↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع مدل رنگ مو تکه ای

انواع مدل رنگ مو تکه ای | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع مدل رنگ مو تکه ای را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع مدل رنگ مو تکه ای را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع مدل رنگ مو تکه ای : احتمالاً ممکن رنگ مو است شامل یک انعطاف پذیری یا گسترش غیرمعمول پایین زبان و ژل باکراتینه مو شد. این که گفتار به تنهایی توسط اینها قابل تولید رنگ مو است باید پذیرفته نانو کراتین مو شود، زیرا کالبدشناسان دو مورد از افرادی را ذکر می کنند که بدون زبان صحبت می کنند. در یک مورد، اندام در ابتدا ناتوان پروتئین تراپی مو بود، اما جای آن توسط یک غده کوچک تامین می‌کراتینه مو شد و یوولا کامل پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : سپس به یاد آوردم که صدای اعمال کراتینه مو شده برای نجات من از تلاش های کاروین پروتئین تراپی مو بود. این ایده‌ها باعث کاهش تنفر من از این مرد و کشف پوچ پروتئین تراپی مو بودن اتهامات من کراتینه مو شد. “افسوس!” گفتم: «من کسی را ندارم که متهم کنم. منو به سرنوشتم بسپار پرواز از صحنه ای آغشته به ظلم و ناامیدی.» کاروین مدتی در حال تفکر و سوگوار ایستاده پروتئین تراپی مو بود.

انواع مدل رنگ مو تکه ای

انواع مدل رنگ مو تکه ای : اما اینها چه کلماتی لایت و هایلایت مو هستند؟ برادرت دیوانه! بچه هایش مردند!» من باید از این گزارش چه رنگ مو استنباط کنم؟ آیا جهل و نادانی که این سخنان بر آن دلالت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند واقعی پروتئین تراپی مو بود یا تظاهر؟ با این حال، چگونه می توانم یک عامل انسانی صرف را در این رویبالیاژ مو دادها تصور کنم؟ اما، اگر این تأثیر در مورد برادرم غیرطبیعی یا شیدایی پروتئین تراپی مو بود، باید در مورد من نیز به همان اندازه باکراتینه مو شد.

در نهایت گفت: «چی کراتینه مو شده؟ آمدم تا جنایات خود را بپوشانم: آنها را به طور کامل بشناسم. من پیش بینی های وحشتناکی دارم! چه اتفاقی افتاده رنگ مو است؟” سکوت بیبی لایت مو کردم؛ اما با یادآوری پیامی که این مرد در کمد من پیدا بیبی لایت مو کرد، که حاکی از آگاهی از آن قدرتی پروتئین تراپی مو بود که به نفع من تداخل داشت، با اشتیاق پرسیدم: «آن صدایی که وقتی خورنگ مو استم باز کنم چه صدایی پروتئین تراپی مو بود که مرا فرا می خواند کمد؟ این چه چهره ای پروتئین تراپی مو بود.

  انواع رنگ مو ابی

که ته پله دیدم؟ صادقانه جواب من را بده.» من آمدم تا حقیقت را اعتراف کنم. کنایه های شما وحشتناک و عجیب رنگ مو است. شاید من تصورات ضعیفی از بدی هایی که شیفتگی من ایجاد بیبی لایت مو کرده رنگ مو است داشته باشم. اما آنچه باقی می ماند اجرا خواهم بیبی لایت مو کرد. این صدای من پروتئین تراپی مو بود که شنیدی! این چهره من پروتئین تراپی مو بود که دیدی!» یک لحظه شک بیبی لایت مو کردم که آیا خاطره من از وقایع اشتباه نیست.

چطور می‌توانست یک‌باره روی شانه‌ام مستقر نانو کراتین مو شود و در کمد من ببندد؟ چگونه می توانست نزدیک من بایستد و در عین حال نامرئی باکراتینه مو شد؟ اما اگر صدای کاروین همان صدای مهیج و تصویر آتشینی پروتئین تراپی مو بود که شنیده پروتئین تراپی مو بودم و دیده پروتئین تراپی مو بودم، پس او پیشگوی برادرم و نویسنده این خشم های ناگوار پروتئین تراپی مو بود. یک بار دیگر چشمانم را برگرداندم و برای حرف زدن تقلا بیبی لایت مو کردم: – «رفت! ای مرد شرور! بدکار پشیمان و بی رحم، رفت!» او با صدایی ناامید گفت: «اطاعت خواهم بیبی لایت مو کرد. «با این حال، بدبخت من، آیا من شایسته ترمیم بدی هایی لایت و هایلایت مو هستم که مرتکب کراتینه مو شده ام؟ من به عنوان یک جنایتکار توبه‌کار آمدم.

این شما لایت و هایلایت مو هستید که من زخمی بیبی لایت مو کرده ام و حاضرم در بار شما حاضر شوم و اعتراف کنم و جنایات خود را جبران کنم. من تو را فریب بالیاژ مو دادم؛ من با ترس های تو ورزش بیبی لایت مو کرده ام. من برای تخریب آبروی تو نقشه کشیده ام.

  بهترین رنگ مو مشکی پر کلاغی

اکنون آمده ام تا ترس های شما را از بین ببرم. تا شما را فراتر از دسترس ترس های مشابه قرار دهد. تا جایی که بتوانم شهرت تو را بازسازی کنم. «این مقدار گناه من رنگ مو است و این ثمره پشیمانی من رنگ مو است. آیا صدای من را نمی شنوی؟ به اعتراف من گوش کن و سپس مجازات را محکوم کن. تنها چیزی که از من می‌پرسم مخاطب صبور رنگ مو است.» “چی!” من پاسخ بالیاژ مو دادم؛ «آیا صدای تو نپروتئین تراپی مو بود که به برادرم دستور بالیاژ مو داد.

انواع مدل رنگ مو تکه ای : دستانش را به خون فرزندانش آغشته الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟—تا آن فرشته شیرینی، همسرش را خفه کنی؟ آیا او مرگ من و پلییل را به دستور تو نذر نبیبی لایت مو کرده رنگ مو است؟ آیا او را قصاب خانواده اش نبیبی لایت مو کردی؟ – او را که شکوه همنوعش پروتئین تراپی مو بود بدتر از وحشی تر تبدیل بیبی لایت مو کردی؟ – عقل را از او رپروتئین تراپی مو بوده و بقیه روزهایش را به بند و بند انداخته ای؟” چشمان کاروین خیره کراتینه مو شد و اندامش از این هوش متحجر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

هیچ کلمه ای برای اثبات بی گناهی او از این عظمت ها لازم نپروتئین تراپی مو بود: با این حال، در آن زمان تقریباً نسبت به این نشانه های تبرئه کننده بی احساس پروتئین تراپی مو بودم. او تا انتهای اتاق رفت و در حالی که درجاتی از خونسردی به دست آمده پروتئین تراپی مو بود، گفت: «من این شرور نیستم. من کسی را نکشته ام. من هیچ کس را ترغیب به قتل نبیبی لایت مو کرده ام. من ابزاری با کارایی فوق‌العاده را بدون نیت بدخیم.

  مدل رنگ موی جدید بازیگران ایرانی

اما بدون احتیاط به کار گرفته‌ام. اگر رفتار من در این بدی نقش داشته باکراتینه مو شد، عذاب قاطعیت من زیاد رنگ مو است.» او مکث بیبی لایت مو کرد. منم همینطور سکوت بیبی لایت مو کردم تلاش بیبی لایت مو کردم تا به خودم فرمان دهم تا به درنگ مو استانی که او باید بگوید گوش کنم. وی با مشاهده این موضوع ادامه بالیاژ مو داد: «شما از وجود قدرتی که من در اختیار دارم آگاه نیستید. نمی دانم آن را با چه نامی صدا کنم.

این به من امکان می دهد دقیقاً صدای دیگری را تقلید کنم و صدا را طوری تغییر دهم که به نظر برسد از چه ناحیه ای می آید و در چه فاصله ای که می خواهم ادا می نانو کراتین مو شود. من نمی دانم که همه این قدرت را تمام دکلره مو دارند. شاید، اگرچه موقعیت گاه به گاه اعضای بدنم در جوانی به من نشان بالیاژ مو داد که آن را دارم، اما این هنری رنگ مو است که می توان به همه آموزش بالیاژ مو داد.

انواع مدل رنگ مو تکه ای : به خدا بی خبر از راز مرده پروتئین تراپی مو بودم! چیزی جز ذلت و مصیبت به بار نیاورده رنگ مو است.» را ببینید که در آن اجراهای یکی از این هنرمندان به طور دقیق ضبط کراتینه مو شده رنگ مو است، و برخی گمانه زنی های مبتکرانه هر چند نامطلوب در مورد ابزار تولید جلوه ها ارائه کراتینه مو شده رنگ مو است. این قدرت، شاید طبیعتاً بالیاژ مو داده کراتینه مو شده باکراتینه مو شد، اما بدون شک توسط هنر، اگر نگوییم قابل دستیابی رنگ مو است، قابل بهپروتئین تراپی مو بود رنگ مو است.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه