نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

بهترین رنگ مو فانتزی برای پوست گندمی

بهترین رنگ مو فانتزی برای پوست گندمی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بهترین رنگ مو فانتزی برای پوست گندمی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بهترین رنگ مو فانتزی برای پوست گندمی را برای شما فراهم کنیم.

4.7/5 - (3 امتیاز)

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

بهترین رنگ مو فانتزی برای پوست گندمی : ​​اما وقتی آنها را خواندم به نظر من در یکی دو مورد ضعیف پروتئین تراپی مو بود[صفحه 91]جزئیات مهم آنها به ما نگفتند که گیاه خواران چه می خورند و گوشتخواران چه می خورند.

رنگ مو : معتقد پروتئین تراپی مو بودم که گوشت مسئول دردسر من پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. سپس از آسایشگاه بتل کریک بازدید بیبی لایت مو کردم و با تمام رنگ مو استدلال های آنها علیه گوشت آشنا کراتینه مو شدم و پس از آن سه سال از آن رنگ مو استفاده نبیبی لایت مو کردم. من خودم را گیاهخوار نامیدم. اما در همان زمان متوجه کراتینه مو شدم که در برخی از نکات مهم با اکثر گیاهخواران تفاوت دارم. به عنوان مثال، من هرگز در بحث های مربوط به گیاهخواری در جنبه اخلاقی نظری نبالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودم.

بهترین رنگ مو فانتزی برای پوست گندمی

بهترین رنگ مو فانتزی برای پوست گندمی : همیشه به نظر من آن انسان پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است[صفحه 87]موجودات حق تمام دکلره مو دارند گوشت بخورند، اگر گوشت برای بهترین رکراتینه مو شد آنها لازم باکراتینه مو شد، چه جسمی و چه ذهنی. من هرگز با آن “انسان دوستی” که به ما می گوید وظیفه مرنگ مو است که خوک ها و مرغ ها را برادر خود بدانیم، همدردی نبیبی لایت مو کرده ام. روز دیگر داشتم به یکی از این علاقه مندان گوش می بالیاژ مو دادم.

که یکی از درنگ مو استان های «عمو رموس» را با صدای بلند خوانده پروتئین تراپی مو بود و با زبانی پرمعنی این حقیقت را بیان بیبی لایت مو کرد که باغ سبزی او مکانی رنگ مو است که «بریر» خرگوش» آزاد پروتئین تراپی مو بود که به میل خود سرگردان باکراتینه مو شد و به خود کمک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و توصیف بیبی لایت مو کرد که چقدر خوشحالش می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که این حیوانات مهربان را که در میان کلم هایش می پرند و تمام ترس خود را از او از دست بالیاژ مو داده اند، می پرند.

  رنگ مو مش بلوند

تا زمانی که در یک مزرعه محدود باکراتینه مو شد، و تا زمانی که فصل شکار در تمام مزارع دیگر در آن منطقه وجود داشته باکراتینه مو شد، این نوع چیزها بسیار خوب کار خواهد بیبی لایت مو کرد. اما اجازه دهید انساندوستان رژیم خود را در یک ایالت به کار گیرند و به زودی آنقدر میلیاردها خرگوش در میان کلم های خود خواهند پرید که باید بین تیراندازی به خرگوش یا نداشتن کلم یکی را انتخاب کنند.

خواننده، گمان می‌کنم، با محاسباتی آشنرنگ مو است که نشان می‌دهند سرعت ضرب خرگوش‌ها، چند ده و صدها میلیون توسط یک جفت خرگوش در ده سال تولید می‌نانو کراتین مو شود. باید کاملا واضح باکراتینه مو شد که[صفحه 88]زمانی فرا می رسد که همه انسان ها انرژی خود را صرف کاشت باغ هایی برای حمایت از خرگوش می کنند. و اینکه اگر از کاشت باغ دست برتمام دکلره مو دارند.

قحطی برای خرگوش‌ها به وجود می‌آید، با رنجی بی‌نهایت بیشتر از آنچه در روش کنونی نگهداری از آنها وجود رنگ مو دارد. همچنین، حتی اگر کمک‌های بشردوستانه ممکن رنگ مو است راه خود را با مردان داشته باشند، شاهین‌ها و جغدها و روباه‌ها احتمالاً بازسازی نکراتینه مو شده باقی می‌مانند. یادم می‌آید، وقتی پسر کوچکی پروتئین تراپی مو بودم.

بهترین رنگ مو فانتزی برای پوست گندمی : توسط یک دوشیزه‌ی آشفته به کراتینه مو شدت مورد سرزنش قرار گرفتم که متوجه کراتینه مو شد در حال پرتاب سنگ به سمت یک سنجاب لایت و هایلایت مو هستم. با این حال، چند روز بعد، بانو متوجه کراتینه مو شد که سنجاب در حال بیرون آوردن پرندگان جوان از لانه بیرون پنجره‌اش رنگ مو است و نظریه‌های او در مورد “مهربانی به حیوانات گنگ” به طرز بی‌رحمانه‌ای مختل کراتینه مو شده رنگ مو است.

به نظر من همین موضوع در مورد حیوانات اهلی بیشتر صدق می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. حیوانات اهلی تنها به خاطر حمایت از انسان و به خاطر منافعی که برای او به ارمغان می آورند، روی زمین زنده می مانند. اگر برای سلامتی و آسایش انسان لازم رنگ مو است که گاو را ذبح کنیم تا اینکه منتظر بمانیم و بگذاریم او در اثر کهولت سن و بیماری طولانی بمیرد.

  رنگ ابرو با رنگ مو فرق میکنه

به نظر من چیزی جز احساسات بدخواهانه اعتراض نخواهد بیبی لایت مو کرد. به ما اشاره می نانو کراتین مو شود که کشتارگاه های ما چه مکان های ظلم و کثیفی رنگ مو است. خواننده ممکن رنگ مو است[صفحه 89]باور کنید که در تدارک نوشتن «جنگل» چیزی در این باره یاد گرفتم. اما این لزوماً در مورد کشتارگاه‌ها صدق نمی‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند – بیش از این که لزوماً درست باکراتینه مو شد که راه‌آهن باید سالانه چند صد هزار نفر را در این کشور بککراتینه مو شد و معلول الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

در اروپا کشتارگاه‌های شهری تمام دکلره مو دارند که بر اساس خطوط علمی ساخته کراتینه مو شده‌اند و هیچ گونه کثیفی در آنها انباشته نمی‌نانو کراتین مو شود. برای کشتن حیوانات هم وسایلی ابداع بیبی لایت مو کرده اند که بدون درد رنگ مو است. در حیاط‌ها مردی را دیدم که روی یک گالری ایستاده پروتئین تراپی مو بود، خم کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و با چکش به سر یک فرمان می‌کوبید و قبل از اینکه موفق نانو کراتین مو شود حیوان وحشت‌زده را به زمین بزند، نیم‌دوجین ضربه وارد بیبی لایت مو کرد.

از سوی دیگر، در اروپا، روی سر حیوان یک کلاه چرمی قرار می دهند که در آن یک سنبله فولادی وجود رنگ مو دارد. یک ضربه به سر این سنبله برای راندن آن به مغز حیوان کافی رنگ مو است و باعث بی حسی فوری می نانو کراتین مو شود. و همچنین باید در نظر داشت که رنج حیوانات گنگ با رنج ما کاملاً متفاوت رنگ مو است. درد انتظار را نمی کشند. گاو بدون ترس وارد یک کشتارگاه می نانو کراتین مو شود.

  انواع رنگ مو دخترانه

بی حرکت می ایستد و اجازه می دهد کلاه چرمی را بدون شک روی سرش بگذارند. و در حالی که آرام در مزرعه چرا می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، هیچ آگاهی از این واقعیت که[صفحه 90]هفته آینده به عنوان گوشت گاو در یک قصابی آویزان خواهد کراتینه مو شد. در این رابطه مشاهده ای از آن فیلسوف فرزانه، آقای دولی، در مورد غیرانسانی پروتئین تراپی مو بودن گیاهخواری را به یاد می آورم.

بهترین رنگ مو فانتزی برای پوست گندمی : او گفت که برای او همیشه کار بسیار ظالمانه ای به نظر می رسید “بریدن یک گوجه فرنگی جوان در اوج خود، یا کشتن یک گهواره کامل پر از نخود بچه در غلاف.” این چیزها طرفدار دین گیاهخواری را متقاعد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که من روح گمکراتینه مو شده ای لایت و هایلایت مو هستم و همیشه پروتئین تراپی مو بوده ام. شاید همینطور باکراتینه مو شد. من سعی می کنم رفتار خود را با دانش علمی هدایت کنم.

چیزی که من می‌خواهم در مورد مسئله گوشت‌خواری بدانم، حقایق واقعی تأثیر آن بر ارگانیسم انسان رنگ مو است – میزان انرژی که ایجاد می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، بیماری‌هایی که باعث می‌نانو کراتین مو شود، یا برعکس، مصونیت در برابر بیماری ادعای اعطای همچنین، البته، ارزان پروتئین تراپی مو بودن و راحتی آن به عنوان یک ماده غذایی. شواهدی از این دست ما در اختیار داریم.

اما به نظر من به نسبت اهمیت موضوع بسیار کم رنگ مو است. پروفسور فیشر آزمایشات کاملی در مورد تأثیر گوشت خواری بر رنگ مو استقامت انجام بالیاژ مو داده رنگ مو است که به نظر می رسد این واقعیت را نشان می دهد که گیاهخواران نسبت به گوشت خواران رنگ مو استقامت بسیار بیشتری تمام دکلره مو دارند. این آزمایش‌ها همان چیزی رنگ مو است که ما می‌خواهیم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه