نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مو زرد زنانه

انواع رنگ مو زرد زنانه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مو زرد زنانه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مو زرد زنانه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ مو زرد زنانه : در حالی که حوله ای خیس روی دهان و بینی خود گرفته پروتئین تراپی مو بود، به کار وحشتناک او نگاه می بیبی لایت مو کرد. در پایان چند ساعت فقط یک توده شنا در وان وجود داشت.

رنگ مو : سرش را عقب انداخت. سوراخ های بینی اش گشاد کراتینه مو شد و چشمانش برق زد. “شما نمی توانید این کار را انجام دهید!” او گریست. “پس تو او را دوست داری! شما باید آن را انجام دهید! صدامو میشنوی؟ شما باید آن را انجام دهید! شما او را کشتید! از شرش خلاص کراتینه مو شدی! اما تو از شر من خلاص نخواهی کراتینه مو شد من همه شواهد را دارم. اسقف اعظم فردا آن را خواهد داشت.

انواع رنگ مو زرد زنانه

انواع رنگ مو زرد زنانه : زن بی صدا پشت سر او رفت و روی صندلی خم کراتینه مو شد. مرد یا در عذاب کراتینه مو شدیدی پروتئین تراپی مو بود یا در غیر این صورت او یک بازیگر فوق العاده پروتئین تراپی مو بود، زیرا عضلات گردنش به کراتینه مو شدت منقبض می کراتینه مو شد و شانه هایش می لرزید. او زمزمه بیبی لایت مو کرد که انگار افکارش را تکرار می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، «نمی‌توانم، نمی‌توانم!» زن کلمات را گرفت و طوری پرید که انگار یکی به صورتش زده رنگ مو است.

آنها شما را حلق آویز خواهند بیبی لایت مو کرد! صدامو میشنوی؟ آنها شما را به دار خواهند آویخت!» صدای زن بلند کراتینه مو شد، بلند و تیز پروتئین تراپی مو بود. مرد به آرامی بدون اینکه به بالا نگاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند چرخید و دستانش را به سمت زن دراز بیبی لایت مو کرد. ایستاد و به او نگاه بیبی لایت مو کرد. آتش برای لحظه ای درخشید و سپس از چشمانش خاموش کراتینه مو شد، سینه اش تکان خورد و لب هایش شروع به لرزیدن بیبی لایت مو کرد. با گریه خود را در آغوش او انداخت.

  مدل رنگ موی زیبا و شیک

گردن او را گرفت و صورتش را از نزدیک روی گونه‌اش فشار بالیاژ مو داد. “اوه! دیک، دیک، او هق هق زد، “من تو را خیلی دوست دارم! من نمی توانم بدون تو زندگی کنم! یک ساعت دیگر نیست، دیک! من تو را خیلی می خواهم، خیلی، دیک!» مرد به سرعت بازوی ررنگ مو استش را جابجا بیبی لایت مو کرد، یک چاقوی بزرگ مکزیکی را از آستین بیرون آورد و انگشتانش را به آرامی از کنار زن عبور بالیاژ مو داد تا اینکه ضربان قلب را زیر دستش احساس بیبی لایت مو کرد.

انواع رنگ مو زرد زنانه : سپس چاقو را بالا آورد، دسته را محکم گرفت و رانندگی بیبی لایت مو کرد. تیغه تیز در آغوش زن. خون داغ روی بازویش جاری کراتینه مو شد و روی پایش پایین آمد. بدن گرم و لنگی در آغوشش به پایین سر خورد. مرد بلند کراتینه مو شد، چاقو را بیرون آورد و آن را در غلاف کمربندش فرو بیبی لایت مو کرد، دکمه‌های لباس را باز بیبی لایت مو کرد و آن را از بدنش درآورد. همانطور که او این کار را انجام بالیاژ مو داد، یک دسته کاغذ روی زمین افتاد.

اینها را با عجله نگاه بیبی لایت مو کرد و در جیبش گذاشت. سپس زن مرده را در آغوش گرفت و به داخل سالن رفت و شروع به بالا رفتن از پله ها بیبی لایت مو کرد. بدن آرام و سنگین پروتئین تراپی مو بود و به همین دلیل حمل آن دشوار پروتئین تراپی مو بود. او آن را دوبرابر بیبی لایت مو کرد و زانوهایش را به چانه چسباند و به آرامی و با سنگینی از پله‌ها بالا رفت و به داخل حمام رفت. در آنجا جسد را روی زمین کاشی‌کاری‌کراتینه مو شده گذاشت.

  بهترین مارک رنگ مو دودی زیتونی

سپس پنجره را باز بیبی لایت مو کرد، کرکره ها را بست و گاز را روشن بیبی لایت مو کرد. حمام کوچک پروتئین تراپی مو بود و حاوی یک وان فولادی معمولی پروتئین تراپی مو بود، با روکش چینی، نزدیک پنجره ایستاده پروتئین تراپی مو بود و حدود شش اینچ بالاتر از کف قرار داشت. ملوان به سمت وان رفت، لبه فلزی خروجی را با چاقوی خود باز بیبی لایت مو کرد، آن را برداشت و یک دیسک چینی را که از جیبش درآورد، در جایش گذاشت.

به این دیسک یک سیم پلاتین بلند وصل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که انتهای آن را در قسمت بیرونی وان محکم بیبی لایت مو کرد. پس از انجام این کار، به سمت جسد برگشت، لباس آن را درآورد، آن را در وان گذاشت و با چاقوی بزرگ مکزیکی شروع به تکه تکه بیبی لایت مو کردن آن بیبی لایت مو کرد. تیغش مثل تیغ قوی و تیز پروتئین تراپی مو بود. مرد به سرعت و با بیشترین دقت کار می بیبی لایت مو کرد. وقتی سرانجام جسد را تا حد امکان به قطعات کوچک تقسیم بیبی لایت مو کرد.

انواع رنگ مو زرد زنانه : چاقو را در غلاف آن قرار بالیاژ مو داد، دستانش را شست و از حمام بیرون رفت و به طبقه پایین به سالن پایین رفت. ملوان به نظر کاملاً با خانه آشنا پروتئین تراپی مو بود. از در کناری به داخل سرداب رفت. در آنجا گاز را روشن بیبی لایت مو کرد، یکی از جعبه های شراب را باز بیبی لایت مو کرد و با برداشتن تمام بطری هایی که می توانست راحت حمل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، به حمام بازگشت.

  جدیدترین رنگ موی دکلره شده

در آنجا محتویات را در وان بر روی بدن تکه تکه کراتینه مو شده ریخت و سپس با بطری های خالی که در جعبه های شراب جایگزین بیبی لایت مو کرد، به سرداب بازگشت. او این کار را ادامه بالیاژ مو داد تا اینکه تمام موارد به جز یکی خالی کراتینه مو شد و وان حمام بیش از نیمی از مایعات پر کراتینه مو شد. این مایع اسید سولفوریک پروتئین تراپی مو بود. وقتی ملوان با آخرین بطری‌های خالی شراب به سرداب برگشت.

جعبه پنجم را که واقعاً حاوی شراب پروتئین تراپی مو بود باز بیبی لایت مو کرد، مقداری از آن را بیرون آورد و کمی در هر یک از بطری‌های خالی ریخت تا بوی احتمالی شراب از بین برود. اسید سولفوریک. سپس گاز را خاموش بیبی لایت مو کرد و دو کیسه آرد کاغذی و بسته کوچک سنگین را با خود به حمام آورد. این کیسه ها با نیترات سودا پر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. آنها را کنار در گذاشت.

بسته کوچک را باز بیبی لایت مو کرد و دو لوله لرنگ مو استیکی بلند که هر کدام به یک مشعل گاز سنگین وصل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، بی شباهت به مشعل های معمولی یک اجاق گاز کوچک نداشت. لوله ها را به دو تا از جت های گاز چسباند، مشعل ها را زیر وان گذاشت، گاز را کامل روشن بیبی لایت مو کرد و آن را روشن بیبی لایت مو کرد. سپس لباس زن و کاغذهایی را که روی بدن زن پیدا بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

  ترکیب رنگ مو طوسی صورتی

انواع رنگ مو زرد زنانه : در وان انداخت و پس از آن دو کیسه سنگین نیترات سودا را برداشت و با احتیاط داخل اسید سولفوریک انداخت. وقتی این کار را بیبی لایت مو کرد سریع از حمام بیرون رفت و در را بست.

اسیدهای کشنده بلافاصله به بدن حمله آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و شروع به تخریب آن آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. با افزایش حرارت، اسیدها به جوش آمدند و روند تخریب سریع و افتضاح پروتئین تراپی مو بود. گهگاه ملوان در حمام را با احتیاط باز می بیبی لایت مو کرد.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱