↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو زنانه شیک

رنگ مو زنانه شیک | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو زنانه شیک را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو زنانه شیک را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

17 آوریل 2024

رنگ مو زنانه شیک : پیگاسوس غرغر بیبی لایت مو کرد و تکان کراتینه مو شدیدی به خود بالیاژ مو داد. “آیا ما را برای نامه می گیرید؟ شما برای این متاسف خواهید کراتینه مو شد!” اما درست در وسط پرش های خشمگینش صدایی بلند و حیرت زده به راه انداخت.

مو : پیگاسوس کارگردانی بیبی لایت مو کرد: «بی‌بی‌ب-بهتر رنگ مو است روی پشتم بالا بروم»، در نهایت به‌جای تمایل، از کمپروتئین تراپی مو بود نفس در امان ماند. “ولی تو کجایی؟ من حتی نمیتونم ببینمت!” دوروتی با احساس وحشیانه گریه بیبی لایت مو کرد. خوک دیوانه غرغر بیبی لایت مو کرد: «اینجا، اینجا»، در چهار یا پنج جهت حرکت کوتاهی انجام بالیاژ مو داد و در نهایت با خشونت به دختر کوچکی که در حال نق زدن پروتئین تراپی مو بود برخورد بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو زنانه شیک

رنگ مو زنانه شیک : صدای شلیک تفنگ به نظر می‌رسید، و در حالی که آن‌ها سعی می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند تصمیم بگیرند که به عقب فرار کنند یا به جلو هل دهند، غرش توخالی طولانی باعث کراتینه مو شد که عملاً به‌عنوان یکی به جلو پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده شوند. درختانی که تنها چند اینچ از دست رفته پروتئین تراپی مو بودند، با سرعتی سرسام‌آور به سمت جنگل‌های متراکم و حتی تاریک‌تر پرتاب آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

دوروتی با قاپیدن بال، خوشبختانه خودش را بالا کشید و هر دو دستش را دور گردنش بست. در سکوتی پرتنش و نفس گیر منتظر پروتئین تراپی مو بودند تا سبک نانو کراتین مو شود. آنها اکنون حتی یک اینچ جلوی دماغ خود را نمی دیدند و تاریکی و سکوت هر دقیقه ظالمانه تر و غیرقابل تحمل تر می کراتینه مو شد. پیگاسوس در حالی که سعی می‌بیبی لایت مو کرد دندان‌هایش را به هم نخورد، قار بیبی لایت مو کرد: «جی-جی-فقط یک ابر از روی آن می‌گذرد».

دوروتی، چیزی می شنوی نه چهار، دو. یکی می آید. سلام، اونجا. تو کی لایت و هایلایت مو هستی؟ حالا مراقب باش، ما اینجا بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم.” صدایی صاف و واقعی پاسخ بالیاژ مو داد: “می بینمت.” “اوه! او ما را می بیند، اما ما نمی توانیم او را ببینیم، من کر و لال ترسیده ام، آه، سعی کن پرواز کنی، پیگاسوس، چرا اوه چرا تا حالا اومدیم؟” “این چیزی رنگ مو است که من می خواهم بدانم،” صدا ادامه بالیاژ مو داد به کراتینه مو شدت.

  رنگ مو ظریف

حالا، پس، بی سر و صدا می آیی یا باید تو را بکشم؟” فصل 10 جادوگر جنگل سیاه دوروتی و همراهش آنقدر مبهوت کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند که نمی توانستند جواب بدهند، و صاحب صدا در دو قدمی تند و تیز روی آنها پروتئین تراپی مو بود. “آیا جرات داری با یکی از اعضای سرپیچی کنی؟” مرد غریبه نفس کشید و پیگاسوس را تقریباً از بال ررنگ مو استش گرفت. خوک جیغ جیغ زد: “نه! نه! ما دقیقاً از شما سرپیچی نمی کنیم.

رنگ مو زنانه شیک : پس از کجا می دانی که من یک گارد سیاه لایت و هایلایت مو هستم؟” اسیر خود را به طرز مشکوکی خورنگ مو استار کراتینه مو شد. پیگاسوس فریاد زد: «از صدای تو.» و برای رهایی خود به این طرف و آن طرف تکان می خورد. “من تو را برای یک گارد سیاه در هر جایی می شناسم. دستم را از دستم بردار، ای هیولای سیاه وحشی.” نگهبان با سفت بیبی لایت مو کردن بال خوک به تمسخر گفت: “شما برای کسی که نمی بیند زیاد صحبت می کنید.

ما اصلاً کور نیستیم و چرا باید باشیم، در این جنگل سیاه هولناک چگونه می‌توانستیم ببینیم؟» دوروتی فریاد زد و عصبانیتش از ترسش بیشتر کراتینه مو شد. “خب چشمات چه رنگیه؟” دوروتی نفس گرم نگهبان را روی گردنش حس بیبی لایت مو کرد که او به سمت خود خم کراتینه مو شد تا خودش متوجه نانو کراتین مو شود. “آبی!” او با تعجب آشکار زمزمه بیبی لایت مو کرد. “و چشمان خوک هم آبی رنگ مو است. پس دلیلش همین رنگ مو است .” “رنگش چه ربطی بهش داره؟” پیگاسوس غرغر بیبی لایت مو کرد.

با پیشرفت مکالمه کمی آرام تر کراتینه مو شد بدون اینکه هیچ کدام از آنها آسیب واقعی ببینند. گارد به طرز چشمگیری توضیح بالیاژ مو داد: «همه چیز. “در جنگل سیاه، برای دیدن باید چشمان سیاه داشت. ببینید؟ حتی یک خوک هم باید این را بداند.” پیگاسوس با تلخی بو کشید: «خب، فکر می‌کنم می‌توانم به درخت برخورد کنم و چشمانم سیاه نانو کراتین مو شود.

  رنگ مو قهوه ای خوشرنگ بدون قرمزی

اما متشکرم، نه. خداحافظی برای همیشه.” نگهبان با بی تفاوتی گفت: “اوه، همه اینها را برای گلوما نگه دار.” “من مرد ساده ای لایت و هایلایت مو هستم و زبان ساده را ترجیح می دهم. علاوه بر این، هیچ کس این جنگل را ترک نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند مگر اینکه قوانین سیاه را زیر پا بگذارد. اگر قانون را زیر پا بگذارید، به نور مطلق و وحشتناک روز ابدی پرتاب می شوید. اکنون، پس بیایید.

در امتبالیاژ مو داد!” و بال خوک را به طرز بی رحمانه ای تغییر بالیاژ مو داد، با لحن سختی به جلو رفت. پیگاسوس برای نجات پرهای گرانبهایش مجبور کراتینه مو شد بیاید و راه رفتنش را با قدم های نگهبان هماهنگ الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. در حالی که در تلاشی مذبوحانه برای نفوذ در تاریکی به دوروتی پلک می‌زد، “بهترین کاری که باید انجام دهیم این رنگ مو است که بلافاصله قانون را زیر پا بگذاریم.” دوروتی آنقدر افسرده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو زنانه شیک : که نمی‌توانست جواب بدهد، و بعد از چند بار پاک بیبی لایت مو کردن گلویش، گارد سیاه شروع به بازجویی از پیگاسوس بیبی لایت مو کرد. “چرا بالها؟” او با پرسش پرسید. “من بسیاری از موجودات حیاط مزرعه را در زمان خود دیده ام، اما هرگز خوک با بال را مشاهده نبیبی لایت مو کرده ام. آیا شما خوک لایت و هایلایت مو هستید یا نوعی پرنده بالونی؟ خوک به چه حقی بال رنگ مو دارد؟” پیگاسوس پف بیبی لایت مو کرد: «ولش کن و من بهت نشون میدم.

اما نگهبان فقط به چنین ایده ای خندید. با خنده ی کوچکی فریاد زد: “اجازه می دهی؟ باید بگویم نه.” “شما می توانید تمام حقه های کوچک خود را به گلوما نشان دهید و او می تواند تصمیم بگیرد که شما را سوار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند یا کباب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. این دختر روی پشت شما یک برده باشکوه خواهد کراتینه مو شد.” “برده!” پیگاسوس با عصبانیت در تاریکی تلو تلو خورد. “من می دانم که او یک شاهزاده خانم اوز رنگ مو است.

  انواع رنگ مو زرد زنانه

در کاخ اوزمای اوز زندگی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” “پس چرا او آنجا نماند؟” به اندازه کافی نگهبان را مشاهده بیبی لایت مو کرد. “هرکسی که وارد این جنگل می نانو کراتین مو شود تحت حکومت گلوما، جادوگر جنگل سیاه قرار می گیرد.” “جادوگر؟” خوک سرفه بیبی لایت مو کرد، در حالی که دوروتی، کلاچش را روی گردنش محکم بیبی لایت مو کرد و تقریباً او را خفه بیبی لایت مو کرد. جنگلبان با آرامش تکرار بیبی لایت مو کرد: “بله جادوگر.” پس حالا، ای پوست های رنگ پریده و صورتی، سرهایتان را بالا سامبره مو بگیرید.

زیرا سیاه کراتینه مو شدن خوبی دارید.» و قبل از اینکه پیگاسوس بفهمد چه اتفاقی می‌افتد، زمین از زیر او لیز خورد و او و دوروتی در آب‌های سرد و خشن یک جویبار جنگلی در حال چرخش فرو رفتند. پیگاسوس که با هر چهار پا به بیرون ضربه می زد، وقتی احساس بیبی لایت مو کرد که خودش و دوروتی کاملاً زیر آب رفته اند، موفق کراتینه مو شد سیل را سینه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. در واقع، نگهبانی که در کنار او شنا می بیبی لایت مو کرد، به سادگی دستش را روی سر دوروتی گذاشته پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو زنانه شیک : او و خوک جیر جیر را به زیر سطح هل بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود. همانطور که آنها بلند کراتینه مو شدند، نفس نفس زدن و الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کندوپاش بیبی لایت مو کردن، او دوباره از بال پیگاسوس گرفت و به سرعت او را به ساحل کشید. وقتی دوروتی از پشت خوک غلت زد و شروع بیبی لایت مو کرد به تکان بالیاژ مو دادن آب از چشم‌ها و موهایش و درآوردن دامن‌های چکه‌کننده‌اش، از صمیم قلب بلند کراتینه مو شد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه