و گفت که با شکار الاغ وحشی سرگرم می نانو کراتین مو شود.

اما مراقب پروتئین تراپی مو بود که از آنها بفهمد که به چه سمتی می روند. در طول شب، طرفین از هم جدا کراتینه مو شدند و صبح گیو به سرعت در مسیر خود پیش رفت و پس از مدتی جوانی را دید که در کنار چشمه ای نشسته پروتئین تراپی مو بود و فنجانی در دست داشت و به گمان او کی خسرو پروتئین تراپی مو بود. جوانان نیز به طور خودجوش فکر آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند “این باید Gíw باکراتینه مو شد”. و هنگامی که مسافر به او نزدیک کراتینه مو شد و گفت: “من مطمئنم که تو پسر سایاووش لایت و هایلایت مو هستی”. جوان مشاهده بیبی لایت مو کرد: “من به همان اندازه مطمئن لایت و هایلایت مو هستم که تو گیو پسر گودرز لایت و هایلایت مو هستی.” در این هنگام گیو متحیر کراتینه مو شد.

مدل رنگ مو گرم : به روی پا افتاد و پرسید که چگونه و از چه شرایطی او را شناخت. جوان پاسخ بالیاژ مو داد که همه رزمندگان کاوس را می شناسد. رستم و کیشواد و طوس و گودرز و بقیه از پرتره‌هایشان در گالری پدرش عمیقاً در ذهن او تأثیر می‌گذارند. سپس از او پرسید که چگونه گیو او را کای خسرو کشف بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، و گیو پاسخ بالیاژ مو داد: “چون من چیزی شاهانه در چهره تو دیدم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه