↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مو خاص

مدل رنگ مو خاص | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو خاص را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو خاص را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

مدل رنگ مو خاص : سر راجر کیزمنت یک کاتولیک بزرگ کراتینه مو شد، و همچنین “جیم” لارکین، رهبر کارگری ایرلندی که در حال سفر به آمریکا برای محکوم بیبی لایت مو کردن متفقین رنگ مو است. اسقف کاتولیک ملبورن با سربازی اجباری در رنگ مو استرالیا مخالفت بیبی لایت مو کرد و آن را مورد ضرب و شتم قرار بالیاژ مو داد و این تبلیغات کاتولیک خیانت در میان سربازان دهقان نادان از سیسیل پروتئین تراپی مو بود که باعث شکسته کراتینه مو شدن خط ایتالیایی در تولمینو کراتینه مو شد.

رنگ مو : به بیسمارک در آلمان، دقیقاً همانطور که به مارک هانا در آمریکا گفته پروتئین تراپی مو بود: «به ما افتخار و اعتبار عطا کن، به ما قدرتی بر ذهن جوانان عطا کن تا فقرا را غارت کنیم و کلیساهای خود را بسازیم و طمع خود را سیراب کنیم. و در عوض به تو رای می دهیم تا بر دولت حکومت کنی و هر چه می خواهی بکن.» فکر می کنید در این جمله اغراق وجود رنگ مو دارد؟ چرا، ما دقیقاً اسامی رهبرانی را می دانیم.

مدل رنگ مو خاص

مدل رنگ مو خاص : و هنگامی که اربابان پروس نزد او آمدند و گفتند: “به ما قدرت بده تا این ملت را به بزرگترین امپراتوری نظامی جهان تبدیل کنیم” – کلیسای روم چه پاسخی بالیاژ مو داد؟ آیا این سخن شجاعانه برای عیسی مهربان و باعث صلح در زمین و حسن نیت نسبت به مردم کراتینه مو شد؟ نه، نکراتینه مو شد.

که رنگ مو استاد بدبین یونکرتوم با آنها “معامله” انجام بالیاژ مو داده رنگ مو است. او روش فرهنگ کمپف را امتحان بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و شکست خورده پروتئین تراپی مو بود. اما قبل از اینکه قوانین ضد کاتولیک را لغو الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، مطمئن کراتینه مو شد که کلیسا درس خود را آموخته رنگ مو است و دیگر هرگز با کرنگ مو است حاکم پروس مخالفت نخواهد بیبی لایت مو کرد. ما می دانیم که این معامله چگونه انجام کراتینه مو شد. ما سوابق سنتروم، حزب کاتولیک آلمان را داریم که صدها نماینده آن سنگ محکمی پروتئین تراپی مو بودند.

  رنگ مو شامپویی زنانه

که رژیم نظامی پروس بر آن بنا کراتینه مو شد. نه یک کشتی جنگی و نه یک زپلین ساخته کراتینه مو شد که ترور سیاه برای آن پروتئین تراپی مو بودجه رای نیاورد. در پوزن یا آلزاس یک بچه مدرسه ای کتک نخورده که تفتیش عقاید جدید فریاد “هوچ” خود را ندهد. زمانی که سوسیالیست ها علیه شکنجه هرروهای بدبخت در آفریقا تظاهرات می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

نویسنده در گالری بازدیدکنندگان رایشستاگ نشست و شنید که نمایندگان حزب سیاسی پدر مقدس مانند جگوارها در شب جنگلی فریاد می زدند. در سرتاسر اروپا، کلیسای کاتولیک اتحادیه های کارگری جعلی، به قول آنها «زردها» را سازماندهی بیبی لایت مو کرد تا کارگران را تضعیف الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و جنبش انقلابی را تضعیف الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. خود پدر مقدس دستورات دقیقی برای مدیریت این آژانس های خیانت صادر بیبی لایت مو کرد.

مدل رنگ مو خاص : با تقواترین و نیکوکارترین لئو سیزدهم بشنوید: «آنها باید به تقوا و اخلاق توجه ویژه و اساسی داشته باشند و نظم و انضباط درونی آنها باید دقیقاً با این ملاحظات هدایت نانو کراتین مو شود، در غیر این صورت کاملاً ویژگی خاص خود را از دست می دهند و بسیار اندک بهتر از آن جوامعی می شوند که دین را در نظر نمی گیرند. همه.” خیلی سخت رنگ مو است، می بینید که انسان در حالی که گرسنه رنگ مو است.

به فکر تقوا و اخلاق باکراتینه مو شد! من از نامه بخشنامه ای در مورد “شرایط کار” که در سال 1891 صادر کراتینه مو شد، و خطاب به “برادران ارجمندمان، همه اسقف ها، اسقف ها، اسقف اعظم و اسقف های جهان کاتولیک در فیض و ارتباط با کلیسای حواری” رنگ مو استناد می کنم. هدف نامه «رد آموزه های نادرست» رنگ مو است و محتوای پیام آن این رنگ مو است: این مسئله بزرگ کارگری را نمی توان حل بیبی لایت مو کرد مگر با این فرض که مالکیت خصوصی باید مقدس و مصون از تعرض باکراتینه مو شد.

  بهترین رنگ موی مشکی بدون آمونیاک

و باز هم، هدف کلیساهایی که به زبانی صریح و صریح در کتاب حاضر اعلام کراتینه مو شده رنگ مو است: مهم‌ترین چیزی که باید تضمین نانو کراتین مو شود، حفاظت از مالکیت خصوصی رنگ مو است که توسط قوانین و سیرنگ مو است‌های قانونی انجام می‌نانو کراتین مو شود. مهمتر از همه، در این دوران طمع طمع، حفظ انبوه در خط وظیفه ضروری رنگ مو است. زیرا اگر همه انصافاً برای منفعت رساندن به وضعیت خود تلاش کنند.

با این حال، نه عدالت و نه خیر عمومی به کسی اجازه نمی‌دهد که چیزی را که متعلق به دیگری رنگ مو است تصاحب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، یا به بهانه برابری بیهوده و مضحک، دست روی ثروت مردمان بگذارد. و این را می‌دانید، در سرزمین‌هایی که تجاوز و تسخیر، رنگ مو استببالیاژ مو داد طبقاتی و سلطه کشیشان از آغاز تاریخ مرسوم پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است.

مدل رنگ مو خاص : که در آن هیچ حق مالکیتی نمی تواند به هیچ مبنای دیگری جز زور بازگردد. مثلاً در اتریش – اتریش، رهبر و نگهبان اتحاد مقدس – اتریش که نه اصلاحات داشت، نه انقلاب داشت، نه فرهنگ-کمپف – اتریش، که در آن درآمد نخست‌وزیر کاتولیک 625000 دلار در سال رنگ مو است! به عبارت دیگر، اتریش هنوز تا حد زیادی یک “امپراتوری کشیشی” رنگ مو است.

و این اتریش پروتئین تراپی مو بود که جنگ را آغاز بیبی لایت مو کرد – جنگ را در یک نزاع مذهبی با مردمی اسلاو آغاز بیبی لایت مو کرد که پدر مقدس را به عنوان حاکم جهان نمی شناسند، اما در پایبندی به کلیسای شرقی پافشاری می کنند. پس مسلماً امروز که اتریش این درس تلخ را می آموزد که کسانی که شمشیر می کشند با شمشیر هلاک خواهند کراتینه مو شد.

  انواع رنگ مو پادینا

قلب پدر مقدس از اندوه متلاشی کراتینه مو شده رنگ مو است و او این یادداشت های شیوای صلح را که در وین نوشته کراتینه مو شده رنگ مو است می فرستد. و در برلین ویرایش کراتینه مو شد. و در همان زمان کشیش خصوصی او به عنوان رنگ مو استاد جاسوس اتریش در رم محکوم و به حبس ابد محکوم می نانو کراتین مو شود! مشاهده این غریزه طبیعی رنگ مو است که در سرتاسر جهان خرافه و رنگ مو استثمار را به هم نزدیک می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

این جنگ، که از آن به عنوان جنگ علیه رنگ مو استببالیاژ مو داد یاد می نانو کراتین مو شود، تقریباً به همان اندازه می توان به عنوان جنگ علیه نظام روحانیت توصیف بیبی لایت مو کرد. در هر کجای دنیا که قدرت پاپ را قوی می بینید، در آنجا با بدنامی پروس همدردی می کنید و در آنجا دسیسه آلمانی ها را می بینید. برای مثال در اسپانیا؛ در ایرلند و کبک و در آرژانتین. رفتار با بلژیک کمی بیش از حد خام پروتئین تراپی مو بود.

مدل رنگ مو خاص : در همان ابتدا بسیاری از کشیش ها تیرباران کراتینه مو شدند، و بنابراین کاردینال مرسیه آلمانی ها را محکوم می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما متوجه می‌شوید که او بیهوده با واتیکان، که در کنار اتریش محبوب خود ایستاده رنگ مو است، و علیه پادشاهی بی‌خدا ایتالیا، دعا می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. قیصر امید به احیای قدرت موقت در حل و فصل صلح را می دهد. و در این میان قانون منع حضور یسوعی ها در آلمان لغو کراتینه مو شده رنگ مو است و در سراسر جهان مبلغان این دستور برای قیصر فعالیت می کنند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه